تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت


اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

پرفروش ترین ها

  پر فروش ترین های فورکیا


  پر بازدید ترین های فورکیا

  پیوند ها

  آمار بازدید

  • بازدید امروز : 13
  • بازدید دیروز : 69
  • بازدید کل : 47601

  پایان نامه بررسی استراتژی های مختلف اکتساب تکنولوژی و الویت بندی آن ها با استفاده از تکنیک ANP در سازمان ها: مورد مطالعاتی در شرکت برید سامانه نوین


  دانشگاه علوم اقتصادی

  دانشکده مدیریت نهادهای اقتصادی

  پایان نامه کارشناسی ارشد رشته MBA

  گرایش مدیریت تکنولوژی

  بررسی استراتژی های مختلف اکتساب تکنولوژی و الویت بندی آن ها با استفاده از تکنیک ANP در سازمان ها: مورد مطالعاتی در شرکت برید سامانه نوین

  استاد راهنما:

  دکتر جعفر باقری نژاد

  استاد مشاور:

  دکتر رضا سلامی

  بهمن ماه 1391

  برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

  (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

  تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

  (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

  چکیده:

  امروزه اکثر بنگاه های اقتصادی فناور جهت حضور در عرصه رقابت، در تلاش برای اکتساب تکنولوژی های روز دنیا هستند. با توجه به پیچیدگی های فراوان موجود در انتخاب استراتژی های مناسب تکنولوژی، دغدغه و نگرانی فراوانی برای مدیران و خبرگان بنگاه ها ایجاد شده است. با توجه به مرور ادبیات انجام شده در این پژوهش مشخص گردیده است که مدل کامل و جامعی برای انتخاب استراتژی های مناسب اکتساب تکنولوژی که سازگار با تمامی سازمان ها باشد، وجود ندارد. لذا در این پژوهش ابتدا به بررسی استراتژی ها مختلف اکتساب تکنولوژی پرداخته شد و سپس معیارهای اثرگذار بر اکتساب تکنولوژی استخراج گردید. در این پژوهش سه معیار کلی برای اکتساب تکنولوژی در نظر گرفته شده است که عبارتند از: فنی، اقتصادی، محیطی. این معیارها اثرات خود را بر انتخاب استراتژی مناسب اکتساب تکنولوژی از طریق زیرمعیارها(شاخص ها) که در هر کدام از آن ها وجود دارند اعمال می کنند. در مدل استفاده شده در این پژوهش در معیار اقتصادی، 4 زیرمعیار، در معیار فنی، 5 زیرمعیار و در معیار محیطی، 6 زیر معیار وجود دارد. با توجه به طبیعت مساله مشخص گردید که ساختار شبکه ای موجود در این پژوهش را می توان با استفاده از تکنیک ANP ساختاردهی نمود. مدل ارائه شده در این پژوهش در یکی از شرکت های فعال نرم افزاری در سطح کشور مورد سنجش قرار گرفته است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که در این بنگاه، استراتژی ساخت دارای بالاترین مطلوبیت برای اکتساب تکنولوژی جدید در این بنگاه است. سپس استراتژی ساخت یا خرید و در نهایت استراتژی خرید، برای این بنگاه مناسب است.

  واژگان کلیدی: استراتژی اکتساب تکنولوژی، مدل مفهومی مبتنی برANP، عوامل اثرگذار در اکتساب تکنولوژی

  فهرست مطالب

  فصل اول:

  1- کلیات تحقیق.. 1

  1- 1 مقدمه. 2

  1- 2 بیان مسأله و اهمیت آن. 2

  1- 3- سوابق تحقیق.. 3

  1- 4- اهداف تحقیق.. 4

  1- 4- 1- هدف اصلی تحقیق.. 4

  1- 4- 2- اهداف فرعی تحقیق.. 4

  1- 5- روش شناسی تحقیق.. 4

  1- 5- 1- روشهای گردآوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات و داده ها 6

  1- 5- 2- جامعه آماری، روش نمونه گیری، حجم نمونه. 7

  1- 6- الگوی مفهومی و فرضیه های تحقیق.. 8

  1- 7- تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی طرح. 8

  فصل دوم:

  2- مرور ادبیات.. 9

  2- 1- مقدمه. 10

  2- 2 فرایندهای پنج گانه مدیریت تکنولوژی.. 10

  2- 2- 1 کشف و شناسایی تکنولوژی های مرتبط.. 11

  2- 2- 2- انتخاب تکنولوژی های مورد نیاز بنگاه 13

  2- 2- 3- اکتساب تکنولوژی.. 13

  2- 2- 4- فرایند بکارگیری تکنولوژی.. 14

  2- 2- 5- فرایند حفاظت از تکنولوژی.. 14

  2- 3- استراتژی های اکتساب تکنولوژی.. 15

  2- 4- شناسایی معیارهای اثرگذار بر اکتساب تکنولوژی.. 16

  -5-2 جوانب مختلف استراتژی های اکتساب حوزه فناوری اطلاعات.. 23

  2- 6- عوامل موثر در برون سپاری فناوری اطلاعات در حوزه اکتساب تکنولوژی.. 24

  2- 7- سوالات کلیدی در برون سپاری فناوری اطلاعات.. 27

  1-7-2 اهداف استراتژیک حامیان برون سپاری در فناوری اطلاعات.. 27

  2- 7- 2- الزامات استراتژیک فناوری اطلاعات در برون سپاری.. 28

  2- 7- 3- بینشی برای مجریان. 29

  2- 7- 4- ریسک های برون سپاری در اکتساب تکنولوژی در حوزه فناوری اطلاعات.. 29

  2- 7- 5- عوامل تعیین کننده موفقیت در برون سپاری فناوری اطلاعات.. 31

  2- 7- 6- قابلیت های مشتریان و تامین کنندگان. 35

  2- 8- منبع یابی های مختلف: برون سپاری بیرونی، تدارک خدمات کاربردی و برون سپاری فرایندهای کسب و کار 37

  2- 8- 1- برون سپاری بیرونی.. 37

  2- 8- 2- تدارک خدمات کاربردی.. 38

  2- 8- 3- برون سپاری فرایندهای کسب و کار 40

  2- 9- جمع بندی مرور ادبیات.. 41

  2- 10- مدل مفهومی استخراج شده از مرور ادبیات.. 44

  2- 11- جمع بندی.. 45

  فصل سوم:

  -3روش شناسی تحقیق.. 46

  1-3 مقدمه. 47

  3-2 روش شناسی تحقیق.. 47

  3- 3- جامعه آماری و نمونه پژوهش… 48

  3- 3- 1- قلمرو مکانی.. 49

  3- 3- 2- قلمرو زمانی.. 50

  4-3 مراحل انجام تحقیق.. 50

  5-3 نحوه گرد آوری داده ها 51

  3- 6- روش تجزیه و تحلیل داده ها 51

  3- 7- تشریح پرسشنامه تحقیق.. 52

  3- 8- روایی و پایایی ابزار پژوهش… 52

  3- 8- 1- پایایی پرسشنامه. 53

  3- 8- 2- روایی پرسشنامه. 54

  3- 9- فرایند تحلیل شبکه ای (ANP) 55

  3- 9- 1- فرایند تحلیل شبکه ای (ANP) و مراحل آن. 56

  3- 9- 2- ساخت مدل و تبدیل مساله/موضوع به یک ساختار شبکه ای.. 57

  3- 9- 3- تشکیل ماتریس مقایسه دودویی و تعیین بردارهای الویت.. 58

  3- 9- 4- تشکیل سوپرماتریس و تبدیل آن به سوپرماتریس حد. 58

  3- 9- 5- انتخاب گزینه برتر. 60

  3- 10- مدل سازی مساله این پژوهش… 60

  3- 11- اعتبارسنجی مدل. 65

  3- 12- جمع بندی.. 65

  فصل چهارم:

  -4تجزیه و تحلیل داده‌ها 66

  1-4 مقدمه. 67

  4- 2- معرفی شرکت برید سامانه نوین و تعریف صورت مساله. 67

  4- 3- تبیین مدل/الگوی انتخاب(تعیین الویت) استراتژی های مناسب اکتساب تکنولوژی برای شرکت برید سامانه نوین( ساخت مدل و تبدیل مساله به ساختار شبکه ای) 69

  4- 4- انتخاب استراتژی مناسب اکتساب تکنولوژی.. 87

  4- 5- آمار توصیفی.. 89

  4- 6- جمع بندی.. 91

  فصل پنجم:

  5- نتیجه گیری و پیشنهادات.. 92

  5- 1- مقدمه. 93

  5- 2- سوالات تحقیق.. 94

  5- 3- سازگاری یافته ها با تحقیقات پیشین.. 99

  5- 4- تفاسیر و پیشنهادات.. 100

  5- 5- پیشنهادات پژوهشی.. 101

  5- 6- محدودیتهای پژوهش… 101

  5- 7- ویژگی پژوهش… 102

  5- 8- جمع بندی.. 103

  فهرست اشکال

  شکل 1-1- ساختار تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………… 5
  شکل 2-1- فرایندهای پنج گانه مدیریت تکنولوژی………………………………………………………………………………. 11
  شکل 2-2 طبقه های اصلی عوامل تعیین کننده در موفقیت برون سپاری فناوری اطلاعات……………….. 36
  شکل 2-3 ارتباطات متمم و دوجانبه در موفقیت برون سپاری فناوری اطلاعات………………………………….. 36
  شکل 2-4- مدل مفهومی اکتساب تکنولوژی پیشنهادی………………………………………………………………………. 44
  شکل 3-1- ساختار گزارش تحقیق………………………………………………………………………………………………………… 50
  شکل 3-2- تفاوت ساختاری بین یک سلسله مراتب و شبکه………………………………………………………………… 57
  شکل 3-3- ساختار سلسله مراتبی (a) و شبکه ای (b)………………………………………………………………………… 59
  شکل3-4- مدل کلی ساختار ANP برای اکتساب تکنولوژی………………………………………………………………… 64
  شکل 4-1- مدل کلی تکمیل شده ساختار ANP برای اکتساب تکنولوژی………………………………………….. 71
  شکل 4-2-ارتباط و وابستگی بین معیارها و زیرمعیارها در مدل…………………………………………………………… 74
  شکل 4-3- ساختار سوپرماتریس اولیه(غیرمورون)………………………………………………………………………………… 74
  شکل 5-1- مدل کلی ساختار ANP برای اکتساب تکنولوژی………………………………………………………………. 105

   

  فهرست جداول

  جدول 2-1- ماتریس تکنولوژی های مرتبط بنگاه که شناسایی شده اند……………………………………………… 12
  جدول 2-2- معیارهای اثرگذار بر اکتساب تکنولوژی (1)……………………………………………………………………… 18
  جدول 2-3- معیارهای اثرگذار بر اکتساب تکنولوژی (2)……………………………………………………………………… 19
  جدول 2-4- معیارهای اثرگذار بر اکتساب تکنولوژی(3)……………………………………………………………………….. 21
  جدول 2-5- معیارهای اثرگذار بر اکتساب تکنولوژی (4)……………………………………………………………………… 21
  جدول 2-6- معیارهای اثرگذار بر اکتساب تکنولوژی (5)……………………………………………………………………… 22
  جدول 2-7- موضوعات مرتبط با استراتژی های اکتساب تکنولوژی در حوزه فناوری اطلاعات…………… 24
  جدول2-8- انگیزه های برون سپاری……………………………………………………………………………………………………… 28
  جدول 2-9- ریسک های متداول در برون سپاری فناوری اطلاعات……………………………………………………… 31
  جدول 2-10- قابلیت های مشتریان و تامین کننده……………………………………………………………………………… 37
  جدول 2-11- امیخته قابلیت های مکمل………………………………………………………………………………………………. 38
  جدول 2-12- مروری بر مولفه های اثرگذار بر اکتساب تکنولوژی………………………………………………………… 41
  جدول3-1 حجم جامعه و تعداد خبرگان در هر یک از رده ها………………………………………………………………. 49
  جدول 3-2- طیف پاسخ‌های پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………. 52
  جدول 3-3- پایایی پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………………… 53
  جدول 3-4-میزان تکرار مولفه های تاثیرگذار در بررسی های انجام شده…………………………………………….. 61
  جدول 3-5- خطوط راهنمای کلی برای مقایسه حالت های مختلف اکتساب تکنولوژی……………………… 63
  جدول 4-1- مقایسه دودویی معیارهای اصلی………………………………………………………………………………………… 72
  جدول 4-2- مقایسه دودویی معیارهای اصلی با کنترل زیرمعیار اقتصادی…………………………………………… 73
  جدول 4-3- مقایسه دودویی زیرمعیارهای مربوط به اقتصادی……………………………………………………………… 75
  جدول4-4- تعریف اختصارات زیرمعیارها……………………………………………………………………………………………….. 76
  جدول 4-5- وابستگی های درونی زیرمعیارها به یکدیگر………………………………………………………………………. 77
  جدول 4-6- مقایسه دودویی زیرمعیارهای دارای وابستگی متقابل با زیرمعیار عام بودن تکنولوژی…….. 78
  جدول 4-7-ماتریس W33 ……………………………………………………………………………………………………………………… 79
  جدول 4-8- ماتریس ارزیابی روش مناسب استراتژی اکتساب تکنولوژی شرکت برید سامانه نوین 80
  جدول 4-9- مقایسه دودویی ارجحیت گزینه ها در ارتباط با زیرمعیار هزینه تکنولوژی……………………… 81
  جدول 4-10- مقایسه دودویی خوشه ها………………………………………………………………………………………………… 82
  جدول 4-11- ماتریس خوشه ای اولیه…………………………………………………………………………………………………… 82
  جدول 4-12- سوپرماتریس ناموزون………………………………………………………………………………………………………. 84
  جدول 4-13- سوپر ماتریس موزون……………………………………………………………………………………………………….. 85
  جدول 4-14- سوپرماتریس حد……………………………………………………………………………………………………………… 86
  جدول 4-15- محاسبه شاخص مطلوبیت (Di) استراتژی های اکتساب تکنولوژی و تعیین رتبه آن…… 88
  جدول 4-16- توزیع سنی پاسخ­دهندگان………………………………………………………………………………………………. 89
  جدول 4-17- توزیع بر اساس سابقه کار پاسخ­دهندگان……………………………………………………………………….. 89
  جدول 4-18- توزیع بر اساس میزان تحصیلات پاسخ­دهندگان…………………………………………………………….. 90
  جدول 4-19- توزیع بر اساس سمت پاسخ­دهندگان……………………………………………………………………………… 90
  جدول 5-1- درجه بندی معیارهای اثرگذار در اکتساب تکنولوژی……………………………………………………….. 95
  جدول 5-2- معیارها و زیرمعیارهای موثر بر اکتساب تکنولوژی……………………………………………………………. 96
  جدول 5-3- اختصارات معیارهای اثرگذاردر اکتساب تکنولوژی……………………………………………………………. 97
  جدول 5-4- وابستگی درونی زیرمعیارها به یکدیگر………………………………………………………………………………. 98
  جدول 5-5- الویت بندی نهایی استراتژی های اکتساب تکنولوژی……………………………………………………….. 99
  جدول 5-6- معیارها و زیرمعیارهای اصلی موثر بر اکتساب تکنولوژی………………………………………………….. 103
  جدول 5-7- الویت بندی نهایی استراتژی های اکتساب تکنولوژی

  برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

    انتشار : ۱۵ تیر ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 475
  کسب درآمد از اینترنت روزی 1/5 میلیون تومان تضمینی

  کسب درآمد از اینترنت روزی 1/5 میلیون تومان تضمینی

  بسم الله الرحمن الرحیم*نکته مهم*لطفا قبل از اینکه به پشتیبانی پیام بدهید و سوال بپرسید ابتدا تمام توضیحات موجود در این صفحه را کامل مطالعه کنید و قسمت های -سوالات متداول- و -دیدگاه های کاربران- به همراه پاسخ های داده شده را نیز با دقت بخوانید. چون اکثر سوالاتی که شما عزیزان از ...

  افزایش قدبا متدجهانی گروتالردینامیک

  بلند قد و جذاب شوید بنام خداوند بخشنده و مهربان سلام در این مطلب قصد داریم شما را با آخرین متد افرایش قد که تا مدت ها پیش در ایران ناشناخته بود آشنا کنیم. ...

  کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

  کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

  این محصول آپدیت شد تاریخ 1397/01/27 بسم الله الرحمن الرحیم سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم مثلا یک فرد به طور میانگین اگر 12 ساعت کارکند و ...

  کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

  کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

  پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید 15 اردیبهشت 1397 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای ...

  ردیابی افراد بدون نیاز به نصب نرم افزار+ردیاب

  ردیابی افراد بدون نیاز به نصب نرم افزار+ردیاب

  معرفی نرم افزار: ردیابی افراد در تلگرام+شناسایی آدرس محل سکونت + شماره یاب این ردیاب کاملا قانونی و مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.و هیچ گونه هک کردن و یا رفتن به اطلاعات شخصی طرف در کار نبوده و تمام آموزشها مطابق با قوانین جمهوری اسلامی میباشد،و هیچ گونه ورود ...

  تجربه شخصی من در درمان زود انزالی (انزال زودرس) در

  من همه روش های درمان زودانزالی را تجربه کردم و شرح تجربه های خودم را در سایت به طور مفصل درج کرده ام تا اینکه در نهایت روش درمان قطعی زودانزالی را پیدا کردمروشی که نه تنها به طور کامل این مشکل را حل کرد بلکه طعم واقعی لذت رابطه جنسی را به من چشاند و از آن موقع بود که فهمیدم ...

  کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

  کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

  کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم قبل از هر چیزی اجازه دهید به این نکته اشاره کنم که هنگام خرید کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم، دقت کنید شماره ی تماس مسئول و پشتیبان فروش درج شده باشد در غیر اینصورت آن خرید قابل اطمینان نیست. متاسفانه بعضی افراد با کپی تبلیغات کتاب ...

  تایپ در منزل با درآمد عالی

  تایپ در منزل با درآمد عالی

  پکیج عالی تایپ و ترجمه ی متون در منزل با درآمد بالا اگر دانشجو هستید و دنبال کار در منزل با پورسانت عالی هستید. اگر دنبال کارهایی از قبیل تایپ و ترجمه در منزل هستید. دیگر نگران بیکاری نباشید بهترین پکیج تایپ و ترجمه ی متون با ...

  افزایش قد بدون جراحی و محدودیت سنی

  افزایش قد بدون جراحی و محدودیت سنی

  توجه توجه: در صورت خرید از سایت حتماا حتماااا فیش واریزی به تلگرام ما با شماره و آیدی زیر ارسال شود شماره تلگرام ما جهت مشاوره: 09179226486 آیدی تلگرام ما جهت مشاوره: ghad_bolandi@ آیدی کانال جهت دیدن نتیجه افراد: ClinicAfzayeshghad@ ناهید محمدی هستم و نامزدم که خیلی عاشقش بودم من ...

  دانلود کتاب تاریخ تحلیلی صدر اسلام +خلاصه کتاب

  دانلود کتاب تاریخ تحلیلی صدر اسلام +خلاصه کتاب

  شما با خرید این محصول سه فایل دانلود میکنید: فایل اول: خلاصه کتاب تاریخ تحلیلی صدر اسلام محمد نصیری یکی از دروس عمومی دانشگاهی تعداد صفحات : 40 ص جزوه تهیه شده در هفت فصل و به صورت نموداری و توضیحی و با کیفیت عالی تهیه شده است. تا دانشجویان عزیز در کوتاه ترین مدت ...

  دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

  دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

  نوع فایل:PDF زبان:فارسی حجم فایل:18KB در چند دهه اخیر با توجه به افزایش رشد آپارتمان سازی ، تعداد متقاضیان ساخت کابینت نیز افزایش پیدا کرد و با توجه به تغییر ماهیت کابینت ها از فلزی به MDF و تمایل به تغییر مکرر دکوراسیون آشپزخانه از سوی خانواده ها ، کابینت سازی نیز در میان مشاغل ...

  کسب درآمد از اینترنت روزانه 150هزارتومان صددرصد

  کسب درآمد از اینترنت روزانه 150هزارتومان صددرصد

  حتما تا انتها بخوانید* با سلام خدمت شما دوستان عزیز ممنونم که این فرصت را به من دادید تا محصول سال ها تلاش خود را به شما معرفی کنم. در اینجا قصد دارم فایلی را در اختیار شما قراردهم که شاید در کشور های جهان اولی و پیشرفته روشی قدیمی و معمولی برای کسب در آمد باشد. اما با ...

  گنج نامه احمد وزیر وگنج نامه شیخ بهایی(کامل)

  گنج نامه احمد وزیر وگنج نامه شیخ بهایی(کامل)

  کتاب ارزشمند ونایاب گنج نامه شیخ بهایی واحمد وزیر دانلود کتاب نسخه نامه احمد وزیری (گنجنامه شیخ بهایی) با ۲۱۰۲ سند و نسخه معتبر نسخه نامه احمد وزیرکتابی جهت کاوش وتحقیق و پژوهش در علم گنج پژوهی برای محققین این علوم کهن شامل ۲۰۷ صفحه و بابیش از هزاران سند ...

  خلاصه کتاب وسؤالات تستي کتاب تفسیر قرآن کریم -

  خلاصه کتاب وسؤالات تستي کتاب تفسیر قرآن کریم -

  مجموعه سؤالات تستي كتاب تفسیر قرآن کریم (آیات برگزیده) (ويراست دوم، نشر معارف) مشتمل بر 600 سؤال. 2 جزوه و خلاصه درس (تفسیر قرآن کریم(آیات برگزیده) فایل pdfکتاب حجم فایل:20kb گردآورنده این فایل وب سایت نسیم بوک ...

  جزوه وصیت نامه حضرت امام خمینی همراه با سوالات

  جزوه وصیت نامه حضرت امام خمینی همراه با سوالات

  جزوه وصیت نامه حضرت امام خمینی همراه با سوالات تشریحی ...

  کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

  کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

  کسب درآمد 300/000تومان در 60 دقیقه نکته: دوستان عزیز یکی از سوالاتی که خیلی از کاربران میپرسند اینه که آیا پکیج شما همون پکیجی هستش که تو اینترنت زده (کسب درآمد ۳۰۰ هزار در 30 دقیقه ) ؟! نخیر ، اون (پکیج کسب درآمد ۳۰۰،۰۰۰ در ۳۰ دقیقه ) به شما باینری آپشن و فارکس رو آموزش میده که یک ...

  کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

  کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

  این روزها با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی کشور، کسب درآمد برای خیلی از افراد جامعه بسیار دشوار است. بسیاری از افراد به امید اینکه در آینده بتوانند یک شغل کارمندی داشته باشند به سختی درس می خوانند و عده ای دیگر که نتوانند درس بخوانند نیز راه های دیگری را انتخاب می کنند. ...

  دانلود کتاب جزء از کل ترجمه فارسی

  دانلود کتاب جزء از کل ترجمه فارسی

  جزء از کل کتابی است که هیچ وصفی، حتا حرفهای نویسنده اش، نمی تواند حق مطلب را ادا کند. این مقدمه ی کوتاه را هم فقط برای این نوشتم که خواننده با نویسنده آشنایی مختصری پیدا کند. خواندن جزء از کل تجربه ای غریب و منحصر به فرد است. در هر صفحه اش جمله ای وجود دارد که میتوانید نقلش کنید. ...

  نرم افزار دوستیاب وشماره یاب

  شاید تا الان این اسم به گوشت خورده توسایت ها نرم افزار دوست یابی!!!دوست دختر میخوای؟دوست پسر میخوای؟ بلد نیستی مخ بزنی؟تنهایی؟؟؟ نرم افزار دوست یابی بدون نیاز به مخ زدن فقط کافیه اسم دختر یا پسر مورد نظرتونو سرچ کنید اگه اسم و فامیلشو بدونین که خیلی سریعتر شمارشو پیدا ...

  اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

  اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

  -اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه راهنما در هر بخش، با قیمتی کم در ...

  آموزش تله کینزی در دو روز

  آموزش تله کینزی در دو روز

  فقط در 2 روز...! با سلام. در این کتاب آموزش کامل تله کینزی را بصورت خیلی ساده و روان در اختیار شما قرار دادیم که هرکسی حتی در مبتدی ترین سطح میتواند تله کینزی را در کمترین زمان ممکن یاد بگیرد. آموزش هایی که داده شده همراه با تصویر میباشند و باعث یاد گیری بهتر شما عزیزان ...

  کتاب رستاخیز مردگان به زبان فارسی

  کتاب رستاخیز مردگان به زبان فارسی

  کتاب رستاخیز مردگان به زبان فارسی ...

  افزایش سایز آلت تناسلی|مسائل جنسی

  در اين سايت روشي را به شما معرفي مي كنيم براي بزرگ كردن آلت تناسلي كه نتايج فوق العاده اي براي شما در بر خواهد داشت،كه خودتان هم باور نمي كنيد: . . . 1-افزايش طول و ضخامت به اندازه 3cm الي 8cm 2-افزايش طول تا بيش از50%اندازه فعلي در حالت راست وسفت ...

  نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

  نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

  نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی و بدون نیاز به ارتقا توجه :مشکل امضا با کلید دیباگ دراین نسخه کاملا رفع شده و برنامه ها به بازار ارسال می شوند اگر به این مشکل برخوردید ما 10برابر پولتان را پس میدهیم. این نرم افزار بر روی اندروید قابل نصب میباشد 100% مورد تایید ...

  تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

  تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

  تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی وفیک را یک جادریافت کنیدهرکدام از این نرم افزار ها در اینترنت و کافه بازاربه قیمت خیلی بالایی بفروش میرسند. نکته: پورسانت بازاریابی این محصول 60% است نسخه ی 100%تست شده با توجه به فیلترینگ تلگرام 15 اردیبهشت ...

  پکیج -میلیاردر های مدرن- کسب درآمد 300

  پکیج -میلیاردر های مدرن- کسب درآمد 300

  -میلیاردر های مدرن- فقط 7 دقیقه وقت بگذارید و این متن را تا آخر و بدون هرگونه حاشیه بخوانید و مطمین باشید مهم ترین 7 دقیقه عمراتان خواهد شد!!! برای ...

  دانلود جزوه حقوق رسانه ها - دکتر باقر انصاری

  دانلود جزوه حقوق رسانه ها - دکتر باقر انصاری

  از جمله واحدهایی که دانشجویان رشته حقوق باید در 1 ترم بگذرانند، درس حقوق رسانه ها است. سایت جزوه 30تی اقدام به آماده‌سازی خلاصه‌ای از کتاب حقوق رسانه ها در قالب جزوه حقوق رسانه ها تالیف شده توسط باقر انصاری کرده است و شما می‌توانید برای دانلود این جزوه به ادامه مطلب ...

  کسب درامد

  کسب درامد

  سرعت تغییر و تحولات فناوری به حدی شده است که ماشین تندروی زمان دارد از انها عقب می افتدانگار این زمان است که به جای اینکه یک گوشه بنشیند باید تخت گاز بتازد تا از زمانه عقب نیفتد. این شرایط باعث تشکیل کسب و کار در دنیای اینترنت شده است کسانی میتوانند از این موقعیت به خوبی ...

  دریافت فایل : کسب درامد
  خلاصه کتاب روانشناسی رشد لورا برک دو جلد

  خلاصه کتاب روانشناسی رشد لورا برک دو جلد

  خلاصه کتاب روانشناسی رشد لورا برک دو جلد سرفصل ها ی مباحث این کتاب عبارت است از : – نظریه و پژوهش در رشد انسان. شامل مباحث : تاریخچه، نظریه و راهبر های پژوهشی مبانی رشد. شامل مباحث : مبانی زیستی و محیطی – رشد پیش از تولد و نوزاد – نوباوگی و نوپایی : دو سال اول ...

  کاهش وزن با متد SuperFast Metabolism

  بنام خداوند مهر و مهربانی نگران فردایت نباش خدای دیروز و امروز ، خدای فردا هم هست ما اولین بار است بندگی میکنیم ولی او بی زمانی است که خدایی میکند ! اعتماد کن به خدایی اش … تخفیف فوق العاده ویژه ب مناسبت عیدرمضان کاهش وزن با متد SuperFast Metabolism تنها متد ...  تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "" می باشد