تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت


اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

پرفروش ترین ها

  پر فروش ترین های فورکیا


  پر بازدید ترین های فورکیا

  پیوند ها

  آمار بازدید

  • بازدید امروز : 37
  • بازدید دیروز : 15
  • بازدید کل : 54211

  پایان نامه بررسی استراتژی های مختلف اکتساب تکنولوژی و الویت بندی آن ها با استفاده از تکنیک ANP در سازمان ها: مورد مطالعاتی در شرکت برید سامانه نوین


  دانشگاه علوم اقتصادی

  دانشکده مدیریت نهادهای اقتصادی

  پایان نامه کارشناسی ارشد رشته MBA

  گرایش مدیریت تکنولوژی

  بررسی استراتژی های مختلف اکتساب تکنولوژی و الویت بندی آن ها با استفاده از تکنیک ANP در سازمان ها: مورد مطالعاتی در شرکت برید سامانه نوین

  استاد راهنما:

  دکتر جعفر باقری نژاد

  استاد مشاور:

  دکتر رضا سلامی

  بهمن ماه 1391

  برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

  (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

  تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

  (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

  چکیده:

  امروزه اکثر بنگاه های اقتصادی فناور جهت حضور در عرصه رقابت، در تلاش برای اکتساب تکنولوژی های روز دنیا هستند. با توجه به پیچیدگی های فراوان موجود در انتخاب استراتژی های مناسب تکنولوژی، دغدغه و نگرانی فراوانی برای مدیران و خبرگان بنگاه ها ایجاد شده است. با توجه به مرور ادبیات انجام شده در این پژوهش مشخص گردیده است که مدل کامل و جامعی برای انتخاب استراتژی های مناسب اکتساب تکنولوژی که سازگار با تمامی سازمان ها باشد، وجود ندارد. لذا در این پژوهش ابتدا به بررسی استراتژی ها مختلف اکتساب تکنولوژی پرداخته شد و سپس معیارهای اثرگذار بر اکتساب تکنولوژی استخراج گردید. در این پژوهش سه معیار کلی برای اکتساب تکنولوژی در نظر گرفته شده است که عبارتند از: فنی، اقتصادی، محیطی. این معیارها اثرات خود را بر انتخاب استراتژی مناسب اکتساب تکنولوژی از طریق زیرمعیارها(شاخص ها) که در هر کدام از آن ها وجود دارند اعمال می کنند. در مدل استفاده شده در این پژوهش در معیار اقتصادی، 4 زیرمعیار، در معیار فنی، 5 زیرمعیار و در معیار محیطی، 6 زیر معیار وجود دارد. با توجه به طبیعت مساله مشخص گردید که ساختار شبکه ای موجود در این پژوهش را می توان با استفاده از تکنیک ANP ساختاردهی نمود. مدل ارائه شده در این پژوهش در یکی از شرکت های فعال نرم افزاری در سطح کشور مورد سنجش قرار گرفته است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که در این بنگاه، استراتژی ساخت دارای بالاترین مطلوبیت برای اکتساب تکنولوژی جدید در این بنگاه است. سپس استراتژی ساخت یا خرید و در نهایت استراتژی خرید، برای این بنگاه مناسب است.

  واژگان کلیدی: استراتژی اکتساب تکنولوژی، مدل مفهومی مبتنی برANP، عوامل اثرگذار در اکتساب تکنولوژی

  فهرست مطالب

  فصل اول:

  1- کلیات تحقیق.. 1

  1- 1 مقدمه. 2

  1- 2 بیان مسأله و اهمیت آن. 2

  1- 3- سوابق تحقیق.. 3

  1- 4- اهداف تحقیق.. 4

  1- 4- 1- هدف اصلی تحقیق.. 4

  1- 4- 2- اهداف فرعی تحقیق.. 4

  1- 5- روش شناسی تحقیق.. 4

  1- 5- 1- روشهای گردآوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات و داده ها 6

  1- 5- 2- جامعه آماری، روش نمونه گیری، حجم نمونه. 7

  1- 6- الگوی مفهومی و فرضیه های تحقیق.. 8

  1- 7- تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی طرح. 8

  فصل دوم:

  2- مرور ادبیات.. 9

  2- 1- مقدمه. 10

  2- 2 فرایندهای پنج گانه مدیریت تکنولوژی.. 10

  2- 2- 1 کشف و شناسایی تکنولوژی های مرتبط.. 11

  2- 2- 2- انتخاب تکنولوژی های مورد نیاز بنگاه 13

  2- 2- 3- اکتساب تکنولوژی.. 13

  2- 2- 4- فرایند بکارگیری تکنولوژی.. 14

  2- 2- 5- فرایند حفاظت از تکنولوژی.. 14

  2- 3- استراتژی های اکتساب تکنولوژی.. 15

  2- 4- شناسایی معیارهای اثرگذار بر اکتساب تکنولوژی.. 16

  -5-2 جوانب مختلف استراتژی های اکتساب حوزه فناوری اطلاعات.. 23

  2- 6- عوامل موثر در برون سپاری فناوری اطلاعات در حوزه اکتساب تکنولوژی.. 24

  2- 7- سوالات کلیدی در برون سپاری فناوری اطلاعات.. 27

  1-7-2 اهداف استراتژیک حامیان برون سپاری در فناوری اطلاعات.. 27

  2- 7- 2- الزامات استراتژیک فناوری اطلاعات در برون سپاری.. 28

  2- 7- 3- بینشی برای مجریان. 29

  2- 7- 4- ریسک های برون سپاری در اکتساب تکنولوژی در حوزه فناوری اطلاعات.. 29

  2- 7- 5- عوامل تعیین کننده موفقیت در برون سپاری فناوری اطلاعات.. 31

  2- 7- 6- قابلیت های مشتریان و تامین کنندگان. 35

  2- 8- منبع یابی های مختلف: برون سپاری بیرونی، تدارک خدمات کاربردی و برون سپاری فرایندهای کسب و کار 37

  2- 8- 1- برون سپاری بیرونی.. 37

  2- 8- 2- تدارک خدمات کاربردی.. 38

  2- 8- 3- برون سپاری فرایندهای کسب و کار 40

  2- 9- جمع بندی مرور ادبیات.. 41

  2- 10- مدل مفهومی استخراج شده از مرور ادبیات.. 44

  2- 11- جمع بندی.. 45

  فصل سوم:

  -3روش شناسی تحقیق.. 46

  1-3 مقدمه. 47

  3-2 روش شناسی تحقیق.. 47

  3- 3- جامعه آماری و نمونه پژوهش… 48

  3- 3- 1- قلمرو مکانی.. 49

  3- 3- 2- قلمرو زمانی.. 50

  4-3 مراحل انجام تحقیق.. 50

  5-3 نحوه گرد آوری داده ها 51

  3- 6- روش تجزیه و تحلیل داده ها 51

  3- 7- تشریح پرسشنامه تحقیق.. 52

  3- 8- روایی و پایایی ابزار پژوهش… 52

  3- 8- 1- پایایی پرسشنامه. 53

  3- 8- 2- روایی پرسشنامه. 54

  3- 9- فرایند تحلیل شبکه ای (ANP) 55

  3- 9- 1- فرایند تحلیل شبکه ای (ANP) و مراحل آن. 56

  3- 9- 2- ساخت مدل و تبدیل مساله/موضوع به یک ساختار شبکه ای.. 57

  3- 9- 3- تشکیل ماتریس مقایسه دودویی و تعیین بردارهای الویت.. 58

  3- 9- 4- تشکیل سوپرماتریس و تبدیل آن به سوپرماتریس حد. 58

  3- 9- 5- انتخاب گزینه برتر. 60

  3- 10- مدل سازی مساله این پژوهش… 60

  3- 11- اعتبارسنجی مدل. 65

  3- 12- جمع بندی.. 65

  فصل چهارم:

  -4تجزیه و تحلیل داده‌ها 66

  1-4 مقدمه. 67

  4- 2- معرفی شرکت برید سامانه نوین و تعریف صورت مساله. 67

  4- 3- تبیین مدل/الگوی انتخاب(تعیین الویت) استراتژی های مناسب اکتساب تکنولوژی برای شرکت برید سامانه نوین( ساخت مدل و تبدیل مساله به ساختار شبکه ای) 69

  4- 4- انتخاب استراتژی مناسب اکتساب تکنولوژی.. 87

  4- 5- آمار توصیفی.. 89

  4- 6- جمع بندی.. 91

  فصل پنجم:

  5- نتیجه گیری و پیشنهادات.. 92

  5- 1- مقدمه. 93

  5- 2- سوالات تحقیق.. 94

  5- 3- سازگاری یافته ها با تحقیقات پیشین.. 99

  5- 4- تفاسیر و پیشنهادات.. 100

  5- 5- پیشنهادات پژوهشی.. 101

  5- 6- محدودیتهای پژوهش… 101

  5- 7- ویژگی پژوهش… 102

  5- 8- جمع بندی.. 103

  فهرست اشکال

  شکل 1-1- ساختار تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………… 5
  شکل 2-1- فرایندهای پنج گانه مدیریت تکنولوژی………………………………………………………………………………. 11
  شکل 2-2 طبقه های اصلی عوامل تعیین کننده در موفقیت برون سپاری فناوری اطلاعات……………….. 36
  شکل 2-3 ارتباطات متمم و دوجانبه در موفقیت برون سپاری فناوری اطلاعات………………………………….. 36
  شکل 2-4- مدل مفهومی اکتساب تکنولوژی پیشنهادی………………………………………………………………………. 44
  شکل 3-1- ساختار گزارش تحقیق………………………………………………………………………………………………………… 50
  شکل 3-2- تفاوت ساختاری بین یک سلسله مراتب و شبکه………………………………………………………………… 57
  شکل 3-3- ساختار سلسله مراتبی (a) و شبکه ای (b)………………………………………………………………………… 59
  شکل3-4- مدل کلی ساختار ANP برای اکتساب تکنولوژی………………………………………………………………… 64
  شکل 4-1- مدل کلی تکمیل شده ساختار ANP برای اکتساب تکنولوژی………………………………………….. 71
  شکل 4-2-ارتباط و وابستگی بین معیارها و زیرمعیارها در مدل…………………………………………………………… 74
  شکل 4-3- ساختار سوپرماتریس اولیه(غیرمورون)………………………………………………………………………………… 74
  شکل 5-1- مدل کلی ساختار ANP برای اکتساب تکنولوژی………………………………………………………………. 105

   

  فهرست جداول

  جدول 2-1- ماتریس تکنولوژی های مرتبط بنگاه که شناسایی شده اند……………………………………………… 12
  جدول 2-2- معیارهای اثرگذار بر اکتساب تکنولوژی (1)……………………………………………………………………… 18
  جدول 2-3- معیارهای اثرگذار بر اکتساب تکنولوژی (2)……………………………………………………………………… 19
  جدول 2-4- معیارهای اثرگذار بر اکتساب تکنولوژی(3)……………………………………………………………………….. 21
  جدول 2-5- معیارهای اثرگذار بر اکتساب تکنولوژی (4)……………………………………………………………………… 21
  جدول 2-6- معیارهای اثرگذار بر اکتساب تکنولوژی (5)……………………………………………………………………… 22
  جدول 2-7- موضوعات مرتبط با استراتژی های اکتساب تکنولوژی در حوزه فناوری اطلاعات…………… 24
  جدول2-8- انگیزه های برون سپاری……………………………………………………………………………………………………… 28
  جدول 2-9- ریسک های متداول در برون سپاری فناوری اطلاعات……………………………………………………… 31
  جدول 2-10- قابلیت های مشتریان و تامین کننده……………………………………………………………………………… 37
  جدول 2-11- امیخته قابلیت های مکمل………………………………………………………………………………………………. 38
  جدول 2-12- مروری بر مولفه های اثرگذار بر اکتساب تکنولوژی………………………………………………………… 41
  جدول3-1 حجم جامعه و تعداد خبرگان در هر یک از رده ها………………………………………………………………. 49
  جدول 3-2- طیف پاسخ‌های پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………. 52
  جدول 3-3- پایایی پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………………… 53
  جدول 3-4-میزان تکرار مولفه های تاثیرگذار در بررسی های انجام شده…………………………………………….. 61
  جدول 3-5- خطوط راهنمای کلی برای مقایسه حالت های مختلف اکتساب تکنولوژی……………………… 63
  جدول 4-1- مقایسه دودویی معیارهای اصلی………………………………………………………………………………………… 72
  جدول 4-2- مقایسه دودویی معیارهای اصلی با کنترل زیرمعیار اقتصادی…………………………………………… 73
  جدول 4-3- مقایسه دودویی زیرمعیارهای مربوط به اقتصادی……………………………………………………………… 75
  جدول4-4- تعریف اختصارات زیرمعیارها……………………………………………………………………………………………….. 76
  جدول 4-5- وابستگی های درونی زیرمعیارها به یکدیگر………………………………………………………………………. 77
  جدول 4-6- مقایسه دودویی زیرمعیارهای دارای وابستگی متقابل با زیرمعیار عام بودن تکنولوژی…….. 78
  جدول 4-7-ماتریس W33 ……………………………………………………………………………………………………………………… 79
  جدول 4-8- ماتریس ارزیابی روش مناسب استراتژی اکتساب تکنولوژی شرکت برید سامانه نوین 80
  جدول 4-9- مقایسه دودویی ارجحیت گزینه ها در ارتباط با زیرمعیار هزینه تکنولوژی……………………… 81
  جدول 4-10- مقایسه دودویی خوشه ها………………………………………………………………………………………………… 82
  جدول 4-11- ماتریس خوشه ای اولیه…………………………………………………………………………………………………… 82
  جدول 4-12- سوپرماتریس ناموزون………………………………………………………………………………………………………. 84
  جدول 4-13- سوپر ماتریس موزون……………………………………………………………………………………………………….. 85
  جدول 4-14- سوپرماتریس حد……………………………………………………………………………………………………………… 86
  جدول 4-15- محاسبه شاخص مطلوبیت (Di) استراتژی های اکتساب تکنولوژی و تعیین رتبه آن…… 88
  جدول 4-16- توزیع سنی پاسخ­دهندگان………………………………………………………………………………………………. 89
  جدول 4-17- توزیع بر اساس سابقه کار پاسخ­دهندگان……………………………………………………………………….. 89
  جدول 4-18- توزیع بر اساس میزان تحصیلات پاسخ­دهندگان…………………………………………………………….. 90
  جدول 4-19- توزیع بر اساس سمت پاسخ­دهندگان……………………………………………………………………………… 90
  جدول 5-1- درجه بندی معیارهای اثرگذار در اکتساب تکنولوژی……………………………………………………….. 95
  جدول 5-2- معیارها و زیرمعیارهای موثر بر اکتساب تکنولوژی……………………………………………………………. 96
  جدول 5-3- اختصارات معیارهای اثرگذاردر اکتساب تکنولوژی……………………………………………………………. 97
  جدول 5-4- وابستگی درونی زیرمعیارها به یکدیگر………………………………………………………………………………. 98
  جدول 5-5- الویت بندی نهایی استراتژی های اکتساب تکنولوژی……………………………………………………….. 99
  جدول 5-6- معیارها و زیرمعیارهای اصلی موثر بر اکتساب تکنولوژی………………………………………………….. 103
  جدول 5-7- الویت بندی نهایی استراتژی های اکتساب تکنولوژی

  برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

    انتشار : ۱۵ تیر ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 538
  کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

  کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

  کسب درآمد 300/000تومان در 60 دقیقه آپدیت مهرماه 97 نکته: دوستان عزیز یکی از سوالاتی که خیلی از کاربران میپرسند اینه که آیا پکیج شما همون پکیجی هستش که تو اینترنت زده (کسب درآمد ۳۰۰ هزار در 30 دقیقه ) ؟! نخیر ، اون (پکیج کسب درآمد ۳۰۰،۰۰۰ در ۳۰ دقیقه ) به شما کلا یک چیز دیگه رو ...

  کارآمدترین استراتژی معامله پرسود باینری آپشن

  کارآمدترین استراتژی معامله پرسود باینری آپشن

  آموزش بصورت تصویری بوده و از تمامی مراحل ابتدایی تا انتهایی استراتژی با استفاده ازویدئو توضیحات کامل داده شده است ماحصل 6سال تجربه شخصی بنده در زمینه بروکر الیمپ ترید هست که طی سالها تجربه بارها طبق روند آپدیت شده و به پختگی لازم رسیده . تصمیم گیری سختی انجام دادم و ...

  نرم افزارکنترل گوشی فرزندان و همسر(فوق حرفه ای و

  نرم افزارکنترل گوشی فرزندان و همسر(فوق حرفه ای و

  نرم افزارکنترل گوشی همسر و فرزندان(فوق حرفه ای و VIP) از جمله گزارشاتی که می توانید با این پکیج به آن ها دسترسی داشته باشید و برای شما ارسال می کند عبارتند از: SMS های ورودی، خروجی بدون امکان حذف شدن و ارسال گزارش لحظه ای به همراه شماره فرد و متن پیام، تماس های ورودی،خروجی و از ...

  کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

  کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

  این محصول آپدیت شد تاریخ 1397/05/26 اضافه شدن ویدیوی جدید بسم الله الرحمن الرحیم کسب درآمد اینترنتی سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم ...

  پکیج کسب درآمد از اینترنت

  پکیج کسب درآمد از اینترنت

  پکیج کسب درآمد از طریق اینترنت با سلام خدمت شما دوست عزیز امیدوارم هرجا که هستید سلامت باشید. ببینید دوست عزیز ما پکیج رو جوری درست و طراحی کردیم، که چه یک خانم خانه دار چه یک دانشجو چه.... قادر هست از طریق این پکیج کسب درآمد کند. شما فقط به یک خط اینترنت و به یک موبایل یا ...

  كسب درآمد اينترنتي روزانه حداقل ١٣٠ هزار تومان

  كسب درآمد اينترنتي روزانه حداقل ١٣٠ هزار تومان

  سلام دوست خوبم اگه از زندگي و كارت رضايت نداري.. اگه از وضعيت روحي و بي پولي خسته شدي.. اگه احساس ميكني هميشه تو تمامي كارها بازنده اي و اعتماد به نفس پاييني داري.. اگه ميخواي يك فعاليت جديد رو شروع كني .. و يا حتي ميخواي وضعيت زندگيتو بهتر و بهتر كني و جاذب ثروت و موفقيت ...

  دانلود کتاب زمینه ی روانشناسی هیلگارد- تالیف

  دانلود کتاب زمینه ی روانشناسی هیلگارد- تالیف

  دانلود کتاب زمینه ی روانشناسی هیلگارد تالیف ریتا اتکینسون و ریچارد اتکینسون ترجمه محمد تقی براهنی و بهروز بیرشک منبع آزمون ارشد روانشناسی شامل 716 صفحه در قالب فایل pdf ...

  زندگی شیرین

  زندگی شیرین

  اگر واقعا می خواهید با مشکلات جنسیتان به کلی خدا حافظی کنید لطفا مطالب زیر را با دقت بخوانید...! در اين سايت روشي را به شما معرفي مي كنيم براي بزرگ كردن آلت تناسلي كه نتايج فوق العاده اي براي شما در بر خواهد داشت،كه خودتان هم باور نمي كنيد: . . . 1-افزايش طول و ضخامت به ...

  دریافت فایل : زندگی شیرین
  دانلود رایگان کتاب روان درمانی اگزیستانسیال

  دانلود رایگان کتاب روان درمانی اگزیستانسیال

  معرفی کتاب:(روان درمانی اگزیستانسیال فارسی) روان درمانی اگزیستانسیال گونه ای روان درمانی پرکار یا پویه نگر است. پویا اصطلاحی ست که در حیطه ی بهداشت روان به چهره روان پویه شناسی بسیار بهره گیری می شود؛ و اگر کسی بخواهد یگانه از اساسی ترین ویژگی های رویکرد اگزیستانسیال را ...

  اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

  اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

  -اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه راهنما در هر بخش، با قیمتی ...

  کسب درامداز اینترنت تضمینی

  کسب درامداز اینترنت تضمینی

  پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید 15 ابان 1397 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای شناسایی ...

  کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

  کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

  کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم بعضی افراد به سایت شاهین زند با نام نوین بینش پیام ارسال می کنند و توضیح می دهند مبلغی را جهت خرید این کتاب پرداخت کرده اند ولی کتابی در اختیار آن ها قرار نگرفته است. متاسفانه بعضی افراد سودجو از نام این کتاب و نام شاهین زند استفاده کرده ...

  آموزش رایگان کسب درآمد از سایت الیمپ

  آموزش رایگان کسب درآمد از سایت الیمپ

  خیلی از دوستان سوال پرسیدن در مورد نحوه ثبت نام که ما در ویدیو زیر تمام موارد را آموزش دادیم در ویدیو زیر در مورد نحوه ثبت نام در سایت الیمپ و آشنایی با تمام اجزای مهم سایت الیمپ توضیح دادیم . برای رفتن به سایت الیمپ اصلی کلیک کنید برای رفتن به سایت نمایندگی ...

  کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

  کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

  اگه واقعا خواهان تغییر و درآمدزایی هستید، این صفحه رو کامل مطالعه کنید، در غیر این صورت میتونید با خیال راحت این صفحه رو ترک کنید :) این روزها با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی کشور، کسب درآمد برای خیلی از افراد جامعه بسیار دشوار است. بسیاری از افراد به امید ...

  ردیابی افراد بدون نیاز به نصب نرم افزار+ردیاب

  ردیابی افراد بدون نیاز به نصب نرم افزار+ردیاب

  معرفی نرم افزار: ردیابی افراد در تلگرام+شناسایی آدرس محل سکونت + شماره یاب این ردیاب کاملا قانونی و مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.و هیچ گونه هک کردن و یا رفتن به اطلاعات شخصی طرف در کار نبوده و تمام آموزشها مطابق با قوانین جمهوری اسلامی میباشد،و هیچ گونه ورود ...

  دانلود رایگان کتاب زمینه روانشناسی هیلگارد (متن

  دانلود رایگان کتاب زمینه روانشناسی هیلگارد (متن

  معرفی کتاب:زمینه روانشناسی هیلگارد (متن کامل) نويسنده:اتکینسون مترجم:دکتر براهنی فرمت کتاب:پی دی افpdf(کیفیت عالی) زبان کتاب:فارسی سفارش کتاب(pdf,چاپی)و پشتیبانی تلگرام:09103894814 ...

  نسخه ویژه برنامه اد ممبر بی نهایت

  نسخه ویژه برنامه اد ممبر بی نهایت

  با سلام خدمت تمام عزیزانی که از سایت فروشگاهی کافه فایل دیدن میکنند اول دوستان میخواستم قبل از فروش بسته ادد ممبر تلگرام یک توضیحی رو براتون بدم : جدیدا در بین برخی از سایت ها متاسفانه شاهد فروش این بسته هستیم اما این دوستان با بداخلاقی هایی که دارند نمیخواهند اطلاع بدن که ...

  اندیکاتور ای کیو آپشن

  اندیکاتور ای کیو آپشن

  نام این اندیکاتور ای کیو آپشن هست ولی میتوانید در سایت الیمپ هم ازش استفاده کنید به درخواست دوستان این اندیکاتور به صورت تکی در سایت قرار گرفته ...

  ملت عشق

  ملت عشق

  کتاب ملت عشقعنوان پرفروش ترین کتاب تاریخ ترکیه را به دست آورده است. این کتاب در ایران هم با استقبال بسیار خوبی مواجه شده و توانسته است طرفداران زیادی پیدا کند. در قسمتی از پشت جلد کتاب آمده است: مولانا خودش را «خاموش» می نامید؛ یعنی ساکت. هیچ به این ...

  دریافت فایل : ملت عشق
  تماس ناشناس و رایگان با شماره دلخواه+شماره مجازی

  تماس ناشناس و رایگان با شماره دلخواه+شماره مجازی

  برنامه تماس رایگان با دیگران با شماره ناشناس به صورت کاملا رایگان بدون نیاز به روت به وسیله این برنامه میتوانید با شماره دلخواه خود به دیگران زنگ بزنید. یعنی زمانی که شما با دیگران تماس می گیرید شماره دلخواهی که شما در برنامه وارد کرده اید برای شخصی که با وی تماس ...

  اندیکاتور باینری

  اندیکاتور باینری

  اندیکاتور باینری در این محصول فقط اندیکاتور باینری قرار داده شده به درخواست کاربران گرامی . خیلی از دوستان سوال پرسیدن در مورد نحوه ثبت نام که ما در ویدیو زیر تمام موارد را آموزش دادیم در ویدیو زیر در مورد نحوه ثبت نام در سایت الیمپ و آشنایی با تمام اجزای مهم سایت ...

  دریافت فایل : اندیکاتور باینری
  دانلود کتاب حقوق اساسی 1 - حسن خسروی - حقوق پیام

  دانلود کتاب حقوق اساسی 1 - حسن خسروی - حقوق پیام

  دانلود کتاب حقوق اساسی 1 تالیف دکتر حسن خسروی منبع رشته حقوق پیام نور شامل 221 صفحه در قالب فایل pdf ...

  دانلود کتاب نایاب مادرکافی جوفراست در مورد

  دانلود کتاب نایاب مادرکافی جوفراست در مورد

  مادر احسان از دستش کلافه شده است. احسان ۱۰ سال دارد و در کلاس چهارم ابتدایی تحصیل می‌کند. او گاهی اوقات رفتارهای بد و پرخاشگرانه‌ای از خود نشان می‌دهد. احسان وقتی عصبانی می‌شود همه چیز را به هم می‌ریزد؛ از کوسن‌های مبل که به اطراف پرتاب می‌شود بگیرید تا کاغذ ...

  پکیج بهترین برنامه های ردیابی و کنترل همسر و

  پکیج بهترین برنامه های ردیابی و کنترل همسر و

  کاملترین پکیج برنامه های ردیابی و کنترل گوشی همسر و فرزند + آموزش برنامه های پکیج: آموزش ردیابی گوشی سرقت شده بدون نصب برنامه برنامه اندروید ردیابی با ارسال پیامک و بدون نیاز به فعال بودن GPS برنامه اندروید کنترل کامل گوشی و دریافت پیامک ها و تماس ها و ...

  کتاب نظریه های حسابرسی دکتر جواد رضازاده

  کتاب نظریه های حسابرسی دکتر جواد رضازاده به تعداد 46 صفحه pdf دو طرف اسکن مناسب دانشجویان ارشد و دکتری حسابداری شامل سرفصل های زیر می باشد فصل اول: علم و عمل حسابرسی فصل دوم: در این فایل موجود نمی باشد فصل سوم: عرضه و تقاضای اطلاعات حسابداری فصل چهارم: تقاضا برای حسابرسی فصل ...

  دانلود برنامه رستاخیز مردگان

  دانلود برنامه رستاخیز مردگان

  کتاب رستاخیز مردگان با ترجمه فارسی فرمت فایل:APK حجم:10مگابایت کتاب نکرونومیکون رستاخیز مردگان (همراه با ترجمه فارسی آن) و یا کتاب دیوانه کننده القابی است که روی این کتاب نهاده اند. نام دیگرش اما الضعیف است. نویسنده اصلی این کتاب فردی بدوی اهل شام به نام عبدل ال حضرت در سال ۶۹۹ ...

  دانلود نسخه کامل کارتون پوکویو - دوبله فارسی

  دانلود نسخه کامل کارتون پوکویو - دوبله فارسی

  پوکویو (اسپانیایی: Pocoyó) نام یک مجموعهٔ تلویزیونی کارتونی اسپانیایی-بریتانیایی است که ویژه کودکانِ پیش‌دبستانی ساخته شده است و خالق آن «گی‌یرمو گارسیا کارسی»، «کُلمن لوپز»، «لوئیس گایه‌گو» و «دیوید کانتویا» هستند. تاکنون دو فصل از این مجموعه ...

  علائم راهنمایی و رانندگی به سه زبان انگلیسی

  علائم راهنمایی و رانندگی به سه زبان انگلیسی

  یک مجموعه کامل از تمام علائم راهنمایی و رانندگی به سه زبان انگلیسی وعربی و فارسی که کابرد بسیار زیادی دارد . امیدوارم از این محصول نهایت استفاده را ببرید. ...

  تایپ در منزل با درآمد عالی

  تایپ در منزل با درآمد عالی

  پکیج عالی تایپ و ترجمه ی متون در منزل با درآمد بالا اگر دانشجو هستید و دنبال کار در منزل با پورسانت عالی هستید. اگر دنبال کارهایی از قبیل تایپ و ترجمه در منزل هستید. دیگر نگران بیکاری نباشید بهترین پکیج تایپ و ترجمه ی متون با ...

  دانلود کتاب ایموشن کد و بادی کد نوشته دکتر بردلی

  دانلود کتاب ایموشن کد و بادی کد نوشته دکتر بردلی

  دارای 200 صفحه کامل ترین ورژن کتاب با این کتاب به صورت خیلی ساده، روان و روشن میتوان ای اف تی یا همان ضربه ترابی را در کمترین زمان ممکن یاد گرفت و از از برایه آزاد سازی احساسات گیر افتاده خود کمک بگیرید با کمک ای اف تی میتوان تمام بیماری هایه ناشی از احساسات گیر افتاده را ...  تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "" می باشد