تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت


اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

پرفروش ترین ها

  پر فروش ترین های فورکیا


  پر بازدید ترین های فورکیا

  پیوند ها

  آمار بازدید

  • بازدید امروز : 79
  • بازدید دیروز : 76
  • بازدید کل : 52607

  پایان نامه تاثیر هوش هیجانی و اعتماد بر عملکرد کارکنان در صنعت بیمه


  دانشگاه آزاد اسلامی

  واحد رشت

  پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.A»

  گرایش: مدیریت بیمه

  عنوان

  تاثیر هوش هیجانی و اعتماد بر عملکرد کارکنان در صنعت بیمه

  (مورد مطالعه: استان گیلان)

  استاد راهنما

  دکتـر بهروز فتحی

  برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

  (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

  تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

  (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

  فهرست مطالب

  چکیده 1

  فصل اول: کلیات تحقیق

  1-1) مقدمه 3

  1-2) بیان مساله 3

  1-3) ضرورت و اهمیت پژوهش 5

  1-4) چارچوب نظری پژوهش 6

  1-5) اهداف پژوهش 7

  1-6) فرضیه‌های پژوهش 7

  1-7) تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها 8

  1-8) قلمرو تحقیق 9

   

  فصل دوم: مبانی نظری تحقیق

  بخش اول : هوش هیجانی

  2-1-1) مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………….12

  2-1-2) مفهوم هوش و تعاریف آن ……………………………………………………………………………………………..13

  2-1-3) انواع هوش……………………………………………………………………………………………………………………15

  2-1-3-1) هوش اجتماعی……………………………. ……………………………………………………………………….17

  2-1-3-2) هوش عملی…………………………….. ……………………………………………………18

  2-1-3-3) هوش فرهنگی…………………………….. ………………………………………………………………………18

  2-1-3-4) هوش سازمانی…………………………….. ……………………………………………………………………….19

  2-1-3-5) هوش معنوی…………………………….. …………………………………………………………………………19

  2-1-4) هوش هیجانی و هوش شناختی………………………………………………………………………………………..20

  2-1-5) هیجان…………………………………………………………………………………………………………………………..21

  2-1-6) هوش هیجانی………………………………………………………………………………………………………23

  2-1-7) اهمیت هوش هیجانی…………………………………………………………………………………………….25

  2-1-8) مدل‌ها و دیدگاه‌های مختلف در زمینه هوش هیجانی……………………………………………………27

  2-1-8-1) مدل شبکه شایستگی‌های عاطفی………………………………………………………………………………27

  2-1-8-2) مدل هوش هیجانی بار-آن (مدل چندعاملی)……………………………………………………………..31

  2-1-8-3) مدل توانایی هوش هیجانی………………………………………………………………………………………32

  2-1-9) مؤلفه‌های هوش هیجانی………………………………………………………………………………………….33

  2-1-10) فرآیند رشد و توسعه هوش هیجانی…………………………………………………………………………35

  2-1-11) ویژگی کارکنان و افراد با هوش هیجانی بالا………………………………………………………………37

  2-1-12) هوش هیجانی در مدیریت و کاربردهای آن……………………………………………………………….37

   

  بخش دوم: اعتماد سازمانی

  2-2-1) مقدمه …………………41

  2-2-2) اعتماد …………………42

  2-2-3) اهمیت و ضرورت اعتماد …………………43

  2-2-4) ابعاد اعتماد …………………44

  2-2-4-1) ابعاد اعتماد از دیدگاه توماس و اسچیندلر………………………………………………………………….45

  2-2-4-2) ابعاد اعتماد از دیدگاه مایر و همکاران……………………………………………………………………….45

  2-2-5) انواع اعتماد……………………………………………………………………………………………………………………47

  2-2-5-1) اعتماد اعتباری……………………………………………………………………………………………………….47

  2-2-5-2) اعتماد متقابل…………………………………………………………………………………………………………47

  2-2-5-3) اعتماد اجتماعی……………………………………………………………………………………………………..48

  2-2-6) مزایای فردی و گروهی اعتماد …………………49

   

   

  بخش سوم: عملکرد کارکنان

  2-3-1) مقدمه …………………52

  2-3-2) عملکرد …………………52

  2-3-3) عملکرد شغلی …………………54

  2-3-4) بهبود عملکرد …………………55

  2-3-5) عوامل موثر بر عملکرد کارکنان …………………56

  2-3-6) مدیریت عملکرد …………………58

  2-3-7) اهمیت مدیریت عملکرد …………………60

  2-3-8) اهداف مدیریت عملکرد …………………63

  2-3-9) مؤلفه‌های مدیریت عملکرد …………………64

  2-3-10) فرآیند و مراحل مدیریت عملکرد در سازمان‌ها …………………66

  2-3-11) چالش‌های مدیریت عملکرد …………………69

  2-3-12) مزایا و معایب مدیریت عملکرد …………………72

  2-3-13) ارزیابی عملکرد …………………73

  2-3-14) اهداف ارزیابی عملکرد …………………75

  2-3-15) ابعاد ارزیابی عملکرد …………………77

  2-3-16) منابع ارزیابی عملکرد …………………78

  2-3-17) موانع و خطاهای ارزیابی عملکرد کارکنان …………………79

   

  بخش چهارم: پیشینه پژوهش

  هوش هیجانی، اعتماد و عملکرد کارکنان …………………82

   

  فصل سوم: روش اجرای تحقیق

  3-1) مقدمه …………………86

  3-2) روش تحقیق …………………86

  3-3) جامعه آماری …………………87

  3-4) نمونه آماری …………………87

  3-5) روش و ابزار جمع‌آوری داده‌ها …………………87

  3-5-1) پرسش‌نامه …………………88

  3-6) روایی و پایایی ابزار گردآوری اطلاعات …………………90

  3-6-1) روایی …………………90

  3-6-2) پایایی …………………91

  3-7) روش تجزیه و تحلیل داده‌ها …………………92

  فصل چهارم: تحلیل‌یافته‌های تحقیق

  4-1) مقدمه …………………94

  4-2) توصیف متغیرهای جمعیت شناختی …………………95

  4-2-1) جنسیت پاسخ‌دهندگان …………………95

  4-2-2) سن پاسخ‌دهندگان …………………96

  4-2-3) تحصیلات پاسخ‌دهندگان …………………97

  4-2-4) وضعیت تاهل پاسخ‌دهندگان …………………98

  4-2-5) میزان درآمد پاسخ‌دهندگان …………………99

  4-3) توصیف متغیرهای تحقیق …………………100

  4-3-1) توصیف متغیر هوش هیجانی …………………100

  4-3-2) توصیف ابعاد هوش هیجانی …………………101

  4-3-3) توصیف متغیر اعتماد …………………102

  4-3-4) توصیف ابعاد اعتماد …………………103

  4-3-5) توصیف متغیر عملکرد …………………104

  4-4) بررسی مدل تحقیق …………………105

  4-4-1) بررسی مدل تحقیق در حالت استاندارد …………………105

  4-4-2) بررسی مدل تحقیق در حالت اعداد معناداری …………………106

  4-4-3) بررسی شاخص‌های معناداری و برازش مدل کلی تحقیق …………………107

  4-5) آزمون فرضیه‌ها …………………107

  4-5-1) آزمون فرضیه اصلی …………………108

  4-5-2) آزمون فرضیه فرعی اول …………………108

  4-5-3) آزمون فرضیه فرعی دوم …………………109

  4-5-4) آزمون فرضیه فرعی سوم …………………110

  4-5-5) آزمون فرضیه فرعی چهارم …………………110

  4-5-6) آزمون فرضیه فرعی پنجم …………………111

  4-5-7) آزمون فرضیه فرعی ششم …………………112

  4-5-8) آزمون فرضیه فرعی هفتم …………………113

  4-5-9) آزمون فرضیه فرعی هشتم …………………114

  4-5-10) آزمون فرضیه فرعی نهم …………………115

   

  فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

  5-1) مقدمه …………………117

  5-2) نتایج آمار توصیفی …………………117

  5-2-1) توصیف متغیر هوش هیجانی …………………117

  5-2-2) توصیف متغیر مؤلفه درون فردی …………………117

  5-2-3) توصیف متغیر مؤلفه بیرون فردی …………………118

  5-2-4) توصیف متغیر سازگاری …………………118

  5-2-5) توصیف متغیر مدیریت استرس …………………118

  5-2-6) توصیف متغیر خلق‌و‌خوی عمومی …………………119

  5-2-7) توصیف متغیر اعتماد …………………119

  5-2-8) توصیف متغیر عملکرد …………………119

  5-3) نتایج آمار استنباطی …………………120

  5-3-1) نتایج آزمون فرضیه اصلی …………………120

  5-3-2) نتایج آزمون فرضیه فرعی اول …………………120

  5-3-3) نتایج آزمون فرضیه فرعی دوم …………………120

  5-3-4) نتایج آزمون فرضیه فرعی سوم …………………120

  5-3-4) نتایج آزمون فرضیه فرعی چهارم …………………121

  5-3-4) نتایج آزمون فرضیه فرعی پنجم …………………121

  5-3-4) نتایج آزمون فرضیه فرعی ششم …………………121

  5-3-4) نتایج آزمون فرضیه فرعی هفتم …………………121

  5-3-4) نتایج آزمون فرضیه فرعی هشتم …………………122

  5-3-4) نتایج آزمون فرضیه فرعی نهم …………………122

  5-4) نتیجه‌گیری در زمینه مطابقت بین یافته‌های تحقیق حاضر و تحقیقات قبلی …………………122

  5-5) پیشنهادات بر اساس سوال‌های تحقیق …………………124

  5-6) محدودیت‌ها و پیشنهاداتی برای ادامه تحقیقات در این زمینه …………………126

  منابع و ماخذ …………………128

  پیوست …………………137

  فهرست جداول

  جدول 2-1) ظهور و مفهوم هوش هیجانی …………………23

  جدول 2-2) اهداف ارزیابی عملکرد …………………76

  جدول 2-3) ابعاد ارزیابی عملکرد و نمونه‌ی شاخص‌های قابل احصای آن‌ها …………………77

  جدول 3-1) متغیرها، ابعاد و تعداد سوال‌های پرسش‌نامه …………………89

  جدول 3-2) محاسبه‌ی آلفای کرونباخ …………………91

  جدول 4-1) توصیف جنسیت پاسخ دهندگان …………………95

  جدول 4-2) توصیف سن پاسخ دهندگان …………………96

  جدول 4-3) توصیف تحصیلات پاسخ دهندگان …………………97

  جدول 4-4) توصیف وضعیت تاهل پاسخ دهندگان …………………98

  جدول 4-5) توصیف میزان درآمد پاسخ دهندگان …………………99

  جدول 4-6) نمره متغیر هوش هیجانی …………………100

  جدول 4-7) نمره ابعاد هوش هیجانی …………………101

  جدول 4-8) نمره متغیر اعتماد …………………102

  جدول 4-9) نمره ابعاد اعتماد …………………103

  جدول 4-10) نمره متغیر عملکرد …………………104

  جدول 4-11) شاخص‌های معنی‌داری و برازش مدل …………………107

  جدول 4-12) تبیین تاثیر مؤلفه درون فردی بر عملکرد …………………108

  جدول 4-13) تبیین تاثیر مؤلفه بیرون فردی بر عملکرد …………………109

  جدول 4-14) تبیین تاثیر مؤلفه سازگاری بر عملکرد …………………110

  جدول 4-15) تبیین تاثیر مؤلفه مدیریت استرس بر عملکرد …………………111

  جدول 4-16) تبیین تاثیر مؤلفه خلق‌و‌خوی عمومی بر عملکرد …………………112

  جدول 4-17) تبیین تاثیر مؤلفه توانایی بر عملکرد …………………113

  جدول 4-18) تبیین تاثیر مؤلفه اعتبار بر عملکرد …………………113

  جدول 4-19) تبیین تاثیر مؤلفه خیرخواهی بر عملکرد …………………114

  جدول 5-1) خلاصه نتایج آماری …………………122

  فهرست اَشکال

  شکل 1-1) مدل پژوهش …………………6

  شکل 2-1) مدل شبکه‌ی شایستگی‌های عاطفی گلمن و بویاتزیس …………………31

  شکل 2-2) مدل هوش هیجانی بار-آن …………………32

  شکل 2-3) فرآیند شکل‌گیری و حفظ اعتماد …………………44

  شکل 2-4) مفاهیم اعتماد سازمانی …………………47

  شکل 2-5) چرخه‌ی عملکرد …………………56

  شکل 2-6) مدیریت عملکرد از طریق ارزیابی فردی، واحدی و سازمانی …………………60

  شکل 2-7) اهمیت مدیریت عملکرد …………………61

  شکل 2-8) ابعاد چهارگانه مدیریت عملکرد …………………64

  شکل 2-9) چالش‌های مدیریت عملکرد …………………6

  فهرست نمودارها

  نمودار 4-1) توصیف جنسیت پاسخ دهندگان …………………95

  نمودار 4-2) توصیف سن پاسخ دهندگان …………………96

  نمودار 4-3) توصیف تحصیلات پاسخ دهندگان …………………97

  نمودار 4-3) توصیف وضعیت تاهل پاسخ دهندگان …………………98

  نمودار 4-3) توصیف میزن درآمد پاسخ دهندگان …………………99

  نمودار 4-4) نمره متغیر هوش هیجانی …………………100

  نمودار 4-5) نمره ابعاد هوش هیجانی …………………101

  نمودار 4-6) نمره متغیر اعتماد …………………102

  نمودار 4-7) نمره ابعاد اعتماد …………………103

  نمودار 4-8) نمره متغیر عملکرد …………………104

  نمودار 4-9) میزان رابطه متغیرهای تحقیق …………………105

  نمودار 4-10) آزمون مدل تحقیق در حالت اعداد معنی‌داری …………………10

  چکیده

  مهم‌ترین عامل در نیل به اهداف هر سازمان، منابع انسانی است و بی‌شک موفقیت و پیشرفت هر سازمان نیز به منابع انسانی آن بستگی دارد. عوامل متعددی کارآیی افراد را در سازمان تحت تاثیر قرار می‌دهد. مطابق با مبانی نظری، از جمله عواملی که می‌توانند رفتار سازمانی هر فرد را به شدت تحت تاثیر قرار دهند هوش هیجانی و اعتماد سازمانی کارکنان است. از این روی هدف این پژوهش آن است تا تاثیر هوش هیجانی و اعتماد سازمانی را بر عملکرد کارکنان در صنعت بیمه استان گیلان مورد مطالعه قرار‌ گیرد. لذا تحقیق از نظر هدف «کاربردی» و از نظر تکنیک اجرا «توصیفی» است. برای جمع آوری اطلاعات جهت آزمون فرضیه‌ها، از پرسش‌نامه استاندارد استفاده گردیده است. جامعه‌ی آماری این پژوهش، تمامی کارکنان صنعت بیمه در استان گیلان بوده و حجم نمونه به کمک روش آماری جامعه محدود تعیین گردیده است. بر اساس فرمول نمونه گیری در این پژوهش برای بررسی آزمون ها از جامعه ی آماری که حجم آن N=521 نفر یک نمونه تصادفی به اندازه ی n=179 نفر را انتخاب و داده ها را بر اساس نرم افزار spssتحلیل نموده ایم؛ در نهایت فرضیه‌های پژوهش با استفاده از داده‌های جمع‌آوری شده مورد آزمون قرار گرفتند که مشخص گردید هوش هیجانی و اعتماد سازمانی بر عملکرد کارکنان در صنعت بیمه استان گیلان تاثیرگذار است. بدین معنا که بین تمامی مؤلفه‌های هوش هیجانی (مؤلفه درون فردی، مؤلفه بین فردی، مؤلفه سازگاری، مؤلفه مدیریت استرس، مؤلفه خلق و خوی عمومی) و اعتماد سازمانی (مؤلفه توانایی، مؤلفه اعتبار، مؤلفه خیرخواهی) با عملکرد کارکنان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. هم‌چنین، بین هوش هیجانی و اعتماد سازمانی نیز رابطه مشاهده گردید.

  واژگان کلیدی: هوش هیجانی، اعتماد سازمانی، عملکرد، صنعت بیمه

  برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

    انتشار : ۴ تیر ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 588
  آموزش افزایش سایز آلت تناسلی بدون دارو و دستگاه

  آموزش افزایش سایز آلت تناسلی بدون دارو و دستگاه

  اگر واقعا می خواهید با مشکلات جنسیتان به کلی خدا حافظی کنید لطفا مطالب زیر را با دقت بخوانید...! در اين سايت روشي را به شما معرفي مي كنيم براي بزرگ كردن آلت تناسلي كه نتايج فوق العاده اي براي شما در بر خواهد داشت،كه خودتان هم باور نمي كنيد: . . . 1-افزايش طول و ضخامت به ...

  کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

  کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

  کسب درآمد 300/000تومان در 60 دقیقه آپدیت مهرماه 97 نکته: دوستان عزیز یکی از سوالاتی که خیلی از کاربران میپرسند اینه که آیا پکیج شما همون پکیجی هستش که تو اینترنت زده (کسب درآمد ۳۰۰ هزار در 30 دقیقه ) ؟! نخیر ، اون (پکیج کسب درآمد ۳۰۰،۰۰۰ در ۳۰ دقیقه ) به شما باینری آپشن و فارکس ...

  پکیج بهترین برنامه های ردیابی و کنترل همسر و

  پکیج بهترین برنامه های ردیابی و کنترل همسر و

  کاملترین پکیج برنامه های ردیابی و کنترل گوشی همسر و فرزند + آموزش برنامه های پکیج: آموزش ردیابی گوشی سرقت شده بدون نصب برنامه برنامه اندروید ردیابی با ارسال پیامک و بدون نیاز به فعال بودن GPS برنامه اندروید کنترل کامل گوشی و دریافت پیامک ها و تماس ها و ...

  کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

  کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

  پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید 15 اردیبهشت 1397 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای ...

  کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

  کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

  این محصول آپدیت شد تاریخ 1397/05/26 اضافه شدن ویدیوی جدید بسم الله الرحمن الرحیم کسب درآمد اینترنتی سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم ...

  كسب درآمد اينترنتي روزانه حداقل ١٣٠ هزار تومان

  كسب درآمد اينترنتي روزانه حداقل ١٣٠ هزار تومان

  سلام دوست خوبم اگه از زندگي و كارت رضايت نداري.. اگه از وضعيت روحي و بي پولي خسته شدي.. اگه احساس ميكني هميشه تو تمامي كارها بازنده اي و اعتماد به نفس پاييني داري.. اگه ميخواي يك فعاليت جديد رو شروع كني .. و يا حتي ميخواي وضعيت زندگيتو بهتر و بهتر كني و جاذب ثروت و موفقيت ...

  افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

  افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

  بلند قامت بودن یک امتیاز بزرگ برای شماست! سلام بیتا بیات هستم کارشناس فیزیولوژی ورزشی،لازم دانستم قبل از این که شما با روش گرو تالر داینامیک آشنا شوید چند تا نکته رو صادقانه خدمتتان عرض کنم همانطور که تو اینستاگرام(khosh.andam@)نوشتم خیلی اتفاقی با این متد آشنا ...

  حیرت انگیزترین پکیج کسب درامد

  حیرت انگیزترین پکیج کسب درامد

  ((به نام امید ناامیدان)) *مژده* دوستان گرامی با توجه به رضایت شما از این پکیج و رسیدن شما به درامد های بالا قیمت این پکیج افزایش یافت. تیم ما تا رسیدن شما به درامد 5/000/000 تومانی در روز با شما خواهد بود. پس با ایمیل و تلگرام تیم ما در ارتباط باشید و درصورت عدم رضایت پس از خرید مبلغ به ...

  تجربه شخصی من در درمان زود انزالی (انزال زودرس) در

  من همه روش های درمان زودانزالی را تجربه کردم و شرح تجربه های خودم را در سایت به طور مفصل درج کرده ام تا اینکه در نهایت روش درمان قطعی زودانزالی را پیدا کردمروشی که نه تنها به طور کامل این مشکل را حل کرد بلکه طعم واقعی لذت رابطه جنسی را به من چشاند و از آن موقع بود که فهمیدم ...

  اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

  اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

  -اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه راهنما در هر بخش، با قیمتی کم در ...

  نسخه ویژه برنامه اد ممبر بی نهایت

  نسخه ویژه برنامه اد ممبر بی نهایت

  با سلام خدمت تمام عزیزانی که از سایت فروشگاهی کافه فایل دیدن میکنند اول دوستان میخواستم قبل از فروش بسته ادد ممبر تلگرام یک توضیحی رو براتون بدم : جدیدا در بین برخی از سایت ها متاسفانه شاهد فروش این بسته هستیم اما این دوستان با بداخلاقی هایی که دارند نمیخواهند اطلاع بدن که ...

  ردیابی افراد بدون نیاز به نصب نرم افزار+ردیاب

  ردیابی افراد بدون نیاز به نصب نرم افزار+ردیاب

  معرفی نرم افزار: ردیابی افراد در تلگرام+شناسایی آدرس محل سکونت + شماره یاب این ردیاب کاملا قانونی و مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.و هیچ گونه هک کردن و یا رفتن به اطلاعات شخصی طرف در کار نبوده و تمام آموزشها مطابق با قوانین جمهوری اسلامی میباشد،و هیچ گونه ورود ...

  نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

  نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

  شاه نعمت‌الله ولی نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی پر فروشترین کتاب نسخه خطی با بیش از 2000000 فروش تا کنون جهت سفارش بر روی لینک زیر کلیک نمائید . ...

  آموزش رایگان کسب درآمد از سایت الیمپ

  آموزش رایگان کسب درآمد از سایت الیمپ

  خیلی از دوستان سوال پرسیدن در مورد نحوه ثبت نام که ما در ویدیو زیر تمام موارد را آموزش دادیم در ویدیو زیر در مورد نحوه ثبت نام در سایت الیمپ و آشنایی با تمام اجزای مهم سایت الیمپ توضیح دادیم . برای رفتن به سایت الیمپ کلیک کنید برای شناخت کار با اندیکاتور ...

  کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

  کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

  این روزها با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی کشور، کسب درآمد برای خیلی از افراد جامعه بسیار دشوار است. بسیاری از افراد به امید اینکه در آینده بتوانند یک شغل کارمندی داشته باشند به سختی درس می خوانند و عده ای دیگر که نتوانند درس بخوانند نیز راه های دیگری را انتخاب می کنند. ...

  دانلود رایگان کتاب رستاخیز مردگان العضیف pdf نسخه

  دانلود رایگان کتاب رستاخیز مردگان العضیف pdf نسخه

  معرفی کتاب:رستاخیز مردگان العضیف ترجمه شده نسخه فارسی عربی وانگلیسی (رستاخیز مردگان العضیف)کتاب نکرونومیکون ( آخرت مردگان ) و یا کتاب دیوانه کننده القابی است که روی این کتاب نهاده اند.!! نام دیگرش ولی الضعیف است..!! مؤلف اصلی این کتاب فردی بدوی اهل شام به نام عبدل ال حضرت در سال ...

  تایپ در منزل با درآمد عالی

  تایپ در منزل با درآمد عالی

  پکیج عالی تایپ و ترجمه ی متون در منزل با درآمد بالا اگر دانشجو هستید و دنبال کار در منزل با پورسانت عالی هستید. اگر دنبال کارهایی از قبیل تایپ و ترجمه در منزل هستید. دیگر نگران بیکاری نباشید بهترین پکیج تایپ و ترجمه ی متون با ...

  کسب درآمد از اینترنت روزانه 150هزارتومان صددرصد

  کسب درآمد از اینترنت روزانه 150هزارتومان صددرصد

  بسم الله الرحمن الرحیم نکته مهم:قبل از هر گونه سوال از همکاران و پشتیبانی،این متن را تا انتها مطالعه کنید.مطمئنا به سوالات شما راجع به این روش ها تا انتهای متن پاسخ داده شده است. با سلام خدمت شما دوستان عزیز ممنونم که این فرصت را به من دادید تا محصول سال ها تلاش خود را به ...

  دانلود رایگان کتاب روان درمانی اگزیستانسیال

  دانلود رایگان کتاب روان درمانی اگزیستانسیال

  معرفی کتاب:(روان درمانی اگزیستانسیال فارسی) روان درمانی اگزیستانسیال گونه ای روان درمانی پرکار یا پویه نگر است. پویا اصطلاحی ست که در حیطه ی بهداشت روان به چهره روان پویه شناسی بسیار بهره گیری می شود؛ و اگر کسی بخواهد یگانه از اساسی ترین ویژگی های رویکرد اگزیستانسیال را ...

  فعالسازی ربات کهن کتاب

  فعالسازی ربات کهن کتاب

  درود همراهان گرامی ربات کهن کتاب به دلیل اینکه کتاب های زیادی در آن قرار دارد برای ما هزینه هایی دارد نظیر فعالسازی سرور ربات ، حجم زیاد کتاب ها ، محدودیت های دانلود و... مجبوریم از کاربران هزینه ای به مبلغ هشت هزار تومان دریافت شود برای نگهداری سرور ربات و... با ...

  دانلود کتاب نایاب مادرکافی جوفراست در مورد

  دانلود کتاب نایاب مادرکافی جوفراست در مورد

  مادر احسان از دستش کلافه شده است. احسان ۱۰ سال دارد و در کلاس چهارم ابتدایی تحصیل می‌کند. او گاهی اوقات رفتارهای بد و پرخاشگرانه‌ای از خود نشان می‌دهد. احسان وقتی عصبانی می‌شود همه چیز را به هم می‌ریزد؛ از کوسن‌های مبل که به اطراف پرتاب می‌شود بگیرید تا کاغذ ...

  دانلود رایگان کتاب رستاخیز مردگان العضیف pdf نسخه

  دانلود رایگان کتاب رستاخیز مردگان العضیف pdf نسخه

  معرفی کتاب:رستاخیز مردگان العضیف ترجمه شده نسخه فارسی عربی وانگلیسی (رستاخیز مردگان العضیف)کتاب نکرونومیکون ( آخرت مردگان ) و یا کتاب دیوانه کننده القابی است که روی این کتاب نهاده اند.!! نام دیگرش ولی الضعیف است..!! مؤلف اصلی این کتاب فردی بدوی اهل شام به نام عبدل ال حضرت در سال ...

  دانلود کتاب زمینه ی روانشناسی هیلگارد- تالیف

  دانلود کتاب زمینه ی روانشناسی هیلگارد- تالیف

  دانلود کتاب زمینه ی روانشناسی هیلگارد تالیف ریتا اتکینسون و ریچارد اتکینسون ترجمه محمد تقی براهنی و بهروز بیرشک منبع آزمون ارشد روانشناسی شامل 716 صفحه در قالب فایل pdf ...

  اندیکاتور R & S جهت کسب درآمد از سایت الیمپ

  اندیکاتور R & S جهت کسب درآمد از سایت الیمپ

  سایت الیمپ از دو قسمت تشکیل شده ( باینری آپشن و فارکس ) خیلی از دوستان سوال پرسیدن در مورد نحوه ثبت نام که ما در ویدیو زیر تمام موارد را آموزش دادیم در ویدیو زیر در مورد نحوه ثبت نام در سایت الیمپ و آشنایی با تمام اجزای مهم سایت الیمپ توضیح دادیم . برای رفتن به ...

  آموزش تله کینزی در دو روز

  آموزش تله کینزی در دو روز

  فقط در 2 روز...! توضیحات کم و مختصر نشانه نا کار آمد بودن مجموعه آموزشی نیست! با سلام. در این کتاب آموزش کامل تله کینزی را بصورت خیلی ساده و روان در اختیار شما قرار دادیم که هرکسی حتی در مبتدی ترین سطح میتواند تله کینزی را در کمترین زمان ممکن یاد بگیرد. آموزش هایی که داده شده ...

  دانلود نسخه کامل کارتون پوکویو - دوبله فارسی

  دانلود نسخه کامل کارتون پوکویو - دوبله فارسی

  پوکویو (اسپانیایی: Pocoyó) نام یک مجموعهٔ تلویزیونی کارتونی اسپانیایی-بریتانیایی است که ویژه کودکانِ پیش‌دبستانی ساخته شده است و خالق آن «گی‌یرمو گارسیا کارسی»، «کُلمن لوپز»، «لوئیس گایه‌گو» و «دیوید کانتویا» هستند. تاکنون دو فصل از این مجموعه ...

  گنج نامه احمد وزیر وگنج نامه شیخ بهایی(کامل)

  گنج نامه احمد وزیر وگنج نامه شیخ بهایی(کامل)

  گنج نامه احمد وزیر وگنج نامه شیخ بهایی(کامل) کتاب ارزشمند ونایاب گنج نامه شیخ بهایی واحمد وزیر دانلود کتاب نسخه نامه احمد وزیری (گنجنامه شیخ بهایی) با ۲۱۰۲ سند و نسخه معتبر نسخه نامه احمد وزیرکتابی جهت کاوش وتحقیق و پژوهش در علم گنج پژوهی برای محققین ...

  سوال عملی Excel با جواب

  سوال عملی Excel با جواب

  دانلود نمونه سوال عملی اکسل همراه با جواب تشریحی تعداد فایل فشرده : 2 نوع فایل : Zip ...

  دریافت فایل : سوال عملی Excel با جواب
  دانلود رایگان کتاب زمینه روانشناسی هیلگارد (متن

  دانلود رایگان کتاب زمینه روانشناسی هیلگارد (متن

  معرفی کتاب:زمینه روانشناسی هیلگارد (متن کامل) نويسنده:اتکینسون مترجم:دکتر براهنی فرمت کتاب:پی دی افpdf(کیفیت عالی) زبان کتاب:فارسی سفارش کتاب(pdf,چاپی)و پشتیبانی تلگرام:09103894814 ...

  دانلود فیلم آموزش ویدئویی نرم افزار حسابداری هلو

  دانلود فیلم آموزش ویدئویی نرم افزار حسابداری هلو

  کاملترین مجموعه فیلم و کتاب و پاورپوینت آموزش ویدئویی نرم افزار هلو در اینترنت زمان کل فیلم ها : 5 ساعت نوع فایل : ویدئویی کیفیت HD تعداد : 106 فایل ویدئویی قابل پخش در موبایل ، کامپیوتر یا دستگاه های پخش ویدئو به علاوه آموزش پاورپوینت هلو و کتاب آموزش هلو ...  تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "" می باشد