تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت


اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

پرفروش ترین ها

  پر فروش ترین های فورکیا


  پر بازدید ترین های فورکیا

  پیوند ها

  آمار بازدید

  • بازدید امروز : 28
  • بازدید دیروز : 31
  • بازدید کل : 55579

  پایان نامه بررسی تاثیر اعتیاد به کار و بهداشت شغلی بر کیفیت زندگی کاری کارمندان سکوی سروش (منطقه بهرگان)


  دانشگاه آزاد اسلامی

  واحد علوم تحقیقات شاهرود

  دانشکده پردیس علوم وتحقیقات شاهرود ، گروه مدیریت

  پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت (M.A)

  گرایش: منابع انسانی

  عنوان:

  بررسی تاثیر اعتیاد به کار و بهداشت شغلی بر کیفیت زندگی کاری کارمندان سکوی سروش
  (منطقه بهرگان)

  استاد راهنما:

  دکتر سعید آیباغی اصفهانی

  زمستان 1393

  برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

  (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

  تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

  (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

  فهرست مطالب

  چکیده………………………………………………………………………………………… 1

  فصل اول : کلیات تحقیق

  1-1- مقدمه………………………………………………………………………………….. 3

  1-2- بیان مسئله……………………………………………………………………………. 5

  1-3- سوالات تحقیق………………………………………………………………………… 7

  1-3-1 سوالات اصلی……………………………………………………………………….. 7

  1-3-2 سوالات فرعی……………………………………………………………………….. 8

  1-4- اهمیت و ضرورت تحقیق…………………………………………………………….. 8

  1-5- اهداف تحقیق. 10

  1-5-1 اهداف کلی. 10

  1-5-2 اهداف خاص و کاربردی. 10

  1-6- فرضیات تحقیق. 10

  1-6-1 فرضیات اصلی. 10

  1-6-2 فرضیات فرعی. 11

  1-7- حدود مطالعاتی تحقیق………………………………………………………………………………….. 11

  1-7-1 قلمرو مکانی. 11

  1-7-2 قلمرو زمانی. 11

  1-8- مدل مفهومی تحقیق. 12

  1-9- مدل عملیاتی تحقیق 14

  1-10- تعاریف مفهومی و عملیاتی تحقیق. 15

  1-10-1 اعتیاد به کار. 15

  1-10-2 لذت از کار. 15

  1-10-3 تمایل درونی به کار. 15

  1-10-4 عجین شدن با کار. 15

  1-10-5 بهداشت شغلی. 16

  1-10-6 اعلائم اضطرابی و اختلال خواب.. 16

  1-10-7 کارکرد اجتماعی…………………………………………………………………… 16

  1-10-8 علائم افسردگی…………………………………………………………………….. 16

  1-10-9 کیفیت زندگی کاری………………………………………………………………… 16

  1-10-10 توسعه قابلیت های انسانی……………………………………………………….. 17

  1-10-11 پرداخت منصفانه و کافی………………………………………………………… 17

  1-10-12 شرایط کاری ایمن و سالم………………………………………………………… 17

  1-10-13 امکان رشد و امنیت مداوم……………………………………………………….. 18

  1-10-14 اعتقاد به لزوم حاکمیت قانون……………………………………………………. 18

  1-10-15 ائتلافات اجتماعی در سازمان کاری……………………………………………… 18

  1-10-16 نقش متعادل کار………………………………………………………………….. 18

  1-10-17 کار معتبر و سودمند اجتماعی……………………………………………………. 19

  1-10-18 سکوی سروش………………………………………………………………………….. 19

  1-11- متغیر های پژوهش………………………………………………………………….. 19

  1-12- ساختار پایان نامه……………………………………………………………………. 20

  فصل دوم :مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق

  2-1- مقدمه 22

  2-2- بخش اول: اعتیاد به کار. 23

  2-2-1مقدمه…………………………………………………………………………………. 23

  2-2-2 تعریف اعتیاد به کار. 24

  2-2-3 اهمیت اعتیاد به کار ………………………………………………………………… 26

  2-2-4 انواع رویکرد به اعتیاد به کار. 27

  2-2-5 تفاوت افراد معتاد به کار و افراد پر کار. 28

  2-2-6 ویژگی مشترک افراد معتاد به کار. 31

  2-2-7 انواع اعتیاد به کار 32

  2-2-8 علائم افراد معتاد به کار. 33

  2-2-9 شناسایی عوامل موثر بر اعتیاد به کار 34

  2-2-10 اعتیاد به کار و ابعاد شخصیت…………………………………………………….. 34

  2-2-11 روش های کاهش و درمان اعتیاد به کار………………………………………….. 36

  2-3- بخش دوم: بهداشت شغلی. 37

  2-3-1 مقدمه 37

  2-3-2 اهمیت بهداشت شغلی(حرفه ای) 38

  2-3-3 تاریخچه بهداشت شغلی(حرفه ای) 40

  2-3-4 خلاصه ای از وقایع نگاری سلامت شغلی در گذر تاریخ…………………………… 40

  2-3-5 تعریف بهداشت شغلی(حرفه ای) 41

  2-4- بخش سوم: کیفیت زندگی کاری. 42

  2-4-1 مقدمه 42

  2-4-2 تاریخچه کیفیت زندگی کاری. 44

  2-4-3 تعریف کیفیت زندگی کاری. 45

  2-4-4 اهمیت کیفیت زندگی کاری. 49

  2-4-5 روند تغییر توقعات سازمان‌ها و کارکنان و کیفیت زندگی کاری……………………. 51

  2-4-6 شاخص های کیفیت زندگی کاری……………………………………………………. 51

  2-4-7 اهداف کیفیت زندگی کاری…………………………………………………………………………. 54

  2-4-8 مدیریت و کیفیت زندگی کاری. 54

  2-4-9 ویژگی های کیفیت زندگی کاری. 55

  2-4-10 نظریات کیفیت زندگی کاری. 56

  2-4-11 برنامه هایی برای بهبود کیفیت زندگی کاری. 60

  2-4-12 محدودیت های برنامه های کیفیت زندگی کار…………………………………………………………………………………….. 60

  2-4-13 تاثیر متقابل بهره وری و کیفیت زندگی کاری. 61

  2-5- بخش چهارم: شرکت نفت فلات قاره ایران. 62

  2-5-1 تاریخچه شرکت نفت فلات قاره ایران. 62

  2-5-2 حوزه اصلی فعالیت شرکت نفت فلات قاره ایران.. 63

  2-5-3 اهداف و خط مشی های شرکت نفت فلات قاره ایران. 63

  2-5-4 منطقه بهرگان. 64

  2-5-5 سکوی سروش، سکوی آرامش.. 66

  2-6- بخش پنجم: پیشینه تحقیق. 68

  2-6-1 تحقیقات داخل. 68

  2-6-2 تحقیقات خارجی…………………………………………………………………….. 71

  2-7- بخش ششم: ارائه مدل مفهومی پژوهش.. 74

  2-7-1 ارائه مدل اسپنس و رابینز. 74

  2-7-2 ارائه مدل ریچارد والتون. 75

  2-7-3 ارائه مدل گلدبرگ و هیلر…………………………………………………………… 76

  2-7-4 ارائه مدل مفهومی پژوهش.. 77

  فصل سوم: روش اجرای تحقیق

  3-1- مقدمه 79

  3-2- روش تحقیق. 79

  3-3- جامعه آماری…………………………………………………………………………… 80

  3-4- تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری 80

  3-5 ابزار و روش های جمع آوری اطلاعات.. 82

  3-5-1 مطالعات کتابخانه ای. 82

  3-5-2 استفاده از پرسشنامه…………………………………………………………………. 82

  3-5-2-1 پرسشنامه و اجزای آن. 83

  3-6- بررسی روایی و پایایی ابزار سنجش.. 85

  3-6-1 روایی پرسشنامه 85

  3-6-2 پایایی پرسشنامه 86

  3-7- روش ها و فنون تجزیه و تحلیل آماری مورد استفاده 87

  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

  4-1- مقدمه………………………………………………………………………………….. 90

  4-2- آمار توصیفی. 90

  4-2-1 جنسیت.. 91

  4-2-2 سن…………………………………………………………………………………… 91

  4-2-3 سطح تحصیلات.. 93

  4-2-4 سابقه خدمت.. 94

  4-2-5 حوزه فعالیت شغلی. 94

  4-3- آمار استنباطی. 96

  4-3-1 آزمون بررسی نرمال بودن متغیر ها 96

  4-3-2 آمازمون تحلیل واریانس مانوا………………………………………………………. 98

  4-3-2-1 آزمون مانوا پرسشنامه اعتیاد به کار……………………………………………… 98

  4-3-2-2 آزمون مانوا پرسشنامه کیفیت زندگی کاری………………………………………. 98

  4-3-3 آزمون فرضیه های پژوهش.. 99

  4-3-3-1 آزمون فرضیه های اصلی. 99

  4-3-3-1-1 اولین فرضیه اصلی پژوهش………………………………………………………………… 99

  4-3-3-2 آزمون فرضیات فرعی…………………………………………………………… 104

  4-3-3-2-1 اولین فرضیه فرعی پژوهش………………………………………………….. 104

  4-3-3-2-2 دومین فرضیه فرعی پژوهش.. 105

  4-3-3-2-3 سومین فرضیه فرعی پژوهش…………………………………………………. 106

  4-3-3-2-4 چهارمین فرضیه فرعی پژوهش………………………………………………. 108

  4-3-3-2-5 پنجمین فرضیه فرعی پژوهش………………………………………………… 109

  4-3-3-2-6 ششمین فرضیه فرعی پژوهش.. 111

  4-3-3-1-3 سومین فرضیه اصلی پژوهش…………………………………………………. 102

  4-3-3-1-2 دومین فرضیه اصلی پژوهش 101

   

  فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

  1-1مقدمه…………………………………………………………………………………….. 114

  5-2 یافته های آماری تحقیق………………………………………………………………… 116

  5-3 بحث و نتیجه گیری(تحلیل یافته ها)……………………………………………………. 116

  5-4 پیشنهادها……………………………………………………………………………….. 120

  5-5- پیشنهاد ها جهت محققان آینده…………………………………………………………. 121

  5-6- محدودیت های پژوهشی………………………………………………………………. 122

  فهرست منابع و مآخذ………………………………………………………………………… 123

  فهرست جداول

  جدول 1-1- ساختار پایان نامه……………………………………………………………. 20

  جدول 2-1- بررسی تفاوت های افراد معتاد به کار و افراد پر کار……………………… 30

  جدول 2-2- ویژگی مشترک افراد معتاد به کار…………………………………………. 31

  جدول 2-3- انواع اعتیاد به کار………………………………………………………….. 32

  جدول 2-4- علائم افراد معتاد به کار…………………………………………………….. 33

  جدول 2-5- اعتیاد به کار و ابعاد شخصیت……………………………………………… 35

  جدول 2-6- حوزه‌های مختلف بکارگیری مفهوم کیفیت زندگی کاری…………………….. 48

  جدول 2-7- مقایسه تغییر توقعات سازمان‌ها وکارکنان بعد از جنگ جهانی دوم…………. 51

  جدول 2-8- رابطه بین مؤلفه ها و شاخص های کیفیت زندگی کاری بر اساس الگوی والتون……52

  جدول 2-9- نظریات کیفیت زندگی کاری………………………………………………… 56

  جدول 2-10- برنامه های بهبود کیفیت زندگی کاری…………………………………………………………..60

  جدول 2-11- پیشینه تحقیقات داخلی……………………………………………………… 68

  جدول 2-12- پیشینه تحقیقات خارجی……………………………………………………. 71

  جدول 3-1- طیف لیکرت…………………………………………………………………. 84

  جدول 3-2- ارتباط گویه ها با متغیرها……………………………………………………. 84

  جدول 3-3- ضرایب آلفای کرونباخ متغیر های تحقیق…………………………………… 86

  جدول 3-4- ضرایب آلفای کرونباخ ابعاد پرسشنامه……………………………………… 87

  جدول 4-1- توزیع فراوانی کارکنان براساس جنسیت……………………………………. 91

  جدول 4-2- توزیع فراوانی کارکنان براساس سن………………………………………… 92

  جدول 4-3- توزیع فراوانی کارکنان براساس سطح تحصیلات…………………………… 93

  جدول 4-4- توزیع فراوانی کارکنان براساس سابقه خدمت………………………………. 94

  جدول 4-5- توزیع فراوانی کارکنان براساس حوزه فعالیت شغلی……………………….. 95

  جدول 4-6- بررسی نرمال بودن متغیر های تحقیق………………………………………………………………96

  جدول 4-7- بررسی نرمال بودن ابعاد تحقیق…………………………………………………………………….97

  جدول 4-8- بررسی درجه اهمیت ابعاد پرسشنامه اعتیاد به کار…………………………………………….98

  جدول 4-9- بررسی درجه اهمیت ابعاد پرسشنامه کیفیت زندگی کاری…………………………………99

  جدول 4-10- بررسی میزان همبستگی بین متغیرها در اولین فرضیه اصلی پژوهش……………… 100

  جدول 4-11- بررسی رابطه خطی بین متغیر وابسته و مستقل در اولین فرضیه اصلی پژوهش…. 100

  جدول 4-12- ضرائب رگرسیون در اولین فرضیه اصلی پژوهش………………………………………..100

  جدول 4-13- بررسی میزان همبستگی بین متغیرها در دومین فرضیه اصلی پژوهش……………..101

  جدول 4-14- بررسی رابطه خطی بین متغیر وابسته و مستقل در دومین فرضیه اصلی پژوهش..102

  جدول 4-15- ضرائب رگرسیون دردومین فرضیه اصلی پژوهش………………………………………..102

  جدول 4-16- بررسی میزان همبستگی بین متغیرها در سومین فرضیه اصلی پژوهش…………….103

  جدول 4-17 بررسی رابطه خطی بین متغیر وابسته و مستقل در سومین فرضیه اصلی پژوهش…103

  جدول 4-18- ضرائب رگرسیون در سومین فرضیه اصلی پژوهش………………………………………103

  جدول 4-19 بررسی میزان همبستگی بین متغیرها در اولین فرضیه فرعی پژوهش……. 104

  جدول 4-20- بررسی رابطه خطی بین متغیر ها در اولین فرضیه فرعی پژوهش………. 105

  جدول 4-21- ضرائب رگرسیون در اولین فرضیه فرعی پژوهش………………………. 105

  جدول 4-22- بررسی میزان همبستگی بین متغیرها در دومین فرضیه فرعی پژوهش….. 106

  جدول 4-23- بررسی رابطه خطی بین متغیر ها در دومین فرضیه فرعی پژوهش…….. 106

  جدول 4-24- ضرائب رگرسیون در دومین فرضیه فرعی پژوهش……………………… 106

  جدول 4-25- بررسی میزان همبستگی بین متغیرها در سومین فرضیه فرعی پژوهش…. 107

  جدول 4-26- بررسی رابطه خطی بین متغیر ها در سومین فرضیه فرعی پژوهش…….. 107

  جدول 4-27- ضرائب رگرسیون در سومین فرضیه فرعی پژوهش…………………….. 108

  جدول 4-28- بررسی میزان همبستگی بین متغیرها درچهارمین فرضیه فرعی پژوهش… 108

  جدول 4-29- بررسی رابطه خطی بین متغیر ها در چهارمین فرضیه فرعی پژوهش….. 109

  جدول 4-30- ضرائب رگرسیون در چهارمین فرضیه فرعی پژوهش…………………… 109

  جدول 4-31- بررسی میزان همبستگی بین متغیرها در پنجمین فرضیه فرعی پژوهش………………110

  جدول 4-32- بررسی رابطه خطی بین متغیر ها در پنجمین فرضیه فرعی پژوهش……. 110

  جدول 4-33- ضرائب رگرسیون در پنجمین فرضیه فرعی پژوهش…………………….. 110

  جدول 4-34- بررسی میزان همبستگی بین متغیرها در ششمین فرضیه فرعی پژوهش…. 111

  جدول 4-35- بررسی رابطه خطی بین متغیر ها در ششمین فرضیه فرعی پژوهش…………………..111

  جدول 4-36- ضرائب رگرسیون در ششمین فرضیه فرعی پژوهش…………………….. 111

   

  فهرست شکل ها

  شکل 1-1- مدل اسپنس و رابینز…………………………………………………………… 12

  شکل 1-2- مدل گلدبرگ و هیلر 13

  شکل 1-3- مدل ریچارد والتون. 13

  شکل 1-4- مدل عملیاتی پژوهش.. 14

  شکل 2-1- نقش مدیریت درایجاد رابطه متقابل بین کیفیت زندگی کاری و بهره وری. 61

  شکل 2-2- مدل اسپنس و رابینز. 74

  شکل 2-3- مدل ریچارد والتون. 75

  شکل 2-4- مدل گلدبرگ و هیلر 76

  شکل 2-5- مدل عملیاتی پژوهش.. 77

  شکل 4-1- نمودار دایره ای ترکیب جنسیتی نمونه…………………………………………. 91

  شکل 4-2- نمودار میله ای ترکیب سنی نمونه 92

  شکل 4-3- نمودار میله ای فراوانی سطح تحصیلات.. 93

  شکل 4-4- نمودار میله ای فراوانی سابقه خدمت 94

  شکل 4-5- نمودار میله ای فراوانی حوزه فعالیت شغلی. 95

   

  چکیده:

  هدف از انجام این پژوهش، بررسی تأثیر اعتیاد به کار و بهداشت شغلی بر کیفیت زندگی کاری کارکنان سکوی سروش است و جامعه آماری کلیه کارکنان این سکو در نیمه دوم سال 93 می‌باشد. روش تحقیق ازجمله پژوهش‌های توصیفی و از نوع همبستگی بوده و با توجه به نحوه تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از دسته همبستگی می‌باشد. ابزار گردآوری داده‌ها شامل پرسشنامه استاندارد اعتیاد به کار اسپنس و رابینز، کیفیت زندگی کاری والتون و نیز پرسشنامه بهداشت شغلی گلدبرگ و هیلر می‌باشد. در این پژوهش اعتیاد به کار با هر سه بعد آن، شامل بعد عجین شدن با کار، تمایل درونی به کار و لذت از کار مورد اندازه‌گیری قرار گرفت و ارتباط و میزان تاثیر هر یک از این ابعاد با بهداشت شغلی و کیفیت زندگی کاری و نیز ارتباط و تاثیر بهداشت شغلی بر کیفیت زندگی کاری، با استفاده از نرم‌افزار spssو آزمون‌های همبستگی، تحلیل رگرسیون و فریدمن مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. نتایج نشان می‌دهد که بین اعتیاد به کار و بهداشت شغلی و کیفیت زندگی کاری کارکنان و نیز هر سه بعد اعتیاد به کار با کیفیت زندگی کاری و بعد اول و سوم اعتیاد به کار و بهداشت شغلی ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد و می‌توانند آن‌ها را پیش‌بینی نمایند. دراین‌ بین، بعد عجین شدن با کار بیشترین تاثیر را در بین سایر ابعاد اعتیاد به کار بر کیفیت زندگی کاری دارد.

  واژه‌های کلیدی: اعتیاد به کار، بهداشت شغلی، کیفیت زندگی کاری، سکوی سروش

  برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

    انتشار : ۱۵ تیر ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 201
  کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

  کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

  کسب درآمد 300/000تومان در 60 دقیقه آپدیت مهرماه 97 نکته: دوستان عزیز یکی از سوالاتی که خیلی از کاربران میپرسند اینه که آیا پکیج شما همون پکیجی هستش که تو اینترنت زده (کسب درآمد ۳۰۰ هزار در 30 دقیقه ) ؟! نخیر ، اون (پکیج کسب درآمد ۳۰۰،۰۰۰ در ۳۰ دقیقه ) به شما کلا یک چیز دیگه رو ...

  کارآمدترین استراتژی معامله پرسود باینری آپشن

  کارآمدترین استراتژی معامله پرسود باینری آپشن

  آموزش بصورت تصویری بوده و از تمامی مراحل ابتدایی تا انتهایی استراتژی با استفاده ازویدئو توضیحات کامل داده شده است ماحصل 6سال تجربه شخصی بنده در زمینه بروکر الیمپ ترید هست که طی سالها تجربه بارها طبق روند آپدیت شده و به پختگی لازم رسیده . تصمیم گیری سختی انجام دادم و ...

  نرم افزارکنترل گوشی فرزندان و همسر(فوق حرفه ای و

  نرم افزارکنترل گوشی فرزندان و همسر(فوق حرفه ای و

  نرم افزارکنترل گوشی همسر و فرزندان(فوق حرفه ای و VIP) از جمله گزارشاتی که می توانید با این پکیج به آن ها دسترسی داشته باشید و برای شما ارسال می کند عبارتند از: SMS های ورودی، خروجی بدون امکان حذف شدن و ارسال گزارش لحظه ای به همراه شماره فرد و متن پیام، تماس های ورودی،خروجی و از ...

  کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

  کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

  این محصول آپدیت شد تاریخ 1397/05/26 اضافه شدن ویدیوی جدید بسم الله الرحمن الرحیم کسب درآمد اینترنتی سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم ...

  پکیج کسب درآمد از اینترنت

  پکیج کسب درآمد از اینترنت

  پکیج کسب درآمد از طریق اینترنت با سلام خدمت شما دوست عزیز امیدوارم هرجا که هستید سلامت باشید. ببینید دوست عزیز ما پکیج رو جوری درست و طراحی کردیم، که چه یک خانم خانه دار چه یک دانشجو چه.... قادر هست از طریق این پکیج کسب درآمد کند. شما فقط به یک خط اینترنت و به یک موبایل یا ...

  كسب درآمد اينترنتي روزانه حداقل ١٣٠ هزار تومان

  كسب درآمد اينترنتي روزانه حداقل ١٣٠ هزار تومان

  سلام دوست خوبم اگه از زندگي و كارت رضايت نداري.. اگه از وضعيت روحي و بي پولي خسته شدي.. اگه احساس ميكني هميشه تو تمامي كارها بازنده اي و اعتماد به نفس پاييني داري.. اگه ميخواي يك فعاليت جديد رو شروع كني .. و يا حتي ميخواي وضعيت زندگيتو بهتر و بهتر كني و جاذب ثروت و موفقيت ...

  دانلود کتاب زمینه ی روانشناسی هیلگارد- تالیف

  دانلود کتاب زمینه ی روانشناسی هیلگارد- تالیف

  دانلود کتاب زمینه ی روانشناسی هیلگارد تالیف ریتا اتکینسون و ریچارد اتکینسون ترجمه محمد تقی براهنی و بهروز بیرشک منبع آزمون ارشد روانشناسی شامل 716 صفحه در قالب فایل pdf ...

  زندگی شیرین

  زندگی شیرین

  اگر واقعا می خواهید با مشکلات جنسیتان به کلی خدا حافظی کنید لطفا مطالب زیر را با دقت بخوانید...! در اين سايت روشي را به شما معرفي مي كنيم براي بزرگ كردن آلت تناسلي كه نتايج فوق العاده اي براي شما در بر خواهد داشت،كه خودتان هم باور نمي كنيد: . . . 1-افزايش طول و ضخامت به ...

  دریافت فایل : زندگی شیرین
  دانلود رایگان کتاب روان درمانی اگزیستانسیال

  دانلود رایگان کتاب روان درمانی اگزیستانسیال

  معرفی کتاب:(روان درمانی اگزیستانسیال فارسی) روان درمانی اگزیستانسیال گونه ای روان درمانی پرکار یا پویه نگر است. پویا اصطلاحی ست که در حیطه ی بهداشت روان به چهره روان پویه شناسی بسیار بهره گیری می شود؛ و اگر کسی بخواهد یگانه از اساسی ترین ویژگی های رویکرد اگزیستانسیال را ...

  اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

  اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

  -اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه راهنما در هر بخش، با قیمتی ...

  کسب درامداز اینترنت تضمینی

  کسب درامداز اینترنت تضمینی

  پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید 15 ابان 1397 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای شناسایی ...

  کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

  کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

  کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم بعضی افراد به سایت شاهین زند با نام نوین بینش پیام ارسال می کنند و توضیح می دهند مبلغی را جهت خرید این کتاب پرداخت کرده اند ولی کتابی در اختیار آن ها قرار نگرفته است. متاسفانه بعضی افراد سودجو از نام این کتاب و نام شاهین زند استفاده کرده ...

  آموزش رایگان کسب درآمد از سایت الیمپ

  آموزش رایگان کسب درآمد از سایت الیمپ

  خیلی از دوستان سوال پرسیدن در مورد نحوه ثبت نام که ما در ویدیو زیر تمام موارد را آموزش دادیم در ویدیو زیر در مورد نحوه ثبت نام در سایت الیمپ و آشنایی با تمام اجزای مهم سایت الیمپ توضیح دادیم . برای رفتن به سایت الیمپ اصلی کلیک کنید برای رفتن به سایت نمایندگی ...

  کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

  کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

  اگه واقعا خواهان تغییر و درآمدزایی هستید، این صفحه رو کامل مطالعه کنید، در غیر این صورت میتونید با خیال راحت این صفحه رو ترک کنید :) این روزها با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی کشور، کسب درآمد برای خیلی از افراد جامعه بسیار دشوار است. بسیاری از افراد به امید ...

  ردیابی افراد بدون نیاز به نصب نرم افزار+ردیاب

  ردیابی افراد بدون نیاز به نصب نرم افزار+ردیاب

  معرفی نرم افزار: ردیابی افراد در تلگرام+شناسایی آدرس محل سکونت + شماره یاب این ردیاب کاملا قانونی و مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.و هیچ گونه هک کردن و یا رفتن به اطلاعات شخصی طرف در کار نبوده و تمام آموزشها مطابق با قوانین جمهوری اسلامی میباشد،و هیچ گونه ورود ...

  دانلود رایگان کتاب زمینه روانشناسی هیلگارد (متن

  دانلود رایگان کتاب زمینه روانشناسی هیلگارد (متن

  معرفی کتاب:زمینه روانشناسی هیلگارد (متن کامل) نويسنده:اتکینسون مترجم:دکتر براهنی فرمت کتاب:پی دی افpdf(کیفیت عالی) زبان کتاب:فارسی سفارش کتاب(pdf,چاپی)و پشتیبانی تلگرام:09103894814 ...

  نسخه ویژه برنامه اد ممبر بی نهایت

  نسخه ویژه برنامه اد ممبر بی نهایت

  با سلام خدمت تمام عزیزانی که از سایت فروشگاهی کافه فایل دیدن میکنند اول دوستان میخواستم قبل از فروش بسته ادد ممبر تلگرام یک توضیحی رو براتون بدم : جدیدا در بین برخی از سایت ها متاسفانه شاهد فروش این بسته هستیم اما این دوستان با بداخلاقی هایی که دارند نمیخواهند اطلاع بدن که ...

  اندیکاتور ای کیو آپشن

  اندیکاتور ای کیو آپشن

  نام این اندیکاتور ای کیو آپشن هست ولی میتوانید در سایت الیمپ هم ازش استفاده کنید به درخواست دوستان این اندیکاتور به صورت تکی در سایت قرار گرفته ...

  ملت عشق

  ملت عشق

  کتاب ملت عشقعنوان پرفروش ترین کتاب تاریخ ترکیه را به دست آورده است. این کتاب در ایران هم با استقبال بسیار خوبی مواجه شده و توانسته است طرفداران زیادی پیدا کند. در قسمتی از پشت جلد کتاب آمده است: مولانا خودش را «خاموش» می نامید؛ یعنی ساکت. هیچ به این ...

  دریافت فایل : ملت عشق
  تماس ناشناس و رایگان با شماره دلخواه+شماره مجازی

  تماس ناشناس و رایگان با شماره دلخواه+شماره مجازی

  برنامه تماس رایگان با دیگران با شماره ناشناس به صورت کاملا رایگان بدون نیاز به روت به وسیله این برنامه میتوانید با شماره دلخواه خود به دیگران زنگ بزنید. یعنی زمانی که شما با دیگران تماس می گیرید شماره دلخواهی که شما در برنامه وارد کرده اید برای شخصی که با وی تماس ...

  اندیکاتور باینری

  اندیکاتور باینری

  اندیکاتور باینری در این محصول فقط اندیکاتور باینری قرار داده شده به درخواست کاربران گرامی . خیلی از دوستان سوال پرسیدن در مورد نحوه ثبت نام که ما در ویدیو زیر تمام موارد را آموزش دادیم در ویدیو زیر در مورد نحوه ثبت نام در سایت الیمپ و آشنایی با تمام اجزای مهم سایت ...

  دریافت فایل : اندیکاتور باینری
  دانلود کتاب حقوق اساسی 1 - حسن خسروی - حقوق پیام

  دانلود کتاب حقوق اساسی 1 - حسن خسروی - حقوق پیام

  دانلود کتاب حقوق اساسی 1 تالیف دکتر حسن خسروی منبع رشته حقوق پیام نور شامل 221 صفحه در قالب فایل pdf ...

  دانلود کتاب نایاب مادرکافی جوفراست در مورد

  دانلود کتاب نایاب مادرکافی جوفراست در مورد

  مادر احسان از دستش کلافه شده است. احسان ۱۰ سال دارد و در کلاس چهارم ابتدایی تحصیل می‌کند. او گاهی اوقات رفتارهای بد و پرخاشگرانه‌ای از خود نشان می‌دهد. احسان وقتی عصبانی می‌شود همه چیز را به هم می‌ریزد؛ از کوسن‌های مبل که به اطراف پرتاب می‌شود بگیرید تا کاغذ ...

  پکیج بهترین برنامه های ردیابی و کنترل همسر و

  پکیج بهترین برنامه های ردیابی و کنترل همسر و

  کاملترین پکیج برنامه های ردیابی و کنترل گوشی همسر و فرزند + آموزش برنامه های پکیج: آموزش ردیابی گوشی سرقت شده بدون نصب برنامه برنامه اندروید ردیابی با ارسال پیامک و بدون نیاز به فعال بودن GPS برنامه اندروید کنترل کامل گوشی و دریافت پیامک ها و تماس ها و ...

  کتاب نظریه های حسابرسی دکتر جواد رضازاده

  کتاب نظریه های حسابرسی دکتر جواد رضازاده به تعداد 46 صفحه pdf دو طرف اسکن مناسب دانشجویان ارشد و دکتری حسابداری شامل سرفصل های زیر می باشد فصل اول: علم و عمل حسابرسی فصل دوم: در این فایل موجود نمی باشد فصل سوم: عرضه و تقاضای اطلاعات حسابداری فصل چهارم: تقاضا برای حسابرسی فصل ...

  دانلود برنامه رستاخیز مردگان

  دانلود برنامه رستاخیز مردگان

  کتاب رستاخیز مردگان با ترجمه فارسی فرمت فایل:APK حجم:10مگابایت کتاب نکرونومیکون رستاخیز مردگان (همراه با ترجمه فارسی آن) و یا کتاب دیوانه کننده القابی است که روی این کتاب نهاده اند. نام دیگرش اما الضعیف است. نویسنده اصلی این کتاب فردی بدوی اهل شام به نام عبدل ال حضرت در سال ۶۹۹ ...

  دانلود نسخه کامل کارتون پوکویو - دوبله فارسی

  دانلود نسخه کامل کارتون پوکویو - دوبله فارسی

  پوکویو (اسپانیایی: Pocoyó) نام یک مجموعهٔ تلویزیونی کارتونی اسپانیایی-بریتانیایی است که ویژه کودکانِ پیش‌دبستانی ساخته شده است و خالق آن «گی‌یرمو گارسیا کارسی»، «کُلمن لوپز»، «لوئیس گایه‌گو» و «دیوید کانتویا» هستند. تاکنون دو فصل از این مجموعه ...

  علائم راهنمایی و رانندگی به سه زبان انگلیسی

  علائم راهنمایی و رانندگی به سه زبان انگلیسی

  یک مجموعه کامل از تمام علائم راهنمایی و رانندگی به سه زبان انگلیسی وعربی و فارسی که کابرد بسیار زیادی دارد . امیدوارم از این محصول نهایت استفاده را ببرید. ...

  تایپ در منزل با درآمد عالی

  تایپ در منزل با درآمد عالی

  پکیج عالی تایپ و ترجمه ی متون در منزل با درآمد بالا اگر دانشجو هستید و دنبال کار در منزل با پورسانت عالی هستید. اگر دنبال کارهایی از قبیل تایپ و ترجمه در منزل هستید. دیگر نگران بیکاری نباشید بهترین پکیج تایپ و ترجمه ی متون با ...

  دانلود کتاب ایموشن کد و بادی کد نوشته دکتر بردلی

  دانلود کتاب ایموشن کد و بادی کد نوشته دکتر بردلی

  دارای 200 صفحه کامل ترین ورژن کتاب با این کتاب به صورت خیلی ساده، روان و روشن میتوان ای اف تی یا همان ضربه ترابی را در کمترین زمان ممکن یاد گرفت و از از برایه آزاد سازی احساسات گیر افتاده خود کمک بگیرید با کمک ای اف تی میتوان تمام بیماری هایه ناشی از احساسات گیر افتاده را ...  تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "" می باشد