تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت


اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

پرفروش ترین ها

  پر فروش ترین های فورکیا


  پر بازدید ترین های فورکیا

  پیوند ها

  آمار بازدید

  • بازدید امروز : 40
  • بازدید دیروز : 41
  • بازدید کل : 49149

  پایان نامه بررسی تاثیر اعتیاد به کار و بهداشت شغلی بر کیفیت زندگی کاری کارمندان سکوی سروش (منطقه بهرگان)


  دانشگاه آزاد اسلامی

  واحد علوم تحقیقات شاهرود

  دانشکده پردیس علوم وتحقیقات شاهرود ، گروه مدیریت

  پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت (M.A)

  گرایش: منابع انسانی

  عنوان:

  بررسی تاثیر اعتیاد به کار و بهداشت شغلی بر کیفیت زندگی کاری کارمندان سکوی سروش
  (منطقه بهرگان)

  استاد راهنما:

  دکتر سعید آیباغی اصفهانی

  زمستان 1393

  برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

  (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

  تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

  (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

  فهرست مطالب

  چکیده………………………………………………………………………………………… 1

  فصل اول : کلیات تحقیق

  1-1- مقدمه………………………………………………………………………………….. 3

  1-2- بیان مسئله……………………………………………………………………………. 5

  1-3- سوالات تحقیق………………………………………………………………………… 7

  1-3-1 سوالات اصلی……………………………………………………………………….. 7

  1-3-2 سوالات فرعی……………………………………………………………………….. 8

  1-4- اهمیت و ضرورت تحقیق…………………………………………………………….. 8

  1-5- اهداف تحقیق. 10

  1-5-1 اهداف کلی. 10

  1-5-2 اهداف خاص و کاربردی. 10

  1-6- فرضیات تحقیق. 10

  1-6-1 فرضیات اصلی. 10

  1-6-2 فرضیات فرعی. 11

  1-7- حدود مطالعاتی تحقیق………………………………………………………………………………….. 11

  1-7-1 قلمرو مکانی. 11

  1-7-2 قلمرو زمانی. 11

  1-8- مدل مفهومی تحقیق. 12

  1-9- مدل عملیاتی تحقیق 14

  1-10- تعاریف مفهومی و عملیاتی تحقیق. 15

  1-10-1 اعتیاد به کار. 15

  1-10-2 لذت از کار. 15

  1-10-3 تمایل درونی به کار. 15

  1-10-4 عجین شدن با کار. 15

  1-10-5 بهداشت شغلی. 16

  1-10-6 اعلائم اضطرابی و اختلال خواب.. 16

  1-10-7 کارکرد اجتماعی…………………………………………………………………… 16

  1-10-8 علائم افسردگی…………………………………………………………………….. 16

  1-10-9 کیفیت زندگی کاری………………………………………………………………… 16

  1-10-10 توسعه قابلیت های انسانی……………………………………………………….. 17

  1-10-11 پرداخت منصفانه و کافی………………………………………………………… 17

  1-10-12 شرایط کاری ایمن و سالم………………………………………………………… 17

  1-10-13 امکان رشد و امنیت مداوم……………………………………………………….. 18

  1-10-14 اعتقاد به لزوم حاکمیت قانون……………………………………………………. 18

  1-10-15 ائتلافات اجتماعی در سازمان کاری……………………………………………… 18

  1-10-16 نقش متعادل کار………………………………………………………………….. 18

  1-10-17 کار معتبر و سودمند اجتماعی……………………………………………………. 19

  1-10-18 سکوی سروش………………………………………………………………………….. 19

  1-11- متغیر های پژوهش………………………………………………………………….. 19

  1-12- ساختار پایان نامه……………………………………………………………………. 20

  فصل دوم :مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق

  2-1- مقدمه 22

  2-2- بخش اول: اعتیاد به کار. 23

  2-2-1مقدمه…………………………………………………………………………………. 23

  2-2-2 تعریف اعتیاد به کار. 24

  2-2-3 اهمیت اعتیاد به کار ………………………………………………………………… 26

  2-2-4 انواع رویکرد به اعتیاد به کار. 27

  2-2-5 تفاوت افراد معتاد به کار و افراد پر کار. 28

  2-2-6 ویژگی مشترک افراد معتاد به کار. 31

  2-2-7 انواع اعتیاد به کار 32

  2-2-8 علائم افراد معتاد به کار. 33

  2-2-9 شناسایی عوامل موثر بر اعتیاد به کار 34

  2-2-10 اعتیاد به کار و ابعاد شخصیت…………………………………………………….. 34

  2-2-11 روش های کاهش و درمان اعتیاد به کار………………………………………….. 36

  2-3- بخش دوم: بهداشت شغلی. 37

  2-3-1 مقدمه 37

  2-3-2 اهمیت بهداشت شغلی(حرفه ای) 38

  2-3-3 تاریخچه بهداشت شغلی(حرفه ای) 40

  2-3-4 خلاصه ای از وقایع نگاری سلامت شغلی در گذر تاریخ…………………………… 40

  2-3-5 تعریف بهداشت شغلی(حرفه ای) 41

  2-4- بخش سوم: کیفیت زندگی کاری. 42

  2-4-1 مقدمه 42

  2-4-2 تاریخچه کیفیت زندگی کاری. 44

  2-4-3 تعریف کیفیت زندگی کاری. 45

  2-4-4 اهمیت کیفیت زندگی کاری. 49

  2-4-5 روند تغییر توقعات سازمان‌ها و کارکنان و کیفیت زندگی کاری……………………. 51

  2-4-6 شاخص های کیفیت زندگی کاری……………………………………………………. 51

  2-4-7 اهداف کیفیت زندگی کاری…………………………………………………………………………. 54

  2-4-8 مدیریت و کیفیت زندگی کاری. 54

  2-4-9 ویژگی های کیفیت زندگی کاری. 55

  2-4-10 نظریات کیفیت زندگی کاری. 56

  2-4-11 برنامه هایی برای بهبود کیفیت زندگی کاری. 60

  2-4-12 محدودیت های برنامه های کیفیت زندگی کار…………………………………………………………………………………….. 60

  2-4-13 تاثیر متقابل بهره وری و کیفیت زندگی کاری. 61

  2-5- بخش چهارم: شرکت نفت فلات قاره ایران. 62

  2-5-1 تاریخچه شرکت نفت فلات قاره ایران. 62

  2-5-2 حوزه اصلی فعالیت شرکت نفت فلات قاره ایران.. 63

  2-5-3 اهداف و خط مشی های شرکت نفت فلات قاره ایران. 63

  2-5-4 منطقه بهرگان. 64

  2-5-5 سکوی سروش، سکوی آرامش.. 66

  2-6- بخش پنجم: پیشینه تحقیق. 68

  2-6-1 تحقیقات داخل. 68

  2-6-2 تحقیقات خارجی…………………………………………………………………….. 71

  2-7- بخش ششم: ارائه مدل مفهومی پژوهش.. 74

  2-7-1 ارائه مدل اسپنس و رابینز. 74

  2-7-2 ارائه مدل ریچارد والتون. 75

  2-7-3 ارائه مدل گلدبرگ و هیلر…………………………………………………………… 76

  2-7-4 ارائه مدل مفهومی پژوهش.. 77

  فصل سوم: روش اجرای تحقیق

  3-1- مقدمه 79

  3-2- روش تحقیق. 79

  3-3- جامعه آماری…………………………………………………………………………… 80

  3-4- تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری 80

  3-5 ابزار و روش های جمع آوری اطلاعات.. 82

  3-5-1 مطالعات کتابخانه ای. 82

  3-5-2 استفاده از پرسشنامه…………………………………………………………………. 82

  3-5-2-1 پرسشنامه و اجزای آن. 83

  3-6- بررسی روایی و پایایی ابزار سنجش.. 85

  3-6-1 روایی پرسشنامه 85

  3-6-2 پایایی پرسشنامه 86

  3-7- روش ها و فنون تجزیه و تحلیل آماری مورد استفاده 87

  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

  4-1- مقدمه………………………………………………………………………………….. 90

  4-2- آمار توصیفی. 90

  4-2-1 جنسیت.. 91

  4-2-2 سن…………………………………………………………………………………… 91

  4-2-3 سطح تحصیلات.. 93

  4-2-4 سابقه خدمت.. 94

  4-2-5 حوزه فعالیت شغلی. 94

  4-3- آمار استنباطی. 96

  4-3-1 آزمون بررسی نرمال بودن متغیر ها 96

  4-3-2 آمازمون تحلیل واریانس مانوا………………………………………………………. 98

  4-3-2-1 آزمون مانوا پرسشنامه اعتیاد به کار……………………………………………… 98

  4-3-2-2 آزمون مانوا پرسشنامه کیفیت زندگی کاری………………………………………. 98

  4-3-3 آزمون فرضیه های پژوهش.. 99

  4-3-3-1 آزمون فرضیه های اصلی. 99

  4-3-3-1-1 اولین فرضیه اصلی پژوهش………………………………………………………………… 99

  4-3-3-2 آزمون فرضیات فرعی…………………………………………………………… 104

  4-3-3-2-1 اولین فرضیه فرعی پژوهش………………………………………………….. 104

  4-3-3-2-2 دومین فرضیه فرعی پژوهش.. 105

  4-3-3-2-3 سومین فرضیه فرعی پژوهش…………………………………………………. 106

  4-3-3-2-4 چهارمین فرضیه فرعی پژوهش………………………………………………. 108

  4-3-3-2-5 پنجمین فرضیه فرعی پژوهش………………………………………………… 109

  4-3-3-2-6 ششمین فرضیه فرعی پژوهش.. 111

  4-3-3-1-3 سومین فرضیه اصلی پژوهش…………………………………………………. 102

  4-3-3-1-2 دومین فرضیه اصلی پژوهش 101

   

  فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

  1-1مقدمه…………………………………………………………………………………….. 114

  5-2 یافته های آماری تحقیق………………………………………………………………… 116

  5-3 بحث و نتیجه گیری(تحلیل یافته ها)……………………………………………………. 116

  5-4 پیشنهادها……………………………………………………………………………….. 120

  5-5- پیشنهاد ها جهت محققان آینده…………………………………………………………. 121

  5-6- محدودیت های پژوهشی………………………………………………………………. 122

  فهرست منابع و مآخذ………………………………………………………………………… 123

  فهرست جداول

  جدول 1-1- ساختار پایان نامه……………………………………………………………. 20

  جدول 2-1- بررسی تفاوت های افراد معتاد به کار و افراد پر کار……………………… 30

  جدول 2-2- ویژگی مشترک افراد معتاد به کار…………………………………………. 31

  جدول 2-3- انواع اعتیاد به کار………………………………………………………….. 32

  جدول 2-4- علائم افراد معتاد به کار…………………………………………………….. 33

  جدول 2-5- اعتیاد به کار و ابعاد شخصیت……………………………………………… 35

  جدول 2-6- حوزه‌های مختلف بکارگیری مفهوم کیفیت زندگی کاری…………………….. 48

  جدول 2-7- مقایسه تغییر توقعات سازمان‌ها وکارکنان بعد از جنگ جهانی دوم…………. 51

  جدول 2-8- رابطه بین مؤلفه ها و شاخص های کیفیت زندگی کاری بر اساس الگوی والتون……52

  جدول 2-9- نظریات کیفیت زندگی کاری………………………………………………… 56

  جدول 2-10- برنامه های بهبود کیفیت زندگی کاری…………………………………………………………..60

  جدول 2-11- پیشینه تحقیقات داخلی……………………………………………………… 68

  جدول 2-12- پیشینه تحقیقات خارجی……………………………………………………. 71

  جدول 3-1- طیف لیکرت…………………………………………………………………. 84

  جدول 3-2- ارتباط گویه ها با متغیرها……………………………………………………. 84

  جدول 3-3- ضرایب آلفای کرونباخ متغیر های تحقیق…………………………………… 86

  جدول 3-4- ضرایب آلفای کرونباخ ابعاد پرسشنامه……………………………………… 87

  جدول 4-1- توزیع فراوانی کارکنان براساس جنسیت……………………………………. 91

  جدول 4-2- توزیع فراوانی کارکنان براساس سن………………………………………… 92

  جدول 4-3- توزیع فراوانی کارکنان براساس سطح تحصیلات…………………………… 93

  جدول 4-4- توزیع فراوانی کارکنان براساس سابقه خدمت………………………………. 94

  جدول 4-5- توزیع فراوانی کارکنان براساس حوزه فعالیت شغلی……………………….. 95

  جدول 4-6- بررسی نرمال بودن متغیر های تحقیق………………………………………………………………96

  جدول 4-7- بررسی نرمال بودن ابعاد تحقیق…………………………………………………………………….97

  جدول 4-8- بررسی درجه اهمیت ابعاد پرسشنامه اعتیاد به کار…………………………………………….98

  جدول 4-9- بررسی درجه اهمیت ابعاد پرسشنامه کیفیت زندگی کاری…………………………………99

  جدول 4-10- بررسی میزان همبستگی بین متغیرها در اولین فرضیه اصلی پژوهش……………… 100

  جدول 4-11- بررسی رابطه خطی بین متغیر وابسته و مستقل در اولین فرضیه اصلی پژوهش…. 100

  جدول 4-12- ضرائب رگرسیون در اولین فرضیه اصلی پژوهش………………………………………..100

  جدول 4-13- بررسی میزان همبستگی بین متغیرها در دومین فرضیه اصلی پژوهش……………..101

  جدول 4-14- بررسی رابطه خطی بین متغیر وابسته و مستقل در دومین فرضیه اصلی پژوهش..102

  جدول 4-15- ضرائب رگرسیون دردومین فرضیه اصلی پژوهش………………………………………..102

  جدول 4-16- بررسی میزان همبستگی بین متغیرها در سومین فرضیه اصلی پژوهش…………….103

  جدول 4-17 بررسی رابطه خطی بین متغیر وابسته و مستقل در سومین فرضیه اصلی پژوهش…103

  جدول 4-18- ضرائب رگرسیون در سومین فرضیه اصلی پژوهش………………………………………103

  جدول 4-19 بررسی میزان همبستگی بین متغیرها در اولین فرضیه فرعی پژوهش……. 104

  جدول 4-20- بررسی رابطه خطی بین متغیر ها در اولین فرضیه فرعی پژوهش………. 105

  جدول 4-21- ضرائب رگرسیون در اولین فرضیه فرعی پژوهش………………………. 105

  جدول 4-22- بررسی میزان همبستگی بین متغیرها در دومین فرضیه فرعی پژوهش….. 106

  جدول 4-23- بررسی رابطه خطی بین متغیر ها در دومین فرضیه فرعی پژوهش…….. 106

  جدول 4-24- ضرائب رگرسیون در دومین فرضیه فرعی پژوهش……………………… 106

  جدول 4-25- بررسی میزان همبستگی بین متغیرها در سومین فرضیه فرعی پژوهش…. 107

  جدول 4-26- بررسی رابطه خطی بین متغیر ها در سومین فرضیه فرعی پژوهش…….. 107

  جدول 4-27- ضرائب رگرسیون در سومین فرضیه فرعی پژوهش…………………….. 108

  جدول 4-28- بررسی میزان همبستگی بین متغیرها درچهارمین فرضیه فرعی پژوهش… 108

  جدول 4-29- بررسی رابطه خطی بین متغیر ها در چهارمین فرضیه فرعی پژوهش….. 109

  جدول 4-30- ضرائب رگرسیون در چهارمین فرضیه فرعی پژوهش…………………… 109

  جدول 4-31- بررسی میزان همبستگی بین متغیرها در پنجمین فرضیه فرعی پژوهش………………110

  جدول 4-32- بررسی رابطه خطی بین متغیر ها در پنجمین فرضیه فرعی پژوهش……. 110

  جدول 4-33- ضرائب رگرسیون در پنجمین فرضیه فرعی پژوهش…………………….. 110

  جدول 4-34- بررسی میزان همبستگی بین متغیرها در ششمین فرضیه فرعی پژوهش…. 111

  جدول 4-35- بررسی رابطه خطی بین متغیر ها در ششمین فرضیه فرعی پژوهش…………………..111

  جدول 4-36- ضرائب رگرسیون در ششمین فرضیه فرعی پژوهش…………………….. 111

   

  فهرست شکل ها

  شکل 1-1- مدل اسپنس و رابینز…………………………………………………………… 12

  شکل 1-2- مدل گلدبرگ و هیلر 13

  شکل 1-3- مدل ریچارد والتون. 13

  شکل 1-4- مدل عملیاتی پژوهش.. 14

  شکل 2-1- نقش مدیریت درایجاد رابطه متقابل بین کیفیت زندگی کاری و بهره وری. 61

  شکل 2-2- مدل اسپنس و رابینز. 74

  شکل 2-3- مدل ریچارد والتون. 75

  شکل 2-4- مدل گلدبرگ و هیلر 76

  شکل 2-5- مدل عملیاتی پژوهش.. 77

  شکل 4-1- نمودار دایره ای ترکیب جنسیتی نمونه…………………………………………. 91

  شکل 4-2- نمودار میله ای ترکیب سنی نمونه 92

  شکل 4-3- نمودار میله ای فراوانی سطح تحصیلات.. 93

  شکل 4-4- نمودار میله ای فراوانی سابقه خدمت 94

  شکل 4-5- نمودار میله ای فراوانی حوزه فعالیت شغلی. 95

   

  چکیده:

  هدف از انجام این پژوهش، بررسی تأثیر اعتیاد به کار و بهداشت شغلی بر کیفیت زندگی کاری کارکنان سکوی سروش است و جامعه آماری کلیه کارکنان این سکو در نیمه دوم سال 93 می‌باشد. روش تحقیق ازجمله پژوهش‌های توصیفی و از نوع همبستگی بوده و با توجه به نحوه تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از دسته همبستگی می‌باشد. ابزار گردآوری داده‌ها شامل پرسشنامه استاندارد اعتیاد به کار اسپنس و رابینز، کیفیت زندگی کاری والتون و نیز پرسشنامه بهداشت شغلی گلدبرگ و هیلر می‌باشد. در این پژوهش اعتیاد به کار با هر سه بعد آن، شامل بعد عجین شدن با کار، تمایل درونی به کار و لذت از کار مورد اندازه‌گیری قرار گرفت و ارتباط و میزان تاثیر هر یک از این ابعاد با بهداشت شغلی و کیفیت زندگی کاری و نیز ارتباط و تاثیر بهداشت شغلی بر کیفیت زندگی کاری، با استفاده از نرم‌افزار spssو آزمون‌های همبستگی، تحلیل رگرسیون و فریدمن مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. نتایج نشان می‌دهد که بین اعتیاد به کار و بهداشت شغلی و کیفیت زندگی کاری کارکنان و نیز هر سه بعد اعتیاد به کار با کیفیت زندگی کاری و بعد اول و سوم اعتیاد به کار و بهداشت شغلی ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد و می‌توانند آن‌ها را پیش‌بینی نمایند. دراین‌ بین، بعد عجین شدن با کار بیشترین تاثیر را در بین سایر ابعاد اعتیاد به کار بر کیفیت زندگی کاری دارد.

  واژه‌های کلیدی: اعتیاد به کار، بهداشت شغلی، کیفیت زندگی کاری، سکوی سروش

  برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

    انتشار : ۱۵ تیر ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 174
  کسب درآمد از اینترنت روزی 1/5 میلیون تومان تضمینی

  کسب درآمد از اینترنت روزی 1/5 میلیون تومان تضمینی

  بسم الله الرحمن الرحیم*نکته مهم*لطفا قبل از اینکه به پشتیبانی پیام بدهید و سوال بپرسید ابتدا تمام توضیحات موجود در این صفحه را کامل مطالعه کنید و قسمت های -سوالات متداول- و -دیدگاه های کاربران- به همراه پاسخ های داده شده را نیز با دقت بخوانید. چون اکثر سوالاتی که شما عزیزان از ...

  افزایش قدبا متدجهانی گروتالردینامیک

  بلند قد و جذاب شوید بنام خداوند بخشنده و مهربان سلام در این مطلب قصد داریم شما را با آخرین متد افرایش قد که تا مدت ها پیش در ایران ناشناخته بود آشنا کنیم. ...

  کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

  کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

  این محصول آپدیت شد تاریخ 1397/01/27 بسم الله الرحمن الرحیم سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم مثلا یک فرد به طور میانگین اگر 12 ساعت کارکند و ...

  کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

  کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

  پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید 15 اردیبهشت 1397 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای ...

  ردیابی افراد بدون نیاز به نصب نرم افزار+ردیاب

  ردیابی افراد بدون نیاز به نصب نرم افزار+ردیاب

  معرفی نرم افزار: ردیابی افراد در تلگرام+شناسایی آدرس محل سکونت + شماره یاب این ردیاب کاملا قانونی و مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.و هیچ گونه هک کردن و یا رفتن به اطلاعات شخصی طرف در کار نبوده و تمام آموزشها مطابق با قوانین جمهوری اسلامی میباشد،و هیچ گونه ورود ...

  تجربه شخصی من در درمان زود انزالی (انزال زودرس) در

  من همه روش های درمان زودانزالی را تجربه کردم و شرح تجربه های خودم را در سایت به طور مفصل درج کرده ام تا اینکه در نهایت روش درمان قطعی زودانزالی را پیدا کردمروشی که نه تنها به طور کامل این مشکل را حل کرد بلکه طعم واقعی لذت رابطه جنسی را به من چشاند و از آن موقع بود که فهمیدم ...

  کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

  کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

  کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم قبل از هر چیزی اجازه دهید به این نکته اشاره کنم که هنگام خرید کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم، دقت کنید شماره ی تماس مسئول و پشتیبان فروش درج شده باشد در غیر اینصورت آن خرید قابل اطمینان نیست. متاسفانه بعضی افراد با کپی تبلیغات کتاب ...

  تایپ در منزل با درآمد عالی

  تایپ در منزل با درآمد عالی

  پکیج عالی تایپ و ترجمه ی متون در منزل با درآمد بالا اگر دانشجو هستید و دنبال کار در منزل با پورسانت عالی هستید. اگر دنبال کارهایی از قبیل تایپ و ترجمه در منزل هستید. دیگر نگران بیکاری نباشید بهترین پکیج تایپ و ترجمه ی متون با ...

  افزایش قد بدون جراحی و محدودیت سنی

  افزایش قد بدون جراحی و محدودیت سنی

  توجه توجه: در صورت خرید از سایت حتماا حتماااا فیش واریزی به تلگرام ما با شماره و آیدی زیر ارسال شود شماره تلگرام ما جهت مشاوره: 09179226486 آیدی تلگرام ما جهت مشاوره: ghad_bolandi@ آیدی کانال جهت دیدن نتیجه افراد: ClinicAfzayeshghad@ ناهید محمدی هستم و نامزدم که خیلی عاشقش بودم من ...

  دانلود کتاب تاریخ تحلیلی صدر اسلام +خلاصه کتاب

  دانلود کتاب تاریخ تحلیلی صدر اسلام +خلاصه کتاب

  شما با خرید این محصول سه فایل دانلود میکنید: فایل اول: خلاصه کتاب تاریخ تحلیلی صدر اسلام محمد نصیری یکی از دروس عمومی دانشگاهی تعداد صفحات : 40 ص جزوه تهیه شده در هفت فصل و به صورت نموداری و توضیحی و با کیفیت عالی تهیه شده است. تا دانشجویان عزیز در کوتاه ترین مدت ...

  دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

  دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

  نوع فایل:PDF زبان:فارسی حجم فایل:18KB در چند دهه اخیر با توجه به افزایش رشد آپارتمان سازی ، تعداد متقاضیان ساخت کابینت نیز افزایش پیدا کرد و با توجه به تغییر ماهیت کابینت ها از فلزی به MDF و تمایل به تغییر مکرر دکوراسیون آشپزخانه از سوی خانواده ها ، کابینت سازی نیز در میان مشاغل ...

  کسب درآمد از اینترنت روزانه 150هزارتومان صددرصد

  کسب درآمد از اینترنت روزانه 150هزارتومان صددرصد

  حتما تا انتها بخوانید* با سلام خدمت شما دوستان عزیز ممنونم که این فرصت را به من دادید تا محصول سال ها تلاش خود را به شما معرفی کنم. در اینجا قصد دارم فایلی را در اختیار شما قراردهم که شاید در کشور های جهان اولی و پیشرفته روشی قدیمی و معمولی برای کسب در آمد باشد. اما با ...

  گنج نامه احمد وزیر وگنج نامه شیخ بهایی(کامل)

  گنج نامه احمد وزیر وگنج نامه شیخ بهایی(کامل)

  کتاب ارزشمند ونایاب گنج نامه شیخ بهایی واحمد وزیر دانلود کتاب نسخه نامه احمد وزیری (گنجنامه شیخ بهایی) با ۲۱۰۲ سند و نسخه معتبر نسخه نامه احمد وزیرکتابی جهت کاوش وتحقیق و پژوهش در علم گنج پژوهی برای محققین این علوم کهن شامل ۲۰۷ صفحه و بابیش از هزاران سند ...

  خلاصه کتاب وسؤالات تستي کتاب تفسیر قرآن کریم -

  خلاصه کتاب وسؤالات تستي کتاب تفسیر قرآن کریم -

  مجموعه سؤالات تستي كتاب تفسیر قرآن کریم (آیات برگزیده) (ويراست دوم، نشر معارف) مشتمل بر 600 سؤال. 2 جزوه و خلاصه درس (تفسیر قرآن کریم(آیات برگزیده) فایل pdfکتاب حجم فایل:20kb گردآورنده این فایل وب سایت نسیم بوک ...

  جزوه وصیت نامه حضرت امام خمینی همراه با سوالات

  جزوه وصیت نامه حضرت امام خمینی همراه با سوالات

  جزوه وصیت نامه حضرت امام خمینی همراه با سوالات تشریحی ...

  کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

  کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

  کسب درآمد 300/000تومان در 60 دقیقه نکته: دوستان عزیز یکی از سوالاتی که خیلی از کاربران میپرسند اینه که آیا پکیج شما همون پکیجی هستش که تو اینترنت زده (کسب درآمد ۳۰۰ هزار در 30 دقیقه ) ؟! نخیر ، اون (پکیج کسب درآمد ۳۰۰،۰۰۰ در ۳۰ دقیقه ) به شما باینری آپشن و فارکس رو آموزش میده که یک ...

  کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

  کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

  این روزها با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی کشور، کسب درآمد برای خیلی از افراد جامعه بسیار دشوار است. بسیاری از افراد به امید اینکه در آینده بتوانند یک شغل کارمندی داشته باشند به سختی درس می خوانند و عده ای دیگر که نتوانند درس بخوانند نیز راه های دیگری را انتخاب می کنند. ...

  دانلود کتاب جزء از کل ترجمه فارسی

  دانلود کتاب جزء از کل ترجمه فارسی

  جزء از کل کتابی است که هیچ وصفی، حتا حرفهای نویسنده اش، نمی تواند حق مطلب را ادا کند. این مقدمه ی کوتاه را هم فقط برای این نوشتم که خواننده با نویسنده آشنایی مختصری پیدا کند. خواندن جزء از کل تجربه ای غریب و منحصر به فرد است. در هر صفحه اش جمله ای وجود دارد که میتوانید نقلش کنید. ...

  نرم افزار دوستیاب وشماره یاب

  شاید تا الان این اسم به گوشت خورده توسایت ها نرم افزار دوست یابی!!!دوست دختر میخوای؟دوست پسر میخوای؟ بلد نیستی مخ بزنی؟تنهایی؟؟؟ نرم افزار دوست یابی بدون نیاز به مخ زدن فقط کافیه اسم دختر یا پسر مورد نظرتونو سرچ کنید اگه اسم و فامیلشو بدونین که خیلی سریعتر شمارشو پیدا ...

  اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

  اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

  -اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه راهنما در هر بخش، با قیمتی کم در ...

  آموزش تله کینزی در دو روز

  آموزش تله کینزی در دو روز

  فقط در 2 روز...! با سلام. در این کتاب آموزش کامل تله کینزی را بصورت خیلی ساده و روان در اختیار شما قرار دادیم که هرکسی حتی در مبتدی ترین سطح میتواند تله کینزی را در کمترین زمان ممکن یاد بگیرد. آموزش هایی که داده شده همراه با تصویر میباشند و باعث یاد گیری بهتر شما عزیزان ...

  کتاب رستاخیز مردگان به زبان فارسی

  کتاب رستاخیز مردگان به زبان فارسی

  کتاب رستاخیز مردگان به زبان فارسی ...

  افزایش سایز آلت تناسلی|مسائل جنسی

  در اين سايت روشي را به شما معرفي مي كنيم براي بزرگ كردن آلت تناسلي كه نتايج فوق العاده اي براي شما در بر خواهد داشت،كه خودتان هم باور نمي كنيد: . . . 1-افزايش طول و ضخامت به اندازه 3cm الي 8cm 2-افزايش طول تا بيش از50%اندازه فعلي در حالت راست وسفت ...

  نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

  نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

  نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی و بدون نیاز به ارتقا توجه :مشکل امضا با کلید دیباگ دراین نسخه کاملا رفع شده و برنامه ها به بازار ارسال می شوند اگر به این مشکل برخوردید ما 10برابر پولتان را پس میدهیم. این نرم افزار بر روی اندروید قابل نصب میباشد 100% مورد تایید ...

  تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

  تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

  تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی وفیک را یک جادریافت کنیدهرکدام از این نرم افزار ها در اینترنت و کافه بازاربه قیمت خیلی بالایی بفروش میرسند. نکته: پورسانت بازاریابی این محصول 60% است نسخه ی 100%تست شده با توجه به فیلترینگ تلگرام 15 اردیبهشت ...

  پکیج -میلیاردر های مدرن- کسب درآمد 300

  پکیج -میلیاردر های مدرن- کسب درآمد 300

  -میلیاردر های مدرن- فقط 7 دقیقه وقت بگذارید و این متن را تا آخر و بدون هرگونه حاشیه بخوانید و مطمین باشید مهم ترین 7 دقیقه عمراتان خواهد شد!!! برای ...

  دانلود جزوه حقوق رسانه ها - دکتر باقر انصاری

  دانلود جزوه حقوق رسانه ها - دکتر باقر انصاری

  از جمله واحدهایی که دانشجویان رشته حقوق باید در 1 ترم بگذرانند، درس حقوق رسانه ها است. سایت جزوه 30تی اقدام به آماده‌سازی خلاصه‌ای از کتاب حقوق رسانه ها در قالب جزوه حقوق رسانه ها تالیف شده توسط باقر انصاری کرده است و شما می‌توانید برای دانلود این جزوه به ادامه مطلب ...

  کسب درامد

  کسب درامد

  سرعت تغییر و تحولات فناوری به حدی شده است که ماشین تندروی زمان دارد از انها عقب می افتدانگار این زمان است که به جای اینکه یک گوشه بنشیند باید تخت گاز بتازد تا از زمانه عقب نیفتد. این شرایط باعث تشکیل کسب و کار در دنیای اینترنت شده است کسانی میتوانند از این موقعیت به خوبی ...

  دریافت فایل : کسب درامد
  خلاصه کتاب روانشناسی رشد لورا برک دو جلد

  خلاصه کتاب روانشناسی رشد لورا برک دو جلد

  خلاصه کتاب روانشناسی رشد لورا برک دو جلد سرفصل ها ی مباحث این کتاب عبارت است از : – نظریه و پژوهش در رشد انسان. شامل مباحث : تاریخچه، نظریه و راهبر های پژوهشی مبانی رشد. شامل مباحث : مبانی زیستی و محیطی – رشد پیش از تولد و نوزاد – نوباوگی و نوپایی : دو سال اول ...

  کاهش وزن با متد SuperFast Metabolism

  بنام خداوند مهر و مهربانی نگران فردایت نباش خدای دیروز و امروز ، خدای فردا هم هست ما اولین بار است بندگی میکنیم ولی او بی زمانی است که خدایی میکند ! اعتماد کن به خدایی اش … تخفیف فوق العاده ویژه ب مناسبت عیدرمضان کاهش وزن با متد SuperFast Metabolism تنها متد ...  تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "" می باشد