تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت


اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

پرفروش ترین ها

  پر فروش ترین های فورکیا


  پر بازدید ترین های فورکیا

  پیوند ها

  آمار بازدید

  • بازدید امروز : 32
  • بازدید دیروز : 123
  • بازدید کل : 43423

  پایان نامه بررسی استراتژی های مختلف اکتساب تکنولوژی و الویت بندی آن ها با استفاده از تکنیک ANP در سازمان ها: مورد مطالعاتی در شرکت برید سامانه نوین


  دانشگاه علوم اقتصادی

  دانشکده مدیریت نهادهای اقتصادی

  پایان نامه کارشناسی ارشد رشته MBA

  گرایش مدیریت تکنولوژی

  بررسی استراتژی های مختلف اکتساب تکنولوژی و الویت بندی آن ها با استفاده از تکنیک ANP در سازمان ها: مورد مطالعاتی در شرکت برید سامانه نوین

  استاد راهنما:

  دکتر جعفر باقری نژاد

  استاد مشاور:

  دکتر رضا سلامی

  بهمن ماه 1391

  برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

  (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

  تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

  (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

  چکیده:

  امروزه اکثر بنگاه های اقتصادی فناور جهت حضور در عرصه رقابت، در تلاش برای اکتساب تکنولوژی های روز دنیا هستند. با توجه به پیچیدگی های فراوان موجود در انتخاب استراتژی های مناسب تکنولوژی، دغدغه و نگرانی فراوانی برای مدیران و خبرگان بنگاه ها ایجاد شده است. با توجه به مرور ادبیات انجام شده در این پژوهش مشخص گردیده است که مدل کامل و جامعی برای انتخاب استراتژی های مناسب اکتساب تکنولوژی که سازگار با تمامی سازمان ها باشد، وجود ندارد. لذا در این پژوهش ابتدا به بررسی استراتژی ها مختلف اکتساب تکنولوژی پرداخته شد و سپس معیارهای اثرگذار بر اکتساب تکنولوژی استخراج گردید. در این پژوهش سه معیار کلی برای اکتساب تکنولوژی در نظر گرفته شده است که عبارتند از: فنی، اقتصادی، محیطی. این معیارها اثرات خود را بر انتخاب استراتژی مناسب اکتساب تکنولوژی از طریق زیرمعیارها(شاخص ها) که در هر کدام از آن ها وجود دارند اعمال می کنند. در مدل استفاده شده در این پژوهش در معیار اقتصادی، 4 زیرمعیار، در معیار فنی، 5 زیرمعیار و در معیار محیطی، 6 زیر معیار وجود دارد. با توجه به طبیعت مساله مشخص گردید که ساختار شبکه ای موجود در این پژوهش را می توان با استفاده از تکنیک ANP ساختاردهی نمود. مدل ارائه شده در این پژوهش در یکی از شرکت های فعال نرم افزاری در سطح کشور مورد سنجش قرار گرفته است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که در این بنگاه، استراتژی ساخت دارای بالاترین مطلوبیت برای اکتساب تکنولوژی جدید در این بنگاه است. سپس استراتژی ساخت یا خرید و در نهایت استراتژی خرید، برای این بنگاه مناسب است.

  واژگان کلیدی: استراتژی اکتساب تکنولوژی، مدل مفهومی مبتنی برANP، عوامل اثرگذار در اکتساب تکنولوژی

  فهرست مطالب

  فصل اول:

  1- کلیات تحقیق.. 1

  1- 1 مقدمه. 2

  1- 2 بیان مسأله و اهمیت آن. 2

  1- 3- سوابق تحقیق.. 3

  1- 4- اهداف تحقیق.. 4

  1- 4- 1- هدف اصلی تحقیق.. 4

  1- 4- 2- اهداف فرعی تحقیق.. 4

  1- 5- روش شناسی تحقیق.. 4

  1- 5- 1- روشهای گردآوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات و داده ها 6

  1- 5- 2- جامعه آماری، روش نمونه گیری، حجم نمونه. 7

  1- 6- الگوی مفهومی و فرضیه های تحقیق.. 8

  1- 7- تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی طرح. 8

  فصل دوم:

  2- مرور ادبیات.. 9

  2- 1- مقدمه. 10

  2- 2 فرایندهای پنج گانه مدیریت تکنولوژی.. 10

  2- 2- 1 کشف و شناسایی تکنولوژی های مرتبط.. 11

  2- 2- 2- انتخاب تکنولوژی های مورد نیاز بنگاه 13

  2- 2- 3- اکتساب تکنولوژی.. 13

  2- 2- 4- فرایند بکارگیری تکنولوژی.. 14

  2- 2- 5- فرایند حفاظت از تکنولوژی.. 14

  2- 3- استراتژی های اکتساب تکنولوژی.. 15

  2- 4- شناسایی معیارهای اثرگذار بر اکتساب تکنولوژی.. 16

  -5-2 جوانب مختلف استراتژی های اکتساب حوزه فناوری اطلاعات.. 23

  2- 6- عوامل موثر در برون سپاری فناوری اطلاعات در حوزه اکتساب تکنولوژی.. 24

  2- 7- سوالات کلیدی در برون سپاری فناوری اطلاعات.. 27

  1-7-2 اهداف استراتژیک حامیان برون سپاری در فناوری اطلاعات.. 27

  2- 7- 2- الزامات استراتژیک فناوری اطلاعات در برون سپاری.. 28

  2- 7- 3- بینشی برای مجریان. 29

  2- 7- 4- ریسک های برون سپاری در اکتساب تکنولوژی در حوزه فناوری اطلاعات.. 29

  2- 7- 5- عوامل تعیین کننده موفقیت در برون سپاری فناوری اطلاعات.. 31

  2- 7- 6- قابلیت های مشتریان و تامین کنندگان. 35

  2- 8- منبع یابی های مختلف: برون سپاری بیرونی، تدارک خدمات کاربردی و برون سپاری فرایندهای کسب و کار 37

  2- 8- 1- برون سپاری بیرونی.. 37

  2- 8- 2- تدارک خدمات کاربردی.. 38

  2- 8- 3- برون سپاری فرایندهای کسب و کار 40

  2- 9- جمع بندی مرور ادبیات.. 41

  2- 10- مدل مفهومی استخراج شده از مرور ادبیات.. 44

  2- 11- جمع بندی.. 45

  فصل سوم:

  -3روش شناسی تحقیق.. 46

  1-3 مقدمه. 47

  3-2 روش شناسی تحقیق.. 47

  3- 3- جامعه آماری و نمونه پژوهش… 48

  3- 3- 1- قلمرو مکانی.. 49

  3- 3- 2- قلمرو زمانی.. 50

  4-3 مراحل انجام تحقیق.. 50

  5-3 نحوه گرد آوری داده ها 51

  3- 6- روش تجزیه و تحلیل داده ها 51

  3- 7- تشریح پرسشنامه تحقیق.. 52

  3- 8- روایی و پایایی ابزار پژوهش… 52

  3- 8- 1- پایایی پرسشنامه. 53

  3- 8- 2- روایی پرسشنامه. 54

  3- 9- فرایند تحلیل شبکه ای (ANP) 55

  3- 9- 1- فرایند تحلیل شبکه ای (ANP) و مراحل آن. 56

  3- 9- 2- ساخت مدل و تبدیل مساله/موضوع به یک ساختار شبکه ای.. 57

  3- 9- 3- تشکیل ماتریس مقایسه دودویی و تعیین بردارهای الویت.. 58

  3- 9- 4- تشکیل سوپرماتریس و تبدیل آن به سوپرماتریس حد. 58

  3- 9- 5- انتخاب گزینه برتر. 60

  3- 10- مدل سازی مساله این پژوهش… 60

  3- 11- اعتبارسنجی مدل. 65

  3- 12- جمع بندی.. 65

  فصل چهارم:

  -4تجزیه و تحلیل داده‌ها 66

  1-4 مقدمه. 67

  4- 2- معرفی شرکت برید سامانه نوین و تعریف صورت مساله. 67

  4- 3- تبیین مدل/الگوی انتخاب(تعیین الویت) استراتژی های مناسب اکتساب تکنولوژی برای شرکت برید سامانه نوین( ساخت مدل و تبدیل مساله به ساختار شبکه ای) 69

  4- 4- انتخاب استراتژی مناسب اکتساب تکنولوژی.. 87

  4- 5- آمار توصیفی.. 89

  4- 6- جمع بندی.. 91

  فصل پنجم:

  5- نتیجه گیری و پیشنهادات.. 92

  5- 1- مقدمه. 93

  5- 2- سوالات تحقیق.. 94

  5- 3- سازگاری یافته ها با تحقیقات پیشین.. 99

  5- 4- تفاسیر و پیشنهادات.. 100

  5- 5- پیشنهادات پژوهشی.. 101

  5- 6- محدودیتهای پژوهش… 101

  5- 7- ویژگی پژوهش… 102

  5- 8- جمع بندی.. 103

  فهرست اشکال

  شکل 1-1- ساختار تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………… 5
  شکل 2-1- فرایندهای پنج گانه مدیریت تکنولوژی………………………………………………………………………………. 11
  شکل 2-2 طبقه های اصلی عوامل تعیین کننده در موفقیت برون سپاری فناوری اطلاعات……………….. 36
  شکل 2-3 ارتباطات متمم و دوجانبه در موفقیت برون سپاری فناوری اطلاعات………………………………….. 36
  شکل 2-4- مدل مفهومی اکتساب تکنولوژی پیشنهادی………………………………………………………………………. 44
  شکل 3-1- ساختار گزارش تحقیق………………………………………………………………………………………………………… 50
  شکل 3-2- تفاوت ساختاری بین یک سلسله مراتب و شبکه………………………………………………………………… 57
  شکل 3-3- ساختار سلسله مراتبی (a) و شبکه ای (b)………………………………………………………………………… 59
  شکل3-4- مدل کلی ساختار ANP برای اکتساب تکنولوژی………………………………………………………………… 64
  شکل 4-1- مدل کلی تکمیل شده ساختار ANP برای اکتساب تکنولوژی………………………………………….. 71
  شکل 4-2-ارتباط و وابستگی بین معیارها و زیرمعیارها در مدل…………………………………………………………… 74
  شکل 4-3- ساختار سوپرماتریس اولیه(غیرمورون)………………………………………………………………………………… 74
  شکل 5-1- مدل کلی ساختار ANP برای اکتساب تکنولوژی………………………………………………………………. 105

   

  فهرست جداول

  جدول 2-1- ماتریس تکنولوژی های مرتبط بنگاه که شناسایی شده اند……………………………………………… 12
  جدول 2-2- معیارهای اثرگذار بر اکتساب تکنولوژی (1)……………………………………………………………………… 18
  جدول 2-3- معیارهای اثرگذار بر اکتساب تکنولوژی (2)……………………………………………………………………… 19
  جدول 2-4- معیارهای اثرگذار بر اکتساب تکنولوژی(3)……………………………………………………………………….. 21
  جدول 2-5- معیارهای اثرگذار بر اکتساب تکنولوژی (4)……………………………………………………………………… 21
  جدول 2-6- معیارهای اثرگذار بر اکتساب تکنولوژی (5)……………………………………………………………………… 22
  جدول 2-7- موضوعات مرتبط با استراتژی های اکتساب تکنولوژی در حوزه فناوری اطلاعات…………… 24
  جدول2-8- انگیزه های برون سپاری……………………………………………………………………………………………………… 28
  جدول 2-9- ریسک های متداول در برون سپاری فناوری اطلاعات……………………………………………………… 31
  جدول 2-10- قابلیت های مشتریان و تامین کننده……………………………………………………………………………… 37
  جدول 2-11- امیخته قابلیت های مکمل………………………………………………………………………………………………. 38
  جدول 2-12- مروری بر مولفه های اثرگذار بر اکتساب تکنولوژی………………………………………………………… 41
  جدول3-1 حجم جامعه و تعداد خبرگان در هر یک از رده ها………………………………………………………………. 49
  جدول 3-2- طیف پاسخ‌های پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………. 52
  جدول 3-3- پایایی پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………………… 53
  جدول 3-4-میزان تکرار مولفه های تاثیرگذار در بررسی های انجام شده…………………………………………….. 61
  جدول 3-5- خطوط راهنمای کلی برای مقایسه حالت های مختلف اکتساب تکنولوژی……………………… 63
  جدول 4-1- مقایسه دودویی معیارهای اصلی………………………………………………………………………………………… 72
  جدول 4-2- مقایسه دودویی معیارهای اصلی با کنترل زیرمعیار اقتصادی…………………………………………… 73
  جدول 4-3- مقایسه دودویی زیرمعیارهای مربوط به اقتصادی……………………………………………………………… 75
  جدول4-4- تعریف اختصارات زیرمعیارها……………………………………………………………………………………………….. 76
  جدول 4-5- وابستگی های درونی زیرمعیارها به یکدیگر………………………………………………………………………. 77
  جدول 4-6- مقایسه دودویی زیرمعیارهای دارای وابستگی متقابل با زیرمعیار عام بودن تکنولوژی…….. 78
  جدول 4-7-ماتریس W33 ……………………………………………………………………………………………………………………… 79
  جدول 4-8- ماتریس ارزیابی روش مناسب استراتژی اکتساب تکنولوژی شرکت برید سامانه نوین 80
  جدول 4-9- مقایسه دودویی ارجحیت گزینه ها در ارتباط با زیرمعیار هزینه تکنولوژی……………………… 81
  جدول 4-10- مقایسه دودویی خوشه ها………………………………………………………………………………………………… 82
  جدول 4-11- ماتریس خوشه ای اولیه…………………………………………………………………………………………………… 82
  جدول 4-12- سوپرماتریس ناموزون………………………………………………………………………………………………………. 84
  جدول 4-13- سوپر ماتریس موزون……………………………………………………………………………………………………….. 85
  جدول 4-14- سوپرماتریس حد……………………………………………………………………………………………………………… 86
  جدول 4-15- محاسبه شاخص مطلوبیت (Di) استراتژی های اکتساب تکنولوژی و تعیین رتبه آن…… 88
  جدول 4-16- توزیع سنی پاسخ­دهندگان………………………………………………………………………………………………. 89
  جدول 4-17- توزیع بر اساس سابقه کار پاسخ­دهندگان……………………………………………………………………….. 89
  جدول 4-18- توزیع بر اساس میزان تحصیلات پاسخ­دهندگان…………………………………………………………….. 90
  جدول 4-19- توزیع بر اساس سمت پاسخ­دهندگان……………………………………………………………………………… 90
  جدول 5-1- درجه بندی معیارهای اثرگذار در اکتساب تکنولوژی……………………………………………………….. 95
  جدول 5-2- معیارها و زیرمعیارهای موثر بر اکتساب تکنولوژی……………………………………………………………. 96
  جدول 5-3- اختصارات معیارهای اثرگذاردر اکتساب تکنولوژی……………………………………………………………. 97
  جدول 5-4- وابستگی درونی زیرمعیارها به یکدیگر………………………………………………………………………………. 98
  جدول 5-5- الویت بندی نهایی استراتژی های اکتساب تکنولوژی……………………………………………………….. 99
  جدول 5-6- معیارها و زیرمعیارهای اصلی موثر بر اکتساب تکنولوژی………………………………………………….. 103
  جدول 5-7- الویت بندی نهایی استراتژی های اکتساب تکنولوژی

  برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

    انتشار : ۱۵ تیر ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 429
  کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

  کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

  این محصول آپدیت شد تاریخ 1396/11/12 بسم الله الرحمن الرحیم سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم مثلا یک فرد به طور میانگین اگر 12 ساعت کارکند و ...

  کسب درآمد از اینترنت روزی 1/5 میلیون تومان تضمینی

  کسب درآمد از اینترنت روزی 1/5 میلیون تومان تضمینی

  بسم الله الرحمن الرحیم*نکته مهم*لطفا قبل از اینکه به پشتیبانی پیام بدهید و سوال بپرسید ابتدا تمام توضیحات موجود در این صفحه را مطالعه کنید و سوالات متداول و دیدگاه های کاربران به همراه پاسخ های داده شده را با دقت بخوانید. چون اکثر سوالاتی که شما عزیزان از پشتیبانی میپرسید ...

  ردیابی افراد بدون نیاز به نصب نرم افزار+ردیاب

  ردیابی افراد بدون نیاز به نصب نرم افزار+ردیاب

  معرفی نرم افزار: ردیابی افراد در تلگرام+شناسایی آدرس محل سکونت + شماره یاب این ردیاب کاملا قانونی و مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.و هیچ گونه هک کردن و یا رفتن به اطلاعات شخصی طرف در کار نبوده و تمام آموزشها مطابق با قوانین جمهوری اسلامی میباشد،و هیچ گونه ورود ...

  کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

  کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

  پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید3 دی1396 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای شناسایی ...

  افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

  افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

  بلند قامت بودن یک امتیاز بزرگ برای شماست! سلام بیتا بیات هستم کارشناس فیزیولوژی ورزشی،لازم دانستم قبل از این که شما با روش گرو تالر داینامیک آشنا شوید چند تا نکته رو صادقانه خدمتتان عرض کنم همانطور که تو اینستاگرام(khosh.andam@)نوشتم خیلی اتفاقی با این متد آشنا ...

  کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

  کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

  کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم قبل از هر چیزی اجازه دهید به این نکته اشاره کنم که هنگام خرید کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم، دقت کنید شماره ی تماس مسئول و پشتیبان فروش درج شده باشد در غیر اینصورت آن خرید قابل اطمینان نیست. متاسفانه بعضی افراد با کپی تبلیغات کتاب ...

  گنج نامه احمد وزیر وگنج نامه شیخ بهایی(کامل)

  گنج نامه احمد وزیر وگنج نامه شیخ بهایی(کامل)

  کتاب ارزشمند ونایاب گنج نامه شیخ بهایی واحمد وزیر دانلود کتاب نسخه نامه احمد وزیری (گنجنامه شیخ بهایی) با ۲۱۰۲ سند و نسخه معتبر نسخه نامه احمد وزیرکتابی جهت کاوش وتحقیق و پژوهش در علم گنج پژوهی برای محققین این علوم کهن شامل ۲۰۷ صفحه و بابیش از هزاران سند ...

  اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

  اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

  -اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) فیک کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه راهنما در هر بخش، با قیمتی ...

  دانلود طرح جابر اول دبستان حیوانات اهلی به همراه

  دانلود طرح جابر اول دبستان حیوانات اهلی به همراه

  دانلود طرح جابر اول دبستان حیوانات اهلی به همراه دفتر کارنما در قالب ورد و قابل ویرایش تهیه شده توسط تیم تخصصی همشاگردی سلام. این محصول با نام دانلود طرح جابر اول دبستان حیوانات اهلی به همراه دفتر کارنما کاملترین نمونه طرح جابر در این رابطه در فضای مجازی است که در اختیار شما ...

  جزوه دست نویس تاریخ ادبیات

  جزوه دست نویس تاریخ ادبیات

  جزوه دست نویس تاریخ ادبیات عمومی.کل نکته های تاریخ ادبیات جمع اوری شده.توسط رتبه ۲۱ سراسری که واسه خودش نکته برداری کرده.بسیار بسیار ارزشمند.پیشنهاد میکنم این جزوه رو از دست ندهید.واسه کنکور همین جزوه دست نویس رو بخونید کافیه. ...

  درمان قطعی و همیشگی زود انزالی (بدون بازگشت)

  چطور درمان قطعی زودانزالی را پیدا کردم سرانجام علت اصلی زود انزالی کشف شد درمان زود انزالی به دور از هیاهوی تبلیغات ؛ مطلبی که میخوانید تبلیغات نیست لطفاً تا آخر با دقت بخوانید چون مطمئنیم هم شگفت زده خواهید شد هم به نتیجه خواهید رسید باز هم تأکید میکنم ...

  دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

  دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

  محتوای این مجموعه کامل آموزش خوشنویسی: 1- آموزش خوشنویسی با خودکار 2-سرمشق های خوشنویسی 3- آموزش خط تحریری 4-آداب خوش نویسی فايده اول خوشنويسی: كه روحي و دروني است ٬رويت خط زيبا موجب بهجت روحي و حظ معنوي مي شود و البته بهره معنوي خوشنويس مضاعف و مبتدا است و آثار و بركاتي ...

  طرح جابر کلاس ششم ابتدایی پوسیدگی دندان به همراه

  طرح جابر کلاس ششم ابتدایی پوسیدگی دندان به همراه

  طرح جابر کلاس ششم ابتدایی پوسیدگی دندان به همراه دفتر کارنما در قالب ورد و قابل ویرایش تهیه شده توسط تیم تخصصی همشاگردی سلام. این محصول با نام طرح جابر کلاس ششم ابتدایی پوسیدگی دندان به همراه دفتر کارنما کاملترین نمونه طرح جابر در این رابطه در فضای مجازی است که در اختیار شما ...

  طرح جابر پایه سوم دبستان ابر ها و انواع آن به

  طرح جابر پایه سوم دبستان ابر ها و انواع آن به

  طرح جابر پایه سوم دبستان ابر ها و انواع آن به همراه دفتر کارنما در قالب ورد و قابل ویرایش تهیه شده توسط تیم تخصصی همشاگردی سلام. این محصول با نام طرح جابر پایه سوم دبستان ابر ها و انواع آن به همراه دفتر کارنما کاملترین نمونه طرح جابر در این رابطه در فضای مجازی است که در اختیار ...

  بهترین نمونه طرح جابر چهارم آشنایی با قلب به

  بهترین نمونه طرح جابر چهارم آشنایی با قلب به

  بهترین نمونه طرح جابر چهارم آشنایی با قلب به همراه دفتر کارنما در قالب ورد و قابل ویرایش تهیه شده توسط تیم تخصصی همشاگردی سلام. این محصول با نام بهترین نمونه طرح جابر چهارم آشنایی با قلب به همراه دفتر کارنما کاملترین نمونه طرح جابر در این رابطه در فضای مجازی است که در اختیار ...

  نمونه طرح جابر پنجم ابتدایی چشم انسان به همراه

  نمونه طرح جابر پنجم ابتدایی چشم انسان به همراه

  نمونه طرح جابر پنجم ابتدایی چشم انسان به همراه دفتر کارنما در قالب ورد و قابل ویرایش تهیه شده توسط تیم تخصصی همشاگردی سلام. این محصول با نام نمونه طرح جابر پنجم ابتدایی چشم انسان به همراه دفتر کارنما کاملترین نمونه طرح جابر در این رابطه در فضای مجازی است که در اختیار شما قرار ...

  دانلود رایگان افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

  دانلود رایگان افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

  افزایش قد جذابیت شما را افزون اعتماد بنفس شما را شارژ و امتیازی خواهد شد برای رسیدن به موفقیت _بر اساس مطالعات انجام شده هر اینچ (هر اینچ برابر با دو ونیم سانت است)اضافه قد نتایج زیر را در بر خواهد داشت _افزایش درآمد سالانه به میزان ۵٠٠دلار _افزایش بلندی ...

  دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

  دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

  برای درآمدزایی فوق العاده، فقط توضیحات زیر را تا انتها بخوانید. ما درآمد شما را تضمین می کنیم. واقعا ده میلیون تومن درآمد ماهیانه هیچ چیز خاصی نیست. اینقد واسه خودتون بزرگ و دست نیافتنیش نکنین دوستان من، اگه به ضمیرناخودآگاه خودتون القا کردین که اون بزرگه و شما ...

  نکات ترجمه عربی

  نکات ترجمه عربی

  جزوه کامل نکات ترجمه عربی به همراه ارائه نکات تکنیکی و تستی عالی دیگر برای ترجمه بهانه نیاورید ...

  دریافت فایل : نکات ترجمه عربی
  نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

  نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

  نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی و بدون نیاز به ارتقا توجه :مشکل امضا با کلید دیباگ دراین نسخه کاملا رفع شده و برنامه ها به بازار ارسال می شوند اگر به این مشکل برخوردید ما 10برابر پولتان را پس میدهیم. این نرم افزار بر روی اندروید قابل نصب میباشد 100% مورد تایید ...

  نمونه طرح جابر کلاس پنجم شکل گیری رنگین کمان ها

  نمونه طرح جابر کلاس پنجم شکل گیری رنگین کمان ها

  نمونه طرح جابر کلاس پنجم شکل گیری رنگین کمان ها به همراه دفتر کارنما در قالب ورد و قابل ویرایش تهیه شده توسط تیم تخصصی همشاگردی سلام. این محصول با نام نمونه طرح جابر کلاس پنجم شکل گیری رنگین کمان ها به همراه دفتر کارنما کاملترین نمونه طرح جابر در این رابطه در فضای مجازی است که ...

  دانلود کتاب الگوهای شمعی ژاپنی استیو نیسون

  دانلود کتاب الگوهای شمعی ژاپنی استیو نیسون

  راهنمای معاصر از شیوه سرمایه گذاری کهن شرق دور آیا مایلید سیستمی در تحلیل تکنیکال را که عصاره قرن‌ها کار مداوم است بیاموزید؟ سیستمی که انعطاف‌پذیری آن به حدی است که می‌توان آنرا با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال آمیخت؟ سیستمی قدرتمند که استفاده از آن، لذت وافری را به ...

  کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

  کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

  کسب درآمد 300/000تومان در 60 دقیقه فقط کافیست 5دقیقه متن زیر را بخوانید تا با ارزش میلیونی این پکیج آشناشوید. اولین پکیج 100% تضمینی اشتغازایی در ایران با این پکیج استثنایی که میلیونی ارزش دارد، شما میتوانید به صورت کاملا تضمینی از شر بیکاری خلاص شوید. و ما به شما قول میدهیم ...

  تجربه شخصی من در درمان زود انزالی (انزال زودرس) در

  من همه روش های درمان زودانزالی را تجربه کردم و شرح تجربه های خودم را در سایت به طور مفصل درج کرده ام تا اینکه در نهایت روش درمان قطعی زودانزالی را پیدا کردمروشی که نه تنها به طور کامل این مشکل را حل کرد بلکه طعم واقعی لذت رابطه جنسی را به من چشاند و از آن موقع بود که فهمیدم ...

  دانلود کتاب حقوق ثبت (اسناد و املاک) - غلامرضا

  دانلود کتاب حقوق ثبت (اسناد و املاک) - غلامرضا

  دانلود کتاب حقوق ثبت (اسناد و املاک) غلامرضا شهری منبع رشته حقوق دانشگاه پیام نور شامل 238 صفحه pdf ...

  نمونه سوالات آزمون موسسه امام خمینی (ره)

  نمونه سوالات آزمون موسسه امام خمینی (ره)

  مجموعه ای از کاملترین نمونه سوالات آزمون موسسه امام خمینی که با فرمت pdf ذخیره شده است را برای شرکت کنندگان عزیز این آزمون آماده دانلود نمودیم.همانطور که میدانید برای شرکت در هر آزمونی مرور سوالات آزمون های دوره های گذشته میتواند نقش بسزایی در قبولی شما در آزمون داشته باشد با ...

  کسب درآمد 600 هزار تومان در کمتر از 60 دقیقه

  کسب درآمد 600 هزار تومان در کمتر از 60 دقیقه

  سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم مثلا یک فرد به طور میانگین اگر 12 ساعت کارکند و شیفت هم باشد میتواند در روز 40000 تومان درآمد کسب کند که خوب بد ...

  آموزش رایگان کسب درآمد از سایت الیمپ

  آموزش رایگان کسب درآمد از سایت الیمپ

  برای رفتن به سایت الیمپ کلیک کنید برای شناخت کار با اندیکاتور binary و کسب درآمد از سایت الیمپ ما ویدیو های اموزشی برای شما تهیه کردیم تا دوستان از صفر تا صد با این روش کار آشنا شوند مراحلی که شما یاد خواهید گرفت .. آموزش ثبت نام در سایت الیمپ و وب مانی - آموزش شارژ ...

  تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

  تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

  برنامه تماس و ارسال پیام رایگان به دیگران با شماره ناشناس به صورت کاملا رایگان بدون نیاز به روت اگر هدف شما، کسب درآمد می باشد، حتما توصیه می کنیم کانال زیر رو تو تلگرامتون ببینید. لازم نیست عضو کانال بشین. عبارت Miliooni@ رو توی جستجوی تلگرامتون بزنید و روی کانال باز ...

  کسب درآمد در هر 3 دقیقه 5000 تومان

  کسب درآمد در هر 3 دقیقه 5000 تومان

  برای اینکه از همین امروز صاحب کسب و کار میلیونی شوید کافی است فقط چند دقیقه وقت بگذارید و توضیحات زیر را بخوانید. کسب درآمد میلیونی بدون نیاز به اینترنت شما توسط این پکیج می توانید در هر سه دقیقه ۵ هزار تومان درآمد کسب کنید. اگر شما فرد بیکاری هستید ؟ اگر ...  تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "" می باشد