تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت


اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

پرفروش ترین ها

  پر فروش ترین های فورکیا


  پر بازدید ترین های فورکیا

  پیوند ها

  آمار بازدید

  • بازدید امروز : 43
  • بازدید دیروز : 31
  • بازدید کل : 55594

  پایان نامه بررسی تأثیر سرمایه فکری و سرمایه در گردش بر عملکرد مالی شرکت­های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران


  دانشگاه ارومیه

  مرکز آموزش­های نیمه حضوری

  گروه مدیریت بازرگانی

  پایان­نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی

  گرایش مدیریت مالی

  موضوع:

  بررسی تأثیر سرمایه فکری و سرمایه در گردش بر عملکرد مالی شرکت­های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  استاد راهنما:

  دکتر رحیم عابدی

  ماه و سال:

  شهریور 1393

  برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

  (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

  تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

  (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

  چکیده

  هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر سرمایه فکری و سرمایه درگردش بر عملکرد مالی شامل بازده دارایی­ها، بازده حقوق صاحبان سهام و حاشیه سود شرکت­های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال­های 1388 تا 1391 می­باشد. جامعۀ آماری آن کلیه شرکت­های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده، که از میان آن­ها 73 شرکت از طریق نمونه­گیری قضاوتی انتخاب شدند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه­های اصلی تحقیق که در قالب یک مدل رگرسیونی مورد بررسی قرار گرفت، نشان داد که سرمایه فکری بر بازده دارایی­ها تأثیر معناداری ندارد، سرمایه در گردش بر بازده دارایی­ها تأثیر معنادار و مثبتی دارد. سرمایه فکری بر بازده حقوق صاحبان سهام تأثیر معنادار و مثبتی دارد، سرمایه در گردش بر بازده حقوق صاحبان سهام تأثیر معناداری ندارد. سرمایه فکری و سرمایه در گردش هر دو بر حاشیه سود تأثیر معنادار و مثبتی دارند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه­های فرعی نشان داد که سرمایه فکری بر بازده دارایی­ها تأثیر معنادار و منفی و بر بازده حقوق صاحبان سهام و حاشیه سود تأثیر معنادار و مثبتی دارد، سرمایه در گردش در بین شاخص­های عملکرد مالی فقط بر بازده دارایی­ها تأثیر معنادار و مثبتی دارد. هم­چنین در بین عناصر سرمایه فکری (کارایی سرمایه به کار گرفته شده، کارایی سرمایه انسانی و کارایی سرمایه ساختاری)، کارایی سرمایه به کار گرفته شده تأثیر معنادار و منفی و کارایی سرمایه انسانی تأثیر معنادار و مثبتی بر بازده دارایی­ها دارند، کارایی سرمایه ساختاری تأثیر معناداری بر بازده دارایی­ها ندارد. کارایی سرمایه انسانی و کارایی سرمایه ساختاری تأثیر معنادار و مثبتی بر بازده حقوق صاحبان سهام دارند، کارایی سرمایه به کار گرفته شده تأثیر معناداری بر بازده حقوق صاحبان سهام ندارد. کارایی سرمایه انسانی تأثیر معنادار و مثبتی بر حاشیه سود دارد، کارایی سرمایه به کار گرفته شده و کارایی سرمایه ساختاری تأثیر معناداری بر حاشیه سود ندارند.

  واژه­های کلیدی:

  سرمایه فکری، کارایی سرمایه به کار گرفته شده، کارایی سرمایه انسانی، کارایی سرمایه ساختاری، سرمایه در گردش، عملکرد مالی.

  فهرست مطالب

  فصل اول: کلیات پژوهش

  1-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………2

  1-2- بیان مسأله……………………………………………………………………………………………………………………………………………….3

  1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….5

  1-4- هدف­های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………..6

  1-4-1- هدف­های اصلی……………………………………………………………………………………………………………………..6

  1-4-2- هدف­های فرعی…………………………………………………………………………………………………………………….6

  1-5- سؤال­های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………..6

  1-5-1- سؤال­های اصلی……………………………………………………………………………………………………………………..6

  1-5-2- سؤال­های فرعی……………………………………………………………………………………………………………………..6

  1-6- فرضیه­های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………7

  1-6-1- فرضیه­های اصلی……………………………………………………………………………………………………………………7

  1-6-2- فرضیه­های فرعی……………………………………………………………………………………………………………………7

  1-7- مدل مفهومی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………….9

  1-8- جامعۀ آماری، روش نمونه­گیری، حجم نمونه……………………………………………………………………………………….10

  1-8-1- جامعۀ آماری……………………………………………………………………………………………………………………….10

  1-8-2- روش نمونه­گیری…………………………………………………………………………………………………………………10

  1-8-3- حجم نمونه………………………………………………………………………………………………………………………….10

  1-9- متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………..10

  1-9-1- متغیرهای مستقل……………………………………………………………………………………………………………….10

  1-9-2- متغیرهای وابسته………………………………………………………………………………………………………………..11

  1-10- استفاده­کنندگان از نتایج پژوهش……………………………………………………………………………………………………….11

  1-11- تعریف مفهومی واژه­ها و اصطلاحات…………………………………………………………………………………………………..11

  1-11-1- تعریف سرمایه فکری……………………………………………………………………………………………………….11

  1-11-1-1- تعریف کارایی سرمایه به کار گرفته شده……………………………………………………..12

  1-11-1-2- تعریف کارایی سرمایه انسانی……………………………………………………………………….12

  1-11-1-3- تعریف کارایی سرمایه ساختاری…………………………………………………………………..12

  1-11-2- تعریف سرمایه در گردش…………………………………………………………………………………………………..12

  1-11-3- عملکرد مالی و ارزیابی عملکرد………………………………………………………………………………………….12

  1-12- چهارچوب فصول آتی…………………………………………………………………………………………………………………………13

  1-13- خلاصۀ فصل………………………………………………………………………………………………………………………………………14

  فصل دوم: مبانی نظری و پیشینۀ تحقیق

  سرمایه فکری

  2-1- مبانی نظری……………………………………………………………………………………………………………………………………………16

  2-2- سازمان دانش بنیان و دارایی­های فکری……………………………………………………………………………………………….17

  2-3- تعاریف مختلف سرمایه فکری……………………………………………………………………………………………………………….18

  2-4- ویژگی­های سرمایه فکری……………………………………………………………………………………………………………………..20

  2-5- اجزای سرمایه فکری…………………………………………………………………………………………………………………………….21

  2-5-1- سرمایه انسانی……………………………………………………………………………………………………………………….22

  2-5-2- سرمایه ساختاری (سازمانی)…………………………………………………………………………………………………24

  2-5-3- سرمایه ارتباطی (مشتری)…………………………………………………………………………………………………….25

  2-6- دلایل توجه به اندازه­گیری سرمایه فکری……………………………………………………………………………………………..26

  2-7- روش­های اندازه­گیری سرمایه فکری……………………………………………………………………………………………………..27­

  2-8- اهداف اندازه­گیری سرمایه فکری…………………………………………………………………………………………………………..28

  2-9- مزایا و معایب روش­های اندازه­گیری سرمایه فکری………………………………………………………………………………29

  2-10- مدل­های متداول اندازه­گیری سرمایه فکری……………………………………………………………………………………….29

  2-10-1- مدل کارت امتیازی متوازن کاپلان و نورتون……………………………………………………………………..30

  2-10-2- مدل اسکاندیا یا نویگیتور……………………………………………………………………………………………………30

  2-10-3- مدل جدول سرمایه فکری (درخت شاخص سرمایه فکری)………………………………………………31

  2-10-4- مدل تکنولوژی بروکر………………………………………………………………………………………………………….31

  2-10-5- مدل راهنمای دارایی­های نامشهود…………………………………………………………………………………….33

  2-10-6- الگوی ارزش افزوده اقتصادی……………………………………………………………………………………………..33

  2-11- سنجش سرمایه فکری با استفاده از مدل پالیک……………………………………………………………………………….33

  2-12- مزایای سنجش سرمایه فکری……………………………………………………………………………………………………………34

  2-13- راه­های توسعه عناصر سرمایه فکری…………………………………………………………………………………………………..35

  2-13-1- توسعه سرمایه انسانی…………………………………………………………………………………………………………35

  2-13-2- توسعه سرمایه ساختاری (سازمانی)…………………………………………………………………………………..35

  2-13-3- توسعه سرمایه ارتباطی (مشتری)………………………………………………………………………………………35

   

  سرمایه در گردش

  2-14- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………….36

  2-15- ماهیت سرمایه در گردش……………………………………………………………………………………………………………………36

  2-16- منابع و مصارف سرمایه درگردش……………………………………………………………………………………………………….37

  2-17- فروش و سرمایه در گردش…………………………………………………………………………………………………………………37

  2-18- استراتژی­های گوناگون و سیاستهای مطلوب……………………………………………………………………………………..37

  2-19- اهمیت مدیریت سرمایه در گردش……………………………………………………………………………………………………..38

  2-20- اجزای مدیریت سرمایه در گردش………………………………………………………………………………………………………38

  2-20-1- دوره واریز بستانکاران……………………………………………………………………………………………………….38

  2-20-2- دوره وصول مطالبات………………………………………………………………………………………………………..39

  2-20-3- دوره گردش موجودی­ها…………………………………………………………………………………………………..40

  2-20-4- چرخه تبدیل وجه نقد……………………………………………………………………………………………………..40

  عملکرد مالی

  2-21- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………….41

  2-22- سنجش عملکرد………………………………………………………………………………………………………………………………….42

  2-23- عملکرد مالی و روش­های ارزیابی عملکرد………………………………………………………………………………………….42

  2-24- پیشینۀ پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………..46

  2-24-1- پیشینۀ داخلی………………………………………………………………………………………………………………….46

  2-24-2- پیشینۀ خارجی………………………………………………………………………………………………………………..48

  2-25- مدل مفهومی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………….51

  2-26- خلاصۀ فصل……………………………………………………………………………………………………………………………………….52

  فصل سوم: روش تحقیق

  3-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….54

  3-2- روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………….54

  3-3- جامعۀ آماری، روش نمونه­گیری و حجم نمونه…………………………………………………………………………………….55

  3-3-1- جامعۀ آماری………………………………………………………………………………………………………………………55

  3-3-2- روش نمونه­گیری………………………………………………………………………………………………………………..56

  3-3-2-1- تعریف نمونه…………………………………………………………………………………………………….56

  3-3-2-2- تعریف روش­های نمونه­گیری غیراحتمالی………………………………………………………56

  3-3-3- حجم نمونه…………………………………………………………………………………………………………………………56

  3-4- قلمرو پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………….57

  3-4-1- قلمرو موضوعی…………………………………………………………………………………………………………………..58

  3-4-2- قلمرو مکانی…………………………………………………………………………………………………………………….. 58

  3-4-3- قلمرو زمانی……………………………………………………………………………………………………………………… 58

  3-5- روش­های آماری و اندازه­گیری متغیرها……………………………………………………………………………………………… 58

  3-5-1- روش اندازه­گیری سرمایه فکری……………………………………………………………………………………… 58

  3-5-2- روش اندازه­گیری نسبت سرمایه درگردش……………………………………………………………………….60

  3-5-3- روش اندازه­گیری عملکرد مالی…………………………………………………………………………………………61

  3-6- روش گردآوری اطّلاعات و داده­ها………………………………………………………………………………………………………..62

  3-7- روش تجزیه و تحلیل داده­ها………………………………………………………………………………………………………………..62

  3-8- مفروضات مدل رگرسیون خطی…………………………………………………………………………………………………………..63

  3-8-1- فرض عدم هم­خطی……………………………………………………………………………………………………………63

  3-8-2- فرض همسانی واریانس­ها……………………………………………………………………………………………………64

  3-8-3- فرض عدم وجود خود همبستگی………………………………………………………………………………………..64

  3-9- تعریف داده­های پنلی…………………………………………………………………………………………………………………………….65

  3-10- مزایای داده­های پنلی………………………………………………………………………………………………………………………….65

  3-11- روش­های آماری مورد استفاده جهت آزمون داده­های پنلی در EViews………………………………………..66

  3-11-1- آزمون پایایی در داده­های تابلویی…………………………………………………………………………………….66

  3-11-1-1- آزمون ریشه واحد لوین، لین و چو (LLC)………………………………………………….66

  3-11-2- انتخاب نوع مدل از طریق آزمون F لیمر…………………………………………………………………………67

  3-11-3- آزمون هاسمن برای انتخاب اثرات ثابت یا تصادفی…………………………………………………………68

  3-12- خلاصۀ­ فصل……………………………………………………………………………………………………………………………………….68

  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها

  4-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….70

  4-2- آمار توصیفی………………………………………………………………………………………………………………………………………….71

  4-2-1- توصیف متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………………………………………71

  4-2-2- توصیف یافته­های پژوهش………………………………………………………………………………………………….72

  4-3- آمار استنباطی………………………………………………………………………………………………………………………………………74

  4-3-1- آزمون فرضیه­ها…………………………………………………………………………………………………………………..74

  4-3-2- آزمون مفروضات مدل رگرسیون خطی……………………………………………………………………………..76

  4-3-2-1- آزمون هم­خطی بین متغیرهای مستقل…………………………………………………………..76

  4-3-2-2- آزمون ناهمسانی واریانس­ها…………………………………………………………………………….77

  4-3-2-3- آزمون خود همبستگی…………………………………………………………………………………….78

  4-3-3- آزمون داده­های پنلی در EViews……………………………………………………………………………………79

  4-3-3-1- آزمون پایایی لوین، لین و چو (LLC)……………………………………………………………79

  4-3-4- انتخاب نوع مدل از طریق آزمون F لیمر……………………………………………………………………………79

  4-3-5- انتخاب الگوی مناسب از طریق آزمون هاسمن در استاتا…………………………………………………81

  4-3-6- خلاصه­ای از نتایج آزمون­ها و انتخاب مدل نهایی………………………………………………………………81

  4-3-7- نتایج مدل نهایی رگرسیون………………………………………………………………………………………………..83

  4-4- خلاصۀ فصل………………………………………………………………………………………………………………………………………….85

  فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادها

  5-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….87

  5-2- تفسیر نتایج حاصل از آزمون فرضیه­ها و نتیجه­گیری…………………………………………………………………………..88

  5-3- پیشنهادها………………………………………………………………………………………………………………………………………………95

  5-3-1- پیشنهادهای کاربردی…………………………………………………………………………………………………………95

  5-3-2- پیشنهادها برای پژوهش­های آتی………………………………………………………………………………………96

  5-4- خلاصۀ­ فصل………………………………………………………………………………………………………………………………………….97

  منابع

  فهرست منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………………….99

  فهرست منابع انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………………101

  پیوست­ها

  پیوست (الف). نتایج آمار توصیفی…………………………………………………………………………………………………………………106

  پیوست (ب). نتایج آزمون ناهمسانی واریانس………………………………………………………………………………………………107

  پیوست (ج). نتایج آزمون پایایی لوین، لین و چو (LLC)………………………………………………………………………….119

  پیوست (د). نتایج آزمون F لیمر…………………………………………………………………………………………………………………..121

  پیوست (ه). نتایج آزمون هاسمن………………………………………………………………………………………………………………….125

  پیوست (و). نتایج مدل نهایی رگرسیون……………………………………………………………………………………………………….137

  فهرست جداول، اشکال و نمودارها

  شکل (1-1) مدل مفهومی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….9

  شکل (2-1) شمای ارزش مدل اسکاندیا…………………………………………………………………………………………………………19

  شکل (2-2) طبقه­بندی اجزای سرمایه فکری………………………………………………………………………………………………..22

  شکل (2-3) مدل تکنولوژی بروکر………………………………………………………………………………………………………………….32

  شکل (2-4) مدل مفهومی تحقیق با جزئیات…………………………………………………………………………………………………51

  شکل (3-1) نمودار قلمرو پژوهش………………………………………………………………………………………………………………….57

  جدول (4-1) نتایج آمار توصیفی متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………………………71

  جدول (4-2) نتایج آزمون همبستگی پیرسون………………………………………………………………………………………………73

  جدول (4-3) نتایج آزمون هم­خطی بین متغیرهای مستقل فرضیه­های اصلی……………………………………………..76

  جدول (4-4) نتایج آزمون هم­خطی بین متغیرهای مستقل فرضیه­های فرعی 7 و 8 و 9……………………………76

  جدول (4-5) نتایج آزمون ناهمسانی واریانس­ها…………………………………………………………………………………………….77

  جدول (4-6) نتایج آزمون خود همبستگی…………………………………………………………………………………………………….78

  جدول (4-7) نتایج آزمون پایایی لوین، لین و چو…………………………………………………………………………………………79

  جدول (4-8) نتایج آزمون F لیمر………………………………………………………………………………………………………………….80

  جدول (4-9) نتایج آزمون هاسمن…………………………………………………………………………………………………………………81

  جدول (4-10) خلاصه­ای از نتایج آزمون­ها و انتخاب مدل نهایی…………………………………………………………………82

  جدول (4-11) نتایج مدل نهایی رگرسیون

  برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

    انتشار : ۱۵ تیر ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 201
  کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

  کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

  کسب درآمد 300/000تومان در 60 دقیقه آپدیت مهرماه 97 نکته: دوستان عزیز یکی از سوالاتی که خیلی از کاربران میپرسند اینه که آیا پکیج شما همون پکیجی هستش که تو اینترنت زده (کسب درآمد ۳۰۰ هزار در 30 دقیقه ) ؟! نخیر ، اون (پکیج کسب درآمد ۳۰۰،۰۰۰ در ۳۰ دقیقه ) به شما کلا یک چیز دیگه رو ...

  کارآمدترین استراتژی معامله پرسود باینری آپشن

  کارآمدترین استراتژی معامله پرسود باینری آپشن

  آموزش بصورت تصویری بوده و از تمامی مراحل ابتدایی تا انتهایی استراتژی با استفاده ازویدئو توضیحات کامل داده شده است ماحصل 6سال تجربه شخصی بنده در زمینه بروکر الیمپ ترید هست که طی سالها تجربه بارها طبق روند آپدیت شده و به پختگی لازم رسیده . تصمیم گیری سختی انجام دادم و ...

  نرم افزارکنترل گوشی فرزندان و همسر(فوق حرفه ای و

  نرم افزارکنترل گوشی فرزندان و همسر(فوق حرفه ای و

  نرم افزارکنترل گوشی همسر و فرزندان(فوق حرفه ای و VIP) از جمله گزارشاتی که می توانید با این پکیج به آن ها دسترسی داشته باشید و برای شما ارسال می کند عبارتند از: SMS های ورودی، خروجی بدون امکان حذف شدن و ارسال گزارش لحظه ای به همراه شماره فرد و متن پیام، تماس های ورودی،خروجی و از ...

  کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

  کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

  این محصول آپدیت شد تاریخ 1397/05/26 اضافه شدن ویدیوی جدید بسم الله الرحمن الرحیم کسب درآمد اینترنتی سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم ...

  پکیج کسب درآمد از اینترنت

  پکیج کسب درآمد از اینترنت

  پکیج کسب درآمد از طریق اینترنت با سلام خدمت شما دوست عزیز امیدوارم هرجا که هستید سلامت باشید. ببینید دوست عزیز ما پکیج رو جوری درست و طراحی کردیم، که چه یک خانم خانه دار چه یک دانشجو چه.... قادر هست از طریق این پکیج کسب درآمد کند. شما فقط به یک خط اینترنت و به یک موبایل یا ...

  كسب درآمد اينترنتي روزانه حداقل ١٣٠ هزار تومان

  كسب درآمد اينترنتي روزانه حداقل ١٣٠ هزار تومان

  سلام دوست خوبم اگه از زندگي و كارت رضايت نداري.. اگه از وضعيت روحي و بي پولي خسته شدي.. اگه احساس ميكني هميشه تو تمامي كارها بازنده اي و اعتماد به نفس پاييني داري.. اگه ميخواي يك فعاليت جديد رو شروع كني .. و يا حتي ميخواي وضعيت زندگيتو بهتر و بهتر كني و جاذب ثروت و موفقيت ...

  دانلود کتاب زمینه ی روانشناسی هیلگارد- تالیف

  دانلود کتاب زمینه ی روانشناسی هیلگارد- تالیف

  دانلود کتاب زمینه ی روانشناسی هیلگارد تالیف ریتا اتکینسون و ریچارد اتکینسون ترجمه محمد تقی براهنی و بهروز بیرشک منبع آزمون ارشد روانشناسی شامل 716 صفحه در قالب فایل pdf ...

  زندگی شیرین

  زندگی شیرین

  اگر واقعا می خواهید با مشکلات جنسیتان به کلی خدا حافظی کنید لطفا مطالب زیر را با دقت بخوانید...! در اين سايت روشي را به شما معرفي مي كنيم براي بزرگ كردن آلت تناسلي كه نتايج فوق العاده اي براي شما در بر خواهد داشت،كه خودتان هم باور نمي كنيد: . . . 1-افزايش طول و ضخامت به ...

  دریافت فایل : زندگی شیرین
  دانلود رایگان کتاب روان درمانی اگزیستانسیال

  دانلود رایگان کتاب روان درمانی اگزیستانسیال

  معرفی کتاب:(روان درمانی اگزیستانسیال فارسی) روان درمانی اگزیستانسیال گونه ای روان درمانی پرکار یا پویه نگر است. پویا اصطلاحی ست که در حیطه ی بهداشت روان به چهره روان پویه شناسی بسیار بهره گیری می شود؛ و اگر کسی بخواهد یگانه از اساسی ترین ویژگی های رویکرد اگزیستانسیال را ...

  اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

  اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

  -اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه راهنما در هر بخش، با قیمتی ...

  کسب درامداز اینترنت تضمینی

  کسب درامداز اینترنت تضمینی

  پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید 15 ابان 1397 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای شناسایی ...

  کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

  کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

  کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم بعضی افراد به سایت شاهین زند با نام نوین بینش پیام ارسال می کنند و توضیح می دهند مبلغی را جهت خرید این کتاب پرداخت کرده اند ولی کتابی در اختیار آن ها قرار نگرفته است. متاسفانه بعضی افراد سودجو از نام این کتاب و نام شاهین زند استفاده کرده ...

  آموزش رایگان کسب درآمد از سایت الیمپ

  آموزش رایگان کسب درآمد از سایت الیمپ

  خیلی از دوستان سوال پرسیدن در مورد نحوه ثبت نام که ما در ویدیو زیر تمام موارد را آموزش دادیم در ویدیو زیر در مورد نحوه ثبت نام در سایت الیمپ و آشنایی با تمام اجزای مهم سایت الیمپ توضیح دادیم . برای رفتن به سایت الیمپ اصلی کلیک کنید برای رفتن به سایت نمایندگی ...

  کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

  کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

  اگه واقعا خواهان تغییر و درآمدزایی هستید، این صفحه رو کامل مطالعه کنید، در غیر این صورت میتونید با خیال راحت این صفحه رو ترک کنید :) این روزها با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی کشور، کسب درآمد برای خیلی از افراد جامعه بسیار دشوار است. بسیاری از افراد به امید ...

  ردیابی افراد بدون نیاز به نصب نرم افزار+ردیاب

  ردیابی افراد بدون نیاز به نصب نرم افزار+ردیاب

  معرفی نرم افزار: ردیابی افراد در تلگرام+شناسایی آدرس محل سکونت + شماره یاب این ردیاب کاملا قانونی و مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.و هیچ گونه هک کردن و یا رفتن به اطلاعات شخصی طرف در کار نبوده و تمام آموزشها مطابق با قوانین جمهوری اسلامی میباشد،و هیچ گونه ورود ...

  دانلود رایگان کتاب زمینه روانشناسی هیلگارد (متن

  دانلود رایگان کتاب زمینه روانشناسی هیلگارد (متن

  معرفی کتاب:زمینه روانشناسی هیلگارد (متن کامل) نويسنده:اتکینسون مترجم:دکتر براهنی فرمت کتاب:پی دی افpdf(کیفیت عالی) زبان کتاب:فارسی سفارش کتاب(pdf,چاپی)و پشتیبانی تلگرام:09103894814 ...

  نسخه ویژه برنامه اد ممبر بی نهایت

  نسخه ویژه برنامه اد ممبر بی نهایت

  با سلام خدمت تمام عزیزانی که از سایت فروشگاهی کافه فایل دیدن میکنند اول دوستان میخواستم قبل از فروش بسته ادد ممبر تلگرام یک توضیحی رو براتون بدم : جدیدا در بین برخی از سایت ها متاسفانه شاهد فروش این بسته هستیم اما این دوستان با بداخلاقی هایی که دارند نمیخواهند اطلاع بدن که ...

  اندیکاتور ای کیو آپشن

  اندیکاتور ای کیو آپشن

  نام این اندیکاتور ای کیو آپشن هست ولی میتوانید در سایت الیمپ هم ازش استفاده کنید به درخواست دوستان این اندیکاتور به صورت تکی در سایت قرار گرفته ...

  ملت عشق

  ملت عشق

  کتاب ملت عشقعنوان پرفروش ترین کتاب تاریخ ترکیه را به دست آورده است. این کتاب در ایران هم با استقبال بسیار خوبی مواجه شده و توانسته است طرفداران زیادی پیدا کند. در قسمتی از پشت جلد کتاب آمده است: مولانا خودش را «خاموش» می نامید؛ یعنی ساکت. هیچ به این ...

  دریافت فایل : ملت عشق
  تماس ناشناس و رایگان با شماره دلخواه+شماره مجازی

  تماس ناشناس و رایگان با شماره دلخواه+شماره مجازی

  برنامه تماس رایگان با دیگران با شماره ناشناس به صورت کاملا رایگان بدون نیاز به روت به وسیله این برنامه میتوانید با شماره دلخواه خود به دیگران زنگ بزنید. یعنی زمانی که شما با دیگران تماس می گیرید شماره دلخواهی که شما در برنامه وارد کرده اید برای شخصی که با وی تماس ...

  اندیکاتور باینری

  اندیکاتور باینری

  اندیکاتور باینری در این محصول فقط اندیکاتور باینری قرار داده شده به درخواست کاربران گرامی . خیلی از دوستان سوال پرسیدن در مورد نحوه ثبت نام که ما در ویدیو زیر تمام موارد را آموزش دادیم در ویدیو زیر در مورد نحوه ثبت نام در سایت الیمپ و آشنایی با تمام اجزای مهم سایت ...

  دریافت فایل : اندیکاتور باینری
  دانلود کتاب حقوق اساسی 1 - حسن خسروی - حقوق پیام

  دانلود کتاب حقوق اساسی 1 - حسن خسروی - حقوق پیام

  دانلود کتاب حقوق اساسی 1 تالیف دکتر حسن خسروی منبع رشته حقوق پیام نور شامل 221 صفحه در قالب فایل pdf ...

  دانلود کتاب نایاب مادرکافی جوفراست در مورد

  دانلود کتاب نایاب مادرکافی جوفراست در مورد

  مادر احسان از دستش کلافه شده است. احسان ۱۰ سال دارد و در کلاس چهارم ابتدایی تحصیل می‌کند. او گاهی اوقات رفتارهای بد و پرخاشگرانه‌ای از خود نشان می‌دهد. احسان وقتی عصبانی می‌شود همه چیز را به هم می‌ریزد؛ از کوسن‌های مبل که به اطراف پرتاب می‌شود بگیرید تا کاغذ ...

  پکیج بهترین برنامه های ردیابی و کنترل همسر و

  پکیج بهترین برنامه های ردیابی و کنترل همسر و

  کاملترین پکیج برنامه های ردیابی و کنترل گوشی همسر و فرزند + آموزش برنامه های پکیج: آموزش ردیابی گوشی سرقت شده بدون نصب برنامه برنامه اندروید ردیابی با ارسال پیامک و بدون نیاز به فعال بودن GPS برنامه اندروید کنترل کامل گوشی و دریافت پیامک ها و تماس ها و ...

  کتاب نظریه های حسابرسی دکتر جواد رضازاده

  کتاب نظریه های حسابرسی دکتر جواد رضازاده به تعداد 46 صفحه pdf دو طرف اسکن مناسب دانشجویان ارشد و دکتری حسابداری شامل سرفصل های زیر می باشد فصل اول: علم و عمل حسابرسی فصل دوم: در این فایل موجود نمی باشد فصل سوم: عرضه و تقاضای اطلاعات حسابداری فصل چهارم: تقاضا برای حسابرسی فصل ...

  دانلود برنامه رستاخیز مردگان

  دانلود برنامه رستاخیز مردگان

  کتاب رستاخیز مردگان با ترجمه فارسی فرمت فایل:APK حجم:10مگابایت کتاب نکرونومیکون رستاخیز مردگان (همراه با ترجمه فارسی آن) و یا کتاب دیوانه کننده القابی است که روی این کتاب نهاده اند. نام دیگرش اما الضعیف است. نویسنده اصلی این کتاب فردی بدوی اهل شام به نام عبدل ال حضرت در سال ۶۹۹ ...

  دانلود نسخه کامل کارتون پوکویو - دوبله فارسی

  دانلود نسخه کامل کارتون پوکویو - دوبله فارسی

  پوکویو (اسپانیایی: Pocoyó) نام یک مجموعهٔ تلویزیونی کارتونی اسپانیایی-بریتانیایی است که ویژه کودکانِ پیش‌دبستانی ساخته شده است و خالق آن «گی‌یرمو گارسیا کارسی»، «کُلمن لوپز»، «لوئیس گایه‌گو» و «دیوید کانتویا» هستند. تاکنون دو فصل از این مجموعه ...

  علائم راهنمایی و رانندگی به سه زبان انگلیسی

  علائم راهنمایی و رانندگی به سه زبان انگلیسی

  یک مجموعه کامل از تمام علائم راهنمایی و رانندگی به سه زبان انگلیسی وعربی و فارسی که کابرد بسیار زیادی دارد . امیدوارم از این محصول نهایت استفاده را ببرید. ...

  تایپ در منزل با درآمد عالی

  تایپ در منزل با درآمد عالی

  پکیج عالی تایپ و ترجمه ی متون در منزل با درآمد بالا اگر دانشجو هستید و دنبال کار در منزل با پورسانت عالی هستید. اگر دنبال کارهایی از قبیل تایپ و ترجمه در منزل هستید. دیگر نگران بیکاری نباشید بهترین پکیج تایپ و ترجمه ی متون با ...

  دانلود کتاب ایموشن کد و بادی کد نوشته دکتر بردلی

  دانلود کتاب ایموشن کد و بادی کد نوشته دکتر بردلی

  دارای 200 صفحه کامل ترین ورژن کتاب با این کتاب به صورت خیلی ساده، روان و روشن میتوان ای اف تی یا همان ضربه ترابی را در کمترین زمان ممکن یاد گرفت و از از برایه آزاد سازی احساسات گیر افتاده خود کمک بگیرید با کمک ای اف تی میتوان تمام بیماری هایه ناشی از احساسات گیر افتاده را ...  تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "" می باشد