تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت


اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

پرفروش ترین ها

  پر فروش ترین های فورکیا


  پر بازدید ترین های فورکیا

  پیوند ها

  آمار بازدید

  • بازدید امروز : 18
  • بازدید دیروز : 73
  • بازدید کل : 44230

  پایان نامه بررسی تأثیر سرمایه فکری و سرمایه در گردش بر عملکرد مالی شرکت­های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران


  دانشگاه ارومیه

  مرکز آموزش­های نیمه حضوری

  گروه مدیریت بازرگانی

  پایان­نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی

  گرایش مدیریت مالی

  موضوع:

  بررسی تأثیر سرمایه فکری و سرمایه در گردش بر عملکرد مالی شرکت­های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  استاد راهنما:

  دکتر رحیم عابدی

  ماه و سال:

  شهریور 1393

  برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

  (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

  تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

  (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

  چکیده

  هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر سرمایه فکری و سرمایه درگردش بر عملکرد مالی شامل بازده دارایی­ها، بازده حقوق صاحبان سهام و حاشیه سود شرکت­های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال­های 1388 تا 1391 می­باشد. جامعۀ آماری آن کلیه شرکت­های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده، که از میان آن­ها 73 شرکت از طریق نمونه­گیری قضاوتی انتخاب شدند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه­های اصلی تحقیق که در قالب یک مدل رگرسیونی مورد بررسی قرار گرفت، نشان داد که سرمایه فکری بر بازده دارایی­ها تأثیر معناداری ندارد، سرمایه در گردش بر بازده دارایی­ها تأثیر معنادار و مثبتی دارد. سرمایه فکری بر بازده حقوق صاحبان سهام تأثیر معنادار و مثبتی دارد، سرمایه در گردش بر بازده حقوق صاحبان سهام تأثیر معناداری ندارد. سرمایه فکری و سرمایه در گردش هر دو بر حاشیه سود تأثیر معنادار و مثبتی دارند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه­های فرعی نشان داد که سرمایه فکری بر بازده دارایی­ها تأثیر معنادار و منفی و بر بازده حقوق صاحبان سهام و حاشیه سود تأثیر معنادار و مثبتی دارد، سرمایه در گردش در بین شاخص­های عملکرد مالی فقط بر بازده دارایی­ها تأثیر معنادار و مثبتی دارد. هم­چنین در بین عناصر سرمایه فکری (کارایی سرمایه به کار گرفته شده، کارایی سرمایه انسانی و کارایی سرمایه ساختاری)، کارایی سرمایه به کار گرفته شده تأثیر معنادار و منفی و کارایی سرمایه انسانی تأثیر معنادار و مثبتی بر بازده دارایی­ها دارند، کارایی سرمایه ساختاری تأثیر معناداری بر بازده دارایی­ها ندارد. کارایی سرمایه انسانی و کارایی سرمایه ساختاری تأثیر معنادار و مثبتی بر بازده حقوق صاحبان سهام دارند، کارایی سرمایه به کار گرفته شده تأثیر معناداری بر بازده حقوق صاحبان سهام ندارد. کارایی سرمایه انسانی تأثیر معنادار و مثبتی بر حاشیه سود دارد، کارایی سرمایه به کار گرفته شده و کارایی سرمایه ساختاری تأثیر معناداری بر حاشیه سود ندارند.

  واژه­های کلیدی:

  سرمایه فکری، کارایی سرمایه به کار گرفته شده، کارایی سرمایه انسانی، کارایی سرمایه ساختاری، سرمایه در گردش، عملکرد مالی.

  فهرست مطالب

  فصل اول: کلیات پژوهش

  1-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………2

  1-2- بیان مسأله……………………………………………………………………………………………………………………………………………….3

  1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….5

  1-4- هدف­های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………..6

  1-4-1- هدف­های اصلی……………………………………………………………………………………………………………………..6

  1-4-2- هدف­های فرعی…………………………………………………………………………………………………………………….6

  1-5- سؤال­های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………..6

  1-5-1- سؤال­های اصلی……………………………………………………………………………………………………………………..6

  1-5-2- سؤال­های فرعی……………………………………………………………………………………………………………………..6

  1-6- فرضیه­های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………7

  1-6-1- فرضیه­های اصلی……………………………………………………………………………………………………………………7

  1-6-2- فرضیه­های فرعی……………………………………………………………………………………………………………………7

  1-7- مدل مفهومی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………….9

  1-8- جامعۀ آماری، روش نمونه­گیری، حجم نمونه……………………………………………………………………………………….10

  1-8-1- جامعۀ آماری……………………………………………………………………………………………………………………….10

  1-8-2- روش نمونه­گیری…………………………………………………………………………………………………………………10

  1-8-3- حجم نمونه………………………………………………………………………………………………………………………….10

  1-9- متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………..10

  1-9-1- متغیرهای مستقل……………………………………………………………………………………………………………….10

  1-9-2- متغیرهای وابسته………………………………………………………………………………………………………………..11

  1-10- استفاده­کنندگان از نتایج پژوهش……………………………………………………………………………………………………….11

  1-11- تعریف مفهومی واژه­ها و اصطلاحات…………………………………………………………………………………………………..11

  1-11-1- تعریف سرمایه فکری……………………………………………………………………………………………………….11

  1-11-1-1- تعریف کارایی سرمایه به کار گرفته شده……………………………………………………..12

  1-11-1-2- تعریف کارایی سرمایه انسانی……………………………………………………………………….12

  1-11-1-3- تعریف کارایی سرمایه ساختاری…………………………………………………………………..12

  1-11-2- تعریف سرمایه در گردش…………………………………………………………………………………………………..12

  1-11-3- عملکرد مالی و ارزیابی عملکرد………………………………………………………………………………………….12

  1-12- چهارچوب فصول آتی…………………………………………………………………………………………………………………………13

  1-13- خلاصۀ فصل………………………………………………………………………………………………………………………………………14

  فصل دوم: مبانی نظری و پیشینۀ تحقیق

  سرمایه فکری

  2-1- مبانی نظری……………………………………………………………………………………………………………………………………………16

  2-2- سازمان دانش بنیان و دارایی­های فکری……………………………………………………………………………………………….17

  2-3- تعاریف مختلف سرمایه فکری……………………………………………………………………………………………………………….18

  2-4- ویژگی­های سرمایه فکری……………………………………………………………………………………………………………………..20

  2-5- اجزای سرمایه فکری…………………………………………………………………………………………………………………………….21

  2-5-1- سرمایه انسانی……………………………………………………………………………………………………………………….22

  2-5-2- سرمایه ساختاری (سازمانی)…………………………………………………………………………………………………24

  2-5-3- سرمایه ارتباطی (مشتری)…………………………………………………………………………………………………….25

  2-6- دلایل توجه به اندازه­گیری سرمایه فکری……………………………………………………………………………………………..26

  2-7- روش­های اندازه­گیری سرمایه فکری……………………………………………………………………………………………………..27­

  2-8- اهداف اندازه­گیری سرمایه فکری…………………………………………………………………………………………………………..28

  2-9- مزایا و معایب روش­های اندازه­گیری سرمایه فکری………………………………………………………………………………29

  2-10- مدل­های متداول اندازه­گیری سرمایه فکری……………………………………………………………………………………….29

  2-10-1- مدل کارت امتیازی متوازن کاپلان و نورتون……………………………………………………………………..30

  2-10-2- مدل اسکاندیا یا نویگیتور……………………………………………………………………………………………………30

  2-10-3- مدل جدول سرمایه فکری (درخت شاخص سرمایه فکری)………………………………………………31

  2-10-4- مدل تکنولوژی بروکر………………………………………………………………………………………………………….31

  2-10-5- مدل راهنمای دارایی­های نامشهود…………………………………………………………………………………….33

  2-10-6- الگوی ارزش افزوده اقتصادی……………………………………………………………………………………………..33

  2-11- سنجش سرمایه فکری با استفاده از مدل پالیک……………………………………………………………………………….33

  2-12- مزایای سنجش سرمایه فکری……………………………………………………………………………………………………………34

  2-13- راه­های توسعه عناصر سرمایه فکری…………………………………………………………………………………………………..35

  2-13-1- توسعه سرمایه انسانی…………………………………………………………………………………………………………35

  2-13-2- توسعه سرمایه ساختاری (سازمانی)…………………………………………………………………………………..35

  2-13-3- توسعه سرمایه ارتباطی (مشتری)………………………………………………………………………………………35

   

  سرمایه در گردش

  2-14- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………….36

  2-15- ماهیت سرمایه در گردش……………………………………………………………………………………………………………………36

  2-16- منابع و مصارف سرمایه درگردش……………………………………………………………………………………………………….37

  2-17- فروش و سرمایه در گردش…………………………………………………………………………………………………………………37

  2-18- استراتژی­های گوناگون و سیاستهای مطلوب……………………………………………………………………………………..37

  2-19- اهمیت مدیریت سرمایه در گردش……………………………………………………………………………………………………..38

  2-20- اجزای مدیریت سرمایه در گردش………………………………………………………………………………………………………38

  2-20-1- دوره واریز بستانکاران……………………………………………………………………………………………………….38

  2-20-2- دوره وصول مطالبات………………………………………………………………………………………………………..39

  2-20-3- دوره گردش موجودی­ها…………………………………………………………………………………………………..40

  2-20-4- چرخه تبدیل وجه نقد……………………………………………………………………………………………………..40

  عملکرد مالی

  2-21- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………….41

  2-22- سنجش عملکرد………………………………………………………………………………………………………………………………….42

  2-23- عملکرد مالی و روش­های ارزیابی عملکرد………………………………………………………………………………………….42

  2-24- پیشینۀ پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………..46

  2-24-1- پیشینۀ داخلی………………………………………………………………………………………………………………….46

  2-24-2- پیشینۀ خارجی………………………………………………………………………………………………………………..48

  2-25- مدل مفهومی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………….51

  2-26- خلاصۀ فصل……………………………………………………………………………………………………………………………………….52

  فصل سوم: روش تحقیق

  3-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….54

  3-2- روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………….54

  3-3- جامعۀ آماری، روش نمونه­گیری و حجم نمونه…………………………………………………………………………………….55

  3-3-1- جامعۀ آماری………………………………………………………………………………………………………………………55

  3-3-2- روش نمونه­گیری………………………………………………………………………………………………………………..56

  3-3-2-1- تعریف نمونه…………………………………………………………………………………………………….56

  3-3-2-2- تعریف روش­های نمونه­گیری غیراحتمالی………………………………………………………56

  3-3-3- حجم نمونه…………………………………………………………………………………………………………………………56

  3-4- قلمرو پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………….57

  3-4-1- قلمرو موضوعی…………………………………………………………………………………………………………………..58

  3-4-2- قلمرو مکانی…………………………………………………………………………………………………………………….. 58

  3-4-3- قلمرو زمانی……………………………………………………………………………………………………………………… 58

  3-5- روش­های آماری و اندازه­گیری متغیرها……………………………………………………………………………………………… 58

  3-5-1- روش اندازه­گیری سرمایه فکری……………………………………………………………………………………… 58

  3-5-2- روش اندازه­گیری نسبت سرمایه درگردش……………………………………………………………………….60

  3-5-3- روش اندازه­گیری عملکرد مالی…………………………………………………………………………………………61

  3-6- روش گردآوری اطّلاعات و داده­ها………………………………………………………………………………………………………..62

  3-7- روش تجزیه و تحلیل داده­ها………………………………………………………………………………………………………………..62

  3-8- مفروضات مدل رگرسیون خطی…………………………………………………………………………………………………………..63

  3-8-1- فرض عدم هم­خطی……………………………………………………………………………………………………………63

  3-8-2- فرض همسانی واریانس­ها……………………………………………………………………………………………………64

  3-8-3- فرض عدم وجود خود همبستگی………………………………………………………………………………………..64

  3-9- تعریف داده­های پنلی…………………………………………………………………………………………………………………………….65

  3-10- مزایای داده­های پنلی………………………………………………………………………………………………………………………….65

  3-11- روش­های آماری مورد استفاده جهت آزمون داده­های پنلی در EViews………………………………………..66

  3-11-1- آزمون پایایی در داده­های تابلویی…………………………………………………………………………………….66

  3-11-1-1- آزمون ریشه واحد لوین، لین و چو (LLC)………………………………………………….66

  3-11-2- انتخاب نوع مدل از طریق آزمون F لیمر…………………………………………………………………………67

  3-11-3- آزمون هاسمن برای انتخاب اثرات ثابت یا تصادفی…………………………………………………………68

  3-12- خلاصۀ­ فصل……………………………………………………………………………………………………………………………………….68

  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها

  4-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….70

  4-2- آمار توصیفی………………………………………………………………………………………………………………………………………….71

  4-2-1- توصیف متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………………………………………71

  4-2-2- توصیف یافته­های پژوهش………………………………………………………………………………………………….72

  4-3- آمار استنباطی………………………………………………………………………………………………………………………………………74

  4-3-1- آزمون فرضیه­ها…………………………………………………………………………………………………………………..74

  4-3-2- آزمون مفروضات مدل رگرسیون خطی……………………………………………………………………………..76

  4-3-2-1- آزمون هم­خطی بین متغیرهای مستقل…………………………………………………………..76

  4-3-2-2- آزمون ناهمسانی واریانس­ها…………………………………………………………………………….77

  4-3-2-3- آزمون خود همبستگی…………………………………………………………………………………….78

  4-3-3- آزمون داده­های پنلی در EViews……………………………………………………………………………………79

  4-3-3-1- آزمون پایایی لوین، لین و چو (LLC)……………………………………………………………79

  4-3-4- انتخاب نوع مدل از طریق آزمون F لیمر……………………………………………………………………………79

  4-3-5- انتخاب الگوی مناسب از طریق آزمون هاسمن در استاتا…………………………………………………81

  4-3-6- خلاصه­ای از نتایج آزمون­ها و انتخاب مدل نهایی………………………………………………………………81

  4-3-7- نتایج مدل نهایی رگرسیون………………………………………………………………………………………………..83

  4-4- خلاصۀ فصل………………………………………………………………………………………………………………………………………….85

  فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادها

  5-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….87

  5-2- تفسیر نتایج حاصل از آزمون فرضیه­ها و نتیجه­گیری…………………………………………………………………………..88

  5-3- پیشنهادها………………………………………………………………………………………………………………………………………………95

  5-3-1- پیشنهادهای کاربردی…………………………………………………………………………………………………………95

  5-3-2- پیشنهادها برای پژوهش­های آتی………………………………………………………………………………………96

  5-4- خلاصۀ­ فصل………………………………………………………………………………………………………………………………………….97

  منابع

  فهرست منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………………….99

  فهرست منابع انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………………101

  پیوست­ها

  پیوست (الف). نتایج آمار توصیفی…………………………………………………………………………………………………………………106

  پیوست (ب). نتایج آزمون ناهمسانی واریانس………………………………………………………………………………………………107

  پیوست (ج). نتایج آزمون پایایی لوین، لین و چو (LLC)………………………………………………………………………….119

  پیوست (د). نتایج آزمون F لیمر…………………………………………………………………………………………………………………..121

  پیوست (ه). نتایج آزمون هاسمن………………………………………………………………………………………………………………….125

  پیوست (و). نتایج مدل نهایی رگرسیون……………………………………………………………………………………………………….137

  فهرست جداول، اشکال و نمودارها

  شکل (1-1) مدل مفهومی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….9

  شکل (2-1) شمای ارزش مدل اسکاندیا…………………………………………………………………………………………………………19

  شکل (2-2) طبقه­بندی اجزای سرمایه فکری………………………………………………………………………………………………..22

  شکل (2-3) مدل تکنولوژی بروکر………………………………………………………………………………………………………………….32

  شکل (2-4) مدل مفهومی تحقیق با جزئیات…………………………………………………………………………………………………51

  شکل (3-1) نمودار قلمرو پژوهش………………………………………………………………………………………………………………….57

  جدول (4-1) نتایج آمار توصیفی متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………………………71

  جدول (4-2) نتایج آزمون همبستگی پیرسون………………………………………………………………………………………………73

  جدول (4-3) نتایج آزمون هم­خطی بین متغیرهای مستقل فرضیه­های اصلی……………………………………………..76

  جدول (4-4) نتایج آزمون هم­خطی بین متغیرهای مستقل فرضیه­های فرعی 7 و 8 و 9……………………………76

  جدول (4-5) نتایج آزمون ناهمسانی واریانس­ها…………………………………………………………………………………………….77

  جدول (4-6) نتایج آزمون خود همبستگی…………………………………………………………………………………………………….78

  جدول (4-7) نتایج آزمون پایایی لوین، لین و چو…………………………………………………………………………………………79

  جدول (4-8) نتایج آزمون F لیمر………………………………………………………………………………………………………………….80

  جدول (4-9) نتایج آزمون هاسمن…………………………………………………………………………………………………………………81

  جدول (4-10) خلاصه­ای از نتایج آزمون­ها و انتخاب مدل نهایی…………………………………………………………………82

  جدول (4-11) نتایج مدل نهایی رگرسیون

  برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

    انتشار : ۱۵ تیر ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 164
  کسب درآمد از اینترنت روزی 1/5 میلیون تومان تضمینی

  کسب درآمد از اینترنت روزی 1/5 میلیون تومان تضمینی

  بسم الله الرحمن الرحیم*نکته مهم*لطفا قبل از اینکه به پشتیبانی پیام بدهید و سوال بپرسید ابتدا تمام توضیحات موجود در این صفحه را مطالعه کنید و سوالات متداول و دیدگاه های کاربران به همراه پاسخ های داده شده را با دقت بخوانید. چون اکثر سوالاتی که شما عزیزان از پشتیبانی میپرسید ...

  کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

  کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

  این محصول آپدیت شد تاریخ 1397/01/27 بسم الله الرحمن الرحیم سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم مثلا یک فرد به طور میانگین اگر 12 ساعت کارکند و ...

  افزایش قدبا متدجهانی گروتالردینامیک

  بلند قد و جذاب شوید بنام خداوند بخشنده و مهربان سلام در این مطلب قصد داریم شما را با آخرین متد افرایش قد که تا مدت ها پیش در ایران ناشناخته بود آشنا کنیم. ...

  ردیابی افراد بدون نیاز به نصب نرم افزار+ردیاب

  ردیابی افراد بدون نیاز به نصب نرم افزار+ردیاب

  معرفی نرم افزار: ردیابی افراد در تلگرام+شناسایی آدرس محل سکونت + شماره یاب این ردیاب کاملا قانونی و مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.و هیچ گونه هک کردن و یا رفتن به اطلاعات شخصی طرف در کار نبوده و تمام آموزشها مطابق با قوانین جمهوری اسلامی میباشد،و هیچ گونه ورود ...

  تجربه شخصی من در درمان زود انزالی (انزال زودرس) در

  من همه روش های درمان زودانزالی را تجربه کردم و شرح تجربه های خودم را در سایت به طور مفصل درج کرده ام تا اینکه در نهایت روش درمان قطعی زودانزالی را پیدا کردمروشی که نه تنها به طور کامل این مشکل را حل کرد بلکه طعم واقعی لذت رابطه جنسی را به من چشاند و از آن موقع بود که فهمیدم ...

  کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

  کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

  کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم قبل از هر چیزی اجازه دهید به این نکته اشاره کنم که هنگام خرید کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم، دقت کنید شماره ی تماس مسئول و پشتیبان فروش درج شده باشد در غیر اینصورت آن خرید قابل اطمینان نیست. متاسفانه بعضی افراد با کپی تبلیغات کتاب ...

  گنج نامه احمد وزیر وگنج نامه شیخ بهایی(کامل)

  گنج نامه احمد وزیر وگنج نامه شیخ بهایی(کامل)

  کتاب ارزشمند ونایاب گنج نامه شیخ بهایی واحمد وزیر دانلود کتاب نسخه نامه احمد وزیری (گنجنامه شیخ بهایی) با ۲۱۰۲ سند و نسخه معتبر نسخه نامه احمد وزیرکتابی جهت کاوش وتحقیق و پژوهش در علم گنج پژوهی برای محققین این علوم کهن شامل ۲۰۷ صفحه و بابیش از هزاران سند ...

  کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

  کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

  پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید 15 اردیبهشت 1397 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای ...

  کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

  کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

  کسب درآمد 300/000تومان در 60 دقیقه فقط کافیست 5دقیقه متن زیر را بخوانید تا با ارزش میلیونی این پکیج آشناشوید. اولین پکیج 100% تضمینی اشتغازایی در ایران با این پکیج استثنایی که میلیونی ارزش دارد، شما میتوانید به صورت کاملا تضمینی از شر بیکاری خلاص شوید. و ما به شما قول میدهیم ...

  کتاب اعجاب انگیز افزایش سایز آلت تناسلی|مسائل

  در اين سايت روشي را به شما معرفي مي كنيم براي بزرگ كردن آلت تناسلي كه نتايج فوق العاده اي براي شما در بر خواهد داشت،كه خودتان هم باور نمي كنيد: . . . 1-افزايش طول و ضخامت به اندازه 3cm الي 8cm 2-افزايش طول تا بيش از50%اندازه فعلي در حالت راست وسفت ...

  دانلود کتاب نایاب مادرکافی جوفراست در مورد

  دانلود کتاب نایاب مادرکافی جوفراست در مورد

  مادر احسان از دستش کلافه شده است. احسان ۱۰ سال دارد و در کلاس چهارم ابتدایی تحصیل می‌کند. او گاهی اوقات رفتارهای بد و پرخاشگرانه‌ای از خود نشان می‌دهد. احسان وقتی عصبانی می‌شود همه چیز را به هم می‌ریزد؛ از کوسن‌های مبل که به اطراف پرتاب می‌شود بگیرید تا کاغذ ...

  تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

  تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

  برنامه تماس و ارسال پیام رایگان به دیگران با شماره ناشناس به صورت کاملا رایگان بدون نیاز به روت به وسیله این برنامه میتوانید با شماره دلخواه خود به دیگران زنگ بزنید. یعنی زمانی که شما با دیگران تماس می گیرید شماره دلخواهی که شما در برنامه وارد کرده اید برای شخصی که ...

  مستند جدید و جنجالی تن فروشی

  مستند جدید و جنجالی تن فروشی

  جنجالی ترین و جدید ترین فیلم تاریخ جنسی ایران مستند جدید تن فروشی این فیلم ۱۰۰ درصد مورد نیاز شماست خلاصه فیلم ما امروز در ابتدای مسیری هستیم که غرب از ۲۰۰ سال پیش در راه آزادی‌های جنسی طی کرده‌است. مستند انقلاب جنسی، آزادی‌های جنسی در ایران را نمایش می‌دهد و ...

  دانلود فیلم آموزش ویدئویی نرم افزار حسابداری هلو

  دانلود فیلم آموزش ویدئویی نرم افزار حسابداری هلو

  کاملترین مجموعه فیلم و کتاب و پاورپوینت آموزش ویدئویی نرم افزار هلو در اینترنت زمان کل فیلم ها : 5 ساعت نوع فایل : ویدئویی کیفیت HD تعداد : 106 فایل ویدئویی قابل پخش در موبایل ، کامپیوتر یا دستگاه های پخش ویدئو به علاوه آموزش پاورپوینت هلو و کتاب آموزش هلو ...

  آموزش کامل تله کینزی در دو روز

  آموزش کامل تله کینزی در دو روز

  فقط در 2 روز...! با سلام. در این کتاب آموزش کامل تله کینزی را بصورت خیلی ساده و روان در اختیار شما قرار دادیم که هرکسی حتی در مبتدی ترین سطح میتواند تله کینزی را در کمترین زمان ممکن یاد بگیرد. آموزش هایی که داده شده همراه با تصویر میباشند و باعث یاد گیری بهتر شما عزیزان ...

  آزمون mmpi فرم بلند (کلید نمره گذاری + پرسشنامه + فرم

  · کلید آزمون mmpi فرم بلند (کلید نمره گذاری + پرسشنامه + فرم خام پاسخنامه + پروفایل) کلید آزمون mmpi فرم بلند (کلید نمره گذاری + پرسشنامه + فرم خام پاسخنامه + پروفایل) کلید آزمون 566 سوالی MMPI تعداد سوالات: 566 تعداد صفحات: 44 شامل: کلید نمره گذاری + پرسشنامه + پاسخنامه + ...

  ترجمه کامل متون حقوقی لاتکست - LAW TEXTS - بر اساس کتاب

  ترجمه کامل متون حقوقی لاتکست - LAW TEXTS - بر اساس کتاب

  ترجمه کامل متون حقوقی لاتکست - LAW TEXTS بر اساس کتاب گودرز افتخار جهرمی منبع مهم آزمون ارشد 456 صفحه در قالب فایل pdf این فایل فقط شامل ترجمه فارسی است فصل اول : نظام حقوقی انگلستان فصل دوم : چند ملیتی ها فصل سوم : مقررات و مسئولیت فرآورده در ایالات متحده و جامعه ...

  دانلود خلاصه کتاب روانشناسی پرورشی دکتر علی اکبر

  دانلود خلاصه کتاب روانشناسی پرورشی دکتر علی اکبر

  خلاصه کتاب روانشناسی پرورشی نوین دکتر علی اکبر سیف بسیار کامل مناسب دانشجویان و متقاضیان کنکور ارشد و دکتری جزوه ای 134 صفحه ای دارای خلاصه ای از 21 فصل کتاب +پاورپوینت روانشناسی تربیتی ...

  سوال عملی Excel با جواب

  سوال عملی Excel با جواب

  دانلود نمونه سوال عملی اکسل همراه با جواب تشریحی تعداد فایل فشرده : 2 نوع فایل : Zip ...

  دریافت فایل : سوال عملی Excel با جواب
  کسب درآمد در هر 3 دقیقه 5000 تومان

  کسب درآمد در هر 3 دقیقه 5000 تومان

  برای اینکه از همین امروز صاحب کسب و کار میلیونی شوید کافی است فقط چند دقیقه وقت بگذارید و توضیحات زیر را بخوانید. کسب درآمد میلیونی بدون نیاز به اینترنت شما توسط این پکیج می توانید در هر سه دقیقه ۵ هزار تومان درآمد کسب کنید. اگر شما فرد بیکاری هستید ؟ اگر ...

  کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

  کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

  این روزها با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی کشور، کسب درآمد برای خیلی از افراد جامعه بسیار دشوار است. بسیاری از افراد به امید اینکه در آینده بتوانند یک شغل کارمندی داشته باشند به سختی درس می خوانند و عده ای دیگر که نتوانند درس بخوانند نیز راه های دیگری را انتخاب می کنند. ...

  کتاب « الفبای جامع ثروت و ثروتمندشدن » برای

  کتاب « الفبای جامع ثروت و ثروتمندشدن » برای

  قوانین ثروتمند شدن چیست؟ ذهن ثروتمندان چگونه کار می کند؟ وجود ثروت ساز چگونه وجودی است؟ چرا بعضی افراد با اینکه سخت کار می کنند هیچ وقت پولدار نمیشوند؟ ذهن فقرا با ذهن ثروتمندان چه تفاوتی دارد؟ نوع مشاغل ثروتمند شدن شما کدام است؟ چرا اکثر مردم از پیشرفت و بهبود ...

  دانلود بسته آموزشی تقویت هوش جنین

  دانلود بسته آموزشی تقویت هوش جنین

  تقویت هوش جنین!!!!!!!!!!!! امروز برای شما همراهان همیشکی نسیم بوک کتابی در رابطه با اجرای تکنیکهای موفق دنیا در مورد تضمین سلامت روان،تقویت هوش جنین و زیبایی چهره آماده کرده ایم که در ادامه میتوانید دانلود کنید.... مطابق با آخرین یافته های دانشمندان بزرگ دنیااز جمله پروفسور ...

  خلاصه کتاب روانشناسی رشد لورا برک دو جلد

  خلاصه کتاب روانشناسی رشد لورا برک دو جلد

  خلاصه کتاب روانشناسی رشد لورا برک دو جلد سرفصل ها ی مباحث این کتاب عبارت است از : – نظریه و پژوهش در رشد انسان. شامل مباحث : تاریخچه، نظریه و راهبر های پژوهشی مبانی رشد. شامل مباحث : مبانی زیستی و محیطی – رشد پیش از تولد و نوزاد – نوباوگی و نوپایی : دو سال اول ...

  اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

  اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

  -اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه راهنما در هر بخش، با قیمتی کم در ...

  دانلود کتاب جز از کل pdf

  دانلود کتاب جز از کل pdf

  معرفی اجمالی محصول کتاب جزء از کل اثر استيو تولتز رمان «جزء از کل» نوشته‌ی «استیو تولتز» را «پیمان خاکسار» به فارسی برگردانده است. جزء از کل اولین رمان استیو تولتز، نویسنده‌ی استرالیایی است که در سال 2008 به انتشار رسید و همان سال، نامزد دریافت ...

  مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

  نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه ...

  دانلود کرک ArtCAM Pro 9.1

  دانلود کرک ArtCAM Pro 9.1

  کرک دائمی Artcam Pro 9.1 توضیحات محصول: کرک نسخه آرتکم 2007 یا همان Artcam Pro 9.1 به دشواری نسخه 2009 نمی باشد و کرک آن با دو فایل exe و dll انجام می شود که این دو فایل را می توانید از اینجا دانلود کنید. توجه داشته باشید که در این نسخه از آرتکم با تغییر نقطه صفر در جی کُد خطا از 1تا 5 میلی متر ایجاد ...

  دریافت فایل : دانلود کرک ArtCAM Pro 9.1
  تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

  تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

  تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی وفیک را یک جادریافت کنیدهرکدام از این نرم افزار ها در اینترنت و کافه بازاربه قیمت خیلی بالایی بفروش میرسند. نکته: پورسانت بازاریابی این محصول 60% است نسخه ی 100%تست شده با توجه به فیلترینگ تلگرام 15 اردیبهشت ...

  خلاصه کتاب وسؤالات تستي کتاب تفسیر قرآن کریم -

  خلاصه کتاب وسؤالات تستي کتاب تفسیر قرآن کریم -

  مجموعه سؤالات تستي كتاب تفسیر قرآن کریم (آیات برگزیده) (ويراست دوم، نشر معارف) مشتمل بر 600 سؤال. 2 جزوه و خلاصه درس (تفسیر قرآن کریم(آیات برگزیده) فایل pdfکتاب حجم فایل:20kb گردآورنده این فایل وب سایت نسیم بوک ...  تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "" می باشد