تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت


اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

پرفروش ترین ها

  پر فروش ترین های فورکیا


  پر بازدید ترین های فورکیا

  پیوند ها

  آمار بازدید

  • بازدید امروز : 12
  • بازدید دیروز : 31
  • بازدید کل : 55563

  پایان نامه بررسی تاثیر تداعی های برند بر اعتماد و وفاداری مشتریان


  دانشگاه آزاد اسلامی

  واحد رشت

  دانشکده مدیریت و حسابداری

  گروه آموزشی مدیریت بازرگانی

  پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

  رشته: مدیریت بازرگانی گرایش: بازرگانی بین الملل

  عنوان:

  بررسی تاثیر تداعی های برند بر اعتماد و وفاداری مشتریان

  مطالعه موردی: صنعت نساجی استان گیلان

  استاد راهنما:

  دکترمسعود عموپور

  بهمن 1393

  برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

  (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

  تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

  (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

  فهرست مطالب

  چکیده 1

  فصل اول: کلیات تحقیق

  1-1مقدمه. 3

  1-2 بیان مسئله. 3

  1-3 اهمیت و ضرورت انجام پژوهش… 5

  1-4 اهداف پژوهش… 6

  1-4-1هدف اصلی.. 6

  1-4-2 اهداف فرعی.. 6

  1-5 چهارچوب نظری تحقیق.. 7

  1-6 فرضیه های تحقیق.. 8

  1-7 قلمرو پژوهش… 8

  1-7-1 قلمرو زمانی.. 8

  قلمرو زمانی پژوهش سال 1393 به مدت شش ماه است. 8

  1-7-2 قلمرو مکانی.. 8

  1-7-3 قلمرو موضوعی.. 8

  1-8 تعریف نظری متغیرها 8

  1-9 تعریف عملیاتی متغیرها 9

  فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

  2-1 مقدمه. 11

  2-2 تداعی برند. 11

  2-2-1 مروری بر تحولات تاریخی برند. 11

  2-2-2 مفاهیم برند. 13

  2-2-3 تعاریف برند و معنای برند. 14

  2-2-4 چندین وجه یک نام تجاری موفق.. 15

  2-2-5 دیدگاه های شناسایی برند. 15

  2-2-6 تفاوت لوگو و برند. 16

  2-2-7 اهمیت یک برند. 16

  2-2-8 مدیریت برند. 17

  2-2-9 دانش برند از دید گاه کلر. 18

  2-2-10 برند از نظر آکر. 20

  2-2-10-1 ارزش ویژه برند. 24

  2-2-10-1-1 دیدگاههای مطالعه ارزش ویژه برند. 24

  2-2-10-1-2 ابعاد ارزش ویژه ی برند در مدل آکر. 25

  2-2-10-2 آگاهی از برند. 26

  2-2-10-3 کیفیت ادراک شده 26

  2-2-10-4 وفاداری به برند. 27

  2-2-10-5 تداعی برند یا برداشت از برند با همخوانی با برند. 27

  2-2-10-6 دیگر دارایی های برند. 30

  2-2-11 عوامل تداعی برند. 30

  2-2-12 تصویر برند بر اساس تداعی برند. 30

  2-3 تداعی های برند مبتنی بر شرکت… 33

  2-4 تداعی برند مبتنی بر تجربه. 33

  2-5 وفاداری مشتری به برند. 34

  2-5-1 تعریف مشتری.. 34

  2-5-2 اهمیت مشتری.. 34

  2-5-3 تعریف وفاداری مشتری.. 35

  2-5-4 مشتری وفادار. 36

  2-5-5 عوامل موثر بر وفاداری مشتری.. 37

  2-5-6 هرم سازگاری مشتری با برند. 38

  2-5-7 وفاداری به برند 39

  2-5-8 دوره های وفاداری به برند. 41

  2-5-9 شخصیت برند. 45

  2-5-10 رضایت مشتری.. 45

  2-5-11 دیدگاه تاکر. 46

  2-5-12 شاخص های وفاداری به برند. 46

  2-5-13 سطوح وفاداری به برند. 46

  2-5-14 ابعاد وفاداری به برند. 48

  2-5-15 انواع وفاداری به برند. 50

  2-6 اعتماد به برند. 51

  2-6-1 اعتماد. 51

  2-6-2 ابعاد اعتماد. 54

  2-6-3 اعتماد مبتنی بر شناخت و مبتنی بر احساس… 54

  2-6-4 اعتماد به برند در مفهوم وفاداری مشتری.. 55

  2-7 برند های نساجی در ایران. 55

  2-8 پیشینه تحقیق.. 56

  2-8-1 تحقیقات داخلی.. 56

  2-8-2 تحقیقات خارجی.. 58

  2-9 مدل مفهومی تحقیق.. 61

  فصل سوم: روش اجرای تحقیق

  3-1 مقدمه. 63

  3- 2 روش تحقیق.. 63

  3-3 جامعه و نمونه آماری.. 64

  3-3-1 جامعه آماری.. 64

  3-3-2 روش نمونه گیری و حجم نمونه. 64

  3-4 روش گرد آوری داده ها 65

  3-5 ابزار گردآوری اطلاعات… 66

  3-5-1 روایی و پایائی پرسشنامه. 67

  3-5-1-1 روائی پرسشنامه. 67

  3-5-1-2 پایایی پرسشنامه. 68

  3-6 روش های تجزیه و تحلیل داده ها 69

  3-6-1 مدل معادلات ساختاری.. 69

  3-6-2 دلایل استفاده از مدل سازی.. 70

  فصل چهارم:روش تجزیه و تحلیل داده ها

  4-1مقدمه. 73

  4-2 توصیف متغیرهای جمعیت شناختی پاسخ دهندگان. 73

  4-2-1 توصیف جنسیت پاسخ دهندگان. 74

  4-2-2 توصیف سن پاسخ دهندگان. 75

  4-2-3 توصیف تحصیلات پاسخ دهندگان. 76

  4-3 توصیف متغیر های تحقیق.. 77

  4-3-1 توصیف متغیر تداعی برند مبتنی بر کارکنان. 77

  4-3-2 توصیف متغیر تداعی برند مبتنی بر شرکت… 78

  4-3-3 توصیف متغیر اعتماد به برند. 79

  4-3-4 توصیف متغیر وفاداری.. 80

  4-4 بررسی نرمال بودن متغیر های اصلی تحقیق.. 81

  4-5 روابط خطی متغیر ها 81

  4-6 تحلیل عاملی تاییدی.. 82

  4-6-1 تحلیل عاملی تاییدی متغیر تداعی برند مبتنی بر تجربه مرتبط باکارکنان. 83

  4-6-1-1شاخصهای برارزش برای مدل اندازه گیری تداعی برند مبتنی بر تجربه مرتبط باکارکنان. 84

  4-6-2 تحلیل عاملی تاییدی متغیر تداعی برند مبتنی بر شرکت… 84

  4-6-2-1 شاخصهای برازش برای مدل تداعی برند مبتنی بر شرکت… 86

  4-6-3 تحلیل عاملی تاییدی متغیر اعتماد به برند. 86

  4-6-3-1 شاخصهای برازش برای مدل اندازه گیری متغیر اعتماد به برند. 87

  4-6-4 تحلیل عاملی تاییدی متغیر وفاداری به برند. 88

  4-6-4-1 شاخصهای برازش برای مدل اندازه گیری متغیر وفاداری به برند. 89

  4-7 آزمون فرضیات… 90

  4-7-1 مدل یابی معادلات ساختاری.. 90

  4-7-2 تحلیل مسیر فرضیات… 92

  4-7-3 اثرات غیر مستقیم. 92

  فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

  5-1 مقدمه. 95

  5-2 نتایج آمار توصیفی.. 95

  5-2-1 متغیرهای جمعیت شناختی.. 95

  5-2-2 متغیرهای اصلی.. 96

  5-3 نتایج بررسی نرمال بودن متغیرهای اصلی.. 96

  5-4 آزمون همبستگی.. 96

  5-5 نتایج تحلیل عاملی تاییدی.. 97

  5-5-1 متغیر تداعی برند مبتنی تجربه مرتبط با کارکنان. 97

  5-5-2 متغیر تداعی برند مبتنی بر شرکت… 97

  5-5-3 متغیر اعتماد به برند. 97

  5-5-4 متغیر وفاداری به برند. 97

  5-6 نتایج آزمون فرضیات… 98

  5-7 پیشنهاداتی در راستای نتایج تحقیق.. 102

  5-7-1 پیشنهادات کاربردی.. 103

  5-8 محدودیتهای تحقیق.. 104

  5-9 پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده 104

  منابع و مأخذ. 106

  فهرست جداول

  جدول2-1) معانی مختلف تصویر برند از دیدگاه دانشمندان. 32

  جدول 2-2) دوره های وفاداری به نام و نشان تجاری.. 43

  جدول 2-3) انواع وفاداری بر اساس درگیری /تفاوت درک شده. 50

  جدول3-1) تعداد سوالات متغیر های پرسشنامه. 66

  جدول4-1) توصیف جنسیت پاسخ دهندگان. 74

  جدول4-2) توصیف سن پاسخ دهندگان. 75

  جدول4-3) توصیف تحصیلات پاسخ دهندگان. 76

  جدول4-4) توصیف متغیر تداعی برند مبتنی بر کارکنان. 77

  جدول4-5) توصیف متغیر تداعی برند مبتنی بر شرکت… 78

  جدول4-6) توصیف متغیر اعتماد به برند. 79

  جدول4-7) توصیف متغیر وفاداری.. 80

  جدول4-8) آزمون کولموگروف- اسمیرنف برای متغیر های تحقیق.. 81

  جدول4-9) ضریب همبستگی بین متغیرهای تحقیق.. 82

  جدول 4-10: شاخصهای برازش متغیر تداعی برند مبتنی بر کارکنان. 84

  جدول 4-11: شاخصهای برازش تداعی برند مبتنی بر شرکت… 86

  جدول 4-12: شاخصهای برازش متغیر اعتماد به برند. 87

  جدول 4-13: شاخصهای برازش متغیر وفاداری به برند. 89

  جدول 4-14: شاخصهای برازش مدل کلی تحقیق.. 92

  جدول 4-15: مسیرهای مستقیم مورد بررسی.. 92

  جدول 4-16: مسیرهای غیرمستقیم مورد بررسی.. 93

  فهرست نمودارها

  نمودار4-1) نمودار دایرهای جنسیت پاسخ دهندگان. 74

  نمودار4-2) نمودار میله ای سن پاسخ دهندگان. 75

  نمودار 4-3) نمودار میله ای تحصیلات پاسخ دهندگان. 76

  نمودار4-4) هیستوگرام متغیر تداعی برند مبتنی بر کارکنان. 77

  نمودار4-5) هیستوگرام متغیر تداعی برند مبتنی بر شرکت… 78

  نمودار4-6) هیستوگرام متغیر اعتماد به برند. 79

  نمودار4-7) هیستوگرام متغیر وفاداری.. 80

  نمودار 4-8) مدل اندازه گیری متغیر تداعی برند مبتنی بر کارکنان در حالت بار عاملی.. 83

  نمودار 4-9) مدل اندازه گیری متغیر تداعی برند مبتنی بر کارکنان در حالت ضرایب معناداری.. 84

  نمودار 4-10) مدل اندازه گیری متغیر تداعی برند مبتنی بر شرکت در حالت بار عاملی.. 85

  نمودار 4-11) مدل اندازه گیری متغیر تداعی برند مبتنی بر شرکت در حالت ضرایب معناداری.. 85

  نمودار 4-12) مدل تحلیل عاملی تاییدی اعتماد به برند در حالت بارهای عاملی.. 86

  نمودار 4-13) مدل تحلیل عاملی تاییدی اعتماد به برند در حالت ضرایب معناداری.. 87

  نمودار 4-14) مدل تحلیل عاملی تاییدی وفاداری به برند در حالت بارهای عاملی.. 88

  نمودار 4-15) مدل تحلیل عاملی تاییدی وفاداری به برند در حالت ضرایب معناداری.. 89

  نمودار 4-16) مدل تحقیق در حالت ضرایب معناداری.. 91

  نمودار 4-17) مدل تحقیق در حالت ضرایب ساختاری.. 91

  فهرست اشکال

  شکل1-1 الگوی مفهومی تحقیق.. 7

  شکل 2-1) ابعاد دانش برند کلر. 19

  شکل 2-2) مدل ارزش ویژه برند، اکر (1991) 22

  شکل 2-3) پیشایند ها و پیامد های ارزش ویژه برند. 22

  شکل 2-4) مدل تشریحی ارزش ویژه نام و نشان تجاری آکر. 23

  شکل2-5) هرم سازگاری مشتری با برند. 38

  شکل 2- 6) هرم وفاداری.. 47

  شکل 2-7) تاثیر وفاداری نگرشی بر افزایش وفاداری رفتاری.. 50

  شکل2-1 الگوی مفهومی تحقیق.. 61

  چکیده

  افزایش رقابت در بخش صنعت و افزایش سطح دانش و آگاهی مشتریان باعث توجه بیشتر به حفظ مشتریان شده است. موضوع وفاداری و اعتماد مشتری به برند و عوامل موثر بر آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است، و یکی از عوامل ایجاد و افزایش وفاداری و اعتماد مشتری تداعی برندی است که در ذهن مشتری ایجاد می‎‎شود. این تحقیق توضیح می‎‎دهد که چگونه مشتریان برند های صنعت نساجی به وفاداری و اعتماد دست می‎‎یابند. وهمچنین تاثیر تجربه مستقیم بر ادراک نام تجاری را براعتماد و وفاداری توضیح می‎‎دهد.این تحقیق از لحاض روش و اجرا از نوع تحقیقات توصیفی – همبستگی با رویکرد علی است و از نظر هدف از نوع کاربردی می‎‎باشد. در این تحقیق روابط میان تداعی های مبتنی بر تجربه و تداعی های مبتنی بر شرکت بر اعتماد و وفاداری مشتریان بررسی گردیده است. جامعه آماری در این تحقیق مشتریان صنعت نساجی استان گیلان می‎‎باشد و اطلاعات لازم از 310 پرسشنامه که توسط مشتریان صنعت نساجی استان گیلان تکمیل شده جمع آوری شده است و با استفاده از روش مدل یابی معادلات ساختاری فرضیه ها مورد بررسی قرار گرفتند و نتایج این پژوهش نشان می‎‎دهد که ؛اعتماد بر وفاداری به برند تاثیر دارد، تداعی مبتنی بر شرکت بر اعتماد برند تاثیر دارد، تداعی مبتنی بر شرکت بر وفاداری برند تاثیر دارد، تداعی برند مبتنی بر شرکت بر وفاداری مشتریان به برند از طریق اعتماد به نام تجاری موثر است، تداعی برند مبتنی بر تجربه کارکنان شرکت بر تداعی برند مبتنی بر شرکت موثر است، تداعی برند مبتنی برتجربه مرتبط با کارکنان بر اعتماد به برند موثر است، تداعی مبتنی بر تجربه مرتبط با کارکنان بر وفاداری به برند تاثیر ندارد، تداعی برند مبتنی بر تجربه مرتبط با کارکنان بر اعتماد به برند از طریق تداعی برند مبتنی بر شرکت موثر است و تداعی برند مبتنی بر تجربه مرتبط با کارکنان بر وفاداری مشتریان از طریق تداعی برند مبتنی بر شرکت موثر است.

  واژگان کلیدی: وفاداری به برند، اعتماد به برند، تداعی های برند، تداعی برند مبتنی بر تجربه، تداعی برند مبتنی بر شرکت، برند

  برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

    انتشار : ۱۵ تیر ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 303
  کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

  کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

  کسب درآمد 300/000تومان در 60 دقیقه آپدیت مهرماه 97 نکته: دوستان عزیز یکی از سوالاتی که خیلی از کاربران میپرسند اینه که آیا پکیج شما همون پکیجی هستش که تو اینترنت زده (کسب درآمد ۳۰۰ هزار در 30 دقیقه ) ؟! نخیر ، اون (پکیج کسب درآمد ۳۰۰،۰۰۰ در ۳۰ دقیقه ) به شما کلا یک چیز دیگه رو ...

  کارآمدترین استراتژی معامله پرسود باینری آپشن

  کارآمدترین استراتژی معامله پرسود باینری آپشن

  آموزش بصورت تصویری بوده و از تمامی مراحل ابتدایی تا انتهایی استراتژی با استفاده ازویدئو توضیحات کامل داده شده است ماحصل 6سال تجربه شخصی بنده در زمینه بروکر الیمپ ترید هست که طی سالها تجربه بارها طبق روند آپدیت شده و به پختگی لازم رسیده . تصمیم گیری سختی انجام دادم و ...

  نرم افزارکنترل گوشی فرزندان و همسر(فوق حرفه ای و

  نرم افزارکنترل گوشی فرزندان و همسر(فوق حرفه ای و

  نرم افزارکنترل گوشی همسر و فرزندان(فوق حرفه ای و VIP) از جمله گزارشاتی که می توانید با این پکیج به آن ها دسترسی داشته باشید و برای شما ارسال می کند عبارتند از: SMS های ورودی، خروجی بدون امکان حذف شدن و ارسال گزارش لحظه ای به همراه شماره فرد و متن پیام، تماس های ورودی،خروجی و از ...

  کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

  کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

  این محصول آپدیت شد تاریخ 1397/05/26 اضافه شدن ویدیوی جدید بسم الله الرحمن الرحیم کسب درآمد اینترنتی سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم ...

  پکیج کسب درآمد از اینترنت

  پکیج کسب درآمد از اینترنت

  پکیج کسب درآمد از طریق اینترنت با سلام خدمت شما دوست عزیز امیدوارم هرجا که هستید سلامت باشید. ببینید دوست عزیز ما پکیج رو جوری درست و طراحی کردیم، که چه یک خانم خانه دار چه یک دانشجو چه.... قادر هست از طریق این پکیج کسب درآمد کند. شما فقط به یک خط اینترنت و به یک موبایل یا ...

  كسب درآمد اينترنتي روزانه حداقل ١٣٠ هزار تومان

  كسب درآمد اينترنتي روزانه حداقل ١٣٠ هزار تومان

  سلام دوست خوبم اگه از زندگي و كارت رضايت نداري.. اگه از وضعيت روحي و بي پولي خسته شدي.. اگه احساس ميكني هميشه تو تمامي كارها بازنده اي و اعتماد به نفس پاييني داري.. اگه ميخواي يك فعاليت جديد رو شروع كني .. و يا حتي ميخواي وضعيت زندگيتو بهتر و بهتر كني و جاذب ثروت و موفقيت ...

  دانلود کتاب زمینه ی روانشناسی هیلگارد- تالیف

  دانلود کتاب زمینه ی روانشناسی هیلگارد- تالیف

  دانلود کتاب زمینه ی روانشناسی هیلگارد تالیف ریتا اتکینسون و ریچارد اتکینسون ترجمه محمد تقی براهنی و بهروز بیرشک منبع آزمون ارشد روانشناسی شامل 716 صفحه در قالب فایل pdf ...

  زندگی شیرین

  زندگی شیرین

  اگر واقعا می خواهید با مشکلات جنسیتان به کلی خدا حافظی کنید لطفا مطالب زیر را با دقت بخوانید...! در اين سايت روشي را به شما معرفي مي كنيم براي بزرگ كردن آلت تناسلي كه نتايج فوق العاده اي براي شما در بر خواهد داشت،كه خودتان هم باور نمي كنيد: . . . 1-افزايش طول و ضخامت به ...

  دریافت فایل : زندگی شیرین
  دانلود رایگان کتاب روان درمانی اگزیستانسیال

  دانلود رایگان کتاب روان درمانی اگزیستانسیال

  معرفی کتاب:(روان درمانی اگزیستانسیال فارسی) روان درمانی اگزیستانسیال گونه ای روان درمانی پرکار یا پویه نگر است. پویا اصطلاحی ست که در حیطه ی بهداشت روان به چهره روان پویه شناسی بسیار بهره گیری می شود؛ و اگر کسی بخواهد یگانه از اساسی ترین ویژگی های رویکرد اگزیستانسیال را ...

  اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

  اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

  -اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه راهنما در هر بخش، با قیمتی ...

  کسب درامداز اینترنت تضمینی

  کسب درامداز اینترنت تضمینی

  پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید 15 ابان 1397 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای شناسایی ...

  کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

  کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

  کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم بعضی افراد به سایت شاهین زند با نام نوین بینش پیام ارسال می کنند و توضیح می دهند مبلغی را جهت خرید این کتاب پرداخت کرده اند ولی کتابی در اختیار آن ها قرار نگرفته است. متاسفانه بعضی افراد سودجو از نام این کتاب و نام شاهین زند استفاده کرده ...

  آموزش رایگان کسب درآمد از سایت الیمپ

  آموزش رایگان کسب درآمد از سایت الیمپ

  خیلی از دوستان سوال پرسیدن در مورد نحوه ثبت نام که ما در ویدیو زیر تمام موارد را آموزش دادیم در ویدیو زیر در مورد نحوه ثبت نام در سایت الیمپ و آشنایی با تمام اجزای مهم سایت الیمپ توضیح دادیم . برای رفتن به سایت الیمپ اصلی کلیک کنید برای رفتن به سایت نمایندگی ...

  کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

  کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

  اگه واقعا خواهان تغییر و درآمدزایی هستید، این صفحه رو کامل مطالعه کنید، در غیر این صورت میتونید با خیال راحت این صفحه رو ترک کنید :) این روزها با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی کشور، کسب درآمد برای خیلی از افراد جامعه بسیار دشوار است. بسیاری از افراد به امید ...

  ردیابی افراد بدون نیاز به نصب نرم افزار+ردیاب

  ردیابی افراد بدون نیاز به نصب نرم افزار+ردیاب

  معرفی نرم افزار: ردیابی افراد در تلگرام+شناسایی آدرس محل سکونت + شماره یاب این ردیاب کاملا قانونی و مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.و هیچ گونه هک کردن و یا رفتن به اطلاعات شخصی طرف در کار نبوده و تمام آموزشها مطابق با قوانین جمهوری اسلامی میباشد،و هیچ گونه ورود ...

  دانلود رایگان کتاب زمینه روانشناسی هیلگارد (متن

  دانلود رایگان کتاب زمینه روانشناسی هیلگارد (متن

  معرفی کتاب:زمینه روانشناسی هیلگارد (متن کامل) نويسنده:اتکینسون مترجم:دکتر براهنی فرمت کتاب:پی دی افpdf(کیفیت عالی) زبان کتاب:فارسی سفارش کتاب(pdf,چاپی)و پشتیبانی تلگرام:09103894814 ...

  نسخه ویژه برنامه اد ممبر بی نهایت

  نسخه ویژه برنامه اد ممبر بی نهایت

  با سلام خدمت تمام عزیزانی که از سایت فروشگاهی کافه فایل دیدن میکنند اول دوستان میخواستم قبل از فروش بسته ادد ممبر تلگرام یک توضیحی رو براتون بدم : جدیدا در بین برخی از سایت ها متاسفانه شاهد فروش این بسته هستیم اما این دوستان با بداخلاقی هایی که دارند نمیخواهند اطلاع بدن که ...

  اندیکاتور ای کیو آپشن

  اندیکاتور ای کیو آپشن

  نام این اندیکاتور ای کیو آپشن هست ولی میتوانید در سایت الیمپ هم ازش استفاده کنید به درخواست دوستان این اندیکاتور به صورت تکی در سایت قرار گرفته ...

  ملت عشق

  ملت عشق

  کتاب ملت عشقعنوان پرفروش ترین کتاب تاریخ ترکیه را به دست آورده است. این کتاب در ایران هم با استقبال بسیار خوبی مواجه شده و توانسته است طرفداران زیادی پیدا کند. در قسمتی از پشت جلد کتاب آمده است: مولانا خودش را «خاموش» می نامید؛ یعنی ساکت. هیچ به این ...

  دریافت فایل : ملت عشق
  تماس ناشناس و رایگان با شماره دلخواه+شماره مجازی

  تماس ناشناس و رایگان با شماره دلخواه+شماره مجازی

  برنامه تماس رایگان با دیگران با شماره ناشناس به صورت کاملا رایگان بدون نیاز به روت به وسیله این برنامه میتوانید با شماره دلخواه خود به دیگران زنگ بزنید. یعنی زمانی که شما با دیگران تماس می گیرید شماره دلخواهی که شما در برنامه وارد کرده اید برای شخصی که با وی تماس ...

  اندیکاتور باینری

  اندیکاتور باینری

  اندیکاتور باینری در این محصول فقط اندیکاتور باینری قرار داده شده به درخواست کاربران گرامی . خیلی از دوستان سوال پرسیدن در مورد نحوه ثبت نام که ما در ویدیو زیر تمام موارد را آموزش دادیم در ویدیو زیر در مورد نحوه ثبت نام در سایت الیمپ و آشنایی با تمام اجزای مهم سایت ...

  دریافت فایل : اندیکاتور باینری
  دانلود کتاب حقوق اساسی 1 - حسن خسروی - حقوق پیام

  دانلود کتاب حقوق اساسی 1 - حسن خسروی - حقوق پیام

  دانلود کتاب حقوق اساسی 1 تالیف دکتر حسن خسروی منبع رشته حقوق پیام نور شامل 221 صفحه در قالب فایل pdf ...

  دانلود کتاب نایاب مادرکافی جوفراست در مورد

  دانلود کتاب نایاب مادرکافی جوفراست در مورد

  مادر احسان از دستش کلافه شده است. احسان ۱۰ سال دارد و در کلاس چهارم ابتدایی تحصیل می‌کند. او گاهی اوقات رفتارهای بد و پرخاشگرانه‌ای از خود نشان می‌دهد. احسان وقتی عصبانی می‌شود همه چیز را به هم می‌ریزد؛ از کوسن‌های مبل که به اطراف پرتاب می‌شود بگیرید تا کاغذ ...

  پکیج بهترین برنامه های ردیابی و کنترل همسر و

  پکیج بهترین برنامه های ردیابی و کنترل همسر و

  کاملترین پکیج برنامه های ردیابی و کنترل گوشی همسر و فرزند + آموزش برنامه های پکیج: آموزش ردیابی گوشی سرقت شده بدون نصب برنامه برنامه اندروید ردیابی با ارسال پیامک و بدون نیاز به فعال بودن GPS برنامه اندروید کنترل کامل گوشی و دریافت پیامک ها و تماس ها و ...

  کتاب نظریه های حسابرسی دکتر جواد رضازاده

  کتاب نظریه های حسابرسی دکتر جواد رضازاده به تعداد 46 صفحه pdf دو طرف اسکن مناسب دانشجویان ارشد و دکتری حسابداری شامل سرفصل های زیر می باشد فصل اول: علم و عمل حسابرسی فصل دوم: در این فایل موجود نمی باشد فصل سوم: عرضه و تقاضای اطلاعات حسابداری فصل چهارم: تقاضا برای حسابرسی فصل ...

  دانلود برنامه رستاخیز مردگان

  دانلود برنامه رستاخیز مردگان

  کتاب رستاخیز مردگان با ترجمه فارسی فرمت فایل:APK حجم:10مگابایت کتاب نکرونومیکون رستاخیز مردگان (همراه با ترجمه فارسی آن) و یا کتاب دیوانه کننده القابی است که روی این کتاب نهاده اند. نام دیگرش اما الضعیف است. نویسنده اصلی این کتاب فردی بدوی اهل شام به نام عبدل ال حضرت در سال ۶۹۹ ...

  دانلود نسخه کامل کارتون پوکویو - دوبله فارسی

  دانلود نسخه کامل کارتون پوکویو - دوبله فارسی

  پوکویو (اسپانیایی: Pocoyó) نام یک مجموعهٔ تلویزیونی کارتونی اسپانیایی-بریتانیایی است که ویژه کودکانِ پیش‌دبستانی ساخته شده است و خالق آن «گی‌یرمو گارسیا کارسی»، «کُلمن لوپز»، «لوئیس گایه‌گو» و «دیوید کانتویا» هستند. تاکنون دو فصل از این مجموعه ...

  علائم راهنمایی و رانندگی به سه زبان انگلیسی

  علائم راهنمایی و رانندگی به سه زبان انگلیسی

  یک مجموعه کامل از تمام علائم راهنمایی و رانندگی به سه زبان انگلیسی وعربی و فارسی که کابرد بسیار زیادی دارد . امیدوارم از این محصول نهایت استفاده را ببرید. ...

  تایپ در منزل با درآمد عالی

  تایپ در منزل با درآمد عالی

  پکیج عالی تایپ و ترجمه ی متون در منزل با درآمد بالا اگر دانشجو هستید و دنبال کار در منزل با پورسانت عالی هستید. اگر دنبال کارهایی از قبیل تایپ و ترجمه در منزل هستید. دیگر نگران بیکاری نباشید بهترین پکیج تایپ و ترجمه ی متون با ...

  دانلود کتاب ایموشن کد و بادی کد نوشته دکتر بردلی

  دانلود کتاب ایموشن کد و بادی کد نوشته دکتر بردلی

  دارای 200 صفحه کامل ترین ورژن کتاب با این کتاب به صورت خیلی ساده، روان و روشن میتوان ای اف تی یا همان ضربه ترابی را در کمترین زمان ممکن یاد گرفت و از از برایه آزاد سازی احساسات گیر افتاده خود کمک بگیرید با کمک ای اف تی میتوان تمام بیماری هایه ناشی از احساسات گیر افتاده را ...  تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "" می باشد