تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت


اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

پرفروش ترین ها

  پر فروش ترین های فورکیا


  پر بازدید ترین های فورکیا

  پیوند ها

  آمار بازدید

  • بازدید امروز : 51
  • بازدید دیروز : 41
  • بازدید کل : 49160

  پایان نامه بررسی تأثیر عوامل منتخب بر قصد خرید محصولات سبز استان اردبیل


  دانشگاه آزاد اسلامی

  پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت

  عنوان :

  بررسی تأثیر عوامل منتخب بر قصد خرید محصولات سبز استان اردبیل

  برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

  (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

  تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

  (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

  فهرست مطالب

  چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………..١

  فصل اول:کلیاتتحقیق

  1-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………. 3

  1-2 بیان مساله…………………………………………………………………………………………………….. 4

  1-3 تاریخچه و پیشینه تحقیق……………………………………………………………………… 6

  1-3-1 پیشینه خارجی……………………………………………………………………………….. 6

  1-3-2 پیشینه داخلی…………………………………………………………………………….. 7

  1-4 ضرورت و اهمیت تحقیق……………………………………………………………………………. 8

  1-5 اهداف تحقیق…………………………………………………………………………….. 9

  1-6 چارچوب نظری تحقیق…………………………………………………………………. 10

  1-6-1 رفتار سبز مصرف کننده……………………………………………………………….. 14

  1-6-2 پاسخ مصرف کننده به بازاریابی سبز……………………………………………………… 14

  1-6-3 تجربه پیشین………………………………………………………………………………….. 15

  1-6-4 هنجارهای ذهنی……………………………………………………………….. 16

  1-6-5 مصرف کننده در معرض ارتباطات بازاریابی قرار می گیرد…………………………….16

  1-6-6 دانش زیست محیطی……………………………………………………………17

  1-6-7 اثربخشی ادراک شده ی مصرف کننده (PCE) ………………………………………..17

  1-6-8 عوامل جمعیت شناختی………………………………………………………….. 18

  1-7 مدل تحقیق…………………………………………………………………………… 19

  1-8 فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………. 19

  1-9 روش تحقیق……………………………………………………………………………….. 20

  1-10 قلمرو زمانی تحقیق…………………………………………………………………….. 20

  1-11 قلمرو موضوعی تحقیق……………………………………………………………… 20

  1-12 قلمرو مکانی تحقیق (جامعه آماری)…………………………………………….. 21

  1-13 روش نمونه گیری و حجم نمونه……………………………………………………. 21

  1-14 روش ها و ابزار گردآوری داده­ها (اطلاعات)………………………………….. 21

  1-15 روش­های تجزیه و تحلیل داده­ها…………………………………………… 21

  1-16 شرح اصطلاحات و متغیرهای تحقیق…………………………………………… 22

  فصل دوم:ادبیات نظری و پیشینه تحقیق

  بخش اول

  2-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………… 26

  2-2 بازاریابی………………………………………………………………………………………… 27

  2-3 بازاریابی اجتماعی…………………………………………………………………………. 28

  2-4 مسئولیت اجتماعی…………………………………………………………………………. 30

  2-4-1 مفهوم مسئولیت اجتماعی………………………………………………………… 31

  2-4-2 مسئولیت اجتماعی و مدیریت سبز………………………………………. 33

  2-4-3 سبز شدن مدیریت……………………………………………………………………….. 33

  2-4-4 مسائل محیطی جهانی………………………………………………………. 34

  2-4-5 چگونگی تبدیل شدن به مدیریت سبز و ایفای مسئولیت اجتماعی 34

  2-5 بازاریابی سبز………………………………………………………………………………. 36

  2-5-1 تاریخچه ی بازاریابی سبز………………………………………………….. 36

  2-5-2 بازاریابی یا پایداری……………………………………………………………….. 38

  2-5-3 تعریف بازاریابی سبز……………………………………………….. 39

  2-5-4 سیر تکاملی بازاربابی سبز……………………………………………… 41

  2-5-5 چالش بازاریابی سبز…………………………………………………………. 42

  2-5-6 چرا بازاریابی سبز؟………………………………………………………………. 44

  2-5-7 آمیخته ی بازاریابی سبز……………………………………………… 45

  2-5-8 سطوح بازاریابی سبز…………………………………………………………. 48

  2-5-9 بخش­بندی بازار سبز………………………………………………………………… 49

  2-6 مصرف­کنندگان سبز……………………………………………………………………… 50

  2-7 نوع شناسی مشتریان…………………………………………………………………… 51

  2-8 مدیریت محصولات سبز…………………………………………………………………. 51

  2-9 بازاریابی سبز موثرترین راهبرد انجام مسئولیتهای اجتماعی و زیست محیطی شرکتها 52

  بخش دوم

  2-10 ارزش ها و اعتقادات زیست محیطی…………………………………………. 55

  2-11 پاسخ مصرف­کننده به بازاریابی سبز (برندهای شرکت­های حامی محیط زیست) 57

  2-12 دانش زیست محیطی……………………………………………………………………… 58

  2-13 تجربیات پیشین…………………………………………………………………………. 59

  2-14 هنجارهای ذهنی…………………………………………………………………………. 61

  2-15 اثربخشی ادراک شده ی مصرف کننده…………………………………………….. 62

  2-16 ارتباطات بازاریابی…………………………………………………………………………. 64

  2-17 عوامل جمعیت شناختی…………………………………………………………. 67

  2-17-1 سن………………………………………………………………………………….. 68

  2-17-2 جنسیت………………………………………………………………… 68

  2-17-3 تحصیلات…………………………………………………………………………….. 69

  2-17-4وضعیت تأهل………………………………………………………… 70

  2-18 رفتار مصرف کننده…………………………………………………….. 70

  2-18-1 رفتار مصرف کننده چیست؟……………………………………………………… 70

  2-18-2 مفهوم رفتار مصرف کننده…………………………………………….. 71

  2-18-3 تصمیم گیری خرید…………………………………………………………….. 72

  2-18-4 تصمیم گیری چیست؟……………………………………………………. 72

  2-18-5 قصدخرید……………………………………………… 73

  بخش سوم

  2-19 پیشینهپژوهش…………………………………………………………………….. 74

  فصل سوم:روش شناسی پژوهش

  3-1 مقدمه……………………………………………………………………………… 80

  3-2انواع پژوهش………………………………………………………………………………. 81

  3-2-1تحقیق توصیفی……………………………………………………………………. 82

  3-2-2تحقیق پیمایشی………………………………………………………………………… 83

  3-2-3تحقیق همبستگی…………………………………………………………………… 83

  3-3جامعه و نمونه آماری………………………………………………………………… 84

  3-4تعیین حجم نمونه……………………………………………………………………… 85

  3-5ابزار جمع آوری داده­ها……………………………………………………………. 85

  3-6 متغیرها…………………………………………………………………………………….. 89

  3-6-1متغیر مستقل…………………………………………………………………….. 90

  3-6-2متغیر وابسته……………………………………………………………………….. 90

  3-11روایی و پایایی ابزار سنجش………………………………………………………….. 94

  3-11-1روایی………………………………………………………………………………. 95

  3-11-2پایایی……………………………………………………………………………… 97

  3-12تحلیل اطلاعات…………………………………………………………………………. 100

  3-13 تحلیل آماری داده­ها…………………………………………………….. 100

  3-14 ضرورت استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری……………………… 100

  3-15 نرم افزار لیزرل………………………………………………….101

  فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده­ها و یافته­های پژوهش

  4-1 مقدمه………………………………………………………………………………….. 103

  4-2 آمار توصیفی…………………………………………………………………………… 103

  4-2-1ویژگی­های جمعیت شناختی پاسخگویان…………………………………. 104

  4-2-1-1متغیر سن……………………………………………………………………….. 104

  4-2-1-2 متغیر سطح تحصیلات………………………………………………………… 105

  4-2-1-3 متغیر جنسیت…………………………………………………………………… 106

  4-2-1-4 وضعیت تأهل……………………………………………………………………….. 106

  4-2-1-5 بررسی آماره­های توصیفی…………………………………………………………………. 107

  4-2-1-6 بررسی وضعیت نرمال بودن تک متغیره………………………………………………………………………… 108

  4-3اعتبار سنجی مدل تحقیق با مدل معادلات ساختاری……………………………………………………………… 109

  4-3-1مدل اندازه­گیری یا تحلیل عاملی تأییدی(CFA)…………………………………………………………………. 110

  4-3-1-1مدل تحلیل عاملی تأییدی متغیرهای وابسته تحقیق…………………………………………………….. 111

  4-3-1-2 مدل تحلیل عاملی تأییدی مستقل بیرونی تحقیق………………………………………………………… 117

  4-3-2مدل ساختاری (مدل تحلیل مسیر)………………………………………………………………………………………. 128

  4-3-2-1 برازش مدل ساختاری (مدل تحلیل مسیر)……………………………………………………………………. 136

  4-5 بررسی اثر متغیرهای جمعیت شناختی بر متغیر قصد خرید سبز……………………………………….. 139

  فصل پنجم:نتیجه­گیری و پیشنهادات

  5- 1مقدمه………………………………………………………………………………….. 142

  5-2خلاصه تحقیق…………………………………………………….. 142

  5-2-1 آمار توصیفی…………………………………………………………………………………………. 143

  5-2-2 نتایج بررسی فرضیات پژوهش………………………………………………. 143

  5-3 پیشنهادات…………………………………………………………………………….. ………..147

  5-3-1 پیشنهادات مبتنی بر نتایج تحقیق……………………………………….. ……….147

  5-3-2 پیشنهادات جهت تحقیقات آتی………………………………….. ……..149

  5-4 محدودیت­های پژوهش ……150

  چکیده

  افزایش نگرانی­ و آگاهی­های عمومی نسبت به سلامت و حفاظت از محیط زیست منجر شده است تا مصرف کنندگان در خریدهای خود مسائل زیست محیطی را مد نظر قرار دهند. در برخی از کشورها این چشم­اندازهای زیست محیطی موجب توسعه­ی محصولاتی همچون شوینده­های تجزیه­پذیر، محصولات غذایی ارگانیک و غیره شده است. همزمان با افزایش میزان اهمیت مسائل زیست محیطی و مفهوم مسئولیت اجتماعی در میان مصرف­کنندگان، شناخت عوامل موثر بر قصد خرید محصولات سبز توسط مصرف کنندگان ضروری به نظر می­رسد.

  هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر عوامل منتخب تأثیرگذار بر قصد خرید سبز مصرف کنندگان و نیز بررسی تأثیر اعتقادات زیست محیطی آنها بر رفتار زیست محیطی شان می­باشد. داده­های مورد نیاز پژوهش از طریق توزیع پرسشنامه­ا­ی ساختار یافته­ میان نمونه­ای 400 نفری از شهروندان شهر اردبیل جمع­آوری گردید و با استفاده از تکنیک مدل­یابی معادلات ساختاری و نرم افزارهای لیزرل و SPSS تحلیل شدند. نتایج پژوهش نشان می­دهد که میان اعتقادات زیست محیطی و رفتار زیست محیطی مصرف کنندگان شکافی وجود ندارد، به علاوه عواملی همچون برندهای شرکت­های حامی محیط زیست،وجود فعالیتهای ارتباطات بازاریابی، نگرش افراد مبنی برارتباطات بازاریابی بیشتر، دانش زیست محیطی و اثربخشی ادراک شده­ی مصرف­کننده بر قصد خرید سبز او تأثیرگذار می­باشند

  برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

   

    انتشار : ۵ تیر ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 628
  کسب درآمد از اینترنت روزی 1/5 میلیون تومان تضمینی

  کسب درآمد از اینترنت روزی 1/5 میلیون تومان تضمینی

  بسم الله الرحمن الرحیم*نکته مهم*لطفا قبل از اینکه به پشتیبانی پیام بدهید و سوال بپرسید ابتدا تمام توضیحات موجود در این صفحه را کامل مطالعه کنید و قسمت های -سوالات متداول- و -دیدگاه های کاربران- به همراه پاسخ های داده شده را نیز با دقت بخوانید. چون اکثر سوالاتی که شما عزیزان از ...

  افزایش قدبا متدجهانی گروتالردینامیک

  بلند قد و جذاب شوید بنام خداوند بخشنده و مهربان سلام در این مطلب قصد داریم شما را با آخرین متد افرایش قد که تا مدت ها پیش در ایران ناشناخته بود آشنا کنیم. ...

  کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

  کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

  این محصول آپدیت شد تاریخ 1397/01/27 بسم الله الرحمن الرحیم سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم مثلا یک فرد به طور میانگین اگر 12 ساعت کارکند و ...

  کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

  کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

  پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید 15 اردیبهشت 1397 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای ...

  ردیابی افراد بدون نیاز به نصب نرم افزار+ردیاب

  ردیابی افراد بدون نیاز به نصب نرم افزار+ردیاب

  معرفی نرم افزار: ردیابی افراد در تلگرام+شناسایی آدرس محل سکونت + شماره یاب این ردیاب کاملا قانونی و مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.و هیچ گونه هک کردن و یا رفتن به اطلاعات شخصی طرف در کار نبوده و تمام آموزشها مطابق با قوانین جمهوری اسلامی میباشد،و هیچ گونه ورود ...

  تجربه شخصی من در درمان زود انزالی (انزال زودرس) در

  من همه روش های درمان زودانزالی را تجربه کردم و شرح تجربه های خودم را در سایت به طور مفصل درج کرده ام تا اینکه در نهایت روش درمان قطعی زودانزالی را پیدا کردمروشی که نه تنها به طور کامل این مشکل را حل کرد بلکه طعم واقعی لذت رابطه جنسی را به من چشاند و از آن موقع بود که فهمیدم ...

  کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

  کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

  کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم قبل از هر چیزی اجازه دهید به این نکته اشاره کنم که هنگام خرید کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم، دقت کنید شماره ی تماس مسئول و پشتیبان فروش درج شده باشد در غیر اینصورت آن خرید قابل اطمینان نیست. متاسفانه بعضی افراد با کپی تبلیغات کتاب ...

  تایپ در منزل با درآمد عالی

  تایپ در منزل با درآمد عالی

  پکیج عالی تایپ و ترجمه ی متون در منزل با درآمد بالا اگر دانشجو هستید و دنبال کار در منزل با پورسانت عالی هستید. اگر دنبال کارهایی از قبیل تایپ و ترجمه در منزل هستید. دیگر نگران بیکاری نباشید بهترین پکیج تایپ و ترجمه ی متون با ...

  افزایش قد بدون جراحی و محدودیت سنی

  افزایش قد بدون جراحی و محدودیت سنی

  توجه توجه: در صورت خرید از سایت حتماا حتماااا فیش واریزی به تلگرام ما با شماره و آیدی زیر ارسال شود شماره تلگرام ما جهت مشاوره: 09179226486 آیدی تلگرام ما جهت مشاوره: ghad_bolandi@ آیدی کانال جهت دیدن نتیجه افراد: ClinicAfzayeshghad@ ناهید محمدی هستم و نامزدم که خیلی عاشقش بودم من ...

  دانلود کتاب تاریخ تحلیلی صدر اسلام +خلاصه کتاب

  دانلود کتاب تاریخ تحلیلی صدر اسلام +خلاصه کتاب

  شما با خرید این محصول سه فایل دانلود میکنید: فایل اول: خلاصه کتاب تاریخ تحلیلی صدر اسلام محمد نصیری یکی از دروس عمومی دانشگاهی تعداد صفحات : 40 ص جزوه تهیه شده در هفت فصل و به صورت نموداری و توضیحی و با کیفیت عالی تهیه شده است. تا دانشجویان عزیز در کوتاه ترین مدت ...

  دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

  دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

  نوع فایل:PDF زبان:فارسی حجم فایل:18KB در چند دهه اخیر با توجه به افزایش رشد آپارتمان سازی ، تعداد متقاضیان ساخت کابینت نیز افزایش پیدا کرد و با توجه به تغییر ماهیت کابینت ها از فلزی به MDF و تمایل به تغییر مکرر دکوراسیون آشپزخانه از سوی خانواده ها ، کابینت سازی نیز در میان مشاغل ...

  کسب درآمد از اینترنت روزانه 150هزارتومان صددرصد

  کسب درآمد از اینترنت روزانه 150هزارتومان صددرصد

  حتما تا انتها بخوانید* با سلام خدمت شما دوستان عزیز ممنونم که این فرصت را به من دادید تا محصول سال ها تلاش خود را به شما معرفی کنم. در اینجا قصد دارم فایلی را در اختیار شما قراردهم که شاید در کشور های جهان اولی و پیشرفته روشی قدیمی و معمولی برای کسب در آمد باشد. اما با ...

  گنج نامه احمد وزیر وگنج نامه شیخ بهایی(کامل)

  گنج نامه احمد وزیر وگنج نامه شیخ بهایی(کامل)

  کتاب ارزشمند ونایاب گنج نامه شیخ بهایی واحمد وزیر دانلود کتاب نسخه نامه احمد وزیری (گنجنامه شیخ بهایی) با ۲۱۰۲ سند و نسخه معتبر نسخه نامه احمد وزیرکتابی جهت کاوش وتحقیق و پژوهش در علم گنج پژوهی برای محققین این علوم کهن شامل ۲۰۷ صفحه و بابیش از هزاران سند ...

  خلاصه کتاب وسؤالات تستي کتاب تفسیر قرآن کریم -

  خلاصه کتاب وسؤالات تستي کتاب تفسیر قرآن کریم -

  مجموعه سؤالات تستي كتاب تفسیر قرآن کریم (آیات برگزیده) (ويراست دوم، نشر معارف) مشتمل بر 600 سؤال. 2 جزوه و خلاصه درس (تفسیر قرآن کریم(آیات برگزیده) فایل pdfکتاب حجم فایل:20kb گردآورنده این فایل وب سایت نسیم بوک ...

  جزوه وصیت نامه حضرت امام خمینی همراه با سوالات

  جزوه وصیت نامه حضرت امام خمینی همراه با سوالات

  جزوه وصیت نامه حضرت امام خمینی همراه با سوالات تشریحی ...

  کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

  کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

  کسب درآمد 300/000تومان در 60 دقیقه نکته: دوستان عزیز یکی از سوالاتی که خیلی از کاربران میپرسند اینه که آیا پکیج شما همون پکیجی هستش که تو اینترنت زده (کسب درآمد ۳۰۰ هزار در 30 دقیقه ) ؟! نخیر ، اون (پکیج کسب درآمد ۳۰۰،۰۰۰ در ۳۰ دقیقه ) به شما باینری آپشن و فارکس رو آموزش میده که یک ...

  کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

  کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

  این روزها با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی کشور، کسب درآمد برای خیلی از افراد جامعه بسیار دشوار است. بسیاری از افراد به امید اینکه در آینده بتوانند یک شغل کارمندی داشته باشند به سختی درس می خوانند و عده ای دیگر که نتوانند درس بخوانند نیز راه های دیگری را انتخاب می کنند. ...

  دانلود کتاب جزء از کل ترجمه فارسی

  دانلود کتاب جزء از کل ترجمه فارسی

  جزء از کل کتابی است که هیچ وصفی، حتا حرفهای نویسنده اش، نمی تواند حق مطلب را ادا کند. این مقدمه ی کوتاه را هم فقط برای این نوشتم که خواننده با نویسنده آشنایی مختصری پیدا کند. خواندن جزء از کل تجربه ای غریب و منحصر به فرد است. در هر صفحه اش جمله ای وجود دارد که میتوانید نقلش کنید. ...

  نرم افزار دوستیاب وشماره یاب

  شاید تا الان این اسم به گوشت خورده توسایت ها نرم افزار دوست یابی!!!دوست دختر میخوای؟دوست پسر میخوای؟ بلد نیستی مخ بزنی؟تنهایی؟؟؟ نرم افزار دوست یابی بدون نیاز به مخ زدن فقط کافیه اسم دختر یا پسر مورد نظرتونو سرچ کنید اگه اسم و فامیلشو بدونین که خیلی سریعتر شمارشو پیدا ...

  اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

  اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

  -اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه راهنما در هر بخش، با قیمتی کم در ...

  آموزش تله کینزی در دو روز

  آموزش تله کینزی در دو روز

  فقط در 2 روز...! با سلام. در این کتاب آموزش کامل تله کینزی را بصورت خیلی ساده و روان در اختیار شما قرار دادیم که هرکسی حتی در مبتدی ترین سطح میتواند تله کینزی را در کمترین زمان ممکن یاد بگیرد. آموزش هایی که داده شده همراه با تصویر میباشند و باعث یاد گیری بهتر شما عزیزان ...

  کتاب رستاخیز مردگان به زبان فارسی

  کتاب رستاخیز مردگان به زبان فارسی

  کتاب رستاخیز مردگان به زبان فارسی ...

  افزایش سایز آلت تناسلی|مسائل جنسی

  در اين سايت روشي را به شما معرفي مي كنيم براي بزرگ كردن آلت تناسلي كه نتايج فوق العاده اي براي شما در بر خواهد داشت،كه خودتان هم باور نمي كنيد: . . . 1-افزايش طول و ضخامت به اندازه 3cm الي 8cm 2-افزايش طول تا بيش از50%اندازه فعلي در حالت راست وسفت ...

  نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

  نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

  نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی و بدون نیاز به ارتقا توجه :مشکل امضا با کلید دیباگ دراین نسخه کاملا رفع شده و برنامه ها به بازار ارسال می شوند اگر به این مشکل برخوردید ما 10برابر پولتان را پس میدهیم. این نرم افزار بر روی اندروید قابل نصب میباشد 100% مورد تایید ...

  تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

  تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

  تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی وفیک را یک جادریافت کنیدهرکدام از این نرم افزار ها در اینترنت و کافه بازاربه قیمت خیلی بالایی بفروش میرسند. نکته: پورسانت بازاریابی این محصول 60% است نسخه ی 100%تست شده با توجه به فیلترینگ تلگرام 15 اردیبهشت ...

  پکیج -میلیاردر های مدرن- کسب درآمد 300

  پکیج -میلیاردر های مدرن- کسب درآمد 300

  -میلیاردر های مدرن- فقط 7 دقیقه وقت بگذارید و این متن را تا آخر و بدون هرگونه حاشیه بخوانید و مطمین باشید مهم ترین 7 دقیقه عمراتان خواهد شد!!! برای ...

  دانلود جزوه حقوق رسانه ها - دکتر باقر انصاری

  دانلود جزوه حقوق رسانه ها - دکتر باقر انصاری

  از جمله واحدهایی که دانشجویان رشته حقوق باید در 1 ترم بگذرانند، درس حقوق رسانه ها است. سایت جزوه 30تی اقدام به آماده‌سازی خلاصه‌ای از کتاب حقوق رسانه ها در قالب جزوه حقوق رسانه ها تالیف شده توسط باقر انصاری کرده است و شما می‌توانید برای دانلود این جزوه به ادامه مطلب ...

  کسب درامد

  کسب درامد

  سرعت تغییر و تحولات فناوری به حدی شده است که ماشین تندروی زمان دارد از انها عقب می افتدانگار این زمان است که به جای اینکه یک گوشه بنشیند باید تخت گاز بتازد تا از زمانه عقب نیفتد. این شرایط باعث تشکیل کسب و کار در دنیای اینترنت شده است کسانی میتوانند از این موقعیت به خوبی ...

  دریافت فایل : کسب درامد
  خلاصه کتاب روانشناسی رشد لورا برک دو جلد

  خلاصه کتاب روانشناسی رشد لورا برک دو جلد

  خلاصه کتاب روانشناسی رشد لورا برک دو جلد سرفصل ها ی مباحث این کتاب عبارت است از : – نظریه و پژوهش در رشد انسان. شامل مباحث : تاریخچه، نظریه و راهبر های پژوهشی مبانی رشد. شامل مباحث : مبانی زیستی و محیطی – رشد پیش از تولد و نوزاد – نوباوگی و نوپایی : دو سال اول ...

  کاهش وزن با متد SuperFast Metabolism

  بنام خداوند مهر و مهربانی نگران فردایت نباش خدای دیروز و امروز ، خدای فردا هم هست ما اولین بار است بندگی میکنیم ولی او بی زمانی است که خدایی میکند ! اعتماد کن به خدایی اش … تخفیف فوق العاده ویژه ب مناسبت عیدرمضان کاهش وزن با متد SuperFast Metabolism تنها متد ...  تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "" می باشد