تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت


اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

پرفروش ترین ها

  پر فروش ترین های فورکیا


  پر بازدید ترین های فورکیا

  پیوند ها

  آمار بازدید

  • بازدید امروز : 48
  • بازدید دیروز : 87
  • بازدید کل : 50430

  پایان نامه بررسی استراتژی های مختلف اکتساب تکنولوژی و الویت بندی آن ها با استفاده از تکنیک ANP در سازمان ها: مورد مطالعاتی در شرکت برید سامانه نوین


  دانشگاه علوم اقتصادی

  دانشکده مدیریت نهادهای اقتصادی

  پایان نامه کارشناسی ارشد رشته MBA

  گرایش مدیریت تکنولوژی

  بررسی استراتژی های مختلف اکتساب تکنولوژی و الویت بندی آن ها با استفاده از تکنیک ANP در سازمان ها: مورد مطالعاتی در شرکت برید سامانه نوین

  استاد راهنما:

  دکتر جعفر باقری نژاد

  استاد مشاور:

  دکتر رضا سلامی

  بهمن ماه 1391

  برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

  (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

  تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

  (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

  چکیده:

  امروزه اکثر بنگاه های اقتصادی فناور جهت حضور در عرصه رقابت، در تلاش برای اکتساب تکنولوژی های روز دنیا هستند. با توجه به پیچیدگی های فراوان موجود در انتخاب استراتژی های مناسب تکنولوژی، دغدغه و نگرانی فراوانی برای مدیران و خبرگان بنگاه ها ایجاد شده است. با توجه به مرور ادبیات انجام شده در این پژوهش مشخص گردیده است که مدل کامل و جامعی برای انتخاب استراتژی های مناسب اکتساب تکنولوژی که سازگار با تمامی سازمان ها باشد، وجود ندارد. لذا در این پژوهش ابتدا به بررسی استراتژی ها مختلف اکتساب تکنولوژی پرداخته شد و سپس معیارهای اثرگذار بر اکتساب تکنولوژی استخراج گردید. در این پژوهش سه معیار کلی برای اکتساب تکنولوژی در نظر گرفته شده است که عبارتند از: فنی، اقتصادی، محیطی. این معیارها اثرات خود را بر انتخاب استراتژی مناسب اکتساب تکنولوژی از طریق زیرمعیارها(شاخص ها) که در هر کدام از آن ها وجود دارند اعمال می کنند. در مدل استفاده شده در این پژوهش در معیار اقتصادی، 4 زیرمعیار، در معیار فنی، 5 زیرمعیار و در معیار محیطی، 6 زیر معیار وجود دارد. با توجه به طبیعت مساله مشخص گردید که ساختار شبکه ای موجود در این پژوهش را می توان با استفاده از تکنیک ANP ساختاردهی نمود. مدل ارائه شده در این پژوهش در یکی از شرکت های فعال نرم افزاری در سطح کشور مورد سنجش قرار گرفته است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که در این بنگاه، استراتژی ساخت دارای بالاترین مطلوبیت برای اکتساب تکنولوژی جدید در این بنگاه است. سپس استراتژی ساخت یا خرید و در نهایت استراتژی خرید، برای این بنگاه مناسب است.

  واژگان کلیدی: استراتژی اکتساب تکنولوژی، مدل مفهومی مبتنی برANP، عوامل اثرگذار در اکتساب تکنولوژی

  فهرست مطالب

  فصل اول:

  1- کلیات تحقیق.. 1

  1- 1 مقدمه. 2

  1- 2 بیان مسأله و اهمیت آن. 2

  1- 3- سوابق تحقیق.. 3

  1- 4- اهداف تحقیق.. 4

  1- 4- 1- هدف اصلی تحقیق.. 4

  1- 4- 2- اهداف فرعی تحقیق.. 4

  1- 5- روش شناسی تحقیق.. 4

  1- 5- 1- روشهای گردآوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات و داده ها 6

  1- 5- 2- جامعه آماری، روش نمونه گیری، حجم نمونه. 7

  1- 6- الگوی مفهومی و فرضیه های تحقیق.. 8

  1- 7- تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی طرح. 8

  فصل دوم:

  2- مرور ادبیات.. 9

  2- 1- مقدمه. 10

  2- 2 فرایندهای پنج گانه مدیریت تکنولوژی.. 10

  2- 2- 1 کشف و شناسایی تکنولوژی های مرتبط.. 11

  2- 2- 2- انتخاب تکنولوژی های مورد نیاز بنگاه 13

  2- 2- 3- اکتساب تکنولوژی.. 13

  2- 2- 4- فرایند بکارگیری تکنولوژی.. 14

  2- 2- 5- فرایند حفاظت از تکنولوژی.. 14

  2- 3- استراتژی های اکتساب تکنولوژی.. 15

  2- 4- شناسایی معیارهای اثرگذار بر اکتساب تکنولوژی.. 16

  -5-2 جوانب مختلف استراتژی های اکتساب حوزه فناوری اطلاعات.. 23

  2- 6- عوامل موثر در برون سپاری فناوری اطلاعات در حوزه اکتساب تکنولوژی.. 24

  2- 7- سوالات کلیدی در برون سپاری فناوری اطلاعات.. 27

  1-7-2 اهداف استراتژیک حامیان برون سپاری در فناوری اطلاعات.. 27

  2- 7- 2- الزامات استراتژیک فناوری اطلاعات در برون سپاری.. 28

  2- 7- 3- بینشی برای مجریان. 29

  2- 7- 4- ریسک های برون سپاری در اکتساب تکنولوژی در حوزه فناوری اطلاعات.. 29

  2- 7- 5- عوامل تعیین کننده موفقیت در برون سپاری فناوری اطلاعات.. 31

  2- 7- 6- قابلیت های مشتریان و تامین کنندگان. 35

  2- 8- منبع یابی های مختلف: برون سپاری بیرونی، تدارک خدمات کاربردی و برون سپاری فرایندهای کسب و کار 37

  2- 8- 1- برون سپاری بیرونی.. 37

  2- 8- 2- تدارک خدمات کاربردی.. 38

  2- 8- 3- برون سپاری فرایندهای کسب و کار 40

  2- 9- جمع بندی مرور ادبیات.. 41

  2- 10- مدل مفهومی استخراج شده از مرور ادبیات.. 44

  2- 11- جمع بندی.. 45

  فصل سوم:

  -3روش شناسی تحقیق.. 46

  1-3 مقدمه. 47

  3-2 روش شناسی تحقیق.. 47

  3- 3- جامعه آماری و نمونه پژوهش… 48

  3- 3- 1- قلمرو مکانی.. 49

  3- 3- 2- قلمرو زمانی.. 50

  4-3 مراحل انجام تحقیق.. 50

  5-3 نحوه گرد آوری داده ها 51

  3- 6- روش تجزیه و تحلیل داده ها 51

  3- 7- تشریح پرسشنامه تحقیق.. 52

  3- 8- روایی و پایایی ابزار پژوهش… 52

  3- 8- 1- پایایی پرسشنامه. 53

  3- 8- 2- روایی پرسشنامه. 54

  3- 9- فرایند تحلیل شبکه ای (ANP) 55

  3- 9- 1- فرایند تحلیل شبکه ای (ANP) و مراحل آن. 56

  3- 9- 2- ساخت مدل و تبدیل مساله/موضوع به یک ساختار شبکه ای.. 57

  3- 9- 3- تشکیل ماتریس مقایسه دودویی و تعیین بردارهای الویت.. 58

  3- 9- 4- تشکیل سوپرماتریس و تبدیل آن به سوپرماتریس حد. 58

  3- 9- 5- انتخاب گزینه برتر. 60

  3- 10- مدل سازی مساله این پژوهش… 60

  3- 11- اعتبارسنجی مدل. 65

  3- 12- جمع بندی.. 65

  فصل چهارم:

  -4تجزیه و تحلیل داده‌ها 66

  1-4 مقدمه. 67

  4- 2- معرفی شرکت برید سامانه نوین و تعریف صورت مساله. 67

  4- 3- تبیین مدل/الگوی انتخاب(تعیین الویت) استراتژی های مناسب اکتساب تکنولوژی برای شرکت برید سامانه نوین( ساخت مدل و تبدیل مساله به ساختار شبکه ای) 69

  4- 4- انتخاب استراتژی مناسب اکتساب تکنولوژی.. 87

  4- 5- آمار توصیفی.. 89

  4- 6- جمع بندی.. 91

  فصل پنجم:

  5- نتیجه گیری و پیشنهادات.. 92

  5- 1- مقدمه. 93

  5- 2- سوالات تحقیق.. 94

  5- 3- سازگاری یافته ها با تحقیقات پیشین.. 99

  5- 4- تفاسیر و پیشنهادات.. 100

  5- 5- پیشنهادات پژوهشی.. 101

  5- 6- محدودیتهای پژوهش… 101

  5- 7- ویژگی پژوهش… 102

  5- 8- جمع بندی.. 103

  فهرست اشکال

  شکل 1-1- ساختار تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………… 5
  شکل 2-1- فرایندهای پنج گانه مدیریت تکنولوژی………………………………………………………………………………. 11
  شکل 2-2 طبقه های اصلی عوامل تعیین کننده در موفقیت برون سپاری فناوری اطلاعات……………….. 36
  شکل 2-3 ارتباطات متمم و دوجانبه در موفقیت برون سپاری فناوری اطلاعات………………………………….. 36
  شکل 2-4- مدل مفهومی اکتساب تکنولوژی پیشنهادی………………………………………………………………………. 44
  شکل 3-1- ساختار گزارش تحقیق………………………………………………………………………………………………………… 50
  شکل 3-2- تفاوت ساختاری بین یک سلسله مراتب و شبکه………………………………………………………………… 57
  شکل 3-3- ساختار سلسله مراتبی (a) و شبکه ای (b)………………………………………………………………………… 59
  شکل3-4- مدل کلی ساختار ANP برای اکتساب تکنولوژی………………………………………………………………… 64
  شکل 4-1- مدل کلی تکمیل شده ساختار ANP برای اکتساب تکنولوژی………………………………………….. 71
  شکل 4-2-ارتباط و وابستگی بین معیارها و زیرمعیارها در مدل…………………………………………………………… 74
  شکل 4-3- ساختار سوپرماتریس اولیه(غیرمورون)………………………………………………………………………………… 74
  شکل 5-1- مدل کلی ساختار ANP برای اکتساب تکنولوژی………………………………………………………………. 105

   

  فهرست جداول

  جدول 2-1- ماتریس تکنولوژی های مرتبط بنگاه که شناسایی شده اند……………………………………………… 12
  جدول 2-2- معیارهای اثرگذار بر اکتساب تکنولوژی (1)……………………………………………………………………… 18
  جدول 2-3- معیارهای اثرگذار بر اکتساب تکنولوژی (2)……………………………………………………………………… 19
  جدول 2-4- معیارهای اثرگذار بر اکتساب تکنولوژی(3)……………………………………………………………………….. 21
  جدول 2-5- معیارهای اثرگذار بر اکتساب تکنولوژی (4)……………………………………………………………………… 21
  جدول 2-6- معیارهای اثرگذار بر اکتساب تکنولوژی (5)……………………………………………………………………… 22
  جدول 2-7- موضوعات مرتبط با استراتژی های اکتساب تکنولوژی در حوزه فناوری اطلاعات…………… 24
  جدول2-8- انگیزه های برون سپاری……………………………………………………………………………………………………… 28
  جدول 2-9- ریسک های متداول در برون سپاری فناوری اطلاعات……………………………………………………… 31
  جدول 2-10- قابلیت های مشتریان و تامین کننده……………………………………………………………………………… 37
  جدول 2-11- امیخته قابلیت های مکمل………………………………………………………………………………………………. 38
  جدول 2-12- مروری بر مولفه های اثرگذار بر اکتساب تکنولوژی………………………………………………………… 41
  جدول3-1 حجم جامعه و تعداد خبرگان در هر یک از رده ها………………………………………………………………. 49
  جدول 3-2- طیف پاسخ‌های پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………. 52
  جدول 3-3- پایایی پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………………… 53
  جدول 3-4-میزان تکرار مولفه های تاثیرگذار در بررسی های انجام شده…………………………………………….. 61
  جدول 3-5- خطوط راهنمای کلی برای مقایسه حالت های مختلف اکتساب تکنولوژی……………………… 63
  جدول 4-1- مقایسه دودویی معیارهای اصلی………………………………………………………………………………………… 72
  جدول 4-2- مقایسه دودویی معیارهای اصلی با کنترل زیرمعیار اقتصادی…………………………………………… 73
  جدول 4-3- مقایسه دودویی زیرمعیارهای مربوط به اقتصادی……………………………………………………………… 75
  جدول4-4- تعریف اختصارات زیرمعیارها……………………………………………………………………………………………….. 76
  جدول 4-5- وابستگی های درونی زیرمعیارها به یکدیگر………………………………………………………………………. 77
  جدول 4-6- مقایسه دودویی زیرمعیارهای دارای وابستگی متقابل با زیرمعیار عام بودن تکنولوژی…….. 78
  جدول 4-7-ماتریس W33 ……………………………………………………………………………………………………………………… 79
  جدول 4-8- ماتریس ارزیابی روش مناسب استراتژی اکتساب تکنولوژی شرکت برید سامانه نوین 80
  جدول 4-9- مقایسه دودویی ارجحیت گزینه ها در ارتباط با زیرمعیار هزینه تکنولوژی……………………… 81
  جدول 4-10- مقایسه دودویی خوشه ها………………………………………………………………………………………………… 82
  جدول 4-11- ماتریس خوشه ای اولیه…………………………………………………………………………………………………… 82
  جدول 4-12- سوپرماتریس ناموزون………………………………………………………………………………………………………. 84
  جدول 4-13- سوپر ماتریس موزون……………………………………………………………………………………………………….. 85
  جدول 4-14- سوپرماتریس حد……………………………………………………………………………………………………………… 86
  جدول 4-15- محاسبه شاخص مطلوبیت (Di) استراتژی های اکتساب تکنولوژی و تعیین رتبه آن…… 88
  جدول 4-16- توزیع سنی پاسخ­دهندگان………………………………………………………………………………………………. 89
  جدول 4-17- توزیع بر اساس سابقه کار پاسخ­دهندگان……………………………………………………………………….. 89
  جدول 4-18- توزیع بر اساس میزان تحصیلات پاسخ­دهندگان…………………………………………………………….. 90
  جدول 4-19- توزیع بر اساس سمت پاسخ­دهندگان……………………………………………………………………………… 90
  جدول 5-1- درجه بندی معیارهای اثرگذار در اکتساب تکنولوژی……………………………………………………….. 95
  جدول 5-2- معیارها و زیرمعیارهای موثر بر اکتساب تکنولوژی……………………………………………………………. 96
  جدول 5-3- اختصارات معیارهای اثرگذاردر اکتساب تکنولوژی……………………………………………………………. 97
  جدول 5-4- وابستگی درونی زیرمعیارها به یکدیگر………………………………………………………………………………. 98
  جدول 5-5- الویت بندی نهایی استراتژی های اکتساب تکنولوژی……………………………………………………….. 99
  جدول 5-6- معیارها و زیرمعیارهای اصلی موثر بر اکتساب تکنولوژی………………………………………………….. 103
  جدول 5-7- الویت بندی نهایی استراتژی های اکتساب تکنولوژی

  برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

    انتشار : ۱۵ تیر ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 503
  آموزش افزایش سایز آلت تناسلی بدون دارو و دستگاه

  آموزش افزایش سایز آلت تناسلی بدون دارو و دستگاه

  اگر واقعا می خواهید با مشکلات جنسیتان به کلی خدا حافظی کنید لطفا مطالب زیر را با دقت بخوانید...! در اين سايت روشي را به شما معرفي مي كنيم براي بزرگ كردن آلت تناسلي كه نتايج فوق العاده اي براي شما در بر خواهد داشت،كه خودتان هم باور نمي كنيد: . . . 1-افزايش طول و ضخامت به ...

  کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

  کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

  کسب درآمد 300/000تومان در 60 دقیقه آپدیت مهرماه 97 نکته: دوستان عزیز یکی از سوالاتی که خیلی از کاربران میپرسند اینه که آیا پکیج شما همون پکیجی هستش که تو اینترنت زده (کسب درآمد ۳۰۰ هزار در 30 دقیقه ) ؟! نخیر ، اون (پکیج کسب درآمد ۳۰۰،۰۰۰ در ۳۰ دقیقه ) به شما باینری آپشن و فارکس ...

  پکیج بهترین برنامه های ردیابی و کنترل همسر و

  پکیج بهترین برنامه های ردیابی و کنترل همسر و

  کاملترین پکیج برنامه های ردیابی و کنترل گوشی همسر و فرزند + آموزش برنامه های پکیج: آموزش ردیابی گوشی سرقت شده بدون نصب برنامه برنامه اندروید ردیابی با ارسال پیامک و بدون نیاز به فعال بودن GPS برنامه اندروید کنترل کامل گوشی و دریافت پیامک ها و تماس ها و ...

  کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

  کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

  پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید 15 اردیبهشت 1397 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای ...

  کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

  کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

  این محصول آپدیت شد تاریخ 1397/05/26 اضافه شدن ویدیوی جدید بسم الله الرحمن الرحیم کسب درآمد اینترنتی سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم ...

  كسب درآمد اينترنتي روزانه حداقل ١٣٠ هزار تومان

  كسب درآمد اينترنتي روزانه حداقل ١٣٠ هزار تومان

  سلام دوست خوبم اگه از زندگي و كارت رضايت نداري.. اگه از وضعيت روحي و بي پولي خسته شدي.. اگه احساس ميكني هميشه تو تمامي كارها بازنده اي و اعتماد به نفس پاييني داري.. اگه ميخواي يك فعاليت جديد رو شروع كني .. و يا حتي ميخواي وضعيت زندگيتو بهتر و بهتر كني و جاذب ثروت و موفقيت ...

  افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

  افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

  بلند قامت بودن یک امتیاز بزرگ برای شماست! سلام بیتا بیات هستم کارشناس فیزیولوژی ورزشی،لازم دانستم قبل از این که شما با روش گرو تالر داینامیک آشنا شوید چند تا نکته رو صادقانه خدمتتان عرض کنم همانطور که تو اینستاگرام(khosh.andam@)نوشتم خیلی اتفاقی با این متد آشنا ...

  حیرت انگیزترین پکیج کسب درامد

  حیرت انگیزترین پکیج کسب درامد

  ((به نام امید ناامیدان)) *مژده* دوستان گرامی با توجه به رضایت شما از این پکیج و رسیدن شما به درامد های بالا قیمت این پکیج افزایش یافت. تیم ما تا رسیدن شما به درامد 5/000/000 تومانی در روز با شما خواهد بود. پس با ایمیل و تلگرام تیم ما در ارتباط باشید و درصورت عدم رضایت پس از خرید مبلغ به ...

  تجربه شخصی من در درمان زود انزالی (انزال زودرس) در

  من همه روش های درمان زودانزالی را تجربه کردم و شرح تجربه های خودم را در سایت به طور مفصل درج کرده ام تا اینکه در نهایت روش درمان قطعی زودانزالی را پیدا کردمروشی که نه تنها به طور کامل این مشکل را حل کرد بلکه طعم واقعی لذت رابطه جنسی را به من چشاند و از آن موقع بود که فهمیدم ...

  اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

  اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

  -اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه راهنما در هر بخش، با قیمتی کم در ...

  نسخه ویژه برنامه اد ممبر بی نهایت

  نسخه ویژه برنامه اد ممبر بی نهایت

  با سلام خدمت تمام عزیزانی که از سایت فروشگاهی کافه فایل دیدن میکنند اول دوستان میخواستم قبل از فروش بسته ادد ممبر تلگرام یک توضیحی رو براتون بدم : جدیدا در بین برخی از سایت ها متاسفانه شاهد فروش این بسته هستیم اما این دوستان با بداخلاقی هایی که دارند نمیخواهند اطلاع بدن که ...

  ردیابی افراد بدون نیاز به نصب نرم افزار+ردیاب

  ردیابی افراد بدون نیاز به نصب نرم افزار+ردیاب

  معرفی نرم افزار: ردیابی افراد در تلگرام+شناسایی آدرس محل سکونت + شماره یاب این ردیاب کاملا قانونی و مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.و هیچ گونه هک کردن و یا رفتن به اطلاعات شخصی طرف در کار نبوده و تمام آموزشها مطابق با قوانین جمهوری اسلامی میباشد،و هیچ گونه ورود ...

  نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

  نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

  شاه نعمت‌الله ولی نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی پر فروشترین کتاب نسخه خطی با بیش از 2000000 فروش تا کنون جهت سفارش بر روی لینک زیر کلیک نمائید . ...

  آموزش رایگان کسب درآمد از سایت الیمپ

  آموزش رایگان کسب درآمد از سایت الیمپ

  خیلی از دوستان سوال پرسیدن در مورد نحوه ثبت نام که ما در ویدیو زیر تمام موارد را آموزش دادیم در ویدیو زیر در مورد نحوه ثبت نام در سایت الیمپ و آشنایی با تمام اجزای مهم سایت الیمپ توضیح دادیم . برای رفتن به سایت الیمپ کلیک کنید برای شناخت کار با اندیکاتور ...

  کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

  کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

  این روزها با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی کشور، کسب درآمد برای خیلی از افراد جامعه بسیار دشوار است. بسیاری از افراد به امید اینکه در آینده بتوانند یک شغل کارمندی داشته باشند به سختی درس می خوانند و عده ای دیگر که نتوانند درس بخوانند نیز راه های دیگری را انتخاب می کنند. ...

  دانلود رایگان کتاب رستاخیز مردگان العضیف pdf نسخه

  دانلود رایگان کتاب رستاخیز مردگان العضیف pdf نسخه

  معرفی کتاب:رستاخیز مردگان العضیف ترجمه شده نسخه فارسی عربی وانگلیسی (رستاخیز مردگان العضیف)کتاب نکرونومیکون ( آخرت مردگان ) و یا کتاب دیوانه کننده القابی است که روی این کتاب نهاده اند.!! نام دیگرش ولی الضعیف است..!! مؤلف اصلی این کتاب فردی بدوی اهل شام به نام عبدل ال حضرت در سال ...

  تایپ در منزل با درآمد عالی

  تایپ در منزل با درآمد عالی

  پکیج عالی تایپ و ترجمه ی متون در منزل با درآمد بالا اگر دانشجو هستید و دنبال کار در منزل با پورسانت عالی هستید. اگر دنبال کارهایی از قبیل تایپ و ترجمه در منزل هستید. دیگر نگران بیکاری نباشید بهترین پکیج تایپ و ترجمه ی متون با ...

  کسب درآمد از اینترنت روزانه 150هزارتومان صددرصد

  کسب درآمد از اینترنت روزانه 150هزارتومان صددرصد

  بسم الله الرحمن الرحیم نکته مهم:قبل از هر گونه سوال از همکاران و پشتیبانی،این متن را تا انتها مطالعه کنید.مطمئنا به سوالات شما راجع به این روش ها تا انتهای متن پاسخ داده شده است. با سلام خدمت شما دوستان عزیز ممنونم که این فرصت را به من دادید تا محصول سال ها تلاش خود را به ...

  دانلود رایگان کتاب روان درمانی اگزیستانسیال

  دانلود رایگان کتاب روان درمانی اگزیستانسیال

  معرفی کتاب:(روان درمانی اگزیستانسیال فارسی) روان درمانی اگزیستانسیال گونه ای روان درمانی پرکار یا پویه نگر است. پویا اصطلاحی ست که در حیطه ی بهداشت روان به چهره روان پویه شناسی بسیار بهره گیری می شود؛ و اگر کسی بخواهد یگانه از اساسی ترین ویژگی های رویکرد اگزیستانسیال را ...

  فعالسازی ربات کهن کتاب

  فعالسازی ربات کهن کتاب

  درود همراهان گرامی ربات کهن کتاب به دلیل اینکه کتاب های زیادی در آن قرار دارد برای ما هزینه هایی دارد نظیر فعالسازی سرور ربات ، حجم زیاد کتاب ها ، محدودیت های دانلود و... مجبوریم از کاربران هزینه ای به مبلغ هشت هزار تومان دریافت شود برای نگهداری سرور ربات و... با ...

  دانلود کتاب نایاب مادرکافی جوفراست در مورد

  دانلود کتاب نایاب مادرکافی جوفراست در مورد

  مادر احسان از دستش کلافه شده است. احسان ۱۰ سال دارد و در کلاس چهارم ابتدایی تحصیل می‌کند. او گاهی اوقات رفتارهای بد و پرخاشگرانه‌ای از خود نشان می‌دهد. احسان وقتی عصبانی می‌شود همه چیز را به هم می‌ریزد؛ از کوسن‌های مبل که به اطراف پرتاب می‌شود بگیرید تا کاغذ ...

  دانلود رایگان کتاب رستاخیز مردگان العضیف pdf نسخه

  دانلود رایگان کتاب رستاخیز مردگان العضیف pdf نسخه

  معرفی کتاب:رستاخیز مردگان العضیف ترجمه شده نسخه فارسی عربی وانگلیسی (رستاخیز مردگان العضیف)کتاب نکرونومیکون ( آخرت مردگان ) و یا کتاب دیوانه کننده القابی است که روی این کتاب نهاده اند.!! نام دیگرش ولی الضعیف است..!! مؤلف اصلی این کتاب فردی بدوی اهل شام به نام عبدل ال حضرت در سال ...

  دانلود کتاب زمینه ی روانشناسی هیلگارد- تالیف

  دانلود کتاب زمینه ی روانشناسی هیلگارد- تالیف

  دانلود کتاب زمینه ی روانشناسی هیلگارد تالیف ریتا اتکینسون و ریچارد اتکینسون ترجمه محمد تقی براهنی و بهروز بیرشک منبع آزمون ارشد روانشناسی شامل 716 صفحه در قالب فایل pdf ...

  اندیکاتور R & S جهت کسب درآمد از سایت الیمپ

  اندیکاتور R & S جهت کسب درآمد از سایت الیمپ

  سایت الیمپ از دو قسمت تشکیل شده ( باینری آپشن و فارکس ) خیلی از دوستان سوال پرسیدن در مورد نحوه ثبت نام که ما در ویدیو زیر تمام موارد را آموزش دادیم در ویدیو زیر در مورد نحوه ثبت نام در سایت الیمپ و آشنایی با تمام اجزای مهم سایت الیمپ توضیح دادیم . برای رفتن به ...

  آموزش تله کینزی در دو روز

  آموزش تله کینزی در دو روز

  فقط در 2 روز...! توضیحات کم و مختصر نشانه نا کار آمد بودن مجموعه آموزشی نیست! با سلام. در این کتاب آموزش کامل تله کینزی را بصورت خیلی ساده و روان در اختیار شما قرار دادیم که هرکسی حتی در مبتدی ترین سطح میتواند تله کینزی را در کمترین زمان ممکن یاد بگیرد. آموزش هایی که داده شده ...

  دانلود نسخه کامل کارتون پوکویو - دوبله فارسی

  دانلود نسخه کامل کارتون پوکویو - دوبله فارسی

  پوکویو (اسپانیایی: Pocoyó) نام یک مجموعهٔ تلویزیونی کارتونی اسپانیایی-بریتانیایی است که ویژه کودکانِ پیش‌دبستانی ساخته شده است و خالق آن «گی‌یرمو گارسیا کارسی»، «کُلمن لوپز»، «لوئیس گایه‌گو» و «دیوید کانتویا» هستند. تاکنون دو فصل از این مجموعه ...

  گنج نامه احمد وزیر وگنج نامه شیخ بهایی(کامل)

  گنج نامه احمد وزیر وگنج نامه شیخ بهایی(کامل)

  گنج نامه احمد وزیر وگنج نامه شیخ بهایی(کامل) کتاب ارزشمند ونایاب گنج نامه شیخ بهایی واحمد وزیر دانلود کتاب نسخه نامه احمد وزیری (گنجنامه شیخ بهایی) با ۲۱۰۲ سند و نسخه معتبر نسخه نامه احمد وزیرکتابی جهت کاوش وتحقیق و پژوهش در علم گنج پژوهی برای محققین ...

  سوال عملی Excel با جواب

  سوال عملی Excel با جواب

  دانلود نمونه سوال عملی اکسل همراه با جواب تشریحی تعداد فایل فشرده : 2 نوع فایل : Zip ...

  دریافت فایل : سوال عملی Excel با جواب
  دانلود رایگان کتاب زمینه روانشناسی هیلگارد (متن

  دانلود رایگان کتاب زمینه روانشناسی هیلگارد (متن

  معرفی کتاب:زمینه روانشناسی هیلگارد (متن کامل) نويسنده:اتکینسون مترجم:دکتر براهنی فرمت کتاب:پی دی افpdf(کیفیت عالی) زبان کتاب:فارسی سفارش کتاب(pdf,چاپی)و پشتیبانی تلگرام:09103894814 ...

  دانلود فیلم آموزش ویدئویی نرم افزار حسابداری هلو

  دانلود فیلم آموزش ویدئویی نرم افزار حسابداری هلو

  کاملترین مجموعه فیلم و کتاب و پاورپوینت آموزش ویدئویی نرم افزار هلو در اینترنت زمان کل فیلم ها : 5 ساعت نوع فایل : ویدئویی کیفیت HD تعداد : 106 فایل ویدئویی قابل پخش در موبایل ، کامپیوتر یا دستگاه های پخش ویدئو به علاوه آموزش پاورپوینت هلو و کتاب آموزش هلو ...  تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "" می باشد