تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت


اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

پرفروش ترین ها

  پر فروش ترین های فورکیا


  پر بازدید ترین های فورکیا

  پیوند ها

  آمار بازدید

  • بازدید امروز : 55
  • بازدید دیروز : 41
  • بازدید کل : 49164

  پایان نامه بررسی تأثیر سرمایه فکری و سرمایه در گردش بر عملکرد مالی شرکت­های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران


  دانشگاه ارومیه

  مرکز آموزش­های نیمه حضوری

  گروه مدیریت بازرگانی

  پایان­نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی

  گرایش مدیریت مالی

  موضوع:

  بررسی تأثیر سرمایه فکری و سرمایه در گردش بر عملکرد مالی شرکت­های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  استاد راهنما:

  دکتر رحیم عابدی

  ماه و سال:

  شهریور 1393

  برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

  (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

  تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

  (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

  چکیده

  هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر سرمایه فکری و سرمایه درگردش بر عملکرد مالی شامل بازده دارایی­ها، بازده حقوق صاحبان سهام و حاشیه سود شرکت­های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال­های 1388 تا 1391 می­باشد. جامعۀ آماری آن کلیه شرکت­های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده، که از میان آن­ها 73 شرکت از طریق نمونه­گیری قضاوتی انتخاب شدند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه­های اصلی تحقیق که در قالب یک مدل رگرسیونی مورد بررسی قرار گرفت، نشان داد که سرمایه فکری بر بازده دارایی­ها تأثیر معناداری ندارد، سرمایه در گردش بر بازده دارایی­ها تأثیر معنادار و مثبتی دارد. سرمایه فکری بر بازده حقوق صاحبان سهام تأثیر معنادار و مثبتی دارد، سرمایه در گردش بر بازده حقوق صاحبان سهام تأثیر معناداری ندارد. سرمایه فکری و سرمایه در گردش هر دو بر حاشیه سود تأثیر معنادار و مثبتی دارند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه­های فرعی نشان داد که سرمایه فکری بر بازده دارایی­ها تأثیر معنادار و منفی و بر بازده حقوق صاحبان سهام و حاشیه سود تأثیر معنادار و مثبتی دارد، سرمایه در گردش در بین شاخص­های عملکرد مالی فقط بر بازده دارایی­ها تأثیر معنادار و مثبتی دارد. هم­چنین در بین عناصر سرمایه فکری (کارایی سرمایه به کار گرفته شده، کارایی سرمایه انسانی و کارایی سرمایه ساختاری)، کارایی سرمایه به کار گرفته شده تأثیر معنادار و منفی و کارایی سرمایه انسانی تأثیر معنادار و مثبتی بر بازده دارایی­ها دارند، کارایی سرمایه ساختاری تأثیر معناداری بر بازده دارایی­ها ندارد. کارایی سرمایه انسانی و کارایی سرمایه ساختاری تأثیر معنادار و مثبتی بر بازده حقوق صاحبان سهام دارند، کارایی سرمایه به کار گرفته شده تأثیر معناداری بر بازده حقوق صاحبان سهام ندارد. کارایی سرمایه انسانی تأثیر معنادار و مثبتی بر حاشیه سود دارد، کارایی سرمایه به کار گرفته شده و کارایی سرمایه ساختاری تأثیر معناداری بر حاشیه سود ندارند.

  واژه­های کلیدی:

  سرمایه فکری، کارایی سرمایه به کار گرفته شده، کارایی سرمایه انسانی، کارایی سرمایه ساختاری، سرمایه در گردش، عملکرد مالی.

  فهرست مطالب

  فصل اول: کلیات پژوهش

  1-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………2

  1-2- بیان مسأله……………………………………………………………………………………………………………………………………………….3

  1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….5

  1-4- هدف­های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………..6

  1-4-1- هدف­های اصلی……………………………………………………………………………………………………………………..6

  1-4-2- هدف­های فرعی…………………………………………………………………………………………………………………….6

  1-5- سؤال­های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………..6

  1-5-1- سؤال­های اصلی……………………………………………………………………………………………………………………..6

  1-5-2- سؤال­های فرعی……………………………………………………………………………………………………………………..6

  1-6- فرضیه­های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………7

  1-6-1- فرضیه­های اصلی……………………………………………………………………………………………………………………7

  1-6-2- فرضیه­های فرعی……………………………………………………………………………………………………………………7

  1-7- مدل مفهومی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………….9

  1-8- جامعۀ آماری، روش نمونه­گیری، حجم نمونه……………………………………………………………………………………….10

  1-8-1- جامعۀ آماری……………………………………………………………………………………………………………………….10

  1-8-2- روش نمونه­گیری…………………………………………………………………………………………………………………10

  1-8-3- حجم نمونه………………………………………………………………………………………………………………………….10

  1-9- متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………..10

  1-9-1- متغیرهای مستقل……………………………………………………………………………………………………………….10

  1-9-2- متغیرهای وابسته………………………………………………………………………………………………………………..11

  1-10- استفاده­کنندگان از نتایج پژوهش……………………………………………………………………………………………………….11

  1-11- تعریف مفهومی واژه­ها و اصطلاحات…………………………………………………………………………………………………..11

  1-11-1- تعریف سرمایه فکری……………………………………………………………………………………………………….11

  1-11-1-1- تعریف کارایی سرمایه به کار گرفته شده……………………………………………………..12

  1-11-1-2- تعریف کارایی سرمایه انسانی……………………………………………………………………….12

  1-11-1-3- تعریف کارایی سرمایه ساختاری…………………………………………………………………..12

  1-11-2- تعریف سرمایه در گردش…………………………………………………………………………………………………..12

  1-11-3- عملکرد مالی و ارزیابی عملکرد………………………………………………………………………………………….12

  1-12- چهارچوب فصول آتی…………………………………………………………………………………………………………………………13

  1-13- خلاصۀ فصل………………………………………………………………………………………………………………………………………14

  فصل دوم: مبانی نظری و پیشینۀ تحقیق

  سرمایه فکری

  2-1- مبانی نظری……………………………………………………………………………………………………………………………………………16

  2-2- سازمان دانش بنیان و دارایی­های فکری……………………………………………………………………………………………….17

  2-3- تعاریف مختلف سرمایه فکری……………………………………………………………………………………………………………….18

  2-4- ویژگی­های سرمایه فکری……………………………………………………………………………………………………………………..20

  2-5- اجزای سرمایه فکری…………………………………………………………………………………………………………………………….21

  2-5-1- سرمایه انسانی……………………………………………………………………………………………………………………….22

  2-5-2- سرمایه ساختاری (سازمانی)…………………………………………………………………………………………………24

  2-5-3- سرمایه ارتباطی (مشتری)…………………………………………………………………………………………………….25

  2-6- دلایل توجه به اندازه­گیری سرمایه فکری……………………………………………………………………………………………..26

  2-7- روش­های اندازه­گیری سرمایه فکری……………………………………………………………………………………………………..27­

  2-8- اهداف اندازه­گیری سرمایه فکری…………………………………………………………………………………………………………..28

  2-9- مزایا و معایب روش­های اندازه­گیری سرمایه فکری………………………………………………………………………………29

  2-10- مدل­های متداول اندازه­گیری سرمایه فکری……………………………………………………………………………………….29

  2-10-1- مدل کارت امتیازی متوازن کاپلان و نورتون……………………………………………………………………..30

  2-10-2- مدل اسکاندیا یا نویگیتور……………………………………………………………………………………………………30

  2-10-3- مدل جدول سرمایه فکری (درخت شاخص سرمایه فکری)………………………………………………31

  2-10-4- مدل تکنولوژی بروکر………………………………………………………………………………………………………….31

  2-10-5- مدل راهنمای دارایی­های نامشهود…………………………………………………………………………………….33

  2-10-6- الگوی ارزش افزوده اقتصادی……………………………………………………………………………………………..33

  2-11- سنجش سرمایه فکری با استفاده از مدل پالیک……………………………………………………………………………….33

  2-12- مزایای سنجش سرمایه فکری……………………………………………………………………………………………………………34

  2-13- راه­های توسعه عناصر سرمایه فکری…………………………………………………………………………………………………..35

  2-13-1- توسعه سرمایه انسانی…………………………………………………………………………………………………………35

  2-13-2- توسعه سرمایه ساختاری (سازمانی)…………………………………………………………………………………..35

  2-13-3- توسعه سرمایه ارتباطی (مشتری)………………………………………………………………………………………35

   

  سرمایه در گردش

  2-14- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………….36

  2-15- ماهیت سرمایه در گردش……………………………………………………………………………………………………………………36

  2-16- منابع و مصارف سرمایه درگردش……………………………………………………………………………………………………….37

  2-17- فروش و سرمایه در گردش…………………………………………………………………………………………………………………37

  2-18- استراتژی­های گوناگون و سیاستهای مطلوب……………………………………………………………………………………..37

  2-19- اهمیت مدیریت سرمایه در گردش……………………………………………………………………………………………………..38

  2-20- اجزای مدیریت سرمایه در گردش………………………………………………………………………………………………………38

  2-20-1- دوره واریز بستانکاران……………………………………………………………………………………………………….38

  2-20-2- دوره وصول مطالبات………………………………………………………………………………………………………..39

  2-20-3- دوره گردش موجودی­ها…………………………………………………………………………………………………..40

  2-20-4- چرخه تبدیل وجه نقد……………………………………………………………………………………………………..40

  عملکرد مالی

  2-21- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………….41

  2-22- سنجش عملکرد………………………………………………………………………………………………………………………………….42

  2-23- عملکرد مالی و روش­های ارزیابی عملکرد………………………………………………………………………………………….42

  2-24- پیشینۀ پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………..46

  2-24-1- پیشینۀ داخلی………………………………………………………………………………………………………………….46

  2-24-2- پیشینۀ خارجی………………………………………………………………………………………………………………..48

  2-25- مدل مفهومی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………….51

  2-26- خلاصۀ فصل……………………………………………………………………………………………………………………………………….52

  فصل سوم: روش تحقیق

  3-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….54

  3-2- روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………….54

  3-3- جامعۀ آماری، روش نمونه­گیری و حجم نمونه…………………………………………………………………………………….55

  3-3-1- جامعۀ آماری………………………………………………………………………………………………………………………55

  3-3-2- روش نمونه­گیری………………………………………………………………………………………………………………..56

  3-3-2-1- تعریف نمونه…………………………………………………………………………………………………….56

  3-3-2-2- تعریف روش­های نمونه­گیری غیراحتمالی………………………………………………………56

  3-3-3- حجم نمونه…………………………………………………………………………………………………………………………56

  3-4- قلمرو پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………….57

  3-4-1- قلمرو موضوعی…………………………………………………………………………………………………………………..58

  3-4-2- قلمرو مکانی…………………………………………………………………………………………………………………….. 58

  3-4-3- قلمرو زمانی……………………………………………………………………………………………………………………… 58

  3-5- روش­های آماری و اندازه­گیری متغیرها……………………………………………………………………………………………… 58

  3-5-1- روش اندازه­گیری سرمایه فکری……………………………………………………………………………………… 58

  3-5-2- روش اندازه­گیری نسبت سرمایه درگردش……………………………………………………………………….60

  3-5-3- روش اندازه­گیری عملکرد مالی…………………………………………………………………………………………61

  3-6- روش گردآوری اطّلاعات و داده­ها………………………………………………………………………………………………………..62

  3-7- روش تجزیه و تحلیل داده­ها………………………………………………………………………………………………………………..62

  3-8- مفروضات مدل رگرسیون خطی…………………………………………………………………………………………………………..63

  3-8-1- فرض عدم هم­خطی……………………………………………………………………………………………………………63

  3-8-2- فرض همسانی واریانس­ها……………………………………………………………………………………………………64

  3-8-3- فرض عدم وجود خود همبستگی………………………………………………………………………………………..64

  3-9- تعریف داده­های پنلی…………………………………………………………………………………………………………………………….65

  3-10- مزایای داده­های پنلی………………………………………………………………………………………………………………………….65

  3-11- روش­های آماری مورد استفاده جهت آزمون داده­های پنلی در EViews………………………………………..66

  3-11-1- آزمون پایایی در داده­های تابلویی…………………………………………………………………………………….66

  3-11-1-1- آزمون ریشه واحد لوین، لین و چو (LLC)………………………………………………….66

  3-11-2- انتخاب نوع مدل از طریق آزمون F لیمر…………………………………………………………………………67

  3-11-3- آزمون هاسمن برای انتخاب اثرات ثابت یا تصادفی…………………………………………………………68

  3-12- خلاصۀ­ فصل……………………………………………………………………………………………………………………………………….68

  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها

  4-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….70

  4-2- آمار توصیفی………………………………………………………………………………………………………………………………………….71

  4-2-1- توصیف متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………………………………………71

  4-2-2- توصیف یافته­های پژوهش………………………………………………………………………………………………….72

  4-3- آمار استنباطی………………………………………………………………………………………………………………………………………74

  4-3-1- آزمون فرضیه­ها…………………………………………………………………………………………………………………..74

  4-3-2- آزمون مفروضات مدل رگرسیون خطی……………………………………………………………………………..76

  4-3-2-1- آزمون هم­خطی بین متغیرهای مستقل…………………………………………………………..76

  4-3-2-2- آزمون ناهمسانی واریانس­ها…………………………………………………………………………….77

  4-3-2-3- آزمون خود همبستگی…………………………………………………………………………………….78

  4-3-3- آزمون داده­های پنلی در EViews……………………………………………………………………………………79

  4-3-3-1- آزمون پایایی لوین، لین و چو (LLC)……………………………………………………………79

  4-3-4- انتخاب نوع مدل از طریق آزمون F لیمر……………………………………………………………………………79

  4-3-5- انتخاب الگوی مناسب از طریق آزمون هاسمن در استاتا…………………………………………………81

  4-3-6- خلاصه­ای از نتایج آزمون­ها و انتخاب مدل نهایی………………………………………………………………81

  4-3-7- نتایج مدل نهایی رگرسیون………………………………………………………………………………………………..83

  4-4- خلاصۀ فصل………………………………………………………………………………………………………………………………………….85

  فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادها

  5-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….87

  5-2- تفسیر نتایج حاصل از آزمون فرضیه­ها و نتیجه­گیری…………………………………………………………………………..88

  5-3- پیشنهادها………………………………………………………………………………………………………………………………………………95

  5-3-1- پیشنهادهای کاربردی…………………………………………………………………………………………………………95

  5-3-2- پیشنهادها برای پژوهش­های آتی………………………………………………………………………………………96

  5-4- خلاصۀ­ فصل………………………………………………………………………………………………………………………………………….97

  منابع

  فهرست منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………………….99

  فهرست منابع انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………………101

  پیوست­ها

  پیوست (الف). نتایج آمار توصیفی…………………………………………………………………………………………………………………106

  پیوست (ب). نتایج آزمون ناهمسانی واریانس………………………………………………………………………………………………107

  پیوست (ج). نتایج آزمون پایایی لوین، لین و چو (LLC)………………………………………………………………………….119

  پیوست (د). نتایج آزمون F لیمر…………………………………………………………………………………………………………………..121

  پیوست (ه). نتایج آزمون هاسمن………………………………………………………………………………………………………………….125

  پیوست (و). نتایج مدل نهایی رگرسیون……………………………………………………………………………………………………….137

  فهرست جداول، اشکال و نمودارها

  شکل (1-1) مدل مفهومی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….9

  شکل (2-1) شمای ارزش مدل اسکاندیا…………………………………………………………………………………………………………19

  شکل (2-2) طبقه­بندی اجزای سرمایه فکری………………………………………………………………………………………………..22

  شکل (2-3) مدل تکنولوژی بروکر………………………………………………………………………………………………………………….32

  شکل (2-4) مدل مفهومی تحقیق با جزئیات…………………………………………………………………………………………………51

  شکل (3-1) نمودار قلمرو پژوهش………………………………………………………………………………………………………………….57

  جدول (4-1) نتایج آمار توصیفی متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………………………71

  جدول (4-2) نتایج آزمون همبستگی پیرسون………………………………………………………………………………………………73

  جدول (4-3) نتایج آزمون هم­خطی بین متغیرهای مستقل فرضیه­های اصلی……………………………………………..76

  جدول (4-4) نتایج آزمون هم­خطی بین متغیرهای مستقل فرضیه­های فرعی 7 و 8 و 9……………………………76

  جدول (4-5) نتایج آزمون ناهمسانی واریانس­ها…………………………………………………………………………………………….77

  جدول (4-6) نتایج آزمون خود همبستگی…………………………………………………………………………………………………….78

  جدول (4-7) نتایج آزمون پایایی لوین، لین و چو…………………………………………………………………………………………79

  جدول (4-8) نتایج آزمون F لیمر………………………………………………………………………………………………………………….80

  جدول (4-9) نتایج آزمون هاسمن…………………………………………………………………………………………………………………81

  جدول (4-10) خلاصه­ای از نتایج آزمون­ها و انتخاب مدل نهایی…………………………………………………………………82

  جدول (4-11) نتایج مدل نهایی رگرسیون

  برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

    انتشار : ۱۵ تیر ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 183
  کسب درآمد از اینترنت روزی 1/5 میلیون تومان تضمینی

  کسب درآمد از اینترنت روزی 1/5 میلیون تومان تضمینی

  بسم الله الرحمن الرحیم*نکته مهم*لطفا قبل از اینکه به پشتیبانی پیام بدهید و سوال بپرسید ابتدا تمام توضیحات موجود در این صفحه را کامل مطالعه کنید و قسمت های -سوالات متداول- و -دیدگاه های کاربران- به همراه پاسخ های داده شده را نیز با دقت بخوانید. چون اکثر سوالاتی که شما عزیزان از ...

  افزایش قدبا متدجهانی گروتالردینامیک

  بلند قد و جذاب شوید بنام خداوند بخشنده و مهربان سلام در این مطلب قصد داریم شما را با آخرین متد افرایش قد که تا مدت ها پیش در ایران ناشناخته بود آشنا کنیم. ...

  کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

  کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

  این محصول آپدیت شد تاریخ 1397/01/27 بسم الله الرحمن الرحیم سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم مثلا یک فرد به طور میانگین اگر 12 ساعت کارکند و ...

  کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

  کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

  پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید 15 اردیبهشت 1397 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای ...

  ردیابی افراد بدون نیاز به نصب نرم افزار+ردیاب

  ردیابی افراد بدون نیاز به نصب نرم افزار+ردیاب

  معرفی نرم افزار: ردیابی افراد در تلگرام+شناسایی آدرس محل سکونت + شماره یاب این ردیاب کاملا قانونی و مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.و هیچ گونه هک کردن و یا رفتن به اطلاعات شخصی طرف در کار نبوده و تمام آموزشها مطابق با قوانین جمهوری اسلامی میباشد،و هیچ گونه ورود ...

  تجربه شخصی من در درمان زود انزالی (انزال زودرس) در

  من همه روش های درمان زودانزالی را تجربه کردم و شرح تجربه های خودم را در سایت به طور مفصل درج کرده ام تا اینکه در نهایت روش درمان قطعی زودانزالی را پیدا کردمروشی که نه تنها به طور کامل این مشکل را حل کرد بلکه طعم واقعی لذت رابطه جنسی را به من چشاند و از آن موقع بود که فهمیدم ...

  کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

  کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

  کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم قبل از هر چیزی اجازه دهید به این نکته اشاره کنم که هنگام خرید کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم، دقت کنید شماره ی تماس مسئول و پشتیبان فروش درج شده باشد در غیر اینصورت آن خرید قابل اطمینان نیست. متاسفانه بعضی افراد با کپی تبلیغات کتاب ...

  تایپ در منزل با درآمد عالی

  تایپ در منزل با درآمد عالی

  پکیج عالی تایپ و ترجمه ی متون در منزل با درآمد بالا اگر دانشجو هستید و دنبال کار در منزل با پورسانت عالی هستید. اگر دنبال کارهایی از قبیل تایپ و ترجمه در منزل هستید. دیگر نگران بیکاری نباشید بهترین پکیج تایپ و ترجمه ی متون با ...

  افزایش قد بدون جراحی و محدودیت سنی

  افزایش قد بدون جراحی و محدودیت سنی

  توجه توجه: در صورت خرید از سایت حتماا حتماااا فیش واریزی به تلگرام ما با شماره و آیدی زیر ارسال شود شماره تلگرام ما جهت مشاوره: 09179226486 آیدی تلگرام ما جهت مشاوره: ghad_bolandi@ آیدی کانال جهت دیدن نتیجه افراد: ClinicAfzayeshghad@ ناهید محمدی هستم و نامزدم که خیلی عاشقش بودم من ...

  دانلود کتاب تاریخ تحلیلی صدر اسلام +خلاصه کتاب

  دانلود کتاب تاریخ تحلیلی صدر اسلام +خلاصه کتاب

  شما با خرید این محصول سه فایل دانلود میکنید: فایل اول: خلاصه کتاب تاریخ تحلیلی صدر اسلام محمد نصیری یکی از دروس عمومی دانشگاهی تعداد صفحات : 40 ص جزوه تهیه شده در هفت فصل و به صورت نموداری و توضیحی و با کیفیت عالی تهیه شده است. تا دانشجویان عزیز در کوتاه ترین مدت ...

  دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

  دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

  نوع فایل:PDF زبان:فارسی حجم فایل:18KB در چند دهه اخیر با توجه به افزایش رشد آپارتمان سازی ، تعداد متقاضیان ساخت کابینت نیز افزایش پیدا کرد و با توجه به تغییر ماهیت کابینت ها از فلزی به MDF و تمایل به تغییر مکرر دکوراسیون آشپزخانه از سوی خانواده ها ، کابینت سازی نیز در میان مشاغل ...

  کسب درآمد از اینترنت روزانه 150هزارتومان صددرصد

  کسب درآمد از اینترنت روزانه 150هزارتومان صددرصد

  حتما تا انتها بخوانید* با سلام خدمت شما دوستان عزیز ممنونم که این فرصت را به من دادید تا محصول سال ها تلاش خود را به شما معرفی کنم. در اینجا قصد دارم فایلی را در اختیار شما قراردهم که شاید در کشور های جهان اولی و پیشرفته روشی قدیمی و معمولی برای کسب در آمد باشد. اما با ...

  گنج نامه احمد وزیر وگنج نامه شیخ بهایی(کامل)

  گنج نامه احمد وزیر وگنج نامه شیخ بهایی(کامل)

  کتاب ارزشمند ونایاب گنج نامه شیخ بهایی واحمد وزیر دانلود کتاب نسخه نامه احمد وزیری (گنجنامه شیخ بهایی) با ۲۱۰۲ سند و نسخه معتبر نسخه نامه احمد وزیرکتابی جهت کاوش وتحقیق و پژوهش در علم گنج پژوهی برای محققین این علوم کهن شامل ۲۰۷ صفحه و بابیش از هزاران سند ...

  خلاصه کتاب وسؤالات تستي کتاب تفسیر قرآن کریم -

  خلاصه کتاب وسؤالات تستي کتاب تفسیر قرآن کریم -

  مجموعه سؤالات تستي كتاب تفسیر قرآن کریم (آیات برگزیده) (ويراست دوم، نشر معارف) مشتمل بر 600 سؤال. 2 جزوه و خلاصه درس (تفسیر قرآن کریم(آیات برگزیده) فایل pdfکتاب حجم فایل:20kb گردآورنده این فایل وب سایت نسیم بوک ...

  جزوه وصیت نامه حضرت امام خمینی همراه با سوالات

  جزوه وصیت نامه حضرت امام خمینی همراه با سوالات

  جزوه وصیت نامه حضرت امام خمینی همراه با سوالات تشریحی ...

  کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

  کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

  کسب درآمد 300/000تومان در 60 دقیقه نکته: دوستان عزیز یکی از سوالاتی که خیلی از کاربران میپرسند اینه که آیا پکیج شما همون پکیجی هستش که تو اینترنت زده (کسب درآمد ۳۰۰ هزار در 30 دقیقه ) ؟! نخیر ، اون (پکیج کسب درآمد ۳۰۰،۰۰۰ در ۳۰ دقیقه ) به شما باینری آپشن و فارکس رو آموزش میده که یک ...

  کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

  کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

  این روزها با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی کشور، کسب درآمد برای خیلی از افراد جامعه بسیار دشوار است. بسیاری از افراد به امید اینکه در آینده بتوانند یک شغل کارمندی داشته باشند به سختی درس می خوانند و عده ای دیگر که نتوانند درس بخوانند نیز راه های دیگری را انتخاب می کنند. ...

  دانلود کتاب جزء از کل ترجمه فارسی

  دانلود کتاب جزء از کل ترجمه فارسی

  جزء از کل کتابی است که هیچ وصفی، حتا حرفهای نویسنده اش، نمی تواند حق مطلب را ادا کند. این مقدمه ی کوتاه را هم فقط برای این نوشتم که خواننده با نویسنده آشنایی مختصری پیدا کند. خواندن جزء از کل تجربه ای غریب و منحصر به فرد است. در هر صفحه اش جمله ای وجود دارد که میتوانید نقلش کنید. ...

  نرم افزار دوستیاب وشماره یاب

  شاید تا الان این اسم به گوشت خورده توسایت ها نرم افزار دوست یابی!!!دوست دختر میخوای؟دوست پسر میخوای؟ بلد نیستی مخ بزنی؟تنهایی؟؟؟ نرم افزار دوست یابی بدون نیاز به مخ زدن فقط کافیه اسم دختر یا پسر مورد نظرتونو سرچ کنید اگه اسم و فامیلشو بدونین که خیلی سریعتر شمارشو پیدا ...

  اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

  اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

  -اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه راهنما در هر بخش، با قیمتی کم در ...

  آموزش تله کینزی در دو روز

  آموزش تله کینزی در دو روز

  فقط در 2 روز...! با سلام. در این کتاب آموزش کامل تله کینزی را بصورت خیلی ساده و روان در اختیار شما قرار دادیم که هرکسی حتی در مبتدی ترین سطح میتواند تله کینزی را در کمترین زمان ممکن یاد بگیرد. آموزش هایی که داده شده همراه با تصویر میباشند و باعث یاد گیری بهتر شما عزیزان ...

  کتاب رستاخیز مردگان به زبان فارسی

  کتاب رستاخیز مردگان به زبان فارسی

  کتاب رستاخیز مردگان به زبان فارسی ...

  افزایش سایز آلت تناسلی|مسائل جنسی

  در اين سايت روشي را به شما معرفي مي كنيم براي بزرگ كردن آلت تناسلي كه نتايج فوق العاده اي براي شما در بر خواهد داشت،كه خودتان هم باور نمي كنيد: . . . 1-افزايش طول و ضخامت به اندازه 3cm الي 8cm 2-افزايش طول تا بيش از50%اندازه فعلي در حالت راست وسفت ...

  نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

  نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

  نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی و بدون نیاز به ارتقا توجه :مشکل امضا با کلید دیباگ دراین نسخه کاملا رفع شده و برنامه ها به بازار ارسال می شوند اگر به این مشکل برخوردید ما 10برابر پولتان را پس میدهیم. این نرم افزار بر روی اندروید قابل نصب میباشد 100% مورد تایید ...

  تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

  تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

  تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی وفیک را یک جادریافت کنیدهرکدام از این نرم افزار ها در اینترنت و کافه بازاربه قیمت خیلی بالایی بفروش میرسند. نکته: پورسانت بازاریابی این محصول 60% است نسخه ی 100%تست شده با توجه به فیلترینگ تلگرام 15 اردیبهشت ...

  پکیج -میلیاردر های مدرن- کسب درآمد 300

  پکیج -میلیاردر های مدرن- کسب درآمد 300

  -میلیاردر های مدرن- فقط 7 دقیقه وقت بگذارید و این متن را تا آخر و بدون هرگونه حاشیه بخوانید و مطمین باشید مهم ترین 7 دقیقه عمراتان خواهد شد!!! برای ...

  دانلود جزوه حقوق رسانه ها - دکتر باقر انصاری

  دانلود جزوه حقوق رسانه ها - دکتر باقر انصاری

  از جمله واحدهایی که دانشجویان رشته حقوق باید در 1 ترم بگذرانند، درس حقوق رسانه ها است. سایت جزوه 30تی اقدام به آماده‌سازی خلاصه‌ای از کتاب حقوق رسانه ها در قالب جزوه حقوق رسانه ها تالیف شده توسط باقر انصاری کرده است و شما می‌توانید برای دانلود این جزوه به ادامه مطلب ...

  کسب درامد

  کسب درامد

  سرعت تغییر و تحولات فناوری به حدی شده است که ماشین تندروی زمان دارد از انها عقب می افتدانگار این زمان است که به جای اینکه یک گوشه بنشیند باید تخت گاز بتازد تا از زمانه عقب نیفتد. این شرایط باعث تشکیل کسب و کار در دنیای اینترنت شده است کسانی میتوانند از این موقعیت به خوبی ...

  دریافت فایل : کسب درامد
  خلاصه کتاب روانشناسی رشد لورا برک دو جلد

  خلاصه کتاب روانشناسی رشد لورا برک دو جلد

  خلاصه کتاب روانشناسی رشد لورا برک دو جلد سرفصل ها ی مباحث این کتاب عبارت است از : – نظریه و پژوهش در رشد انسان. شامل مباحث : تاریخچه، نظریه و راهبر های پژوهشی مبانی رشد. شامل مباحث : مبانی زیستی و محیطی – رشد پیش از تولد و نوزاد – نوباوگی و نوپایی : دو سال اول ...

  کاهش وزن با متد SuperFast Metabolism

  بنام خداوند مهر و مهربانی نگران فردایت نباش خدای دیروز و امروز ، خدای فردا هم هست ما اولین بار است بندگی میکنیم ولی او بی زمانی است که خدایی میکند ! اعتماد کن به خدایی اش … تخفیف فوق العاده ویژه ب مناسبت عیدرمضان کاهش وزن با متد SuperFast Metabolism تنها متد ...  تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "" می باشد