تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت


اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

پرفروش ترین ها

  پر فروش ترین های فورکیا


  پر بازدید ترین های فورکیا

  پیوند ها

  آمار بازدید

  • بازدید امروز : 28
  • بازدید دیروز : 73
  • بازدید کل : 44240

  پایان نامه بررسی تاثیر اعتیاد به کار و بهداشت شغلی بر کیفیت زندگی کاری کارمندان سکوی سروش (منطقه بهرگان)


  دانشگاه آزاد اسلامی

  واحد علوم تحقیقات شاهرود

  دانشکده پردیس علوم وتحقیقات شاهرود ، گروه مدیریت

  پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت (M.A)

  گرایش: منابع انسانی

  عنوان:

  بررسی تاثیر اعتیاد به کار و بهداشت شغلی بر کیفیت زندگی کاری کارمندان سکوی سروش
  (منطقه بهرگان)

  استاد راهنما:

  دکتر سعید آیباغی اصفهانی

  زمستان 1393

  برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

  (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

  تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

  (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

  فهرست مطالب

  چکیده………………………………………………………………………………………… 1

  فصل اول : کلیات تحقیق

  1-1- مقدمه………………………………………………………………………………….. 3

  1-2- بیان مسئله……………………………………………………………………………. 5

  1-3- سوالات تحقیق………………………………………………………………………… 7

  1-3-1 سوالات اصلی……………………………………………………………………….. 7

  1-3-2 سوالات فرعی……………………………………………………………………….. 8

  1-4- اهمیت و ضرورت تحقیق…………………………………………………………….. 8

  1-5- اهداف تحقیق. 10

  1-5-1 اهداف کلی. 10

  1-5-2 اهداف خاص و کاربردی. 10

  1-6- فرضیات تحقیق. 10

  1-6-1 فرضیات اصلی. 10

  1-6-2 فرضیات فرعی. 11

  1-7- حدود مطالعاتی تحقیق………………………………………………………………………………….. 11

  1-7-1 قلمرو مکانی. 11

  1-7-2 قلمرو زمانی. 11

  1-8- مدل مفهومی تحقیق. 12

  1-9- مدل عملیاتی تحقیق 14

  1-10- تعاریف مفهومی و عملیاتی تحقیق. 15

  1-10-1 اعتیاد به کار. 15

  1-10-2 لذت از کار. 15

  1-10-3 تمایل درونی به کار. 15

  1-10-4 عجین شدن با کار. 15

  1-10-5 بهداشت شغلی. 16

  1-10-6 اعلائم اضطرابی و اختلال خواب.. 16

  1-10-7 کارکرد اجتماعی…………………………………………………………………… 16

  1-10-8 علائم افسردگی…………………………………………………………………….. 16

  1-10-9 کیفیت زندگی کاری………………………………………………………………… 16

  1-10-10 توسعه قابلیت های انسانی……………………………………………………….. 17

  1-10-11 پرداخت منصفانه و کافی………………………………………………………… 17

  1-10-12 شرایط کاری ایمن و سالم………………………………………………………… 17

  1-10-13 امکان رشد و امنیت مداوم……………………………………………………….. 18

  1-10-14 اعتقاد به لزوم حاکمیت قانون……………………………………………………. 18

  1-10-15 ائتلافات اجتماعی در سازمان کاری……………………………………………… 18

  1-10-16 نقش متعادل کار………………………………………………………………….. 18

  1-10-17 کار معتبر و سودمند اجتماعی……………………………………………………. 19

  1-10-18 سکوی سروش………………………………………………………………………….. 19

  1-11- متغیر های پژوهش………………………………………………………………….. 19

  1-12- ساختار پایان نامه……………………………………………………………………. 20

  فصل دوم :مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق

  2-1- مقدمه 22

  2-2- بخش اول: اعتیاد به کار. 23

  2-2-1مقدمه…………………………………………………………………………………. 23

  2-2-2 تعریف اعتیاد به کار. 24

  2-2-3 اهمیت اعتیاد به کار ………………………………………………………………… 26

  2-2-4 انواع رویکرد به اعتیاد به کار. 27

  2-2-5 تفاوت افراد معتاد به کار و افراد پر کار. 28

  2-2-6 ویژگی مشترک افراد معتاد به کار. 31

  2-2-7 انواع اعتیاد به کار 32

  2-2-8 علائم افراد معتاد به کار. 33

  2-2-9 شناسایی عوامل موثر بر اعتیاد به کار 34

  2-2-10 اعتیاد به کار و ابعاد شخصیت…………………………………………………….. 34

  2-2-11 روش های کاهش و درمان اعتیاد به کار………………………………………….. 36

  2-3- بخش دوم: بهداشت شغلی. 37

  2-3-1 مقدمه 37

  2-3-2 اهمیت بهداشت شغلی(حرفه ای) 38

  2-3-3 تاریخچه بهداشت شغلی(حرفه ای) 40

  2-3-4 خلاصه ای از وقایع نگاری سلامت شغلی در گذر تاریخ…………………………… 40

  2-3-5 تعریف بهداشت شغلی(حرفه ای) 41

  2-4- بخش سوم: کیفیت زندگی کاری. 42

  2-4-1 مقدمه 42

  2-4-2 تاریخچه کیفیت زندگی کاری. 44

  2-4-3 تعریف کیفیت زندگی کاری. 45

  2-4-4 اهمیت کیفیت زندگی کاری. 49

  2-4-5 روند تغییر توقعات سازمان‌ها و کارکنان و کیفیت زندگی کاری……………………. 51

  2-4-6 شاخص های کیفیت زندگی کاری……………………………………………………. 51

  2-4-7 اهداف کیفیت زندگی کاری…………………………………………………………………………. 54

  2-4-8 مدیریت و کیفیت زندگی کاری. 54

  2-4-9 ویژگی های کیفیت زندگی کاری. 55

  2-4-10 نظریات کیفیت زندگی کاری. 56

  2-4-11 برنامه هایی برای بهبود کیفیت زندگی کاری. 60

  2-4-12 محدودیت های برنامه های کیفیت زندگی کار…………………………………………………………………………………….. 60

  2-4-13 تاثیر متقابل بهره وری و کیفیت زندگی کاری. 61

  2-5- بخش چهارم: شرکت نفت فلات قاره ایران. 62

  2-5-1 تاریخچه شرکت نفت فلات قاره ایران. 62

  2-5-2 حوزه اصلی فعالیت شرکت نفت فلات قاره ایران.. 63

  2-5-3 اهداف و خط مشی های شرکت نفت فلات قاره ایران. 63

  2-5-4 منطقه بهرگان. 64

  2-5-5 سکوی سروش، سکوی آرامش.. 66

  2-6- بخش پنجم: پیشینه تحقیق. 68

  2-6-1 تحقیقات داخل. 68

  2-6-2 تحقیقات خارجی…………………………………………………………………….. 71

  2-7- بخش ششم: ارائه مدل مفهومی پژوهش.. 74

  2-7-1 ارائه مدل اسپنس و رابینز. 74

  2-7-2 ارائه مدل ریچارد والتون. 75

  2-7-3 ارائه مدل گلدبرگ و هیلر…………………………………………………………… 76

  2-7-4 ارائه مدل مفهومی پژوهش.. 77

  فصل سوم: روش اجرای تحقیق

  3-1- مقدمه 79

  3-2- روش تحقیق. 79

  3-3- جامعه آماری…………………………………………………………………………… 80

  3-4- تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری 80

  3-5 ابزار و روش های جمع آوری اطلاعات.. 82

  3-5-1 مطالعات کتابخانه ای. 82

  3-5-2 استفاده از پرسشنامه…………………………………………………………………. 82

  3-5-2-1 پرسشنامه و اجزای آن. 83

  3-6- بررسی روایی و پایایی ابزار سنجش.. 85

  3-6-1 روایی پرسشنامه 85

  3-6-2 پایایی پرسشنامه 86

  3-7- روش ها و فنون تجزیه و تحلیل آماری مورد استفاده 87

  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

  4-1- مقدمه………………………………………………………………………………….. 90

  4-2- آمار توصیفی. 90

  4-2-1 جنسیت.. 91

  4-2-2 سن…………………………………………………………………………………… 91

  4-2-3 سطح تحصیلات.. 93

  4-2-4 سابقه خدمت.. 94

  4-2-5 حوزه فعالیت شغلی. 94

  4-3- آمار استنباطی. 96

  4-3-1 آزمون بررسی نرمال بودن متغیر ها 96

  4-3-2 آمازمون تحلیل واریانس مانوا………………………………………………………. 98

  4-3-2-1 آزمون مانوا پرسشنامه اعتیاد به کار……………………………………………… 98

  4-3-2-2 آزمون مانوا پرسشنامه کیفیت زندگی کاری………………………………………. 98

  4-3-3 آزمون فرضیه های پژوهش.. 99

  4-3-3-1 آزمون فرضیه های اصلی. 99

  4-3-3-1-1 اولین فرضیه اصلی پژوهش………………………………………………………………… 99

  4-3-3-2 آزمون فرضیات فرعی…………………………………………………………… 104

  4-3-3-2-1 اولین فرضیه فرعی پژوهش………………………………………………….. 104

  4-3-3-2-2 دومین فرضیه فرعی پژوهش.. 105

  4-3-3-2-3 سومین فرضیه فرعی پژوهش…………………………………………………. 106

  4-3-3-2-4 چهارمین فرضیه فرعی پژوهش………………………………………………. 108

  4-3-3-2-5 پنجمین فرضیه فرعی پژوهش………………………………………………… 109

  4-3-3-2-6 ششمین فرضیه فرعی پژوهش.. 111

  4-3-3-1-3 سومین فرضیه اصلی پژوهش…………………………………………………. 102

  4-3-3-1-2 دومین فرضیه اصلی پژوهش 101

   

  فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

  1-1مقدمه…………………………………………………………………………………….. 114

  5-2 یافته های آماری تحقیق………………………………………………………………… 116

  5-3 بحث و نتیجه گیری(تحلیل یافته ها)……………………………………………………. 116

  5-4 پیشنهادها……………………………………………………………………………….. 120

  5-5- پیشنهاد ها جهت محققان آینده…………………………………………………………. 121

  5-6- محدودیت های پژوهشی………………………………………………………………. 122

  فهرست منابع و مآخذ………………………………………………………………………… 123

  فهرست جداول

  جدول 1-1- ساختار پایان نامه……………………………………………………………. 20

  جدول 2-1- بررسی تفاوت های افراد معتاد به کار و افراد پر کار……………………… 30

  جدول 2-2- ویژگی مشترک افراد معتاد به کار…………………………………………. 31

  جدول 2-3- انواع اعتیاد به کار………………………………………………………….. 32

  جدول 2-4- علائم افراد معتاد به کار…………………………………………………….. 33

  جدول 2-5- اعتیاد به کار و ابعاد شخصیت……………………………………………… 35

  جدول 2-6- حوزه‌های مختلف بکارگیری مفهوم کیفیت زندگی کاری…………………….. 48

  جدول 2-7- مقایسه تغییر توقعات سازمان‌ها وکارکنان بعد از جنگ جهانی دوم…………. 51

  جدول 2-8- رابطه بین مؤلفه ها و شاخص های کیفیت زندگی کاری بر اساس الگوی والتون……52

  جدول 2-9- نظریات کیفیت زندگی کاری………………………………………………… 56

  جدول 2-10- برنامه های بهبود کیفیت زندگی کاری…………………………………………………………..60

  جدول 2-11- پیشینه تحقیقات داخلی……………………………………………………… 68

  جدول 2-12- پیشینه تحقیقات خارجی……………………………………………………. 71

  جدول 3-1- طیف لیکرت…………………………………………………………………. 84

  جدول 3-2- ارتباط گویه ها با متغیرها……………………………………………………. 84

  جدول 3-3- ضرایب آلفای کرونباخ متغیر های تحقیق…………………………………… 86

  جدول 3-4- ضرایب آلفای کرونباخ ابعاد پرسشنامه……………………………………… 87

  جدول 4-1- توزیع فراوانی کارکنان براساس جنسیت……………………………………. 91

  جدول 4-2- توزیع فراوانی کارکنان براساس سن………………………………………… 92

  جدول 4-3- توزیع فراوانی کارکنان براساس سطح تحصیلات…………………………… 93

  جدول 4-4- توزیع فراوانی کارکنان براساس سابقه خدمت………………………………. 94

  جدول 4-5- توزیع فراوانی کارکنان براساس حوزه فعالیت شغلی……………………….. 95

  جدول 4-6- بررسی نرمال بودن متغیر های تحقیق………………………………………………………………96

  جدول 4-7- بررسی نرمال بودن ابعاد تحقیق…………………………………………………………………….97

  جدول 4-8- بررسی درجه اهمیت ابعاد پرسشنامه اعتیاد به کار…………………………………………….98

  جدول 4-9- بررسی درجه اهمیت ابعاد پرسشنامه کیفیت زندگی کاری…………………………………99

  جدول 4-10- بررسی میزان همبستگی بین متغیرها در اولین فرضیه اصلی پژوهش……………… 100

  جدول 4-11- بررسی رابطه خطی بین متغیر وابسته و مستقل در اولین فرضیه اصلی پژوهش…. 100

  جدول 4-12- ضرائب رگرسیون در اولین فرضیه اصلی پژوهش………………………………………..100

  جدول 4-13- بررسی میزان همبستگی بین متغیرها در دومین فرضیه اصلی پژوهش……………..101

  جدول 4-14- بررسی رابطه خطی بین متغیر وابسته و مستقل در دومین فرضیه اصلی پژوهش..102

  جدول 4-15- ضرائب رگرسیون دردومین فرضیه اصلی پژوهش………………………………………..102

  جدول 4-16- بررسی میزان همبستگی بین متغیرها در سومین فرضیه اصلی پژوهش…………….103

  جدول 4-17 بررسی رابطه خطی بین متغیر وابسته و مستقل در سومین فرضیه اصلی پژوهش…103

  جدول 4-18- ضرائب رگرسیون در سومین فرضیه اصلی پژوهش………………………………………103

  جدول 4-19 بررسی میزان همبستگی بین متغیرها در اولین فرضیه فرعی پژوهش……. 104

  جدول 4-20- بررسی رابطه خطی بین متغیر ها در اولین فرضیه فرعی پژوهش………. 105

  جدول 4-21- ضرائب رگرسیون در اولین فرضیه فرعی پژوهش………………………. 105

  جدول 4-22- بررسی میزان همبستگی بین متغیرها در دومین فرضیه فرعی پژوهش….. 106

  جدول 4-23- بررسی رابطه خطی بین متغیر ها در دومین فرضیه فرعی پژوهش…….. 106

  جدول 4-24- ضرائب رگرسیون در دومین فرضیه فرعی پژوهش……………………… 106

  جدول 4-25- بررسی میزان همبستگی بین متغیرها در سومین فرضیه فرعی پژوهش…. 107

  جدول 4-26- بررسی رابطه خطی بین متغیر ها در سومین فرضیه فرعی پژوهش…….. 107

  جدول 4-27- ضرائب رگرسیون در سومین فرضیه فرعی پژوهش…………………….. 108

  جدول 4-28- بررسی میزان همبستگی بین متغیرها درچهارمین فرضیه فرعی پژوهش… 108

  جدول 4-29- بررسی رابطه خطی بین متغیر ها در چهارمین فرضیه فرعی پژوهش….. 109

  جدول 4-30- ضرائب رگرسیون در چهارمین فرضیه فرعی پژوهش…………………… 109

  جدول 4-31- بررسی میزان همبستگی بین متغیرها در پنجمین فرضیه فرعی پژوهش………………110

  جدول 4-32- بررسی رابطه خطی بین متغیر ها در پنجمین فرضیه فرعی پژوهش……. 110

  جدول 4-33- ضرائب رگرسیون در پنجمین فرضیه فرعی پژوهش…………………….. 110

  جدول 4-34- بررسی میزان همبستگی بین متغیرها در ششمین فرضیه فرعی پژوهش…. 111

  جدول 4-35- بررسی رابطه خطی بین متغیر ها در ششمین فرضیه فرعی پژوهش…………………..111

  جدول 4-36- ضرائب رگرسیون در ششمین فرضیه فرعی پژوهش…………………….. 111

   

  فهرست شکل ها

  شکل 1-1- مدل اسپنس و رابینز…………………………………………………………… 12

  شکل 1-2- مدل گلدبرگ و هیلر 13

  شکل 1-3- مدل ریچارد والتون. 13

  شکل 1-4- مدل عملیاتی پژوهش.. 14

  شکل 2-1- نقش مدیریت درایجاد رابطه متقابل بین کیفیت زندگی کاری و بهره وری. 61

  شکل 2-2- مدل اسپنس و رابینز. 74

  شکل 2-3- مدل ریچارد والتون. 75

  شکل 2-4- مدل گلدبرگ و هیلر 76

  شکل 2-5- مدل عملیاتی پژوهش.. 77

  شکل 4-1- نمودار دایره ای ترکیب جنسیتی نمونه…………………………………………. 91

  شکل 4-2- نمودار میله ای ترکیب سنی نمونه 92

  شکل 4-3- نمودار میله ای فراوانی سطح تحصیلات.. 93

  شکل 4-4- نمودار میله ای فراوانی سابقه خدمت 94

  شکل 4-5- نمودار میله ای فراوانی حوزه فعالیت شغلی. 95

   

  چکیده:

  هدف از انجام این پژوهش، بررسی تأثیر اعتیاد به کار و بهداشت شغلی بر کیفیت زندگی کاری کارکنان سکوی سروش است و جامعه آماری کلیه کارکنان این سکو در نیمه دوم سال 93 می‌باشد. روش تحقیق ازجمله پژوهش‌های توصیفی و از نوع همبستگی بوده و با توجه به نحوه تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از دسته همبستگی می‌باشد. ابزار گردآوری داده‌ها شامل پرسشنامه استاندارد اعتیاد به کار اسپنس و رابینز، کیفیت زندگی کاری والتون و نیز پرسشنامه بهداشت شغلی گلدبرگ و هیلر می‌باشد. در این پژوهش اعتیاد به کار با هر سه بعد آن، شامل بعد عجین شدن با کار، تمایل درونی به کار و لذت از کار مورد اندازه‌گیری قرار گرفت و ارتباط و میزان تاثیر هر یک از این ابعاد با بهداشت شغلی و کیفیت زندگی کاری و نیز ارتباط و تاثیر بهداشت شغلی بر کیفیت زندگی کاری، با استفاده از نرم‌افزار spssو آزمون‌های همبستگی، تحلیل رگرسیون و فریدمن مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. نتایج نشان می‌دهد که بین اعتیاد به کار و بهداشت شغلی و کیفیت زندگی کاری کارکنان و نیز هر سه بعد اعتیاد به کار با کیفیت زندگی کاری و بعد اول و سوم اعتیاد به کار و بهداشت شغلی ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد و می‌توانند آن‌ها را پیش‌بینی نمایند. دراین‌ بین، بعد عجین شدن با کار بیشترین تاثیر را در بین سایر ابعاد اعتیاد به کار بر کیفیت زندگی کاری دارد.

  واژه‌های کلیدی: اعتیاد به کار، بهداشت شغلی، کیفیت زندگی کاری، سکوی سروش

  برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

    انتشار : ۱۵ تیر ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 152
  کسب درآمد از اینترنت روزی 1/5 میلیون تومان تضمینی

  کسب درآمد از اینترنت روزی 1/5 میلیون تومان تضمینی

  بسم الله الرحمن الرحیم*نکته مهم*لطفا قبل از اینکه به پشتیبانی پیام بدهید و سوال بپرسید ابتدا تمام توضیحات موجود در این صفحه را مطالعه کنید و سوالات متداول و دیدگاه های کاربران به همراه پاسخ های داده شده را با دقت بخوانید. چون اکثر سوالاتی که شما عزیزان از پشتیبانی میپرسید ...

  کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

  کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

  این محصول آپدیت شد تاریخ 1397/01/27 بسم الله الرحمن الرحیم سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم مثلا یک فرد به طور میانگین اگر 12 ساعت کارکند و ...

  افزایش قدبا متدجهانی گروتالردینامیک

  بلند قد و جذاب شوید بنام خداوند بخشنده و مهربان سلام در این مطلب قصد داریم شما را با آخرین متد افرایش قد که تا مدت ها پیش در ایران ناشناخته بود آشنا کنیم. ...

  ردیابی افراد بدون نیاز به نصب نرم افزار+ردیاب

  ردیابی افراد بدون نیاز به نصب نرم افزار+ردیاب

  معرفی نرم افزار: ردیابی افراد در تلگرام+شناسایی آدرس محل سکونت + شماره یاب این ردیاب کاملا قانونی و مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.و هیچ گونه هک کردن و یا رفتن به اطلاعات شخصی طرف در کار نبوده و تمام آموزشها مطابق با قوانین جمهوری اسلامی میباشد،و هیچ گونه ورود ...

  تجربه شخصی من در درمان زود انزالی (انزال زودرس) در

  من همه روش های درمان زودانزالی را تجربه کردم و شرح تجربه های خودم را در سایت به طور مفصل درج کرده ام تا اینکه در نهایت روش درمان قطعی زودانزالی را پیدا کردمروشی که نه تنها به طور کامل این مشکل را حل کرد بلکه طعم واقعی لذت رابطه جنسی را به من چشاند و از آن موقع بود که فهمیدم ...

  کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

  کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

  کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم قبل از هر چیزی اجازه دهید به این نکته اشاره کنم که هنگام خرید کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم، دقت کنید شماره ی تماس مسئول و پشتیبان فروش درج شده باشد در غیر اینصورت آن خرید قابل اطمینان نیست. متاسفانه بعضی افراد با کپی تبلیغات کتاب ...

  گنج نامه احمد وزیر وگنج نامه شیخ بهایی(کامل)

  گنج نامه احمد وزیر وگنج نامه شیخ بهایی(کامل)

  کتاب ارزشمند ونایاب گنج نامه شیخ بهایی واحمد وزیر دانلود کتاب نسخه نامه احمد وزیری (گنجنامه شیخ بهایی) با ۲۱۰۲ سند و نسخه معتبر نسخه نامه احمد وزیرکتابی جهت کاوش وتحقیق و پژوهش در علم گنج پژوهی برای محققین این علوم کهن شامل ۲۰۷ صفحه و بابیش از هزاران سند ...

  کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

  کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

  پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید 15 اردیبهشت 1397 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای ...

  کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

  کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

  کسب درآمد 300/000تومان در 60 دقیقه فقط کافیست 5دقیقه متن زیر را بخوانید تا با ارزش میلیونی این پکیج آشناشوید. اولین پکیج 100% تضمینی اشتغازایی در ایران با این پکیج استثنایی که میلیونی ارزش دارد، شما میتوانید به صورت کاملا تضمینی از شر بیکاری خلاص شوید. و ما به شما قول میدهیم ...

  کتاب اعجاب انگیز افزایش سایز آلت تناسلی|مسائل

  در اين سايت روشي را به شما معرفي مي كنيم براي بزرگ كردن آلت تناسلي كه نتايج فوق العاده اي براي شما در بر خواهد داشت،كه خودتان هم باور نمي كنيد: . . . 1-افزايش طول و ضخامت به اندازه 3cm الي 8cm 2-افزايش طول تا بيش از50%اندازه فعلي در حالت راست وسفت ...

  دانلود کتاب نایاب مادرکافی جوفراست در مورد

  دانلود کتاب نایاب مادرکافی جوفراست در مورد

  مادر احسان از دستش کلافه شده است. احسان ۱۰ سال دارد و در کلاس چهارم ابتدایی تحصیل می‌کند. او گاهی اوقات رفتارهای بد و پرخاشگرانه‌ای از خود نشان می‌دهد. احسان وقتی عصبانی می‌شود همه چیز را به هم می‌ریزد؛ از کوسن‌های مبل که به اطراف پرتاب می‌شود بگیرید تا کاغذ ...

  تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

  تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

  برنامه تماس و ارسال پیام رایگان به دیگران با شماره ناشناس به صورت کاملا رایگان بدون نیاز به روت به وسیله این برنامه میتوانید با شماره دلخواه خود به دیگران زنگ بزنید. یعنی زمانی که شما با دیگران تماس می گیرید شماره دلخواهی که شما در برنامه وارد کرده اید برای شخصی که ...

  مستند جدید و جنجالی تن فروشی

  مستند جدید و جنجالی تن فروشی

  جنجالی ترین و جدید ترین فیلم تاریخ جنسی ایران مستند جدید تن فروشی این فیلم ۱۰۰ درصد مورد نیاز شماست خلاصه فیلم ما امروز در ابتدای مسیری هستیم که غرب از ۲۰۰ سال پیش در راه آزادی‌های جنسی طی کرده‌است. مستند انقلاب جنسی، آزادی‌های جنسی در ایران را نمایش می‌دهد و ...

  دانلود فیلم آموزش ویدئویی نرم افزار حسابداری هلو

  دانلود فیلم آموزش ویدئویی نرم افزار حسابداری هلو

  کاملترین مجموعه فیلم و کتاب و پاورپوینت آموزش ویدئویی نرم افزار هلو در اینترنت زمان کل فیلم ها : 5 ساعت نوع فایل : ویدئویی کیفیت HD تعداد : 106 فایل ویدئویی قابل پخش در موبایل ، کامپیوتر یا دستگاه های پخش ویدئو به علاوه آموزش پاورپوینت هلو و کتاب آموزش هلو ...

  آموزش کامل تله کینزی در دو روز

  آموزش کامل تله کینزی در دو روز

  فقط در 2 روز...! با سلام. در این کتاب آموزش کامل تله کینزی را بصورت خیلی ساده و روان در اختیار شما قرار دادیم که هرکسی حتی در مبتدی ترین سطح میتواند تله کینزی را در کمترین زمان ممکن یاد بگیرد. آموزش هایی که داده شده همراه با تصویر میباشند و باعث یاد گیری بهتر شما عزیزان ...

  آزمون mmpi فرم بلند (کلید نمره گذاری + پرسشنامه + فرم

  · کلید آزمون mmpi فرم بلند (کلید نمره گذاری + پرسشنامه + فرم خام پاسخنامه + پروفایل) کلید آزمون mmpi فرم بلند (کلید نمره گذاری + پرسشنامه + فرم خام پاسخنامه + پروفایل) کلید آزمون 566 سوالی MMPI تعداد سوالات: 566 تعداد صفحات: 44 شامل: کلید نمره گذاری + پرسشنامه + پاسخنامه + ...

  ترجمه کامل متون حقوقی لاتکست - LAW TEXTS - بر اساس کتاب

  ترجمه کامل متون حقوقی لاتکست - LAW TEXTS - بر اساس کتاب

  ترجمه کامل متون حقوقی لاتکست - LAW TEXTS بر اساس کتاب گودرز افتخار جهرمی منبع مهم آزمون ارشد 456 صفحه در قالب فایل pdf این فایل فقط شامل ترجمه فارسی است فصل اول : نظام حقوقی انگلستان فصل دوم : چند ملیتی ها فصل سوم : مقررات و مسئولیت فرآورده در ایالات متحده و جامعه ...

  دانلود خلاصه کتاب روانشناسی پرورشی دکتر علی اکبر

  دانلود خلاصه کتاب روانشناسی پرورشی دکتر علی اکبر

  خلاصه کتاب روانشناسی پرورشی نوین دکتر علی اکبر سیف بسیار کامل مناسب دانشجویان و متقاضیان کنکور ارشد و دکتری جزوه ای 134 صفحه ای دارای خلاصه ای از 21 فصل کتاب +پاورپوینت روانشناسی تربیتی ...

  سوال عملی Excel با جواب

  سوال عملی Excel با جواب

  دانلود نمونه سوال عملی اکسل همراه با جواب تشریحی تعداد فایل فشرده : 2 نوع فایل : Zip ...

  دریافت فایل : سوال عملی Excel با جواب
  کسب درآمد در هر 3 دقیقه 5000 تومان

  کسب درآمد در هر 3 دقیقه 5000 تومان

  برای اینکه از همین امروز صاحب کسب و کار میلیونی شوید کافی است فقط چند دقیقه وقت بگذارید و توضیحات زیر را بخوانید. کسب درآمد میلیونی بدون نیاز به اینترنت شما توسط این پکیج می توانید در هر سه دقیقه ۵ هزار تومان درآمد کسب کنید. اگر شما فرد بیکاری هستید ؟ اگر ...

  کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

  کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

  این روزها با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی کشور، کسب درآمد برای خیلی از افراد جامعه بسیار دشوار است. بسیاری از افراد به امید اینکه در آینده بتوانند یک شغل کارمندی داشته باشند به سختی درس می خوانند و عده ای دیگر که نتوانند درس بخوانند نیز راه های دیگری را انتخاب می کنند. ...

  کتاب « الفبای جامع ثروت و ثروتمندشدن » برای

  کتاب « الفبای جامع ثروت و ثروتمندشدن » برای

  قوانین ثروتمند شدن چیست؟ ذهن ثروتمندان چگونه کار می کند؟ وجود ثروت ساز چگونه وجودی است؟ چرا بعضی افراد با اینکه سخت کار می کنند هیچ وقت پولدار نمیشوند؟ ذهن فقرا با ذهن ثروتمندان چه تفاوتی دارد؟ نوع مشاغل ثروتمند شدن شما کدام است؟ چرا اکثر مردم از پیشرفت و بهبود ...

  دانلود بسته آموزشی تقویت هوش جنین

  دانلود بسته آموزشی تقویت هوش جنین

  تقویت هوش جنین!!!!!!!!!!!! امروز برای شما همراهان همیشکی نسیم بوک کتابی در رابطه با اجرای تکنیکهای موفق دنیا در مورد تضمین سلامت روان،تقویت هوش جنین و زیبایی چهره آماده کرده ایم که در ادامه میتوانید دانلود کنید.... مطابق با آخرین یافته های دانشمندان بزرگ دنیااز جمله پروفسور ...

  خلاصه کتاب روانشناسی رشد لورا برک دو جلد

  خلاصه کتاب روانشناسی رشد لورا برک دو جلد

  خلاصه کتاب روانشناسی رشد لورا برک دو جلد سرفصل ها ی مباحث این کتاب عبارت است از : – نظریه و پژوهش در رشد انسان. شامل مباحث : تاریخچه، نظریه و راهبر های پژوهشی مبانی رشد. شامل مباحث : مبانی زیستی و محیطی – رشد پیش از تولد و نوزاد – نوباوگی و نوپایی : دو سال اول ...

  اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

  اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

  -اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه راهنما در هر بخش، با قیمتی کم در ...

  دانلود کتاب جز از کل pdf

  دانلود کتاب جز از کل pdf

  معرفی اجمالی محصول کتاب جزء از کل اثر استيو تولتز رمان «جزء از کل» نوشته‌ی «استیو تولتز» را «پیمان خاکسار» به فارسی برگردانده است. جزء از کل اولین رمان استیو تولتز، نویسنده‌ی استرالیایی است که در سال 2008 به انتشار رسید و همان سال، نامزد دریافت ...

  مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

  نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه ...

  دانلود کرک ArtCAM Pro 9.1

  دانلود کرک ArtCAM Pro 9.1

  کرک دائمی Artcam Pro 9.1 توضیحات محصول: کرک نسخه آرتکم 2007 یا همان Artcam Pro 9.1 به دشواری نسخه 2009 نمی باشد و کرک آن با دو فایل exe و dll انجام می شود که این دو فایل را می توانید از اینجا دانلود کنید. توجه داشته باشید که در این نسخه از آرتکم با تغییر نقطه صفر در جی کُد خطا از 1تا 5 میلی متر ایجاد ...

  دریافت فایل : دانلود کرک ArtCAM Pro 9.1
  تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

  تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

  تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی وفیک را یک جادریافت کنیدهرکدام از این نرم افزار ها در اینترنت و کافه بازاربه قیمت خیلی بالایی بفروش میرسند. نکته: پورسانت بازاریابی این محصول 60% است نسخه ی 100%تست شده با توجه به فیلترینگ تلگرام 15 اردیبهشت ...

  خلاصه کتاب وسؤالات تستي کتاب تفسیر قرآن کریم -

  خلاصه کتاب وسؤالات تستي کتاب تفسیر قرآن کریم -

  مجموعه سؤالات تستي كتاب تفسیر قرآن کریم (آیات برگزیده) (ويراست دوم، نشر معارف) مشتمل بر 600 سؤال. 2 جزوه و خلاصه درس (تفسیر قرآن کریم(آیات برگزیده) فایل pdfکتاب حجم فایل:20kb گردآورنده این فایل وب سایت نسیم بوک ...  تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "" می باشد