تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت


اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

پرفروش ترین ها

  پر فروش ترین های فورکیا


  پر بازدید ترین های فورکیا

  پیوند ها

  آمار بازدید

  • بازدید امروز : 41
  • بازدید دیروز : 41
  • بازدید کل : 49150

  پایان نامه تاثیر هوش هیجانی و اعتماد بر عملکرد کارکنان در صنعت بیمه


  دانشگاه آزاد اسلامی

  واحد رشت

  پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.A»

  گرایش: مدیریت بیمه

  عنوان

  تاثیر هوش هیجانی و اعتماد بر عملکرد کارکنان در صنعت بیمه

  (مورد مطالعه: استان گیلان)

  استاد راهنما

  دکتـر بهروز فتحی

  برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

  (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

  تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

  (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

  فهرست مطالب

  چکیده 1

  فصل اول: کلیات تحقیق

  1-1) مقدمه 3

  1-2) بیان مساله 3

  1-3) ضرورت و اهمیت پژوهش 5

  1-4) چارچوب نظری پژوهش 6

  1-5) اهداف پژوهش 7

  1-6) فرضیه‌های پژوهش 7

  1-7) تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها 8

  1-8) قلمرو تحقیق 9

   

  فصل دوم: مبانی نظری تحقیق

  بخش اول : هوش هیجانی

  2-1-1) مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………….12

  2-1-2) مفهوم هوش و تعاریف آن ……………………………………………………………………………………………..13

  2-1-3) انواع هوش……………………………………………………………………………………………………………………15

  2-1-3-1) هوش اجتماعی……………………………. ……………………………………………………………………….17

  2-1-3-2) هوش عملی…………………………….. ……………………………………………………18

  2-1-3-3) هوش فرهنگی…………………………….. ………………………………………………………………………18

  2-1-3-4) هوش سازمانی…………………………….. ……………………………………………………………………….19

  2-1-3-5) هوش معنوی…………………………….. …………………………………………………………………………19

  2-1-4) هوش هیجانی و هوش شناختی………………………………………………………………………………………..20

  2-1-5) هیجان…………………………………………………………………………………………………………………………..21

  2-1-6) هوش هیجانی………………………………………………………………………………………………………23

  2-1-7) اهمیت هوش هیجانی…………………………………………………………………………………………….25

  2-1-8) مدل‌ها و دیدگاه‌های مختلف در زمینه هوش هیجانی……………………………………………………27

  2-1-8-1) مدل شبکه شایستگی‌های عاطفی………………………………………………………………………………27

  2-1-8-2) مدل هوش هیجانی بار-آن (مدل چندعاملی)……………………………………………………………..31

  2-1-8-3) مدل توانایی هوش هیجانی………………………………………………………………………………………32

  2-1-9) مؤلفه‌های هوش هیجانی………………………………………………………………………………………….33

  2-1-10) فرآیند رشد و توسعه هوش هیجانی…………………………………………………………………………35

  2-1-11) ویژگی کارکنان و افراد با هوش هیجانی بالا………………………………………………………………37

  2-1-12) هوش هیجانی در مدیریت و کاربردهای آن……………………………………………………………….37

   

  بخش دوم: اعتماد سازمانی

  2-2-1) مقدمه …………………41

  2-2-2) اعتماد …………………42

  2-2-3) اهمیت و ضرورت اعتماد …………………43

  2-2-4) ابعاد اعتماد …………………44

  2-2-4-1) ابعاد اعتماد از دیدگاه توماس و اسچیندلر………………………………………………………………….45

  2-2-4-2) ابعاد اعتماد از دیدگاه مایر و همکاران……………………………………………………………………….45

  2-2-5) انواع اعتماد……………………………………………………………………………………………………………………47

  2-2-5-1) اعتماد اعتباری……………………………………………………………………………………………………….47

  2-2-5-2) اعتماد متقابل…………………………………………………………………………………………………………47

  2-2-5-3) اعتماد اجتماعی……………………………………………………………………………………………………..48

  2-2-6) مزایای فردی و گروهی اعتماد …………………49

   

   

  بخش سوم: عملکرد کارکنان

  2-3-1) مقدمه …………………52

  2-3-2) عملکرد …………………52

  2-3-3) عملکرد شغلی …………………54

  2-3-4) بهبود عملکرد …………………55

  2-3-5) عوامل موثر بر عملکرد کارکنان …………………56

  2-3-6) مدیریت عملکرد …………………58

  2-3-7) اهمیت مدیریت عملکرد …………………60

  2-3-8) اهداف مدیریت عملکرد …………………63

  2-3-9) مؤلفه‌های مدیریت عملکرد …………………64

  2-3-10) فرآیند و مراحل مدیریت عملکرد در سازمان‌ها …………………66

  2-3-11) چالش‌های مدیریت عملکرد …………………69

  2-3-12) مزایا و معایب مدیریت عملکرد …………………72

  2-3-13) ارزیابی عملکرد …………………73

  2-3-14) اهداف ارزیابی عملکرد …………………75

  2-3-15) ابعاد ارزیابی عملکرد …………………77

  2-3-16) منابع ارزیابی عملکرد …………………78

  2-3-17) موانع و خطاهای ارزیابی عملکرد کارکنان …………………79

   

  بخش چهارم: پیشینه پژوهش

  هوش هیجانی، اعتماد و عملکرد کارکنان …………………82

   

  فصل سوم: روش اجرای تحقیق

  3-1) مقدمه …………………86

  3-2) روش تحقیق …………………86

  3-3) جامعه آماری …………………87

  3-4) نمونه آماری …………………87

  3-5) روش و ابزار جمع‌آوری داده‌ها …………………87

  3-5-1) پرسش‌نامه …………………88

  3-6) روایی و پایایی ابزار گردآوری اطلاعات …………………90

  3-6-1) روایی …………………90

  3-6-2) پایایی …………………91

  3-7) روش تجزیه و تحلیل داده‌ها …………………92

  فصل چهارم: تحلیل‌یافته‌های تحقیق

  4-1) مقدمه …………………94

  4-2) توصیف متغیرهای جمعیت شناختی …………………95

  4-2-1) جنسیت پاسخ‌دهندگان …………………95

  4-2-2) سن پاسخ‌دهندگان …………………96

  4-2-3) تحصیلات پاسخ‌دهندگان …………………97

  4-2-4) وضعیت تاهل پاسخ‌دهندگان …………………98

  4-2-5) میزان درآمد پاسخ‌دهندگان …………………99

  4-3) توصیف متغیرهای تحقیق …………………100

  4-3-1) توصیف متغیر هوش هیجانی …………………100

  4-3-2) توصیف ابعاد هوش هیجانی …………………101

  4-3-3) توصیف متغیر اعتماد …………………102

  4-3-4) توصیف ابعاد اعتماد …………………103

  4-3-5) توصیف متغیر عملکرد …………………104

  4-4) بررسی مدل تحقیق …………………105

  4-4-1) بررسی مدل تحقیق در حالت استاندارد …………………105

  4-4-2) بررسی مدل تحقیق در حالت اعداد معناداری …………………106

  4-4-3) بررسی شاخص‌های معناداری و برازش مدل کلی تحقیق …………………107

  4-5) آزمون فرضیه‌ها …………………107

  4-5-1) آزمون فرضیه اصلی …………………108

  4-5-2) آزمون فرضیه فرعی اول …………………108

  4-5-3) آزمون فرضیه فرعی دوم …………………109

  4-5-4) آزمون فرضیه فرعی سوم …………………110

  4-5-5) آزمون فرضیه فرعی چهارم …………………110

  4-5-6) آزمون فرضیه فرعی پنجم …………………111

  4-5-7) آزمون فرضیه فرعی ششم …………………112

  4-5-8) آزمون فرضیه فرعی هفتم …………………113

  4-5-9) آزمون فرضیه فرعی هشتم …………………114

  4-5-10) آزمون فرضیه فرعی نهم …………………115

   

  فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

  5-1) مقدمه …………………117

  5-2) نتایج آمار توصیفی …………………117

  5-2-1) توصیف متغیر هوش هیجانی …………………117

  5-2-2) توصیف متغیر مؤلفه درون فردی …………………117

  5-2-3) توصیف متغیر مؤلفه بیرون فردی …………………118

  5-2-4) توصیف متغیر سازگاری …………………118

  5-2-5) توصیف متغیر مدیریت استرس …………………118

  5-2-6) توصیف متغیر خلق‌و‌خوی عمومی …………………119

  5-2-7) توصیف متغیر اعتماد …………………119

  5-2-8) توصیف متغیر عملکرد …………………119

  5-3) نتایج آمار استنباطی …………………120

  5-3-1) نتایج آزمون فرضیه اصلی …………………120

  5-3-2) نتایج آزمون فرضیه فرعی اول …………………120

  5-3-3) نتایج آزمون فرضیه فرعی دوم …………………120

  5-3-4) نتایج آزمون فرضیه فرعی سوم …………………120

  5-3-4) نتایج آزمون فرضیه فرعی چهارم …………………121

  5-3-4) نتایج آزمون فرضیه فرعی پنجم …………………121

  5-3-4) نتایج آزمون فرضیه فرعی ششم …………………121

  5-3-4) نتایج آزمون فرضیه فرعی هفتم …………………121

  5-3-4) نتایج آزمون فرضیه فرعی هشتم …………………122

  5-3-4) نتایج آزمون فرضیه فرعی نهم …………………122

  5-4) نتیجه‌گیری در زمینه مطابقت بین یافته‌های تحقیق حاضر و تحقیقات قبلی …………………122

  5-5) پیشنهادات بر اساس سوال‌های تحقیق …………………124

  5-6) محدودیت‌ها و پیشنهاداتی برای ادامه تحقیقات در این زمینه …………………126

  منابع و ماخذ …………………128

  پیوست …………………137

  فهرست جداول

  جدول 2-1) ظهور و مفهوم هوش هیجانی …………………23

  جدول 2-2) اهداف ارزیابی عملکرد …………………76

  جدول 2-3) ابعاد ارزیابی عملکرد و نمونه‌ی شاخص‌های قابل احصای آن‌ها …………………77

  جدول 3-1) متغیرها، ابعاد و تعداد سوال‌های پرسش‌نامه …………………89

  جدول 3-2) محاسبه‌ی آلفای کرونباخ …………………91

  جدول 4-1) توصیف جنسیت پاسخ دهندگان …………………95

  جدول 4-2) توصیف سن پاسخ دهندگان …………………96

  جدول 4-3) توصیف تحصیلات پاسخ دهندگان …………………97

  جدول 4-4) توصیف وضعیت تاهل پاسخ دهندگان …………………98

  جدول 4-5) توصیف میزان درآمد پاسخ دهندگان …………………99

  جدول 4-6) نمره متغیر هوش هیجانی …………………100

  جدول 4-7) نمره ابعاد هوش هیجانی …………………101

  جدول 4-8) نمره متغیر اعتماد …………………102

  جدول 4-9) نمره ابعاد اعتماد …………………103

  جدول 4-10) نمره متغیر عملکرد …………………104

  جدول 4-11) شاخص‌های معنی‌داری و برازش مدل …………………107

  جدول 4-12) تبیین تاثیر مؤلفه درون فردی بر عملکرد …………………108

  جدول 4-13) تبیین تاثیر مؤلفه بیرون فردی بر عملکرد …………………109

  جدول 4-14) تبیین تاثیر مؤلفه سازگاری بر عملکرد …………………110

  جدول 4-15) تبیین تاثیر مؤلفه مدیریت استرس بر عملکرد …………………111

  جدول 4-16) تبیین تاثیر مؤلفه خلق‌و‌خوی عمومی بر عملکرد …………………112

  جدول 4-17) تبیین تاثیر مؤلفه توانایی بر عملکرد …………………113

  جدول 4-18) تبیین تاثیر مؤلفه اعتبار بر عملکرد …………………113

  جدول 4-19) تبیین تاثیر مؤلفه خیرخواهی بر عملکرد …………………114

  جدول 5-1) خلاصه نتایج آماری …………………122

  فهرست اَشکال

  شکل 1-1) مدل پژوهش …………………6

  شکل 2-1) مدل شبکه‌ی شایستگی‌های عاطفی گلمن و بویاتزیس …………………31

  شکل 2-2) مدل هوش هیجانی بار-آن …………………32

  شکل 2-3) فرآیند شکل‌گیری و حفظ اعتماد …………………44

  شکل 2-4) مفاهیم اعتماد سازمانی …………………47

  شکل 2-5) چرخه‌ی عملکرد …………………56

  شکل 2-6) مدیریت عملکرد از طریق ارزیابی فردی، واحدی و سازمانی …………………60

  شکل 2-7) اهمیت مدیریت عملکرد …………………61

  شکل 2-8) ابعاد چهارگانه مدیریت عملکرد …………………64

  شکل 2-9) چالش‌های مدیریت عملکرد …………………6

  فهرست نمودارها

  نمودار 4-1) توصیف جنسیت پاسخ دهندگان …………………95

  نمودار 4-2) توصیف سن پاسخ دهندگان …………………96

  نمودار 4-3) توصیف تحصیلات پاسخ دهندگان …………………97

  نمودار 4-3) توصیف وضعیت تاهل پاسخ دهندگان …………………98

  نمودار 4-3) توصیف میزن درآمد پاسخ دهندگان …………………99

  نمودار 4-4) نمره متغیر هوش هیجانی …………………100

  نمودار 4-5) نمره ابعاد هوش هیجانی …………………101

  نمودار 4-6) نمره متغیر اعتماد …………………102

  نمودار 4-7) نمره ابعاد اعتماد …………………103

  نمودار 4-8) نمره متغیر عملکرد …………………104

  نمودار 4-9) میزان رابطه متغیرهای تحقیق …………………105

  نمودار 4-10) آزمون مدل تحقیق در حالت اعداد معنی‌داری …………………10

  چکیده

  مهم‌ترین عامل در نیل به اهداف هر سازمان، منابع انسانی است و بی‌شک موفقیت و پیشرفت هر سازمان نیز به منابع انسانی آن بستگی دارد. عوامل متعددی کارآیی افراد را در سازمان تحت تاثیر قرار می‌دهد. مطابق با مبانی نظری، از جمله عواملی که می‌توانند رفتار سازمانی هر فرد را به شدت تحت تاثیر قرار دهند هوش هیجانی و اعتماد سازمانی کارکنان است. از این روی هدف این پژوهش آن است تا تاثیر هوش هیجانی و اعتماد سازمانی را بر عملکرد کارکنان در صنعت بیمه استان گیلان مورد مطالعه قرار‌ گیرد. لذا تحقیق از نظر هدف «کاربردی» و از نظر تکنیک اجرا «توصیفی» است. برای جمع آوری اطلاعات جهت آزمون فرضیه‌ها، از پرسش‌نامه استاندارد استفاده گردیده است. جامعه‌ی آماری این پژوهش، تمامی کارکنان صنعت بیمه در استان گیلان بوده و حجم نمونه به کمک روش آماری جامعه محدود تعیین گردیده است. بر اساس فرمول نمونه گیری در این پژوهش برای بررسی آزمون ها از جامعه ی آماری که حجم آن N=521 نفر یک نمونه تصادفی به اندازه ی n=179 نفر را انتخاب و داده ها را بر اساس نرم افزار spssتحلیل نموده ایم؛ در نهایت فرضیه‌های پژوهش با استفاده از داده‌های جمع‌آوری شده مورد آزمون قرار گرفتند که مشخص گردید هوش هیجانی و اعتماد سازمانی بر عملکرد کارکنان در صنعت بیمه استان گیلان تاثیرگذار است. بدین معنا که بین تمامی مؤلفه‌های هوش هیجانی (مؤلفه درون فردی، مؤلفه بین فردی، مؤلفه سازگاری، مؤلفه مدیریت استرس، مؤلفه خلق و خوی عمومی) و اعتماد سازمانی (مؤلفه توانایی، مؤلفه اعتبار، مؤلفه خیرخواهی) با عملکرد کارکنان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. هم‌چنین، بین هوش هیجانی و اعتماد سازمانی نیز رابطه مشاهده گردید.

  واژگان کلیدی: هوش هیجانی، اعتماد سازمانی، عملکرد، صنعت بیمه

  برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

    انتشار : ۴ تیر ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 548
  کسب درآمد از اینترنت روزی 1/5 میلیون تومان تضمینی

  کسب درآمد از اینترنت روزی 1/5 میلیون تومان تضمینی

  بسم الله الرحمن الرحیم*نکته مهم*لطفا قبل از اینکه به پشتیبانی پیام بدهید و سوال بپرسید ابتدا تمام توضیحات موجود در این صفحه را کامل مطالعه کنید و قسمت های -سوالات متداول- و -دیدگاه های کاربران- به همراه پاسخ های داده شده را نیز با دقت بخوانید. چون اکثر سوالاتی که شما عزیزان از ...

  افزایش قدبا متدجهانی گروتالردینامیک

  بلند قد و جذاب شوید بنام خداوند بخشنده و مهربان سلام در این مطلب قصد داریم شما را با آخرین متد افرایش قد که تا مدت ها پیش در ایران ناشناخته بود آشنا کنیم. ...

  کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

  کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

  این محصول آپدیت شد تاریخ 1397/01/27 بسم الله الرحمن الرحیم سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم مثلا یک فرد به طور میانگین اگر 12 ساعت کارکند و ...

  کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

  کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

  پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید 15 اردیبهشت 1397 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای ...

  ردیابی افراد بدون نیاز به نصب نرم افزار+ردیاب

  ردیابی افراد بدون نیاز به نصب نرم افزار+ردیاب

  معرفی نرم افزار: ردیابی افراد در تلگرام+شناسایی آدرس محل سکونت + شماره یاب این ردیاب کاملا قانونی و مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.و هیچ گونه هک کردن و یا رفتن به اطلاعات شخصی طرف در کار نبوده و تمام آموزشها مطابق با قوانین جمهوری اسلامی میباشد،و هیچ گونه ورود ...

  تجربه شخصی من در درمان زود انزالی (انزال زودرس) در

  من همه روش های درمان زودانزالی را تجربه کردم و شرح تجربه های خودم را در سایت به طور مفصل درج کرده ام تا اینکه در نهایت روش درمان قطعی زودانزالی را پیدا کردمروشی که نه تنها به طور کامل این مشکل را حل کرد بلکه طعم واقعی لذت رابطه جنسی را به من چشاند و از آن موقع بود که فهمیدم ...

  کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

  کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

  کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم قبل از هر چیزی اجازه دهید به این نکته اشاره کنم که هنگام خرید کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم، دقت کنید شماره ی تماس مسئول و پشتیبان فروش درج شده باشد در غیر اینصورت آن خرید قابل اطمینان نیست. متاسفانه بعضی افراد با کپی تبلیغات کتاب ...

  تایپ در منزل با درآمد عالی

  تایپ در منزل با درآمد عالی

  پکیج عالی تایپ و ترجمه ی متون در منزل با درآمد بالا اگر دانشجو هستید و دنبال کار در منزل با پورسانت عالی هستید. اگر دنبال کارهایی از قبیل تایپ و ترجمه در منزل هستید. دیگر نگران بیکاری نباشید بهترین پکیج تایپ و ترجمه ی متون با ...

  افزایش قد بدون جراحی و محدودیت سنی

  افزایش قد بدون جراحی و محدودیت سنی

  توجه توجه: در صورت خرید از سایت حتماا حتماااا فیش واریزی به تلگرام ما با شماره و آیدی زیر ارسال شود شماره تلگرام ما جهت مشاوره: 09179226486 آیدی تلگرام ما جهت مشاوره: ghad_bolandi@ آیدی کانال جهت دیدن نتیجه افراد: ClinicAfzayeshghad@ ناهید محمدی هستم و نامزدم که خیلی عاشقش بودم من ...

  دانلود کتاب تاریخ تحلیلی صدر اسلام +خلاصه کتاب

  دانلود کتاب تاریخ تحلیلی صدر اسلام +خلاصه کتاب

  شما با خرید این محصول سه فایل دانلود میکنید: فایل اول: خلاصه کتاب تاریخ تحلیلی صدر اسلام محمد نصیری یکی از دروس عمومی دانشگاهی تعداد صفحات : 40 ص جزوه تهیه شده در هفت فصل و به صورت نموداری و توضیحی و با کیفیت عالی تهیه شده است. تا دانشجویان عزیز در کوتاه ترین مدت ...

  دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

  دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

  نوع فایل:PDF زبان:فارسی حجم فایل:18KB در چند دهه اخیر با توجه به افزایش رشد آپارتمان سازی ، تعداد متقاضیان ساخت کابینت نیز افزایش پیدا کرد و با توجه به تغییر ماهیت کابینت ها از فلزی به MDF و تمایل به تغییر مکرر دکوراسیون آشپزخانه از سوی خانواده ها ، کابینت سازی نیز در میان مشاغل ...

  کسب درآمد از اینترنت روزانه 150هزارتومان صددرصد

  کسب درآمد از اینترنت روزانه 150هزارتومان صددرصد

  حتما تا انتها بخوانید* با سلام خدمت شما دوستان عزیز ممنونم که این فرصت را به من دادید تا محصول سال ها تلاش خود را به شما معرفی کنم. در اینجا قصد دارم فایلی را در اختیار شما قراردهم که شاید در کشور های جهان اولی و پیشرفته روشی قدیمی و معمولی برای کسب در آمد باشد. اما با ...

  گنج نامه احمد وزیر وگنج نامه شیخ بهایی(کامل)

  گنج نامه احمد وزیر وگنج نامه شیخ بهایی(کامل)

  کتاب ارزشمند ونایاب گنج نامه شیخ بهایی واحمد وزیر دانلود کتاب نسخه نامه احمد وزیری (گنجنامه شیخ بهایی) با ۲۱۰۲ سند و نسخه معتبر نسخه نامه احمد وزیرکتابی جهت کاوش وتحقیق و پژوهش در علم گنج پژوهی برای محققین این علوم کهن شامل ۲۰۷ صفحه و بابیش از هزاران سند ...

  خلاصه کتاب وسؤالات تستي کتاب تفسیر قرآن کریم -

  خلاصه کتاب وسؤالات تستي کتاب تفسیر قرآن کریم -

  مجموعه سؤالات تستي كتاب تفسیر قرآن کریم (آیات برگزیده) (ويراست دوم، نشر معارف) مشتمل بر 600 سؤال. 2 جزوه و خلاصه درس (تفسیر قرآن کریم(آیات برگزیده) فایل pdfکتاب حجم فایل:20kb گردآورنده این فایل وب سایت نسیم بوک ...

  جزوه وصیت نامه حضرت امام خمینی همراه با سوالات

  جزوه وصیت نامه حضرت امام خمینی همراه با سوالات

  جزوه وصیت نامه حضرت امام خمینی همراه با سوالات تشریحی ...

  کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

  کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

  کسب درآمد 300/000تومان در 60 دقیقه نکته: دوستان عزیز یکی از سوالاتی که خیلی از کاربران میپرسند اینه که آیا پکیج شما همون پکیجی هستش که تو اینترنت زده (کسب درآمد ۳۰۰ هزار در 30 دقیقه ) ؟! نخیر ، اون (پکیج کسب درآمد ۳۰۰،۰۰۰ در ۳۰ دقیقه ) به شما باینری آپشن و فارکس رو آموزش میده که یک ...

  کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

  کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

  این روزها با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی کشور، کسب درآمد برای خیلی از افراد جامعه بسیار دشوار است. بسیاری از افراد به امید اینکه در آینده بتوانند یک شغل کارمندی داشته باشند به سختی درس می خوانند و عده ای دیگر که نتوانند درس بخوانند نیز راه های دیگری را انتخاب می کنند. ...

  دانلود کتاب جزء از کل ترجمه فارسی

  دانلود کتاب جزء از کل ترجمه فارسی

  جزء از کل کتابی است که هیچ وصفی، حتا حرفهای نویسنده اش، نمی تواند حق مطلب را ادا کند. این مقدمه ی کوتاه را هم فقط برای این نوشتم که خواننده با نویسنده آشنایی مختصری پیدا کند. خواندن جزء از کل تجربه ای غریب و منحصر به فرد است. در هر صفحه اش جمله ای وجود دارد که میتوانید نقلش کنید. ...

  نرم افزار دوستیاب وشماره یاب

  شاید تا الان این اسم به گوشت خورده توسایت ها نرم افزار دوست یابی!!!دوست دختر میخوای؟دوست پسر میخوای؟ بلد نیستی مخ بزنی؟تنهایی؟؟؟ نرم افزار دوست یابی بدون نیاز به مخ زدن فقط کافیه اسم دختر یا پسر مورد نظرتونو سرچ کنید اگه اسم و فامیلشو بدونین که خیلی سریعتر شمارشو پیدا ...

  اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

  اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

  -اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه راهنما در هر بخش، با قیمتی کم در ...

  آموزش تله کینزی در دو روز

  آموزش تله کینزی در دو روز

  فقط در 2 روز...! با سلام. در این کتاب آموزش کامل تله کینزی را بصورت خیلی ساده و روان در اختیار شما قرار دادیم که هرکسی حتی در مبتدی ترین سطح میتواند تله کینزی را در کمترین زمان ممکن یاد بگیرد. آموزش هایی که داده شده همراه با تصویر میباشند و باعث یاد گیری بهتر شما عزیزان ...

  کتاب رستاخیز مردگان به زبان فارسی

  کتاب رستاخیز مردگان به زبان فارسی

  کتاب رستاخیز مردگان به زبان فارسی ...

  افزایش سایز آلت تناسلی|مسائل جنسی

  در اين سايت روشي را به شما معرفي مي كنيم براي بزرگ كردن آلت تناسلي كه نتايج فوق العاده اي براي شما در بر خواهد داشت،كه خودتان هم باور نمي كنيد: . . . 1-افزايش طول و ضخامت به اندازه 3cm الي 8cm 2-افزايش طول تا بيش از50%اندازه فعلي در حالت راست وسفت ...

  نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

  نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

  نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی و بدون نیاز به ارتقا توجه :مشکل امضا با کلید دیباگ دراین نسخه کاملا رفع شده و برنامه ها به بازار ارسال می شوند اگر به این مشکل برخوردید ما 10برابر پولتان را پس میدهیم. این نرم افزار بر روی اندروید قابل نصب میباشد 100% مورد تایید ...

  تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

  تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

  تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی وفیک را یک جادریافت کنیدهرکدام از این نرم افزار ها در اینترنت و کافه بازاربه قیمت خیلی بالایی بفروش میرسند. نکته: پورسانت بازاریابی این محصول 60% است نسخه ی 100%تست شده با توجه به فیلترینگ تلگرام 15 اردیبهشت ...

  پکیج -میلیاردر های مدرن- کسب درآمد 300

  پکیج -میلیاردر های مدرن- کسب درآمد 300

  -میلیاردر های مدرن- فقط 7 دقیقه وقت بگذارید و این متن را تا آخر و بدون هرگونه حاشیه بخوانید و مطمین باشید مهم ترین 7 دقیقه عمراتان خواهد شد!!! برای ...

  دانلود جزوه حقوق رسانه ها - دکتر باقر انصاری

  دانلود جزوه حقوق رسانه ها - دکتر باقر انصاری

  از جمله واحدهایی که دانشجویان رشته حقوق باید در 1 ترم بگذرانند، درس حقوق رسانه ها است. سایت جزوه 30تی اقدام به آماده‌سازی خلاصه‌ای از کتاب حقوق رسانه ها در قالب جزوه حقوق رسانه ها تالیف شده توسط باقر انصاری کرده است و شما می‌توانید برای دانلود این جزوه به ادامه مطلب ...

  کسب درامد

  کسب درامد

  سرعت تغییر و تحولات فناوری به حدی شده است که ماشین تندروی زمان دارد از انها عقب می افتدانگار این زمان است که به جای اینکه یک گوشه بنشیند باید تخت گاز بتازد تا از زمانه عقب نیفتد. این شرایط باعث تشکیل کسب و کار در دنیای اینترنت شده است کسانی میتوانند از این موقعیت به خوبی ...

  دریافت فایل : کسب درامد
  خلاصه کتاب روانشناسی رشد لورا برک دو جلد

  خلاصه کتاب روانشناسی رشد لورا برک دو جلد

  خلاصه کتاب روانشناسی رشد لورا برک دو جلد سرفصل ها ی مباحث این کتاب عبارت است از : – نظریه و پژوهش در رشد انسان. شامل مباحث : تاریخچه، نظریه و راهبر های پژوهشی مبانی رشد. شامل مباحث : مبانی زیستی و محیطی – رشد پیش از تولد و نوزاد – نوباوگی و نوپایی : دو سال اول ...

  کاهش وزن با متد SuperFast Metabolism

  بنام خداوند مهر و مهربانی نگران فردایت نباش خدای دیروز و امروز ، خدای فردا هم هست ما اولین بار است بندگی میکنیم ولی او بی زمانی است که خدایی میکند ! اعتماد کن به خدایی اش … تخفیف فوق العاده ویژه ب مناسبت عیدرمضان کاهش وزن با متد SuperFast Metabolism تنها متد ...  تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "" می باشد