تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت


اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

پرفروش ترین ها

  پر فروش ترین های فورکیا


  پر بازدید ترین های فورکیا

  پیوند ها

  آمار بازدید

  • بازدید امروز : 29
  • بازدید دیروز : 31
  • بازدید کل : 55580

  پایان نامه تاثیر هوش هیجانی و اعتماد بر عملکرد کارکنان در صنعت بیمه


  دانشگاه آزاد اسلامی

  واحد رشت

  پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.A»

  گرایش: مدیریت بیمه

  عنوان

  تاثیر هوش هیجانی و اعتماد بر عملکرد کارکنان در صنعت بیمه

  (مورد مطالعه: استان گیلان)

  استاد راهنما

  دکتـر بهروز فتحی

  برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

  (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

  تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

  (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

  فهرست مطالب

  چکیده 1

  فصل اول: کلیات تحقیق

  1-1) مقدمه 3

  1-2) بیان مساله 3

  1-3) ضرورت و اهمیت پژوهش 5

  1-4) چارچوب نظری پژوهش 6

  1-5) اهداف پژوهش 7

  1-6) فرضیه‌های پژوهش 7

  1-7) تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها 8

  1-8) قلمرو تحقیق 9

   

  فصل دوم: مبانی نظری تحقیق

  بخش اول : هوش هیجانی

  2-1-1) مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………….12

  2-1-2) مفهوم هوش و تعاریف آن ……………………………………………………………………………………………..13

  2-1-3) انواع هوش……………………………………………………………………………………………………………………15

  2-1-3-1) هوش اجتماعی……………………………. ……………………………………………………………………….17

  2-1-3-2) هوش عملی…………………………….. ……………………………………………………18

  2-1-3-3) هوش فرهنگی…………………………….. ………………………………………………………………………18

  2-1-3-4) هوش سازمانی…………………………….. ……………………………………………………………………….19

  2-1-3-5) هوش معنوی…………………………….. …………………………………………………………………………19

  2-1-4) هوش هیجانی و هوش شناختی………………………………………………………………………………………..20

  2-1-5) هیجان…………………………………………………………………………………………………………………………..21

  2-1-6) هوش هیجانی………………………………………………………………………………………………………23

  2-1-7) اهمیت هوش هیجانی…………………………………………………………………………………………….25

  2-1-8) مدل‌ها و دیدگاه‌های مختلف در زمینه هوش هیجانی……………………………………………………27

  2-1-8-1) مدل شبکه شایستگی‌های عاطفی………………………………………………………………………………27

  2-1-8-2) مدل هوش هیجانی بار-آن (مدل چندعاملی)……………………………………………………………..31

  2-1-8-3) مدل توانایی هوش هیجانی………………………………………………………………………………………32

  2-1-9) مؤلفه‌های هوش هیجانی………………………………………………………………………………………….33

  2-1-10) فرآیند رشد و توسعه هوش هیجانی…………………………………………………………………………35

  2-1-11) ویژگی کارکنان و افراد با هوش هیجانی بالا………………………………………………………………37

  2-1-12) هوش هیجانی در مدیریت و کاربردهای آن……………………………………………………………….37

   

  بخش دوم: اعتماد سازمانی

  2-2-1) مقدمه …………………41

  2-2-2) اعتماد …………………42

  2-2-3) اهمیت و ضرورت اعتماد …………………43

  2-2-4) ابعاد اعتماد …………………44

  2-2-4-1) ابعاد اعتماد از دیدگاه توماس و اسچیندلر………………………………………………………………….45

  2-2-4-2) ابعاد اعتماد از دیدگاه مایر و همکاران……………………………………………………………………….45

  2-2-5) انواع اعتماد……………………………………………………………………………………………………………………47

  2-2-5-1) اعتماد اعتباری……………………………………………………………………………………………………….47

  2-2-5-2) اعتماد متقابل…………………………………………………………………………………………………………47

  2-2-5-3) اعتماد اجتماعی……………………………………………………………………………………………………..48

  2-2-6) مزایای فردی و گروهی اعتماد …………………49

   

   

  بخش سوم: عملکرد کارکنان

  2-3-1) مقدمه …………………52

  2-3-2) عملکرد …………………52

  2-3-3) عملکرد شغلی …………………54

  2-3-4) بهبود عملکرد …………………55

  2-3-5) عوامل موثر بر عملکرد کارکنان …………………56

  2-3-6) مدیریت عملکرد …………………58

  2-3-7) اهمیت مدیریت عملکرد …………………60

  2-3-8) اهداف مدیریت عملکرد …………………63

  2-3-9) مؤلفه‌های مدیریت عملکرد …………………64

  2-3-10) فرآیند و مراحل مدیریت عملکرد در سازمان‌ها …………………66

  2-3-11) چالش‌های مدیریت عملکرد …………………69

  2-3-12) مزایا و معایب مدیریت عملکرد …………………72

  2-3-13) ارزیابی عملکرد …………………73

  2-3-14) اهداف ارزیابی عملکرد …………………75

  2-3-15) ابعاد ارزیابی عملکرد …………………77

  2-3-16) منابع ارزیابی عملکرد …………………78

  2-3-17) موانع و خطاهای ارزیابی عملکرد کارکنان …………………79

   

  بخش چهارم: پیشینه پژوهش

  هوش هیجانی، اعتماد و عملکرد کارکنان …………………82

   

  فصل سوم: روش اجرای تحقیق

  3-1) مقدمه …………………86

  3-2) روش تحقیق …………………86

  3-3) جامعه آماری …………………87

  3-4) نمونه آماری …………………87

  3-5) روش و ابزار جمع‌آوری داده‌ها …………………87

  3-5-1) پرسش‌نامه …………………88

  3-6) روایی و پایایی ابزار گردآوری اطلاعات …………………90

  3-6-1) روایی …………………90

  3-6-2) پایایی …………………91

  3-7) روش تجزیه و تحلیل داده‌ها …………………92

  فصل چهارم: تحلیل‌یافته‌های تحقیق

  4-1) مقدمه …………………94

  4-2) توصیف متغیرهای جمعیت شناختی …………………95

  4-2-1) جنسیت پاسخ‌دهندگان …………………95

  4-2-2) سن پاسخ‌دهندگان …………………96

  4-2-3) تحصیلات پاسخ‌دهندگان …………………97

  4-2-4) وضعیت تاهل پاسخ‌دهندگان …………………98

  4-2-5) میزان درآمد پاسخ‌دهندگان …………………99

  4-3) توصیف متغیرهای تحقیق …………………100

  4-3-1) توصیف متغیر هوش هیجانی …………………100

  4-3-2) توصیف ابعاد هوش هیجانی …………………101

  4-3-3) توصیف متغیر اعتماد …………………102

  4-3-4) توصیف ابعاد اعتماد …………………103

  4-3-5) توصیف متغیر عملکرد …………………104

  4-4) بررسی مدل تحقیق …………………105

  4-4-1) بررسی مدل تحقیق در حالت استاندارد …………………105

  4-4-2) بررسی مدل تحقیق در حالت اعداد معناداری …………………106

  4-4-3) بررسی شاخص‌های معناداری و برازش مدل کلی تحقیق …………………107

  4-5) آزمون فرضیه‌ها …………………107

  4-5-1) آزمون فرضیه اصلی …………………108

  4-5-2) آزمون فرضیه فرعی اول …………………108

  4-5-3) آزمون فرضیه فرعی دوم …………………109

  4-5-4) آزمون فرضیه فرعی سوم …………………110

  4-5-5) آزمون فرضیه فرعی چهارم …………………110

  4-5-6) آزمون فرضیه فرعی پنجم …………………111

  4-5-7) آزمون فرضیه فرعی ششم …………………112

  4-5-8) آزمون فرضیه فرعی هفتم …………………113

  4-5-9) آزمون فرضیه فرعی هشتم …………………114

  4-5-10) آزمون فرضیه فرعی نهم …………………115

   

  فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

  5-1) مقدمه …………………117

  5-2) نتایج آمار توصیفی …………………117

  5-2-1) توصیف متغیر هوش هیجانی …………………117

  5-2-2) توصیف متغیر مؤلفه درون فردی …………………117

  5-2-3) توصیف متغیر مؤلفه بیرون فردی …………………118

  5-2-4) توصیف متغیر سازگاری …………………118

  5-2-5) توصیف متغیر مدیریت استرس …………………118

  5-2-6) توصیف متغیر خلق‌و‌خوی عمومی …………………119

  5-2-7) توصیف متغیر اعتماد …………………119

  5-2-8) توصیف متغیر عملکرد …………………119

  5-3) نتایج آمار استنباطی …………………120

  5-3-1) نتایج آزمون فرضیه اصلی …………………120

  5-3-2) نتایج آزمون فرضیه فرعی اول …………………120

  5-3-3) نتایج آزمون فرضیه فرعی دوم …………………120

  5-3-4) نتایج آزمون فرضیه فرعی سوم …………………120

  5-3-4) نتایج آزمون فرضیه فرعی چهارم …………………121

  5-3-4) نتایج آزمون فرضیه فرعی پنجم …………………121

  5-3-4) نتایج آزمون فرضیه فرعی ششم …………………121

  5-3-4) نتایج آزمون فرضیه فرعی هفتم …………………121

  5-3-4) نتایج آزمون فرضیه فرعی هشتم …………………122

  5-3-4) نتایج آزمون فرضیه فرعی نهم …………………122

  5-4) نتیجه‌گیری در زمینه مطابقت بین یافته‌های تحقیق حاضر و تحقیقات قبلی …………………122

  5-5) پیشنهادات بر اساس سوال‌های تحقیق …………………124

  5-6) محدودیت‌ها و پیشنهاداتی برای ادامه تحقیقات در این زمینه …………………126

  منابع و ماخذ …………………128

  پیوست …………………137

  فهرست جداول

  جدول 2-1) ظهور و مفهوم هوش هیجانی …………………23

  جدول 2-2) اهداف ارزیابی عملکرد …………………76

  جدول 2-3) ابعاد ارزیابی عملکرد و نمونه‌ی شاخص‌های قابل احصای آن‌ها …………………77

  جدول 3-1) متغیرها، ابعاد و تعداد سوال‌های پرسش‌نامه …………………89

  جدول 3-2) محاسبه‌ی آلفای کرونباخ …………………91

  جدول 4-1) توصیف جنسیت پاسخ دهندگان …………………95

  جدول 4-2) توصیف سن پاسخ دهندگان …………………96

  جدول 4-3) توصیف تحصیلات پاسخ دهندگان …………………97

  جدول 4-4) توصیف وضعیت تاهل پاسخ دهندگان …………………98

  جدول 4-5) توصیف میزان درآمد پاسخ دهندگان …………………99

  جدول 4-6) نمره متغیر هوش هیجانی …………………100

  جدول 4-7) نمره ابعاد هوش هیجانی …………………101

  جدول 4-8) نمره متغیر اعتماد …………………102

  جدول 4-9) نمره ابعاد اعتماد …………………103

  جدول 4-10) نمره متغیر عملکرد …………………104

  جدول 4-11) شاخص‌های معنی‌داری و برازش مدل …………………107

  جدول 4-12) تبیین تاثیر مؤلفه درون فردی بر عملکرد …………………108

  جدول 4-13) تبیین تاثیر مؤلفه بیرون فردی بر عملکرد …………………109

  جدول 4-14) تبیین تاثیر مؤلفه سازگاری بر عملکرد …………………110

  جدول 4-15) تبیین تاثیر مؤلفه مدیریت استرس بر عملکرد …………………111

  جدول 4-16) تبیین تاثیر مؤلفه خلق‌و‌خوی عمومی بر عملکرد …………………112

  جدول 4-17) تبیین تاثیر مؤلفه توانایی بر عملکرد …………………113

  جدول 4-18) تبیین تاثیر مؤلفه اعتبار بر عملکرد …………………113

  جدول 4-19) تبیین تاثیر مؤلفه خیرخواهی بر عملکرد …………………114

  جدول 5-1) خلاصه نتایج آماری …………………122

  فهرست اَشکال

  شکل 1-1) مدل پژوهش …………………6

  شکل 2-1) مدل شبکه‌ی شایستگی‌های عاطفی گلمن و بویاتزیس …………………31

  شکل 2-2) مدل هوش هیجانی بار-آن …………………32

  شکل 2-3) فرآیند شکل‌گیری و حفظ اعتماد …………………44

  شکل 2-4) مفاهیم اعتماد سازمانی …………………47

  شکل 2-5) چرخه‌ی عملکرد …………………56

  شکل 2-6) مدیریت عملکرد از طریق ارزیابی فردی، واحدی و سازمانی …………………60

  شکل 2-7) اهمیت مدیریت عملکرد …………………61

  شکل 2-8) ابعاد چهارگانه مدیریت عملکرد …………………64

  شکل 2-9) چالش‌های مدیریت عملکرد …………………6

  فهرست نمودارها

  نمودار 4-1) توصیف جنسیت پاسخ دهندگان …………………95

  نمودار 4-2) توصیف سن پاسخ دهندگان …………………96

  نمودار 4-3) توصیف تحصیلات پاسخ دهندگان …………………97

  نمودار 4-3) توصیف وضعیت تاهل پاسخ دهندگان …………………98

  نمودار 4-3) توصیف میزن درآمد پاسخ دهندگان …………………99

  نمودار 4-4) نمره متغیر هوش هیجانی …………………100

  نمودار 4-5) نمره ابعاد هوش هیجانی …………………101

  نمودار 4-6) نمره متغیر اعتماد …………………102

  نمودار 4-7) نمره ابعاد اعتماد …………………103

  نمودار 4-8) نمره متغیر عملکرد …………………104

  نمودار 4-9) میزان رابطه متغیرهای تحقیق …………………105

  نمودار 4-10) آزمون مدل تحقیق در حالت اعداد معنی‌داری …………………10

  چکیده

  مهم‌ترین عامل در نیل به اهداف هر سازمان، منابع انسانی است و بی‌شک موفقیت و پیشرفت هر سازمان نیز به منابع انسانی آن بستگی دارد. عوامل متعددی کارآیی افراد را در سازمان تحت تاثیر قرار می‌دهد. مطابق با مبانی نظری، از جمله عواملی که می‌توانند رفتار سازمانی هر فرد را به شدت تحت تاثیر قرار دهند هوش هیجانی و اعتماد سازمانی کارکنان است. از این روی هدف این پژوهش آن است تا تاثیر هوش هیجانی و اعتماد سازمانی را بر عملکرد کارکنان در صنعت بیمه استان گیلان مورد مطالعه قرار‌ گیرد. لذا تحقیق از نظر هدف «کاربردی» و از نظر تکنیک اجرا «توصیفی» است. برای جمع آوری اطلاعات جهت آزمون فرضیه‌ها، از پرسش‌نامه استاندارد استفاده گردیده است. جامعه‌ی آماری این پژوهش، تمامی کارکنان صنعت بیمه در استان گیلان بوده و حجم نمونه به کمک روش آماری جامعه محدود تعیین گردیده است. بر اساس فرمول نمونه گیری در این پژوهش برای بررسی آزمون ها از جامعه ی آماری که حجم آن N=521 نفر یک نمونه تصادفی به اندازه ی n=179 نفر را انتخاب و داده ها را بر اساس نرم افزار spssتحلیل نموده ایم؛ در نهایت فرضیه‌های پژوهش با استفاده از داده‌های جمع‌آوری شده مورد آزمون قرار گرفتند که مشخص گردید هوش هیجانی و اعتماد سازمانی بر عملکرد کارکنان در صنعت بیمه استان گیلان تاثیرگذار است. بدین معنا که بین تمامی مؤلفه‌های هوش هیجانی (مؤلفه درون فردی، مؤلفه بین فردی، مؤلفه سازگاری، مؤلفه مدیریت استرس، مؤلفه خلق و خوی عمومی) و اعتماد سازمانی (مؤلفه توانایی، مؤلفه اعتبار، مؤلفه خیرخواهی) با عملکرد کارکنان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. هم‌چنین، بین هوش هیجانی و اعتماد سازمانی نیز رابطه مشاهده گردید.

  واژگان کلیدی: هوش هیجانی، اعتماد سازمانی، عملکرد، صنعت بیمه

  برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

    انتشار : ۴ تیر ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 613
  کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

  کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

  کسب درآمد 300/000تومان در 60 دقیقه آپدیت مهرماه 97 نکته: دوستان عزیز یکی از سوالاتی که خیلی از کاربران میپرسند اینه که آیا پکیج شما همون پکیجی هستش که تو اینترنت زده (کسب درآمد ۳۰۰ هزار در 30 دقیقه ) ؟! نخیر ، اون (پکیج کسب درآمد ۳۰۰،۰۰۰ در ۳۰ دقیقه ) به شما کلا یک چیز دیگه رو ...

  کارآمدترین استراتژی معامله پرسود باینری آپشن

  کارآمدترین استراتژی معامله پرسود باینری آپشن

  آموزش بصورت تصویری بوده و از تمامی مراحل ابتدایی تا انتهایی استراتژی با استفاده ازویدئو توضیحات کامل داده شده است ماحصل 6سال تجربه شخصی بنده در زمینه بروکر الیمپ ترید هست که طی سالها تجربه بارها طبق روند آپدیت شده و به پختگی لازم رسیده . تصمیم گیری سختی انجام دادم و ...

  نرم افزارکنترل گوشی فرزندان و همسر(فوق حرفه ای و

  نرم افزارکنترل گوشی فرزندان و همسر(فوق حرفه ای و

  نرم افزارکنترل گوشی همسر و فرزندان(فوق حرفه ای و VIP) از جمله گزارشاتی که می توانید با این پکیج به آن ها دسترسی داشته باشید و برای شما ارسال می کند عبارتند از: SMS های ورودی، خروجی بدون امکان حذف شدن و ارسال گزارش لحظه ای به همراه شماره فرد و متن پیام، تماس های ورودی،خروجی و از ...

  کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

  کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

  این محصول آپدیت شد تاریخ 1397/05/26 اضافه شدن ویدیوی جدید بسم الله الرحمن الرحیم کسب درآمد اینترنتی سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم ...

  پکیج کسب درآمد از اینترنت

  پکیج کسب درآمد از اینترنت

  پکیج کسب درآمد از طریق اینترنت با سلام خدمت شما دوست عزیز امیدوارم هرجا که هستید سلامت باشید. ببینید دوست عزیز ما پکیج رو جوری درست و طراحی کردیم، که چه یک خانم خانه دار چه یک دانشجو چه.... قادر هست از طریق این پکیج کسب درآمد کند. شما فقط به یک خط اینترنت و به یک موبایل یا ...

  كسب درآمد اينترنتي روزانه حداقل ١٣٠ هزار تومان

  كسب درآمد اينترنتي روزانه حداقل ١٣٠ هزار تومان

  سلام دوست خوبم اگه از زندگي و كارت رضايت نداري.. اگه از وضعيت روحي و بي پولي خسته شدي.. اگه احساس ميكني هميشه تو تمامي كارها بازنده اي و اعتماد به نفس پاييني داري.. اگه ميخواي يك فعاليت جديد رو شروع كني .. و يا حتي ميخواي وضعيت زندگيتو بهتر و بهتر كني و جاذب ثروت و موفقيت ...

  دانلود کتاب زمینه ی روانشناسی هیلگارد- تالیف

  دانلود کتاب زمینه ی روانشناسی هیلگارد- تالیف

  دانلود کتاب زمینه ی روانشناسی هیلگارد تالیف ریتا اتکینسون و ریچارد اتکینسون ترجمه محمد تقی براهنی و بهروز بیرشک منبع آزمون ارشد روانشناسی شامل 716 صفحه در قالب فایل pdf ...

  زندگی شیرین

  زندگی شیرین

  اگر واقعا می خواهید با مشکلات جنسیتان به کلی خدا حافظی کنید لطفا مطالب زیر را با دقت بخوانید...! در اين سايت روشي را به شما معرفي مي كنيم براي بزرگ كردن آلت تناسلي كه نتايج فوق العاده اي براي شما در بر خواهد داشت،كه خودتان هم باور نمي كنيد: . . . 1-افزايش طول و ضخامت به ...

  دریافت فایل : زندگی شیرین
  دانلود رایگان کتاب روان درمانی اگزیستانسیال

  دانلود رایگان کتاب روان درمانی اگزیستانسیال

  معرفی کتاب:(روان درمانی اگزیستانسیال فارسی) روان درمانی اگزیستانسیال گونه ای روان درمانی پرکار یا پویه نگر است. پویا اصطلاحی ست که در حیطه ی بهداشت روان به چهره روان پویه شناسی بسیار بهره گیری می شود؛ و اگر کسی بخواهد یگانه از اساسی ترین ویژگی های رویکرد اگزیستانسیال را ...

  اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

  اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

  -اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه راهنما در هر بخش، با قیمتی ...

  کسب درامداز اینترنت تضمینی

  کسب درامداز اینترنت تضمینی

  پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید 15 ابان 1397 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای شناسایی ...

  کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

  کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

  کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم بعضی افراد به سایت شاهین زند با نام نوین بینش پیام ارسال می کنند و توضیح می دهند مبلغی را جهت خرید این کتاب پرداخت کرده اند ولی کتابی در اختیار آن ها قرار نگرفته است. متاسفانه بعضی افراد سودجو از نام این کتاب و نام شاهین زند استفاده کرده ...

  آموزش رایگان کسب درآمد از سایت الیمپ

  آموزش رایگان کسب درآمد از سایت الیمپ

  خیلی از دوستان سوال پرسیدن در مورد نحوه ثبت نام که ما در ویدیو زیر تمام موارد را آموزش دادیم در ویدیو زیر در مورد نحوه ثبت نام در سایت الیمپ و آشنایی با تمام اجزای مهم سایت الیمپ توضیح دادیم . برای رفتن به سایت الیمپ اصلی کلیک کنید برای رفتن به سایت نمایندگی ...

  کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

  کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

  اگه واقعا خواهان تغییر و درآمدزایی هستید، این صفحه رو کامل مطالعه کنید، در غیر این صورت میتونید با خیال راحت این صفحه رو ترک کنید :) این روزها با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی کشور، کسب درآمد برای خیلی از افراد جامعه بسیار دشوار است. بسیاری از افراد به امید ...

  ردیابی افراد بدون نیاز به نصب نرم افزار+ردیاب

  ردیابی افراد بدون نیاز به نصب نرم افزار+ردیاب

  معرفی نرم افزار: ردیابی افراد در تلگرام+شناسایی آدرس محل سکونت + شماره یاب این ردیاب کاملا قانونی و مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.و هیچ گونه هک کردن و یا رفتن به اطلاعات شخصی طرف در کار نبوده و تمام آموزشها مطابق با قوانین جمهوری اسلامی میباشد،و هیچ گونه ورود ...

  دانلود رایگان کتاب زمینه روانشناسی هیلگارد (متن

  دانلود رایگان کتاب زمینه روانشناسی هیلگارد (متن

  معرفی کتاب:زمینه روانشناسی هیلگارد (متن کامل) نويسنده:اتکینسون مترجم:دکتر براهنی فرمت کتاب:پی دی افpdf(کیفیت عالی) زبان کتاب:فارسی سفارش کتاب(pdf,چاپی)و پشتیبانی تلگرام:09103894814 ...

  نسخه ویژه برنامه اد ممبر بی نهایت

  نسخه ویژه برنامه اد ممبر بی نهایت

  با سلام خدمت تمام عزیزانی که از سایت فروشگاهی کافه فایل دیدن میکنند اول دوستان میخواستم قبل از فروش بسته ادد ممبر تلگرام یک توضیحی رو براتون بدم : جدیدا در بین برخی از سایت ها متاسفانه شاهد فروش این بسته هستیم اما این دوستان با بداخلاقی هایی که دارند نمیخواهند اطلاع بدن که ...

  اندیکاتور ای کیو آپشن

  اندیکاتور ای کیو آپشن

  نام این اندیکاتور ای کیو آپشن هست ولی میتوانید در سایت الیمپ هم ازش استفاده کنید به درخواست دوستان این اندیکاتور به صورت تکی در سایت قرار گرفته ...

  ملت عشق

  ملت عشق

  کتاب ملت عشقعنوان پرفروش ترین کتاب تاریخ ترکیه را به دست آورده است. این کتاب در ایران هم با استقبال بسیار خوبی مواجه شده و توانسته است طرفداران زیادی پیدا کند. در قسمتی از پشت جلد کتاب آمده است: مولانا خودش را «خاموش» می نامید؛ یعنی ساکت. هیچ به این ...

  دریافت فایل : ملت عشق
  تماس ناشناس و رایگان با شماره دلخواه+شماره مجازی

  تماس ناشناس و رایگان با شماره دلخواه+شماره مجازی

  برنامه تماس رایگان با دیگران با شماره ناشناس به صورت کاملا رایگان بدون نیاز به روت به وسیله این برنامه میتوانید با شماره دلخواه خود به دیگران زنگ بزنید. یعنی زمانی که شما با دیگران تماس می گیرید شماره دلخواهی که شما در برنامه وارد کرده اید برای شخصی که با وی تماس ...

  اندیکاتور باینری

  اندیکاتور باینری

  اندیکاتور باینری در این محصول فقط اندیکاتور باینری قرار داده شده به درخواست کاربران گرامی . خیلی از دوستان سوال پرسیدن در مورد نحوه ثبت نام که ما در ویدیو زیر تمام موارد را آموزش دادیم در ویدیو زیر در مورد نحوه ثبت نام در سایت الیمپ و آشنایی با تمام اجزای مهم سایت ...

  دریافت فایل : اندیکاتور باینری
  دانلود کتاب حقوق اساسی 1 - حسن خسروی - حقوق پیام

  دانلود کتاب حقوق اساسی 1 - حسن خسروی - حقوق پیام

  دانلود کتاب حقوق اساسی 1 تالیف دکتر حسن خسروی منبع رشته حقوق پیام نور شامل 221 صفحه در قالب فایل pdf ...

  دانلود کتاب نایاب مادرکافی جوفراست در مورد

  دانلود کتاب نایاب مادرکافی جوفراست در مورد

  مادر احسان از دستش کلافه شده است. احسان ۱۰ سال دارد و در کلاس چهارم ابتدایی تحصیل می‌کند. او گاهی اوقات رفتارهای بد و پرخاشگرانه‌ای از خود نشان می‌دهد. احسان وقتی عصبانی می‌شود همه چیز را به هم می‌ریزد؛ از کوسن‌های مبل که به اطراف پرتاب می‌شود بگیرید تا کاغذ ...

  پکیج بهترین برنامه های ردیابی و کنترل همسر و

  پکیج بهترین برنامه های ردیابی و کنترل همسر و

  کاملترین پکیج برنامه های ردیابی و کنترل گوشی همسر و فرزند + آموزش برنامه های پکیج: آموزش ردیابی گوشی سرقت شده بدون نصب برنامه برنامه اندروید ردیابی با ارسال پیامک و بدون نیاز به فعال بودن GPS برنامه اندروید کنترل کامل گوشی و دریافت پیامک ها و تماس ها و ...

  کتاب نظریه های حسابرسی دکتر جواد رضازاده

  کتاب نظریه های حسابرسی دکتر جواد رضازاده به تعداد 46 صفحه pdf دو طرف اسکن مناسب دانشجویان ارشد و دکتری حسابداری شامل سرفصل های زیر می باشد فصل اول: علم و عمل حسابرسی فصل دوم: در این فایل موجود نمی باشد فصل سوم: عرضه و تقاضای اطلاعات حسابداری فصل چهارم: تقاضا برای حسابرسی فصل ...

  دانلود برنامه رستاخیز مردگان

  دانلود برنامه رستاخیز مردگان

  کتاب رستاخیز مردگان با ترجمه فارسی فرمت فایل:APK حجم:10مگابایت کتاب نکرونومیکون رستاخیز مردگان (همراه با ترجمه فارسی آن) و یا کتاب دیوانه کننده القابی است که روی این کتاب نهاده اند. نام دیگرش اما الضعیف است. نویسنده اصلی این کتاب فردی بدوی اهل شام به نام عبدل ال حضرت در سال ۶۹۹ ...

  دانلود نسخه کامل کارتون پوکویو - دوبله فارسی

  دانلود نسخه کامل کارتون پوکویو - دوبله فارسی

  پوکویو (اسپانیایی: Pocoyó) نام یک مجموعهٔ تلویزیونی کارتونی اسپانیایی-بریتانیایی است که ویژه کودکانِ پیش‌دبستانی ساخته شده است و خالق آن «گی‌یرمو گارسیا کارسی»، «کُلمن لوپز»، «لوئیس گایه‌گو» و «دیوید کانتویا» هستند. تاکنون دو فصل از این مجموعه ...

  علائم راهنمایی و رانندگی به سه زبان انگلیسی

  علائم راهنمایی و رانندگی به سه زبان انگلیسی

  یک مجموعه کامل از تمام علائم راهنمایی و رانندگی به سه زبان انگلیسی وعربی و فارسی که کابرد بسیار زیادی دارد . امیدوارم از این محصول نهایت استفاده را ببرید. ...

  تایپ در منزل با درآمد عالی

  تایپ در منزل با درآمد عالی

  پکیج عالی تایپ و ترجمه ی متون در منزل با درآمد بالا اگر دانشجو هستید و دنبال کار در منزل با پورسانت عالی هستید. اگر دنبال کارهایی از قبیل تایپ و ترجمه در منزل هستید. دیگر نگران بیکاری نباشید بهترین پکیج تایپ و ترجمه ی متون با ...

  دانلود کتاب ایموشن کد و بادی کد نوشته دکتر بردلی

  دانلود کتاب ایموشن کد و بادی کد نوشته دکتر بردلی

  دارای 200 صفحه کامل ترین ورژن کتاب با این کتاب به صورت خیلی ساده، روان و روشن میتوان ای اف تی یا همان ضربه ترابی را در کمترین زمان ممکن یاد گرفت و از از برایه آزاد سازی احساسات گیر افتاده خود کمک بگیرید با کمک ای اف تی میتوان تمام بیماری هایه ناشی از احساسات گیر افتاده را ...  تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "" می باشد